اصول برنامه‌ریزی

مهم‌ترین اقدام در سال کنکور به‌دلیل حجم زیاد مباحث و فرصت کوتاه برای مطالعه، برنامه‌ریزی است. بیش‌تر داوطلبان کنکور به‌دلیل این‌که در سال‌های پایه، برنامه‌ریزی مناسبی برای درس‌خواندن نداشته‌اند، برای انجام این‌کار مشکل دارند و به سختی برنامه‌ریزی می‌کنند.

اما در واقع برنامه‌ریزی کار بسیار ساده‌ای است. هر برنامه‌ای شامل دو مرحله است:

الف)برنامه‌ی کلی
ب)برنامه‌ی جزئی

الف- برنامه‌ی کلی (سالانه و ماهانه):

هدف اصلی از تهیه‌ی یک برنامه، ایجاد نظم در مطالعه است. در قدم اول شما باید تعیین کنید که با کدام‌ یک از برنامه‌ی کلی زیر خود را هماهنگ می‌کنید.

یکی از خدمات تکمیلی آزمون‌های گزینه‌دو«برنامه‌‌ریزی درسی» است. در واقع شما می‌توانید‌ با استفاده از سر‌فصل‌های12 آزمون، برنامه‌ریزی درسی بلند‌مدت خود را تنظیم کنید. در هر شماره از دفترچه‌ی گزینه‌ی مشاور در صفحه‌ی برنامه‌ریزی درسی، به صورت هفتگی برنامه‌ی مطالعاتی شما را معین می‌کنیم. در این روش متناسب با اهداف کلی آزمون‌ها، سر فصل‌هایی را که شما باید تا آزمون بعدی مطالعه کنید، در هفته‌های فاصله‌ی دو آزمون تنظیم و تبدیل به برنامه‌ی هفتگی خواهیم کرد.

به این ترتیب شما می‌توانید با خیال راحت فقط برنامه‌هایی را که در هر هفته تنظیم کرده‌ایم، مطالعه کنید و مطمئن باشید که هم همه‌ی سر‌فصل‌های لازم برای کنکور را مطالعه کرده‌اید هم متناسب با اهداف کلی آزمون‌ها می‌توانید نتیجه‌ی خوبی در آزمون‌ها کسب کنید.
اما این‌که در طول هفته این مباحث را چگونه مرور و در چه زمانی مطالعه کنید، مربوط به برنامه‌ی هفتگی خودتان خواهد بود.

ب- برنامه‌ی جزئی (هفتگی و روزانه):

تنظیم و تهیه‌ی برنامه‌ی جزئی، بر عهده‌ی شما است. برنامه‌ی کلی را شما باید انتخاب کنید و تهیه‌ی‌آن بر‌عهده‌ی مدرسه، گروه برنامه‌ریزی کنکور‌های آزمایشی و یا مشاور شماست. اما بعد از انتخاب برنامه‌ی کلی، باید برنامه‌ی جزئی را بر‌اساس مباحثی که در برنامه‌ی کلی تنظیم شده است، تهیه کنید. تهیه‌ی برنامه‌ی جزئی، اصول و قواعد مشخصی دارد.

شما باید ابتدای هر هفته، بر‌اساس اصولی که در زیر به آن‌ها اشاره شده است، یک برنامه‌ی درسی برای خودتان تنظیم کنید و سپس در ابتدای هر روز آن را تکمیل کنید.

/ 0 نظر / 28 بازدید