مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩٢/٥/۱

 

 همچنین درشرایط سخت متاسفانه کنجکاوی و تفریح طبیعی یادگیری در خصوص مواد درسی را خیلی زود گاهش می دهد . دراین مقاله والدین مطالبی را دریافت می کنند که چگونه به کودکانشان انگیزه مثبت بدهند قبل از همه چیز به آمها کمک کنید که شرایط سخت بتوانند خودشان را بطور مشتقل اداره کنند .


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩٢/٤/٢۸

 

یادگیری آنچه شما را برمی انگیزد می تواند بخش اساسی شناخت خودتان باشد. این فرایند زمانی ممکن است که شما اولویتهای ارزشی خود را دریابید و یک درک روشن از چگونگی تاثیر نگرش هایتان بر رفتار داشته باشید. اطلاعات انگیزشی ارائه شده در این فصل به شما کمک خواهد کرد که به برخی بینش های مهم دربارۀ نیازهای شخصی تان دست یابید. فهم آنچه دیگر افراد را برمی انگیزد در ایجاد و حفظ روابط اثر بخش با آنها از اهمیت برخوردار است. از آنجا که بهره وری و سودآوری در موفقیت سازمان نقش بحرانی دارند، کارکنان باید برانگیخته باشند تا بهترین تلاش خود را بکار گیرند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱٢/۱۸

دلایل زیادى براى انگیزه نداشتن نوجوانان وجود دارد، البته نوجوانان براى انجام کارهایى که والدین شان از آنان مى خواهند، انگیزه ندارند اما براى کارهایى که خودشان دوست دارند (مثل گفت و گوى تلفنى با دوستانشان، مهمانى دوستانه، بازى با دوستان) با انگیزه عمل مى کنند.

در اینجا به بعضى از دلایل بى رغبتى نوجوانان به پیروى از دستورات والدین اشاره مى کنیم :


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱٢/۱٦

دانش آموزی که برای پیشبرد اهداف خود زحمت می کشد و تلاش بسیار می کند، انتظار دارد که در پایان مورد بازخورد مناسب قرار گیرد و در ازای زحمتی که کشیده است، از نتایج زحمت خود بهره مند شود.

حال اگر به دلایلی این مورد صورت نپذیرد، دانش آموز منفعل شده و دیگر تلاشی از خود نشان نمی دهد و این بدترین حالتی است که ممکن است، به سراغ دانش آموز بیاید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۸/٩


الف - آزمون اندریافت موضوع:
قدیمی ترین و معمول ترین وسیله ای که برای سنجش انگیزه پیشرفت به کار رفته است .
ازمون اندریافت موضوع (TAT) است.


ب - ازمون تارتن :
نپ نوعی ازمون به نام تارتن ساخت و نشان داد که در ازمون او اولویت های ان هایی که دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند با کسانی که انگیزه پیشرفت پایین دارند, متفاوت است . در این شیوه ازمودنی ها مجموعه ای از 30 الگوی پیچازی یا شطرنجی را با توجه به رجحان و ملاک مورد نظر , گروه بندی می کنند.

 

ج - روش نگاره ای :
تلاش دیگری که برای سنجش انگیزه پیشرفت انجام گرفت روش ارونسون بود . به عقیده او طرز نوشتن افرادی که داری انگیزه بالا هستند با افراد کم انگیزه تفاوت دارد.
او به ویژه ثباتی در سبک و روش , یافت که طرز نوشتن افراد را از یکدیگر متمایز می ساخت. به اعتقاد ارونسون الگوها و نمونه هایی که بر روی کاغذ رسم یا نقاشی می شوند نگاره یا نگارشی از این حرکت ازاد هستند که با شخصیت همبستگی دارند.


د - پرسشنامه های مداد و کاغذی و خودگزارشی
معمول ترین ازمون انگیزه پیشرفت در این مبحث مقیاس ادواردز برای رجحان های شخصی است. این پرسش نامه به منظور ارزیابی درجه نیرومندی نیاز هایی است که تحت عنوان نظریه نظام نیازهای اشکار عنوان گردید, تهیه شده است.


در طول سال ها, مقیاس های انگیزه پیشرفت بسیاری ساخته شده است. بررسی های دقیق پیشنهاد می کنند که مقیاس های PMT هرمنس و PRF جکسون از بیشترین اعتبار برخوردارند.
PMT هرمنس براساس نظریه پیشرفت اتکینسون است و پرسش هایی را مطرح می کند که درباره سطح ارزو, رفتار خطر پذیری , انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا و پایداری است .

 

مقیاس PRF جکسون , شامل پرسش هایی است درباره این که تلاش های پیشرفت تا چه اندازه ای نسبت به تلاش های دیگر زندگی برای فرد اهمیت دارد.


هلمریچ و اسپنس نوع متفاوتی از پرسش نامه انگیزه پیشرفت را ساختند . ان ها این فرضیه را که انگیزه پیشرفت ساختار واحدی است , رد کردند و ازمونی برای سنجیدن چهار مولفه مجزای انگیزه پیشرفت ساختند . سوگیری کار ( تمایل به انجام دادن بهترین تلاش در هرنوع فعالیتی که شخص می پذیرد) , تسلط ( پایداری در به انجام رسانیدن تکالیف , مخصوصا نوع دشوار ان) , رقابت جویی ( لذت بردن از چالش رقابت) و بی علاقگی شخصی ( سوگیری خود انگیخته درباره این که دیگران نسبت به تعقیب پیشرفت شخصی چه فکر می کنند).


نمونه دیگری از ازمون ها که برای اندازه گیری انگیزه پیشرفت در کودکان تهیه شده, ازمون حیوانات ناقلا است. این ازمون عینی فرافکن شامل 60 ماده است که هرکدام ان داستانی درباره دو حیوان است و کودک باید یکی از ان ها را که دوست دارد, انتخاب کند. هر 12 ماده این ازمون ویژه اندازه گیری یکی از عناصر رفتاری انگیزه پیشرفت یعنی:
1- لذت بردن از مدرسه
2- اعتماد به نفس
3- هدف نگری
4- فعالیت وسیله ای
5- خودسنجی است.

 

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/٩/٩


انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایشی همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها, تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توام است. 


دیوید مک کله لند می گوید برحسب دو مفهوم رقابت و برتری جویی انگیزش پیشرفت را می توان تعریف کرد . 


به نظر او افرادی که از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردارند , خواهان انند که تلاش خود را برای دست یابی به  اهداف بالا وعالی به کار گیرند یا کوشش های خویشتن را جهت نیل به ترازهایی از برتری جویی که خود  جهت خویش وضع کرده اند به کار بندند. 

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩٠/٥/٩


این  افراد, وقتی بیشترین تلاش را از خود نشان می دهند که بتوانند فعالیتی را در سطح معیارهای عالی به انجام رسانند و از این راه, نیاز به پیشرفت خود را ارضا» نمایند.
این افراد, علاقه مند به برتری به خاطر برتری هستند و نه به خاطر پاداشی که به دنبال دارد.
این افراد, ترجیح می دهند تکالیف نسبتا چالش انگیزی که وعده موفقیت می دهند,انجام دهند.
این افراد, در زمینه کارهای اجتماعی , عام المنفعه و مددکاری , امادگی بیشتری از خود نشان می دهند.
این افراد, ترجیح می دهند که پیامدهای رفتاری خویش را به کوشش و تلاش خود استناد بدهند.
این افراد, در انجام کارهای گروهی , وقتی که فرصت انتخاب همکار را پیدا نمایند, فردی را که در انجام وظیفه, تواناتر است,انتخاب می نمایند.
این افراد , حتی هنگامی که درانجام تکالیف محوله, ناموفق هستند,  پایداری و پشتکار بیشتری رااز خود نشان می دهند.
این افراد , بهتر با دیگران کنار امده و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردار ند.
این افراد غالبا مشاغل سطح بالایی دارند . در شغل خود, به سختی تلاش می کنند.
این افراد وقتی در کارشان موفق می شوند , معمولا سطح ارزوی خود را به شیوه واقع بینانه ای بالا می برند و به کارهایی روی می اورند که اندکی رقابت انگیزتر و مشکل ترند.
این افراد کارهایی را دوست دارند که در ان بتوانند عملکردشان را با عملکرد دیگران مقایسه کنند.
این افراد مشاغلی را انتخاب می نمایند که اولا, مسئولیت شخصی سطح بالایی را برای ان ها فراهم اورد و ثانیا موفقیت در ان ها, عمدتا به تلاش های ان ها بستگی داشته باشد و از مشاغلی که موفقیت در ان ها , بستگی به دیگر افراد یا عواملی فراتر از کنترل ان ها دارد, ناراضی هستند.


این افراد به احتمال بیشتری جذب دانشگاه می شوند و نمره های بالاتری کسب می نمایند و در فعالیت های جمعی دانشگاه شرکت می نمایند.


این افراد تمایل به انجام کارهایی دارند که بتوانند نتایج عملکرد خود را فورا مشاهده نموده و از انجام دادن کارهایی که نتیجه و حاصل ان ها مشخص نمی باشد ویا نتایج ان ها در زمان طولانی به دست می اید, چندان استقبال نمی کنند.
این افراد عادت دارند که بیشتر اوقات خود را صرف  بهتر انجام دادن کارها و اندیشه کردن در این موارد نمایند.


این افراد , مدت طولانی تری در مشاغل باقی می مانند, خواهان بازخوردی مثبت , روشن و کوتاه مدت هستند, مشاغل سطح بالاتر را بیشتر انتخاب می نمایند و در گرفتن توضیح , موفق تر از دیگران هستند.


این افرا د هدف مدار هستند , هدف های انتخابی ان ها, عینی , چالشی , مخاطره امیز ولی قابل حصول می باشد. سرشار از انرژی و شیفته کار هستند, معمولا از سنت ها دوری جسته و هنجار ها را نمی پذیرند و کمتر همرنگی می کنند و همواره به دنبال روش های تازه ای برای ایجاد تغییر در سازمان هستند.


این افراد دارای اعتماد به نفس هستند,  در فعالیت های اجتماعی شرکت می نمایند, در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری نشان می دهند و در انجام کارها, همکاری با افراد متخصص و صاحب نظر را بر دوستان غیر متخصص خود ترجیح می دهند.

 این افراد پیوسته می کوشند تا کارها را بهتر انجام دهند و وقت خود را صرف این اندیشه می کنند که چگونه کارها را بهتر انجام دهند.
این افراد تمایل دارند کارهایی را انتخاب کنند که درجه دشواری ان ها در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی اسان یا خیلی دشوار پرهیز میکنند.
این افراد, بیشتر نگران اینده میان مدت هستند تا درازمدت و پاداش های بزرگتر اینده را بر پاداش های کوچک تر زمان حال ترجیح میدهند.


این افراد وقت شناس هستند, در همه ساعات کاری به فعالیت مشغول هستند, دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک می کنند و کارکردن را دوست دارند.
این افراد معمولا موفقیت های خود را به ویژگی های پایدار درونی ( از قبیل : هوش , استعداد, توانایی و ....) و عدم موفقیت های خود را به عوامل ناپایدار درونی ( از قبیل : عدم تلاش کافی و ....) نسبت می دهند.

 
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱۱/٩

نظریه واینر و پیشرفت
یکی از فرض ها ی عمده نظریه اسناد این است که جستجو برای درک فهم امور و علل رویدادها مهم ترین منبع انگیزش انسان است . بنابراین هدف این نظریه پیدا کردن راهنمایی است که در ان افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بین ان ها می پردازد.

اصطلاح اسناد یا نسبت دادن به علت هایی که فرد برای تبیین رویدادها و یا نتایج برمی  گزیند و جنبه استنباط شخصی دارند, اشاره می کند. اجزای مهم نظریه نسبت دادن عبارتند از:
الف) تبیین های فرد برای علل موفقیت ها و شکست های خود.
ب) ویژگی های این تبیین ها یا استنباط های علمی .
ج ) نقش واکنش های عاطفی از این استنباط ها در تعیین رفتارهای بعدی.
تبین هایی که افراد به طور معمول برای موفقیت ها و شکست های خود انتخاب می کنند به توانایی شخص , سعی و کوشش , سطح دشواری تکلیف, بخت و اقبال , حالت روحی و بیماری وافراد دیگر نسبت داده می شوند. این تبیین ها در ابعاد یا ویژگی های منبع علیت , ثبات و کنترل پذیری متفاوتند. این ابعاد انتظارات متفاوتی برای اینده فرد ایجاد می کنند و منجر به واکنش عاطفی می شوند که این ها به نوبه خود رفتار اتی فرد را دستخوش تغییر می سازند.


مطابق نظریه واینر اغلب علت هایی را که دانش اموزان , موفقیت ها و شکست های خود را به ان ها نسبت می دهند می توان در سه بعد مشخص کرد:
منبع یا مکان : ( درونی یا بیرونی بودن علت برای شخص)
ثبات : ( این که علت در اینده باقی می ماند یا تغییر می کند)
و کنترل پذیری : ( این که فرد قادر به کنترل علت است یا خیر )

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱/٩

بعد از این که مک کله لند به ایجاد نظریه خود در باب انگیزه پیشرفت پرداخت, اتکینسون نیز شروع به تکوینی دیگر از نظریه انگیزش کرد. به نظر او تفاوت در شدت نیاز به پیشرفت در افراد مختلف را میتوان با فرض یک نیاز مخالف یعنی پرهیز از شکست ترجیح داد. چنانچه بعضی از مردم موفقیت دارند, ولی بعضی از مردم از شکست دچار اضطراب می شوند. اتکینسون با انجام ازمایش هایی نشان داد که فرد موفقیت مدار احتمالا هدف هایی را برای خود تعیین می کند که از نظر دشواری متوسط است ( یعنی امکان موفقیتش 50 درصد است) .
حال ان که فرد مضطرب هدف هایی را انتخاب می کند که یا خیلی بالا یا خیلی پایین است ( اگر در انجام کار سخت موفق نشود کسی نمی تواند او را سرزنش کند و او تقریبا مطمئن است که در انجام کار اسان موفق خواهد شد).


اتکینسون معتقد است که تمایل رسیدن به موفقیت , از احتمال موفقیت و جاذبه رسیدن به ان متاثر میشود . اگر فرد شکست های مداومی را تجربه کند و با اهدافی بالاتر از توان خود را در نظر بگیرد ممکن است نیازی نیرومند در او ایجاد شود که از شکست پرهیز کند.
اتکینسون که خودش از همکاران مک کله لند بود, تدوین نظریه معاصر انگیزه پیشرفت را ادامه داد و انگیزه پیشرفت را همان طور که قبلا بیان شد, با الگوی جدیدی مطرح کرده و ان را مرکب از دو جز» دانست:


امید به موفقیت و ترس از شکست. برخی از افراد به گونه ای رفتار می کنند که گویی نیاز زیادی به پیشرفت و موفقیت و رسیدن به معیاری از برتری دارند و بعضی دیگر طوری رفتار می کنند که گویی ترسشان از شکست بیشتر از میلشان به موفقیت است.
اتکینسون مشاهده کرد, گرایش به موفقیت تحت تاثیر احتمال موفقیت و جذابیت ان است و در مقابل نیاز به پرهیز از شکست, زمانی پدید می اید که افراد شکست مکرر را تجربه کرده باشند.

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/٧

 
نیاز به یک حالت ناشی از کمبود یا محدودیت در موجود زنده گفته می شود . نیاز های انسانی در طبقه بندی   مازلو به دو دسته کلی تقسیم شده است: 
نیازهای کمبود یا کاستی و نیازهای رشد یا بالندگی , مازلو نیازهای کمبود را نیازهای اساسی و نیازهای دسته  دوم را فرا نیازها نام گذاری کرده  است. 
نیازهای اساسی یا نیازهای کمبود که در زمان کمبود ارگانیزم برانگیخته می شود و شامل چهار دسته نیاز می  باشد:


نیازهای جسمانی شامل: اب , غذا , خواب, حرارت و ....
نیاز به ایمنی , داشتن محیطی امن و به دور از تهدید. 
نیاز به عشق و تعلق , ایجاد روابط متقابل با دیگران و محبت کردن و مورد محبت واقع شدن. 
نیاز به عزت نفس یا احترام به خود, شامل احساس کسب توفیق و تایید و شایستگی در  خود. 

فرا نیازها, نیازهایی هستند که نیرویشان را از میل ادمی به رشد و بالندگی کسب می کنند شامل نیازهای خودشکوفایی یا تحقق خویشتن می شود . البته خودشکوفایی را الفرانسوا یک فرایند توصیف می کند, فرایند شدن و بالیدن نه یک حالت , برای رسیدن به بالاترین حد این نیازها در فرد باید تمام نیازهای اساسی به صورت سلسله مراتب, ارضا و بعد از ان به مراتب بالاتر برسد.


مازلو معتقد است تنها انسان هایی به بالاترین مرتبه نیازها می رسند که دارای شخصیت سالم باشند و تنها یک درصد مردم به ان دست می یابند و علت ان را عدم شناسایی توانایی های بالقوه خود فرد می داند که خود را تابع الگوهای قالبی فرهنگی خود کرده و به لحاظ امنیتی قدرت خطرکردن و تجربه موارد تازه را ندارد.

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩٠/۳/٩

به دنبال موری, مک کله لند به بیان این انگیزه پرداخت , اهمیت کارهای مک کله لند عمدتا به خاطر مطالعات  نظری و روش شناسی او در باب این انگیزه است. مک کله لند از همان ابتدا متوجه این گونه پرسش های  گسترده بود که چگونه می توان انگیزه پیشرفت را در فرد و جامعه نشان داد؟ 
چگونه انگیزه افراد جامعه در ارزش های اجتماعی چیره ان جامعه منعکس شده و چگونه این ارزش ها به   سازه هایی مانند رشد اقتصادی و ساختار سیاسی و الگوهای فرهنگی مربوط شده اند. به پیشنهاد او تفاوت در  سطح انگیزه برای پیشرفت تا حدود زیادی مسئول الگوهای رشد و سقوط اقتصادی بوده است و در مجموع  مطالعه منحصر به فردی برای اثبات پیشنهاد خود تلاش کرد. 


از انجا که مک کله لند در بیان مفاهیم خودش پیرو الگوی یادگیری ( بیشتر رفتار گرایانه ) است, مفاهیم وی  بسیار قرین و نزدیک به رفتارگرایان است, هال که یکی از نظریه پردازان رفتاری است , یادگیری را به معنای  کاهش نیاز می دانست, مک کله لند هم موجود زنده را یک موجود در جهت کاهش نیاز معرفی می کند. 


انگیزه پیشرفت را براین اساس می توان انگیزه ای گرایشی دانست و با توجه به مفاهیم بالا این گونه توضیح  داد که لذت بخشی یا تقویت مثبت از موقعیت پیش امده باعث می شود گرایش افراد در انجام سایر امور مشابه  گسترش یابد یا به عبارتی فرد از موقعیت پیش امده لذت ( تقویت مثبت ) ببرد. سپس در جستجوی تکرار این  تقویت ها گرایش به موقعیت های دیگری پیدا خواهدکرد که اورا به ان هدف برساند. 


مک کله لند مطالعات گسترده ای را در زمینه نیاز به پیشرفت انجام داد, او معتقد بود نیاز به پیشرفت , سایقی  است که می تواند رفتار را تقریبا در همه موقعیت ها نیرومند ساخته و هدایت کند و با پژوهش های خود,  ویژگی های افراد دارای نیاز به پیشرفت زیاد و کم را توصیف کرد. 

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/۱۱

پدر نظریه نیاز نوین هنری الکساندر موری است وی نخستین فردی بود که در کتاب شخص شناسی خود  موضوع نیاز به پیشرفت را مطرح کرد . وی اگر چه اولین نفری نبود که معتقد بود نیازهای بنیادی نقش تعیین  کننده ای در شخصیت برجای می گذارند ولی به علت تلاش های وی اورا به عنوان بانی نظریه نیاز نوین  مطرح می کنند. موری به عنوان یک روانکاو نتیجه گیری نمود که عقاید فروید در تاکید بر روی نیروهای  انگیزشی ناخوداگاه کاملا صحیح و مهم ترین نیروهای شخصیت از نظر او عبارتند از : 


نیازها ( انگیزه های درونی ) و فشارها ( محرک های بیرونی ). 
موری در کتاب خود از نیازهای بیست گانه انسان نام می برد . او یکی از مهم ترین نیازها را نیاز برای  پیشرفت می  داند. موری برای سنجش این نیاز و همین طور سایر نیازهای خود از مجموعه تصاویر مبهمی  استفاده می کرد که موقعیت های معمولی گوناگونی را مجسم می کنند که ازمون اندر یافت موضوع یا  TAT  نام  داشت. 
موری فهرستی از بیست نیاز , که به نظر او عمده ترین نیازهایی هستند که جنبه انگیزشی دارند, تنظیم کرد

 . 
یکی از این نیازها که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و پژوهش های متنوعی را به دنبال داشته است, نیاز  به پیشرفت است که به اعتقاد واینر نشانه های رفتاری زیر را به همراه دار: 
برای به انجام رساندن کاری دشوار به گونه ای پردوام, سخت, پیگیر و بی امان تلاش کردن. 
در راستای هدفی دوردست و بزرگ همه مساعی خویش را به کار گرفتن و با همه وجود تان خود را وقف ان  هدف کردن. 
در برنده شدن مصمم بودن. 
برای به انجام رساندن هرکاری به بهترین شیوه تلاش کردن.
از رقابت جدی لذت بردن . 
به واسطه حضور دیگران بر پیشگام بودن , برانگیخته شدن. 
نیروی اراده خویش را به کار بستن و برملالت و  خستگی چیره شدن. 
موری نیازهای انسانی را شناسایی کرد و ان ها را به دو گروه کلی تحت عنوان نیازهای اولیه و ثانویه طبقه  بندی نمود. نیازهای اولیه مبنای بیولوژیکی دارند و به تقاضاهای جسمانی شخص مربوط میباشند. نیز به  تنفس, اب , غذا, مسایل جنسی و از این قبیل را در بر می گیرد. 
به راحتی می توانیم برای شناسایی نیازهای جسمانی یا نیازهای اولیه به وضعیت های جسمانی و حالات  زیستی شخص تاکید کنیم . در تقسیم بندی موری نیز نسبت به نیازهای اولیه اتفاق نظر وجود دارد ولی توافق  اندکی برای نیازهای ثانویه وجود دارد. زیرا که موری نیازهای ثانویه را اکتسابی دانسته و تاثیرات اجتماع را  در شکل گیری این نیازها حایز اهمیت می داند. 


از مهم ترین نیازهای ثانویه موری می توان به نیاز پیشرفت اشاره کرد. این نیاز را موری به عنوان یکی از  معیارهای شناسایی وضعیت روانی فرد مطرح می کند و اعتقاد دارد که از طریق شناسایی نیاز به پیشرفت ,  حصول به وضعیت روانی سهل تر می شود و به راحتی می توانیم دیگر نیازهای روانی را مورد شناسایی  قرار داد. 


یک فهرست جامع از نیازهای انسان که موری و دیگران مطرح نمودند توسط واینر در سال 1987 مورد  بررسی قرار گرفته است. وی مطرح می کند که سه نیاز از اهمیت بالاتری برخوردار است:  نیاز به پیشرفت , نیاز به پیوند جویی , نیاز به عادت. 


رویکرد موری تحقیقات فراوانی را به وجود اورد و همواره پژوهشگران به دنبال ازمون نظریه های او در  زمینه نیازها بودند. یکی از اولین افرادی که در زمینه نیازهای موری تحقیقات فراوانی را صورت داد, دیوید   مک کله لند بود. 

نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥


تاکنون مطالب بسیاری درباره کارکنان با انگیزه نوشته شده است. این افراد یقینا کلید راهیابی یک سازمان به موفقیت هستند. اما بهتر است بیشتر روی متوقف نمودن و کاهش بی‌انگیزگی که اغلب بین کارکنان قدیمی و باسابقه رخ می‌دهد، تمرکز نماییم. کارمندان جدید بسیار باانگیزه هستند و البته طبیعی است که کسی نمی‌خواهد کارمندی با انگیزه پایین را استخدام کند.

چرا کارکنان قدیمی‌تر با بدبینی ، منفی‌بافی و بی‌اعتنایی به کار ادامه می‌دهند؟ در حالی که آنها باید به خاطر تمام تجربیاتشان در امور مشارکت داشته باشند. آنها استعداد و قریحه افراد جوان و پرتلاش را دارند و اصلا خودشان زمانی جوان و پرتلاش بوده‌اند. چیزی تغییر کرده است، باید بفهمیم آن چیست و متوقفش کنیم.
چرا بعضی کارکنان بی‌انگیزه کار می‌کنند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

انگیزه‌ها عواملی هستند که در ایجاد نیرو ، سازمان و الگوهای خاص رفتاری نقش مهمی دارند. ارضاء این انگیزه چه زیستی و چه اجتماعی در بقاء دو پیشرفت فرد اهمیت فراوان دارند. هر چند تاثیر هر یک آنها در بقاء فرد ممکن است متفاوت باشد. انگیزه‌های اجتماعی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی فرد ارتباط تنگاتنگ دارند و عمدتا در طی روابط اجتماعی فرد ، داد و ستدها ، ارزشها و هنجارهای جامعه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند و وقایع آن شکل می‌گیرد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩۱/۱٠/٤یکی از عناصر اصلی در انگیزش نحوه احساس کردن ماست. هیجانهای ما واکنشهای غیر عینی در مقابل محیط می‌باشند که همراه با پاسخهای عصبی و هورمونی هستند. هیجانها را واکنشهای انطباق نیز می‌دانند که روی نحوه فکر کردن ما اثر می‌گذارند و عموما تحت عنوان خوشایند تجربه می‌شوند. اغلب هیجانها ما را برانگیخته می‌کنند اما هیجان و انگیزش همیشه دارای همپوشی نیستند.


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar