مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

سئوال: «خداوند در ارتباط با انواع مختلف روابط جنسی چه میگوید؟ ارزشهای معنوی خدا در ارتباط با روابط جنسی کدامند؟»

پاسخ ما: امروزه اغلب مردم روابط جنسی را بر پایة استانداردها و ارزشهای معنوی شخصی خود تعیین میکنند. این منصفانه است، زیرا از طرفی رابطة جنسی یک مسئولیت شخصی است و بایستی شخصاً دربارة آن تصمیم گرفت، ولی از طرف دیگر در یک رابطة جنسی معمولاً دو نفر دخیل هستند، بنابراین رابطة جنسی نمیتواند موضوعی با استانداردهای شخصی باشد، اینطور نیست؟


معیارهای روابط جنسی را چگونه تعیین میکنید؟

سئوال: «خداوند در ارتباط با انواع مختلف روابط جنسی چه میگوید؟ ارزشهای معنوی خدا در ارتباط با روابط جنسی کدامند؟»

پاسخ ما: امروزه اغلب مردم روابط جنسی را بر پایة استانداردها و ارزشهای معنوی شخصی خود تعیین میکنند. این منصفانه است، زیرا از طرفی رابطة جنسی یک مسئولیت شخصی است و بایستی شخصاً دربارة آن تصمیم گرفت، ولی از طرف دیگر در یک رابطة جنسی معمولاً دو نفر دخیل هستند، بنابراین رابطة جنسی نمیتواند موضوعی با استانداردهای شخصی باشد، اینطور نیست؟

برخی معتقدند که اگر شخص مقابل را دوست داشته باشید داشتن رابطة جنسی اشکالی ندارد. برخی اضافه میکنند که اگر رابطة جنسی در محدودة یک رابطة متعهدانه باشد اشکالی ندارد. اما تعداد زیادی اینگونه استدلال میکنند که برای داشتن رابطة جنسی نه عشق لازم است و نه تعهد. صرفاً تفریح و هیجان دلیلی کافی برای برقراری یک رابطة جنسی است.

تعداد زیادی از افراد هستند که احساس میکنند هیچکس حق آن را ندارد تا در خصوص روابط جنسی معیارهایی را تعیین کند و معتقدند بایستی اینگونه به این موضوع نگریست که: داشتن رابطة جنسی با هر کس که باشد اشکالی ندارد.

شما چه فکر میکنید؟ آیا داشتن رابطة جنسی در اینگونه مواقع صحیح است، وقتی که:

Top of Form

 • با کسی برای اولین بار بیرون میروید؟   آری خیر
 • با کسی که به مدت چهار ماه بیرون رفتهاید؟   آری خیر
 • با جنس مخالف؟   آری خیر
 • با همجنس خود؟   آری خیر
 • همراه با یک گروه؟   آری خیر
 • با یکی از والدین؟   آری خیر
 • با کسی که مست یا خمار باشد؟   آری خیر
 • با کسی که ندانسته به او قرص شادیآور خورانده باشند؟   آری خیر
 • با کسی که بیماری مسری مقاربتی دارد اما به شما نگفته است؟   آری خیر
 • با کسی که ایدز دارد اما به شما نگفته است؟   آری خیر
 • با خواهر یا برادر خود؟   آری خیر
 • با کسی که 15 سال سن دارد؟   آری خیر
 • با کسی که در حال حاضر متاهل است؟   آری خیر
 • با کسی که متاهل اما در حال جدا شدن است؟   آری خیر
 • با کسی که فقط سه سال سن دارد؟   آری خیر
 • با کسی که تمایلی ندارد؟   آری خیر
 • با کسی که مجرد است، اما شما متاهل میباشید؟   آری خیر
 • با یک جسد؟   آری خیر

Bottom of Form

میبینید که این مقوله میتواند تا چه اندازه گیجکننده باشد. آیا به نظر شما «داشتن رابطة جنسی با هر کس» هنوز هم یک مقیاس کاربردی است؟ بسیاری از ما مایلیم تا حد و مرزی را برای خود در نظر بگیریم: «من معیارهای خود را دارم. به نظر من سه مورد از موارد بالا بیمارگونه است ولی بقیه اشکالی ندارد.»

اگر بخواهیم کاملاً صادق باشیم، اذعان خواهیم کرد که در نگرش خود راجع به روابط جنسی همة ما به نحوی ضوابط و معیارهایی خود-محوری داریم. چند نفر از ما در خصوص روابط جنسی معیارهای خود را به گونهای پایهگذاری میکنیم که برای شخص مقابل بهترین باشد؟ هان؟

حداقل یکی دو دلیل وجود دارد تا از معیارهایی که خداوند تعیین نموده است پیروی کنیم. اولاً، خدا هم برای ما و هم برای شخص مقابل اهمیت قائل است. دوماً، حکمت و محبت خدا برای ما برترین است.

بنابراین خداوند چه چیزی را به عنوان معیارهای خود تعیین میکند؟

1. روابط جنسی یکی از موضوعاتی است که در ابتدای کتاب مقدس دربارة آن بحث شده است. خداوند رابطة جنسی را طراحی نمود تا بین یک زن و یک مرد به عنوان تجلی و بیان یک اتحاد دائمی باعث لذت شود، جایی که آن دو تبدیل به «یک تن شوند». هیچ فرد دیگری به غیر از این دو نفر نباید در این رابطه دخالتی داشته باشد و یا باعث نابودی این رابطه گردد.

2. چندین عرصه در روابط جنسی وجود دارد که از لحاظ خدا صحیح نیست: زنا با خویشاوندان، روابط جنسی با حیوانات، روابط جنسی با کسی که با او پیوند زناشویی ندارید، و داشتن روابط جنسی با کسی که در عقد و ازدواج دیگری است. از نظر خدا همه غیر اخلاقی و اشتباه قلمداد میگردد. به صراحت باید گفت که تمامی گناهان ما (نه فقط گناهان جنسی)، بیحرمتی نسبت به خدایی است که مقدس میباشد. برای مثال در یک جمله به ما گفته شده است تا از «فساد اخلاقی، ناپاکی، شهوت، امیال مضر و طمع اجتناب کنیم، که بتپرستی، غضب، خشم، کینهتوزی، تهمت و به کار بردن الفاظ کثیف نیز از آن جمله هستند...» حال هیچ انسان زندهای نیست تا بتواند اظهار کند که حتی از این فهرست کوتاه گناهان مبرا است.

خدا میفرماید که همة ما مرتکب گناه میشویم، اما خداوند از ما میخواهد تا اجازه ندهیم زندگی ما با فساد اخلاقی، ناپاکی، شهوت، خشم و غیره منقوش گردد. احتمالاً شما نیز در این خصوص با خدا هم عقیده هستید.

خدا مایل است تا وارد زندگی هر یک از ما شود و با ما یک رابطة نزدیک و صمیمی داشته باشد، و در مسیر آنچه در نزد او صحیح است ما را هدایت کند تا ما بتوانیم آنچه را که عیسی «زندگی پربرکت» مینامد تجربه کنیم. عیسی توضیح میدهد که مایل است ما چه چیزهایی را در زندگی خود تجربه کنیم: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکویی و کنترل شخصی. زمانی که وارد رابطه با خدا میشویم، او تمامی این صفات و خصوصیات را در زندگی ما ایجاد میکند. (توجه کنید من نگفتم که عیسی طالب آن است که ما مردمانی بامحبت، شادمان، آرام، بردبار و مهربان باشیم.) زمانی که ما در ابعاد شخصی محبت او را میشناسیم، محبت وی چنان بر ما تاثیر میگذارد که ما را قادر میسازد دیگران را با محبتی عمیقتر دوست داشته باشیم، با دیگران صبورتر باشیم، با همدیگر محترمانه رفتار کنیم و غیره. رابطه با خدا به اندازهای ارزشمند و فوقالعاده است که بر روابط ما با دیگران نیز تاثیر میگذارد.

در اینجا بعضی اظهارات صریح را میخوانید که نشان میدهد طرز فکر خدا دربارة روابط جنسی چیست:

«از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، لکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد.» (اول قرنتیان 6 : 18)

«زیرا که این است ارادة خدا یعنی قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قدوسیت و عزت دریابد، و نه در هوس و شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. و تا کسی در این امر دست تطاول و یا طمع بر برادر خود دراز نکند.» (اول تسالونیکیان 4 : 3 - 6)

«نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود.» (عبرانیان 13 : 4)

 

 

اشاره : یکی از گلایه های رایج خانم به خواب رفتن شوهر خود بلافاصله پس از رابطه جنسی است. چندین فاکتور در میل به خواب رفـتـن پس از رابطه جنسی موثر می باشند که در آقایان این فاکتورها قدرتمند تر عمل میکنند:

1- با توجه به اینکه رابـطه جنـسی مـعمولاً هنگام عصر و یا در شب صورت می گیرد، یـعـنـی پس از بـازگشـت شوهر از کار به منزل ، بنابراین خستگی آقا پس از برقراری رابطه جنسی یکی از فاکتورها می باشد.

2- اوج لذت جنسی در آقایان با انزال توام است. مردان پیش از اوج لذت جنسی و انزال یک سطح بالای تنش را در بدن خود تجربه میکنند. سپس پس از انزال یک احساس رهایی و آزادسازی انرژی را تجربه میکنند که باعث خستگی جسمی آنها میشود.

3- اوج لذت جنسی باعث آزادسازی هورمونهای آندورفین و اکسی توسین میشود. این مواد ایجاد نشاط، خوشی، آرمیدگی، تمدد اعصاب و خواب آلودگی میکنند. بنابراین آقایان سست، بی حال و راحت شده و روند به خواب رفتن تسهیل میشود.

 

4- اگر آقایان قبل و هنگام اوج لذت جنسی نفس خود را حبس کنند باعث می شود که اکسیژن به مغز نرسد و همین امر باعث خواب آلودگی و خستگی میشود.

بنابراین به جای حبس کردن نفس، باید دم و بازدم خود را تنظیم کرده و نفس عمیق بکشید. این کار نه تنها لذت شما را بیشتر می کند، بلکه به شما کمک می کند که هشیاری خود را نیز حفظ کنید، دست کم برای مدت زمان کوتاهی .

5- هنگام برقراری رابطه جنسی آقایان انرژی زیادی مصرف میکنند که باعث خستگی و خواب آلودگی میشود.

6- هجوم خون پس از اوج لذت جنسی عضلات را از گلیکوژن (ماده انرژی زا) تخلیه میکند و از آنجایی که آقایان از توده عضلانی بیشتری برخوردارند، بنابراین احساس خستگی بیشتری میکنند.

 

نکته۱: اوج لذت جنسی زنان عکس اوج لذت جنسی مردان بوده و باعث افزایش هوشیاری خانم ها می شود. به همین خاطر خانم ها پس از رسیدن به اوج لذت جنسی ، بیشتر برای تجربه لذت جنسی های بعدی ابراز تمایل میکنند.

 

نکته۲: آقایان پس از رسیدن به اوج لذت جنسی تمایل به خوابیدن داشته اما خانم ها نیاز به نوازش کردن پیدا میکنند.

اشاره : زوجهای جوان پس از ازدواج و شروع زندگی مشترکشان وارد دنیای تازه ای می‌شوند . دنیایی که در آن اهداف و برنامه‌های مشترکی دارند . هر زن و شوهری آرزو دارد که روابطشان عاشقانه ، صمیمی و پایدار باشد. اما یک موضوع مهم و اجتناب‌ناپذیری وجود دارد که جزو جدایی ‌ناپذیر زندگی مشترک محسوب می‌شود : رابطه جنسی . در همین مورد بسیاری از مشکلات زوجین شروع می‌‌شود و زن یا شوهر حس می‌کند رابطه آنها در زندگی مشترک مورد دلخواه‌شان نیست و یا در زندگی خود موفق نبوده‌اند. برقراری رابطه جنسی سالم در دوران زندگی مشترک موضوع بسیار مفصلی است .

بخش مهمی از رابطه جنسی ، شروع رابطه جنسی در اوایل ازدواج است که ممکن است برای زن و شوهر کمی مشکل‌‌ساز باشد.

 

معمولا علت مشکل بودن این شروع و آغاز این است که زن و شوهر هنوز با هم خیلی صمیمی نشده اند و کمی از هم خجالت می‌کشند. ممکن است این وضعیت در ابتدا باعث ناامیدی زوجین ‌شود ، چون هنوز نمی‌دانند که از نظر روحی به چه آمادگی‌‌هایی احتیاج دارند. در این شرایط اگر نسبت به جنس مخالف (خانم نسبت به شوهر و شوهر نسبت به خانم) حس خوبی وجود داشته باشد به راحتی می‌توان ارتباط موثر برقرار کرد و گرنه کار مشکل‌تر خواهد شد.

 

نکته اساسی دیگر این است که زن و شوهر باید قبلا دنیای جنس مخالف را به خوبی شناخته باشند. یعنی باید با مطالعه بدانند در دنیای جنس مخالف چه می‌گذرد؟ احساساتش چگونه است؟ به‌عنوان یک زن یا شوهر چگونه باید با عواطف همسر برخوردی مناسب داشته و بسیاری مورد دیگر . در دوران آشنایی برای ازدواج و به دنبال آن در دوران نامزدی و عقد باید برای این سئوالات پاسخی مناسبی پیدا شود. اگر شناخت شرایط روحی و عاطفی همسر به طور کامل انجام نشده باشد در این صورت رابطه جنسی به یکی از بزرگترین سرچشمه‌های سوء تفسیر از شریک زندگی تبدیل خواهد شد.

 

البته در بعضی موارد گاهی خانم در برقراری رابطه جنسی با شوهر خود به لحاظ روحی کمی مشکل دارد .

 

در چنین مواقعی شاید بهتر باشد مدت کمی از ازدواج بگذرد و بعد زوجین از یکدیگر انتظار داشته باشند؛ چون اقدام فوری برای رابطه جنسی در بعد از ازدواج ممکن است برای شریک زندگی و به‌خصوص خانم‌ها با احساس و تجربه بدی همراه باشد.

 

اگر پس ازدواج را به چهار مرحله ی آشنایی بیشتر، ارزشیابی طرف مقابل، ایجاد احساس قوی و ثابت و ورود به خلوت و حالات روحی خصوصی همسر تقسیم کنیم، رابطه جنسی باید در مرحله چهارم صورت بگیرد. یعنی باید بتوان با ایجاد صمیمیت به خلوت و شرایط روحی کاملا منحصر به فرد همسر وارد شد و یک رابطه جنسی خوب و موثر برقرار کرد . در غیر این صورت ممکن است به یک تجربه ناگوار و ناخوشایند اجباری تبدیل می‌شود. در این مرحله بسیار مهم است که زوجین بدانند همسرش نسبت به حوزه خصوصی زندگی خودش و او چه حسی دارد.

 

تنها جذابیت ظاهر برای ایجاد رابطه جنسی موفق کافی نیست. اگرچه آمادگی ظاهری شرط مهمی است اما کافی نیست. ممکن است آقا یا خانم حس کنند با وجود آمادگی ظاهری دیگر مشکلی وجود ندارد، اما این طرز فکر صحیح نیست و ممکن است همسر (بیشتر خانم‌ها) آماده نبوده و شدیدا از نظر روحی آسیب ببیند. خانم‌ها معمولا به مدت زمان بیشتری احتیاج دارند تا آمادگی این کار را پیدا کنند و معمولا بعد از ازدواج بیشتر به این مسئله فکر می‌کنند که چطور می‌توان زندگی مشترک را تقویت کرد و چطور می‌توان رابطه‌ای محکم‌تر و قوی‌تر برقرار کرد. در نتیجه برای برقراری روابط جنسی باید به آنها فرصت داد. در اوایل ازدواج مهم نیست که چقدر زن و مرد جذابیت جنسی دارند بلکه نکته قابل توجه آن است که اگر در این دوران به سرعت و بدون دادن فرصت به طرف مقابل وارد مرحله جنسی شوید عین آن است که آب یخ روی سر یکدیگر ریخته باشید! مثل اینکه هنوز شروع جاده و راه را طی نکرده یکباره به آخر راه برسید. باید آقایان این فرصت را به خود بدهند تا کاملا مورد تایید همسرشان قرار گرفته و مهلتی هم به خانم‌ها داده شود تا فارغ از تفکرات جدی در مورد زندگی و آینده برای برقراری رابطه جنسی آماده شوید. اگر این اتفاق خیلی سریع و زود رخ دهد امکان دارد تا مدتی طرفین از هم رانده شوند. معمولا هورمون‌های مردانه باعث می‌شود آقایان خیلی سریع برای رابطه جنسی آماده شوند و گاهی این آمادگی سریع باعث می‌شود به ناچار بدون آمادگی لازم تن به این کار داده و به هیچ وجه از این رابطه لذت نبرند.

 

البته منظور این نیست که به هیچ وجه در اوایل و روزهای اول زندگی مشترک نباید رابطه جنسی برقرار شود. در بعضی مواقع زوجین به خوبی برای اینکار آمادگی و تمایل دارند و مشکلی پیش نمی‌آید.

 

اما اگر تمایل دارید رابطه زناشویی شما پایدار بوده و طولانی مدت از قدرت کافی برخوردار باشد بهتر است کار را مرحله به مرحله انجام دهید. اگر ذهنتان را باز و آزاد نگهدارید و فقط تفکر برقراری رابطه جنسی فکرتان را پر نکرده باشد آن وقت خودتان و طرف مقابل را بهتر ارزیابی کرده و فرصت کافی به خودتان و او می‌دهید. هر چه همدیگر را بیشتر بشناسید برقراری رابطه جنسی راحت‌تر بوده و مشکلات‌تان کمتر می‌شود. حتی اگر در آن زمان آنقدر از خودتان مطمئن باشید که فکر کنید شما یک روح در دو جسم هستید باز هم باید مدت زمان لازم سپری شود تا واقعا با روحیات یکدیگر آشنا شوید.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar