خواب منظم شبانه، کودکان را باهوش تر می کند

 


در یک کنفرانس پزشکی جدید تاکید شد: کودکانی که هر شب سر ساعت مشخصی به رختخواب می روند، در امر تحصیل و یادگیری در مدرسه باهوش تر عمل می کنند.  
به گزارش  ایسنا، محققان در مطالعه جدیدی دریافته اند; بازده تحصیلی در کودکانی که برنامه زمانی مشخصی برای خواب شبانه دارند در دروس زبان، روخوانی و ریاضیات 
 خیلی بهتر از کودکانی است که شبها در وقت منظم نمی خوابند.   دانشمندان در انستیتو تحقیقات آمریکایی مستقل "اینترنشنالSRI  "  در کالیفرنیا دریافته اند; دانش آموزانی که شب زود می خوابند در مدرسه کارآیی و بازده بهتری دارند.   به گزارش تلگراف، این پژوهش روی 8000 کودک در گروه سنی 4 سال انجام گرفته است.   محققان دریافتند: کودکانی که کمتر از 11 ساعت خواب شبانه دارند در انجام دروس مدرسه بازده پایین تری دارند.   محققان هم چنین می گویند; این بررسی ها در عین حال نشان داده است که بسیاری از کودکان مقدار خوابی را که توصیه می شود اغلب ندارند و این امر پیامدهای منفی برای   پیشرفتهای رشدی و تحصیلی آنها خواهد داشت.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید