مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/٩/۱٩پژوهشگر:عاطفه حسینلو


استاد راهنما:هومن نامور

چکیده:


بیماریهای روانی و شیوه های درمان آن ، از موضوعاتی است که در همه ادوار تاریخی مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است. در این پژوهش اختلال فوبیا و شیوه درمان شناختی آن از دیدگاه مولانا مورد بررسی قرار گرفته ، تا ضمن روشن شدن پیشینه های تاریخی این مباحث در فرهنگ خودی، زمینه تدوین نظریات علمی جدید و فنون کاربردی نو بر اساس ذخایر غنی گذشتگان فراهم آید. مسأله تحقیق حاضر این است که اختلال فوبیا چیست و عوامل بازدارنده از آن ، و راههای درمان آن از نظرمولانا کدامند؟خاستگاه اصلی پژوهش حاضر، مثنوی مولاناست ونمونه آن کلیه ابیات مرتبط با سوال پژوهشی می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است.با توجه به بررسی فرضیه ها و یافته های پژوهش می توان ادعا نمود که مفاهیم فوبیا در مثنوی وجود دارد.نسبت مفاهیم فوبیا با روشهای توصیفی قابل تبیین می باشند و صرف نظر از جنبه های روانشناسی حکایات و تمثیل ها،ابیات مستقیم درزمینه مفاهیم فوبیا به ترتیب عنصر شناختی (73/40 %)،عنصر هیجانی(55/34 %)،عنصر رفتاری(71/24%)کل ابیات مثنوی مولانا را تشکیل می دهند.وهم چنین یافت مفاهیم شناختی و راهکارهای تربیتی و درمانی مرتبط با نظرات مولانا از دستاوردهای دیگر این پژوهش می باشد.


 واژه های کلیدی: مثنوی،اختلال فوبیا ،شناخت درمانی

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/٧/٢


فوبیا هراس یا ترس شدید پدیده ای است که به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه زندگی بسیاری از انسانهای جهان را مختل می کند. این پدیده بیشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعیتی خطرناک است و معمولا کنترل آن برای فرد مبتلا سخت و گاهی غیر ممکن است.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/٢/٧

فوبیا، هراس یا ترس شدید پدیده ای است که به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه زندگی بسیاری از انسانهای جهان را مختل می کند. این پدیده بیشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعیتی خطرناک است و معمولا کنترل آن برای فرد مبتلا سخت و گاهی غیر ممکن است. 

در حدود 19.2 میلیون نفر انسان در سن 18 سالگی در آمریکا به گونه های مختلفی از این اختلال روحی مبتلا هستند که در ادامه نشریه لایو ساینس به مشهورترین آنها اشاره کرده است.


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar