مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/٢٤

2- نتایج استنباطی تحقیق

بین « سن پاسخگو در موقع ازدواج » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد و همبستگی ضعیفی بین سن پاسخگو در موقع ازدواج و میزان خشونت علیه زنان وجود دارد.
بین « فاصله سنی زوجین » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نشد.


 

 خشونت خانگی علیه زنان در تبریز(6)- پایان


2- نتایج استنباطی تحقیق

بین « سن پاسخگو در موقع ازدواج » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد و همبستگی ضعیفی بین سن پاسخگو در موقع ازدواج و میزان خشونت علیه زنان وجود دارد.
بین « فاصله سنی زوجین » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نشد.
بین « سطح تحصیلات زن » و « میزان خشونت علیه زنان » تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد و بر اساس اطلاعات به دست آمده از آزمون تعقیبی LSD ، میزان خشونت علیه زنانی که تحصیلات‌شان در حد ابتدایی و بی سواد می‌باشند کمتر از زنانی است که دارای تحصیلات متوسطه هستند.
بین « میزان پرخاشگری مرد » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد و همبستگی متوسطی بین میزان پرخاشگری مرد و میزان خشونت‌خانگی علیه زنان وجود دارد.
بین « میزان ناکامی زن » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد. و همبستگی ضعیفی بین میزان ناکامی زن و میزان خشونت‌خانگی علیه زنان وجود دارد.

بین « میزان تجربه و مشاهده خشونت در خانه پدری شوهر » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد و همبستگی ضعیفی بین میزان تجربه و مشاهده خشونت در خانه پدری شوهر و میزان خشونت‌خانگی علیه زنان وجود دارد.
بین « میزان حاکمیت مرد سالاری » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد و همبستگی متوسطی بین میزان حاکمیت مرد سالاری و میزان خشونت‌خانگی علیه زنان وجود دارد.
بین « میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی خویش » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نشد.
بین « میزان اعتقادات مذهبی زوجین » و « میزان خشونت‌خانگی علیه زنان » رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نشد.

 

 

دکتر بیوک تاجری
دکترای تخصصی روان شناسی سلامت روان درمانگر- مشاور نوجوانان- اعتیاد- سکس تراپیست * *******عضو هیئت علمی دانشگاه ******** نایب رئیس جمعیت بهروزان * ******مشاور سازمان های دولتی ********اهم تالیفات - خشونت خانوادگی و اعتیاد - اعتیاد سبب شناسی و درمان - رابطه آسیب زا: آشتی یا جدایی - آسیب شناسی اجتماعی - راهنمای جامع داروهای روان پزشکی ** مرکز مشاوره پاسارگاد 09360565701 میعاد 66947381-3 ساعت تماس 14-20
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar