عوامل آسیب زای جنین(1)

 

عوامل آسیب زای جنین(1)

 

رشد:
رشد عبارت است از تغییرات منظم و نسبتا"مداوم درساختهای جسمی و عصب شناختی. فرایند تفکر و رفتار در طول زمان.
رشد پیش ازتولد:
اسپرم و تخمک که برای ایجاد آدمی جدید بهم می پیوندند به طرز بی نظیری وظیفه تولیدمثل را انجام می دهند. قطر تخمک 0/15 میلی متراست که بزرگترین سلولی است که در بدن وجود دارد.قطراسپرم نیز0/05 میلی متر می باشد.
لقاح:
تقریبا"هر28روز یکباردر وسط چرخه قاعدگی زن تخمک از یکی ازتخمدانهای او خارج می شودوبه سمت یکی از دو لوله رحم کشیده می شود.در حالی که تخمک مشغول حرکت است.نقطه ای در تخمدان که از آن آزاد شده است واکنون جسم زرد نامیده شده می شود هورمونهایی را ترشح می کند که جدار رحم را برای دریافت تخمک بارور آماده می سازد.اگر حاملگی روی ندهد جسم زرد کوچک می شود و جدار رحم 2هفته بعددر اثر قاعدگی نا فعال می شود وتعداد زیادی اسپرم در بیضه ها تولید می کند که در غده در کیسه محتوی بیضه هستند.هنگام آمیزش جنسی نزدیک به 360 میلیون اسپرم از طریق مجرای ترشحی بیضه به حرکت در می آیند.این مجرا لوله باریکی است که اسپرم ها درون آن در مایع محافظت کننده ای به نام منی غوطه ور هستند.بعد از اینکه منی از آلت مرد به مهبل زن ریخته می شود اسپرم از طریق دهانه رحم در دستگاه تولید مثل زن شنا می کند و به سمت لوله رحم می رود جایی که معمولا بارور سازی صورت می گیرد اسپرم به مدت 6 روز زنده می ماند و می تواند منتظر تخمک بماند.تخمک بعد از رها شدن به داخل لوله رحم فقط 1 روز زنده می ماند با این حال بیشتر حاملگی ها از آمیزشی که در دوره  3روزه صورت می گیرد حاصل می شوند در روز تخمک گذاری یا 2 روز قبل از آن.تغییرات گسترده ای که در 38 هفته حاملگی روی می دهند معمولا به 3 مرحله تقسیم می شوند :
1-دوره تخمک بارور
 2-دوره رویان
 3- دوره جنین 
دوره تخمک بارور:
این دوره تقریبا 2 هفته طول می کشد که از بارور سازی تا توده کوچکی از سلولها که خود را از لوله رحم  بیرون می کشد و به جدار رحم می چسبد. اولین تکثیر سلولی تخمک بارور طولانی است و تا حدود 30 ساعت بعد از لقاح کامل نمی شود. به تدریج سلولهای جدیدی با سرعت بیشتر اضافه می شوند.در روز چهارم 60 تا 70 سلول یک گوی پر مایع به نام بلاستوکیست را تشکیل می دهند.سلولهایی که در درون قرار دارند و دیسک رویانی خوانده می شوند به صورت ارگانیزم جدید در می آیند حلقه بیرونی پوشش حفاظتی تامین می کند.
لانه گزینی:بین روز هفتم و نهم لانه گزینی روی می دهد .بلاستوکیست عمیقا به جدار رحم می چسبد.بلاستوکیست که خون مغذی زن ان را احاطه کرده است به طور جدی شروع به رشد می کند.لایه محافظ بیرونی سریعا به صورت غشایی در می آید که آمنیون نام دارد و ارگانیزم در حال رشد را در مایع آمنیونی محصور می کند.این مایع به تنظیم دما کمک نموده و مانند یک بالشتک در برابر ضربه های ناشی از حرکتهای زن عمل می کند.بعد کیسه زرده بوجود می آید که سلولهای خون را تولید می کند و این کار را تاوتی انجام می دهد که کبد وطهال و مغز استخوان به اندازه کافی جا بیفتند که این وظیفه را به عهده بگیرند.رویدادهای این 2هفته اول حساس و غیر قطعی هستند به طوری که تقریبا 30 در صد از تخمکهای بارور این مرحله را طی نمی کنند.
جفت و بند ناف:
در پایان هفته دوم غشای محافظ دیگری به نام کوریون .آمنیون را احاطه می کند.از کوریون پرزهای نازک یا رگهای خونی به وجود می آید.زمانی که این پرزها به جدار رحم می چسبد جفت شروع به رشد می کند.جفت با نزدیک کردن خون مادر و رویان به هم امکان رسیدن غذا و اکسیژن به ارگانیزم در حال رشد و دفع فضولات را فراهم می آورد.غشای ویژه ای بوجود می آید که اجازه می دهد این مواد مبادله شود اما نمی گذارد خون مادر وجنین مستقیما ترکیب شود.جفت از راه بند ناف به ارگانیزم در حال رشد وصل می شود.بند ناف درآغاز به صورت ساقه نازکی نمایان می شود و سرانجام به 30 تا 90 سانتی متر افزایش می یابد.بند ناف حاوی سیاهرگ بزرگی است که خون مملو از مواد غذایی را تحویل می دهد و دو شریان دارد که مواد زاید را دفع می کند.نیروی جریان خون در بند ناف آن را محکم نگه می دارد،به طوری که وقتی رویان مانند فضانوردی که در فضا راه می رود،آزادانه در محفظ پر از مایع معلق می شود به ندرت در هم می پیچد.در پایان دوره تخمک بارور،ارگانیزم در حال رشد غذا و سرپناه دارد.این سرآغاز شگرف،قبل از اینکه همه مادرها به جز حساس ترین آنها بدانند که حامله هستند صورت می پذیرد.
دوره رویانی:
دوره رویانی از هفته دوم تا هشتم حاملگی ادامه دارد در طول این شش هفته سریعترین تغییرات پیش از تولد صورت می گیرد به طوری که مقدمات کار برای تمام ساختارهای بدن و اندامهای درونی فراهم می شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید