مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/٩

مواد مخدر و محیط کار:

دنیا شاهد موج فزاینده‌ای از سوء مصرف مواد مخدر است. مواد مخدر بسیار سهل الوصول هستند. الکل و مواد مخدر همه جا هستند و سوء‌مصرف آن‌ها جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات متعددی تأثیر منفی سوء مصرف مواد را بر شرکت‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کار و همچنین بر کارگرها و خانواده‌هایشان اثبات کرده‌اند. سوء مصرف مواد می‌تواند سلامتی را مختل کند، روابط را تخریب کند و باعث از دست دادن شغل، خانواده و مشکلات مالی ‌شود....


پیشگیری از اعتیاد در محیط کار(1)

 

مواد مخدر و محیط کار:

دنیا شاهد موج فزاینده‌ای از سوء مصرف مواد مخدر است. مواد مخدر بسیار سهل الوصول هستند. الکل و مواد مخدر همه جا هستند و سوء‌مصرف آن‌ها جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات متعددی تأثیر منفی سوء مصرف مواد را بر شرکت‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کار و همچنین بر کارگرها و خانواده‌هایشان اثبات کرده‌اند. سوء مصرف مواد می‌تواند سلامتی را مختل کند، روابط را تخریب کند و باعث از دست دادن شغل، خانواده و مشکلات مالی ‌شود.

 

در محیط‌های کاری، سوء مصرف مواد منجر به حوادث، غیبت از کار و از دست دادن بهره‌وری می‌شود. سوء مصرف مواد بر صنعت و جامعه هزینة زیادی را وارد می‌کند. معمولاً این‌گونه بوده که سیاست‌گذاران برای کنترل مصرف مواد مخدر بر کاهش عرضة آن تأکید داشته‌اند اما این سیاست ناکافی بوده است. در سال‌های اخیر، تأکید روزافزونی بر کاهش تقاضا وجود داشته و از طریق برنامه‌های پیشگیری بوده که تلاش بر دور نگهداشتن مردم از مواد مخدر دارند. به خصوص برنامه های متمرکز بر محیط کار به عنوان راه مؤثری برای فعالیت‌های پیشگیری در جمعیت کارگران،‌ خانواده‌هایشان و جامعه، شناخته شده‌اند.

 

همچنین محیط کار محل مناسبی برای بررسی و کمک به مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد دانسته شده است؛ پیش از آن که این مشکلات شدیدتر شوند و به مرحلة‌ وابستگی برسند یعنی مرحله ای که نیاز به مداخلة پزشکی وجود دارد.

 

مزایای فعالیت‌های پیشگیری سوء مصرف مواد در محیط کار:

1- برنامه‌های مربوط به محیط کار قابلیت کمک به تمام جمعیت کارگر، از نوجوانان تا بزرگسالان را دارند.

2- محیط کار آینة مشکلات سوء مصرف مواد در جامعه است. هیچ محیط کاری ایمن نیست.

3-در محیط کار ، گروه هدف برای برنامه‌ها پیشگیری کاملاً در دسترس هستند.

4- محیط کار محل مناسبی برای مداخله و کمک به کارگرانی است که مشکلاتی را در رابطه با سوء مصرف مواد تجربه می‌کنند. ادامة اشتغال به کار محرکی قوی و قابل اعتمادترین پشتوانه برای غلبة موفق بر مشکلات مربوط به سوء‌مصرف مواد است.

5- بیشترین قابلیت برای کاهش آسیب‌های ناشی از الکل و مواد خارج از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها‌ وجود دارد، چون بیشتر تصادف‌ها مربوط به کارگرانی است که گرچه مواد و الکل مصرف می‌کنند اما وابسته به آنها نیستند و بالطبع تحت درمان نیز نیستند. مطالعات نشان داده‌اند افرادی که مشکلات سوء مصرف مواد دارند بیشتر احتمال دارد که خانواده و دوستانشان را ترک کنند تا این که شغل‌شان را از دست بدهند، چون کار برایشان پولِ تهیة‌ الکل و مواد را فراهم می‌کند.

تاثیرات سوء مصرف مواد و محل کار

سوء مصرف الکل و مواد مخدر برای مردم عادی که وابسته به مواد نیز نیستند رخ می دهد. در بیشتر سازمانها و در تمام سطوح، از سطوح بالای مدیریتی تا کارگران معمولی ممکن است وجود داشته باشد. برخی از تأثیرات مواد مخدر و الکل به قرار زیر هستند:

تصادف‌ها:

 بالغ بر 40 درصد حوادث محل کار به دنبال مصرف الکل هستند یا به آن ارتباط دارند (این آمار مربوط به آمریکا است).

  • - کارگرانی که مواد مصرف می‌کنند بیشتر احتمال دارد در محل کار دچار سانحه شوند تا کسانی که مصرف نمی‌کنند.

غیبت از کار:

- کارگرانی که مواد مصرف می‌کنند یا الکل می‌نوشند، بیشتر احتمال دارد که بدون اجازه و گرفتن مرخصی از محل کار غیبت ‌کنند.

- کارگرانی که مواد مصرف می‌کنند بیشتر از کسانی که مواد مصرف نمی‌کنند مرخصی می‌گیرند.

تأخیر:- کارگرانی که مواد مصرف می کنند بیشتر احتمال دارد که دیر سرکار بیایند و محل کار را زودتر ترک کنند.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar