ارتباط زبان مادری و چگونگی رشد مغز پس از تولد

روانشناسان کانادایی مطالعه ای در ارتباط با زبان مادری و چگونگی رشد مغز پس از تولد انجام دادند که نتایج بسیار مفید داشت.

حتی اگر به زبان مادری صحبت نکنیم یا فراموش کرده‌ باشیم اما باید بدانیم زبان مادری عمیقاً در مغز تعبیه شده است.

این مطالعه توسط روانشناسان دانشگاه مک گیل – مونترال انجام شد و چگونگی رشد مغز پس از تولد را نشان داد؛ محققان برای این مطالعه کودکان بین ۹ تا ۱۷ ساله که در کبک زندگی می‌کردند را به سه گروه تقسیم کردند.

*کودکانی که در کبک متولد و بزرگ شده‌اند و در خانواده فرانسوی زبان بدون اینکه کلمه‌ای از زبان چینی بدانند زندگی می‌کنند.

*کودکانی که در چین متولد شده اما قبل از ۳ سالگی توسط خانواده‌های فرانسوی زبان به فرزندی گرفته شدند و هرگز زبان چینی نشنیده و صبحت نکرده‌اند.

*کودکانی که در چین متولد شده‌اند و در کودکی توسط خانواده‌ای گرفته شدند اما زبان چینی را ادامه داده‌اند.

این آزمون با تلفن‌های همراه که با ویژگی‌های زبان چینی بودند گرفته شد؛ این در حالی بود که روانشناسان تشدید مغناطیسی پاسخ مغز را مشاهده می‌کردند؛ نتایج نشان داد همه کودکانی که چینی بودند با روبه رو شدن با زبان چینی مغز آنها به طور خاصی فعال شد. (این آزمون در کشور فرانسه به این صورت نبود).

یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: دستاوردهای سال اول زندگی مغز را سازمان دهی می‌کند و اولین صبحت‌های زبان مادری در اولین سال زندگی کودک در طول زندگی وی ادامه دارد.

/ 0 نظر / 28 بازدید