عصاره موسیر ، اثرات ضد قارچی دارد


   یافته های یک پژوهش نشان می دهد که عصاره تام "موسیر" دارای اثرات ضد قارچی است.  
به گزارش ایسنا این مطالعه تجربی با هدف تعیین اثرات ضد قارچی موسیر در برابر گونه های مختلف قارچی توسط روح الله فاتح ، کارشناس ارشد انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجام شده است. 
در این پژوهش ، اثرات ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی موسیر ایرانی پس از استخراج مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد می توان امیدوار بود که در آینده با جایگزینی این عصاره به جای داروهای ضد قارچی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی بوده اند، بتوان عفونت های قارچی را درمان کرد.  

/ 0 نظر / 2 بازدید