روانشناسی نوجوانی(3)

 

روانشناسی نوجوانی(3)

 

مهمترین تغییرات دوران بلوغ
تغییرات جسمانی 
تجربه مشترکی که تمام نوجوانان جهان پشت سر می گذارند، تغییراتی است که همزمان به رشد سریع قد، وزن، قیافه ظاهری و نهایتا بلوغ جنسی آنان منجر می شود. بلوغ مرحله ای از زندگی فرد است که در طی آن فرد به تکامل جنسی می رسد و در نتیجه قادر به تولید مثل می شود. در این مرحله که معمولا چهار سال طول می کشد دو فرآیند عمده رخ می دهد که عبارتند از بلوغ جسمانی و رسش جنسی. جهش نموی یعنی افزایش ناگهانی در قد و وزن از علائم اولیه بلوغ می باشد. علائم بلوغ در دختران دو سال زودتر از پسران آشکار می شود، ولی در مجموع این پدیده در هر دو جنس دامنه بسیار گسترده ای دارد و تفاوت های فردی فراوانی از نظر زمان رسیدن به بلوغ در نوجوانان مشاهده می شود. 
تغییرات شناختی
همراه با تغییرات جنسی در نوجوانان، تغییرات عمده ای نیز در حیطه شناختی آنان رخ می دهد. از سن 15 -12 سالگی فکر منطقی، عینی و قدرت استدلال و نتیجه گیری در نوجوان شکل می گیرد   .  پیاژه روانشناس معروف، دوره نوجوانی را رسیدن به تفکر انتزاعی می داند. در نتیجه رسیدن به تفکر انتزاعی و صوری نوجوان قابلیت تجسم احتمالات نامحدود را پیدا می کند و نه تنها به آنچه "هست" می اندیشد بلکه به آنچه "می تواند"  باشد نیز فکر می کند. اکنون دیگر تفکر نوجوان مثل دوره های قبل محدود به اینجا و اکنون نیست. 
به خاطر همین تغییرات، نوجوانان جذب مسائل فلسفی و سیاسی می شوند.   آنان قادر به تجسم دنیای آرمانی خویش می گردند و به همین خاطر ممکن است به این اندیشه برسند که افرادی مثل والدین، معلمان که در گذشته مورد قبول و تحسین وی بودند، دیگر افراد بی نقصی نیستند. آنان به شدت درگیر بحث های سیاسی، مذهبی، فلسفی، اجتماعی و اقتصادی می شوند و به قول فروید به فلسفه روی می آورند. 
تغییرات هیجانی و عاطفی   
تغییرات عاطفی نوجوان آشکار و او نسبت به اتفاقات و مسایل پیرامون خود حساس است. بسیاری از هیجان های مثبت چون شادی ، بر خود والدین و افتخار کردن، آسودگی خیال، هیجانات منفی چون اضطراب و نگرانی، پشیمانی ، غم و اندوه و عصبانیت و خشم و ... باعث تغییرات عاطفی و رفتاری در نوجوان می شود. احساساتی که نوجوان تجربه      می کند بسیار متفاوت تر از احساسات یک کودک یا بزرگ سال است و در مقایسه با بزرگسالان، احساس نوجوان افت و خیز بیشتری را نشان می دهد.    البته این احساسات طبیعی و زودگذر است.   احساسات و عواطف متعدد قوی و غیرقابل پیش بینی در نوجوان وجود دارد. 
تغییرات اجتماعی  
وجه اصلی رشد اجتماعی به خصوص در سال های ابتدائی نوجوانی حضور نوجوان در گروه همسالان است. تشکیل این گروه ها در جهت کسب استقلال و فرار از تسلط بزرگترهاست اما فشارهای گروهی همیشه مثبت نیستند و نوجوان باید بیاموزد تا با کمک خانواده توان مبارزه با خواستهای منفی گروه را کسب نماید و به انحراف کشیده نشود. از ویژگی های دیگر نوجوان تلاش در جهت کسب محبوبیت است. در پسران عواملی مانند فعال بودن در فعالیت های دسته جمعی، مهارت در بازی ها، ورزش ها، شوق وذوق و شوخ طبعی، شاد بودن، رفتار دوستانه پایدار از جمله عوامل کسب محبوبیت در میان همسالان است و به تدریج گرایش به همجنسان تبدیل به گرایش به جنس مخالف  می شود گر چه بسیاری از هر گونه ارتباط با جنس مخالف اجتناب می کنند اما برخی نیز ممکن است روابطی برقرار و روابط جنسی را تجربه کنند که می تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد.  
تغییرات اخلاقی
  یکی از تکالیف مهم هر جامعه انسانی این است که به بچه های آن جامعه یکسری از قوانین و معیارها را بیاموزند به طوری که آنها قادر باشند که قضاوت نمایند چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. البته جوامع، معیارهای مختلفی در مورد درست و نادرست و بایدها و نبایدها دارند ولی چیزی که در همه جوامع مشترک است وجود معیارهاست. اخلاق را می توان به سه مولفه استدلال اخلاقی، رفتار اخلاقی و احساسات اخلاقی تقسیم نمود. تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص رشد اخلاقی بیشتر به مورد اول یعنی استدلال اخلاقی اشاره دارد. رشد اخلاقی که معیارش استدلال های اخلاقی فرد می باشد با رشد شناختی ارتباط نزدیکی دارد.    نظریه پیاژه و کلبرگ در مورد رشد اخلاقی بر مبنای استدلال در کودکان و نوجوانان استوار شده است  .  توجه به انگیزه و نیت اعمال در دوره بلوغ به تدریج افزایش می یابد و نوجوان به وجدان، عدالت و رفتار منصفانه بها می دهد و نسبت به عدم رعایت اصول اخلاقی از جانب بزرگترها واکنش نشان می دهد و به تدریج با تاثیرات اکتسابی از محیط صفات اخلاقی پسندیده مانند راستگوئی، امانتداری، درستکاری، حق طلبی، عزت نفس، رعایت حقوق دیگران، پذیرش مسئولیت و... در نوجوان شکل   می گیرد و یا برعکس صفات نامطلوب در او رشد می کنند. 

تغییرات شخصیت و رفتار:    
مجموعه گرایش ها و حالات رفتاری نوجوان کم و بیش وضعیت ثابتی دارند. واکنش های فرد در مقابل آنچه که در محیط پیرامون او اتفاق می افتد و مجموعه احساسات و نگرش های وی شخصیت او را می سازند که در نوجوانی به صورت چشمگیری رشد می کنند. احساس مسئولیت، نوع پیوند و رابطه با بزرگسالان، روابط با همسالان، طرز مقابله با خواهش ها و تمایلات نوظهور و خاص، فراگیری انتظارات جامعه از فرد به عنوان ویژگی های شخصیتی نوجوان شکل می گیرد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید