مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/۱٩

هدفهای روانشناسی رشد
هدفهای عمده ای که روانشناسی رشد در تعقیب آن است عبارتنداز :
1-   آگاه شدن از قوانین و معیارهای سنجیده و مشخص در هر یک از دوره های سنی کودک: مانند اینکه بخواهیم بدانیم چه ارتباطی بین سن و طول قامت و وزن و قد و نظیر اینها وجود دارد. 
 2-  پی بردن به ویژگیهای هر یک از مراحل رشد. 
 3-  به کار بردن و انطباق موازین و مقیاس های رشدی برای مطالعه حالتهای ذهنی و عقلی کودکان.  


 

روانشناسی کودک (2 تا 7 سالگی)(2)

 

هدفهای روانشناسی رشد
هدفهای عمده ای که روانشناسی رشد در تعقیب آن است عبارتنداز :
1-   آگاه شدن از قوانین و معیارهای سنجیده و مشخص در هر یک از دوره های سنی کودک: مانند اینکه بخواهیم بدانیم چه ارتباطی بین سن و طول قامت و وزن و قد و نظیر اینها وجود دارد. 
 2-  پی بردن به ویژگیهای هر یک از مراحل رشد. 
 3-  به کار بردن و انطباق موازین و مقیاس های رشدی برای مطالعه حالتهای ذهنی و عقلی کودکان.  
 4-  تشخیص کودکان عادی و طبیعی از کودکان غیر طبیعی. 
 5 - مقایسه کودکان محیطها و شهرهای گوناگون با یکدیگر و ارزیابی آنان به منظور انتخاب روش بهتر. 
 6 - وقوف از چگونگی تفاوتهای رشد کودکان. 
 7-  اطلاع از حالات و نحوه رفتار خاص کودکان در دوره های مختلف سنی. 
 فایده شناخت رشد  
چون رشد در مراحل اولیه، بنیان و اساس رشد در مراحل بعدی زندگی است، آشنایی به اصول و مبانی رشد و ویژگیهای مختلف آن می تواند موجب آگاهیهای زیر گردد. 
- انگیزه ها، مهارتها، و ترسهای مختلف و به طور کلی بسیاری از رفتار بزرگسالان که در رابطه با تجربیات و رویدادهای کودکی است بهتر شناخته و درک شود. 
- شناخت بهتر و عمیق تری نسبت به نوع و نحوه تغییرات جسمانی و روانی در بزرگسالی به وجود آید. 
- امکانات بیشتری برای پیش بینی رفتار بزرگسالی براساس شناخت اولیه از کودک فراهم می شود.  
 روشهای مطالعه رشد  
روانشناسی رشد اغلب روشهای تحقیقی گوناگون و فنون پژوهشی خاصی را مورد استفاده قرار می دهد که از سایر علوم و رشته های دیگر روانشناسی گرفته شده است. روش عمومی ممکن است"مشاهده ای"، "تجربی" یا  "مقایسه ای" باشد و شیوه خاص آن ممکن است از پژوهش در زمینه ادراک حسی، روانشناسی فیزیولوژیک یا روانشناسی شخصیت مشتق گردد. 
البته روش اساسی، مشاهده دقیق و بی غرضانه رفتار است. 
دوره کودکی  
آنچه افراد جامعه، در زندگی روزمره، کودکی می نامند بر حسب جامعه و فرهنگی که به آن تعلق دارند متفاوت  است. از دیر  باز بر حسب  عادات، سازماندهی زندگی کودک با  مفاهیم  پرورشی، پزشکی، آموزشی، حقوقی، بهداشتی و غیره گره خورده است و در نتیجه  به کودکی  با  عناوین گوناگون و مقاطع متفاوت و مفاهیم مختلف نگریسته اند. پاره ای از این مقاطع به عنوان مفاهیم ظاهرا ثابت در گردش گذارده شده اند و در بیان گستره کودکی به معنای روان شناختی کلمه نویسندگان متون علمی را با مشکلات و بد فهمی های متعددی مواجه ساخته اند. 
کودکی،در ساده ترین بیان و به عنوان یک گستره سنی یکپارچه و متمایز از دوره های دیگر زندگی، به دوره ای که از تولد تا نوجوانی ادامه دارد اطلاق می گردد. اما مساله اینجاست که به دلایل گوناگون، کودکی را به دوره های کوتاه تر تقسیم کرده اند. 
در متداول ترین طبقه بندیها، کودکی به سه دوره به شرح زیر تقسیم می گردد: 
الف) کودکی اول: کودکی نخست (ازتولد تا حدود دو سالگی  )
ب) کودکی دوم: کودکی میانه (ازدو تا شش- هفت سالگی  )
ج) کودکی سوم: کودکی پایانی (ازشش - هفت تا دوازده سالگی  )
در اینجا ما می خواهیم کودکی دوم را مورد بررسی قرار دهیم. 
کودکی دوم: کودکی میانه (از دو تا شش- هفت سالگی  )
ازدو تا هفت سالگی را باید سال های شکل گیری کودک نامید، یعنی قدم گذاردن در راهی که با طی کردن هر بخشی از آن یک گام به بزرگسالی یعنی الگوی متداول انسان جامعه امروزی نزدیکترمی شود. کودک میانه، دوره اول کودکی را پشت سر گذاشته است، بدن او شکل   کشیده تری به خود می گیرد، حرکات وی دیگر ناشیانه نیستند و مرتبا از تمایز یافتگی بیشتری برخوردارمی شوند و بتدریج که به روش اکتشافی تازه تری دست می یابد میدان تجربه و فهم او نیز گسترده ترمی شود. با آنکه تاثیر پدر و مادر هنوز در او شدید است، تاثیر دیگر بزرگسالان و همسالان بتدریج رو به فزونی می گذارد. جامعه اینک بیش از پیش کودک را زیر تاثیر خود می گیرد و ارزشهای فرهنگی و معیارهای مربوط به ایفای نقش را در جامعه یکی از دو جنس مذکر یا مونث به او منتقل می کند. پس اکنون تحول را باید بیشتر به منزله حاصل تعامل کودک و جامعه نگریست. 

اهمیت دوره دوم کودکی از جهات زیر است :

1-   رشد سریع زبان و توانایی های ذهنی
2-   آغاز تقسیم بندی جنسی
3-   همانند سازی با الگوهای والدین
4  - ظهور فراخود یا وجدان
5 -  شروع رفتارهای دفاعی برای مقابله با موقعیت های اضطراب آور و مخاطره انگیز

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar