مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٦


8 -کمک به استقلال و تولید , در همه شرایط
به این معناست که معلم به دانش اموزان کمک می کند تا به بار علائم بیرونی معلم جهت اغاز کار و برای تکمیل تکلیف کمتر وابسته  باشند و همچنین سعی می شود وقتی را برای تمرین تکالیف در شرایط متفاوت را برای دانش اموزان فراهم کند. انچه که یادگیرنده می تواند انجام دهد باید متناسب با میزان کمک ارائه شده باشد. بایستی به یادگیرنده به اندازه ای  کمک کرد تا مشکلات حاضر او را برطرف سازیم . اما میزان کمک بایستی فقط به قسمت هایی از تکلیف که دانش اموز نمی تواند به تنهایی از عهده اش براید اطلاق شود اگر این تکلیف در حد توانایی یادگیرنده است هیچ مداخله نباید صورت پذیرد . هنگامی که دانش اموزان کمک زیادی دریافت کنند,


روان شناسی رشد شناختی(5) - پایان


8 -کمک به استقلال و تولید , در همه شرایط
به این معناست که معلم به دانش اموزان کمک می کند تا به بار علائم بیرونی معلم جهت اغاز کار و برای تکمیل تکلیف کمتر وابسته  باشند و همچنین سعی می شود وقتی را برای تمرین تکالیف در شرایط متفاوت را برای دانش اموزان فراهم کند. انچه که یادگیرنده می تواند انجام دهد باید متناسب با میزان کمک ارائه شده باشد. بایستی به یادگیرنده به اندازه ای  کمک کرد تا مشکلات حاضر او را برطرف سازیم . اما میزان کمک بایستی فقط به قسمت هایی از تکلیف که دانش اموز نمی تواند به تنهایی از عهده اش براید اطلاق شود اگر این تکلیف در حد توانایی یادگیرنده است هیچ مداخله نباید صورت پذیرد . هنگامی که دانش اموزان کمک زیادی دریافت کنند, هیچ احساس مسئولیتی از پیامد کارشان نخواهند کرد و احساس غرور یا شایستگی را که نتیجه کوشش های موفق خود است را تجربه نمی کنند و برانگیخته نخواهند شد.
نئوویگوتسکی ها , مدوز و کشدون , ترپ , گالیمور , نیومن  و همکاران , مول , ورتچ , و دانلیز هدف سکوسازی را سوق دادن دانش اموز به سمت استقلال ذکر می کنند و نقش معلم  را این می دانند که با طرح تکلیف و پرسش های خود یادگیرنده را با چالش روبر سازد.
طبق گفته رزنشاین و مرستر هدف اموزش براساس رویکرد سکوسازی, تربیت دانش اموزانی مستقل , متفکرینی خود تنظیم , خودکار امد و کمتر وابسته به  معلم است.
در نظریه ویگوتسکی زبان هم وسیله مهمی برای تعامل اجتماعی و هم وسیله تفکر و خود نظم دهی یا سامان دهی  است. منظور از خود نظم دهی در این نظریه توانایی اندیشیدن و حل مسائل بدون کمک دیگران است.
ویژگی هایی را برای سکوسازی که ان را روشی مهم برای موفقیت در امر اموزش می داند عنوان کرده است که عبارت است  از  :
 1- فراهم اوری راهبردهای واضح و روشن.
2- روشن سازی اهداف.
3 -درگیری فعال دانش اموزان, برانجام تکلیف .
4- پیشنهاد روشهایی برای ارزشیابی جهت روشن سازی انتظارات.
5 -فراهم اوری , نمرات با ارزشی برای دانش اموزان .
6- کاهش عدم اطمینان را در دانش اموزان .
7- افزایش فعالیت های بدنی همراه با اموزش برای دانش اموزان.
8- افزایش خودکار امدی و خود نظم دهی در دانش اموزان .

در ده سال گذشته تحقیقات اساسی در حمایت از روش اموزشی سکوسازی در رشد عملکرد تحصیلی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بدست امده است.
حمایت معلم و  تعلقات مدرسه سبب افزایش خود کارامدی تحصیلی , اثرات مثبت مدرسه و پیشرفت تحصیلی , دنباله روی اهداف تکلیف و پیگیری اهداف تحصیلی گروهی و اهداف همسالان, مسئولیت های  اهداف تحصیلی جمعی و تلاش .
روزر و میدگلی و اوران و همچنین در تحقیقی با دانش اموزان مقطع راهنمایی دریافتند که دانش اموزانی که ارتباط حمایت گونه ای را از معلمان خود دریافت می کنند, احساس مثبتی نسبت به مدرسه پیدا کردند و به منظور پیگیری اهداف تحصیلی خود تمرکز بیشتری بر تکلیف نشان دادند و در انتهای سال نمرات بالاتری را کسب کردند.
داوسن و مک انیرنی و اوردان و ماهه  اجتماعی بودن دانش اموزان را بر پیشرفت تحصیلی انان را موثر دانسته اند.
بسیاری از تحقیقات حاکی از این مسئله دارند که در ارتباط معلم کودک ارتباط معلم همکاری و مشارکت منحصر به فردی در رشد شناختی , اجتماعی کودک تا دوران نوجوانی را نشان می دهد . اسکینز و بلمونت دریافتند که سطوح کمک معلمان به دانش اموزانشان ( هم بطور فعال و هم از طریق درک دانش اموزان ) بر کیفیت های رفتاری و عاطفی دانش اموزانشان در مدرسه تاثیر می گذارد.
در تحقیقی که گلزوسکی و کلین بر 111 دانش اموز کلاس هفتم انجام دادند در ازمون پیشرفت تحصیلی گروههایی از دانش اموزان که براساس رویکرد سکوسازی اموزش دیده بودند به طور معناداری نمرات بیشتری از دانش اموزانی که براساس رویکرد سکوسازی اموزش ندیده بودند دریافت کردند. همان گونه که یادگیرنده بر تکلیف کنترل  بیشتری به دست می اورد, این حمایت به تدریج محو می شود و اجازه می دهد دانش اموز تمام کنترل ومسئولیت را به عهده گیرد این اموزشی است که براساس سکوسازی بناشده است. اگر چه معلم بسیاری از کنترل ها را در طی فرایند اموزشی به سبک سکوسازی در نظر می گیرد , اما هدف از این اموزش اشکار است یادگیری کسب استقلال و خود تنظیمی .
ارائه نظریه منطقه تقریبی رشد ZPD توسط ویگوتسکی تاثیر به سزائی در عرصه اموزش مقدماتی داشته و اساسی را برای نظریه تعلیم و تربیت در کنار تجربه تحصیلی شناخته شده, برنامه تحصیل اولیه کامهانا یا KEEP تشکیل داده است که هاوایی , اریزونا و لوس انجلس در حال اجرا است. در این برنامه, حداقل قریب به اتفاق کودکان مدارس دولتی زبان و موضوعات دیگری را می اموزند, که مبنای تمام این تعالیم برپایه ZPD استوار است. تحقیقات نشان داد که دانش اموزانی که به روش KEEP اموزش دیدند, رتبه A می اورند در حالی که دانش اموزانی دیگر کمتر از رتبه A کسب کردند.
بسیاری از دروس کلاس KEEP به گونه ای طراحی شده اند که زبان را اموزش می دهند بی انکه کودکان از اینکه  زبان می اموزند اگاه باشند. مجموعه ای اموزشی KEEP شامل فنون مهمی از الگو سازی , طرح سوال و باز خورد و مشارکت است  که همگی بخشی از شیوه کلی سکوسازی است. بر اساس کاراموزی شناختی الگویی از اموزش ریاضی و علوم را که شامل سکوسازی , الگودهی بود را اغاز کردند و نتایج نشان داد که دانش اموزان امریکایی هندی مقطع راهنمایی و دبیرستان با تخصص انگلیسی محدود, به فهم و عملکرد بهتری در ریاضیات و علوم دست یافتند.
تحلیل و نتیجه گیری
ارتباط با بزرگسال برای افزایش رشد شناختی کودک بسیار با اهمیت است. ابزار کمکی بسیاری در یادگیری  بر اساس رویکرد سکوسازی که روشی مبتنی بر اموزش مشارکتی است مورد استفاده قرار می گیرد از جمله , تقسیم کردن تکلیف به قسمت های کوچک تر و کنترل پذیر , استفاده از تفکر با صدای بلند و یا به صورت شفاهی فرایند تفکر را در هنگام تکمیل تکلیف به کار بردن انچه که افراد گروه را به فعالیت وامی دارد, گفتگو بین همسانان , به فعالیت واداشتن دانش اموزان به پرسیدن سوال از یکدیگر و مربی گری انان, کارت های راهنما, نشانه ها, الگوبرداری یا مواردی چون به فعالیت واداشتن معلومات گذشته , دادن راهنمایی هایی کوچک , راهبردها, نشانه ها و رویه ها. حمایت اجتماعی برای درونی کردن محاوره ها و تمرین و تکرار بحث و گفتگوهای جمعی در تدریس  تدریجا باعث شکل گیری و درونی شدن استراتژی شخصی یادگیری می شود و در نتیجه , یک منطقه رشد بالقوه در فرد به وجود می اید. این موارد مکانیزمهای خودازمایی بسیار خوب هستند و به یادگیرنده فرصت می دهند که فهم کنونی خود از مسئله را بسنجد. معلم باید در اموزش موضوع های مختلف به دانش اموزان پیشایش رشد ذهنی انان باشد و برای انها به صورت چالش انگیز جلوه کند. از این راه معلمان قادر خواهند بود سطح فعلی رشد ذهنی کودکان رابه سطح بالقوه انان نزدیک سازند و منتظر نمانند تا دانش اموزان خود به سطح مناسب رشد شناختی برسند و سپس اموزش مورد نیاز را برای انان ارا ئه دهند. ویگوتسکی گفته است به کمک بازی, اموزش رسمی , و حتی کار می توان کودکان را به سطح رشد بالقوه رسانید . همچنین ویگوتسکی این باور را دارد که بازی کودک همیشه فراتر از سنش قرار دارد, فراتر از رفتارهای روزانه اش , در بازی , کودک یک سر و گردن فراتر از خودش عمل می کند.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar