مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٠/٥

نتایج حاصل از یک بررسی نشان داد عصاره آبی آلوورا موجب بهبود قند خون، انسولین و لیپوپروتئین های سرم در موش های صحرایی دریافت کننده فروکتوز بالا همراه آب آشامیدنی می شود.  
در این مطالعه اثر پیشگیری عصاره آبیvera Aloe    بر قند، انسولین و لیپو پروتئین های سرم در موش های صحرایی نر تغذیه شده با فروکتوز توسط دکتر محمد رضا شهرکی عضو گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان انجام شد.  
این بررسی بر روی 45 سر موش صحرایی نر از نژادAldino - Wistar    انجام شد; گروه شاهد سالم  (A)  که در تمام مدت مطالعه از آب و غذای معمولی استفاده کرد و 4 گروه آزمودنیE   ، D ، B   که در این مدت از آب آشامیدنی سرشار از فرکتوز و مقادیر صفر،100، 150وmg  200/ kg  عصاره آبی آلوورا به مدت 4 هفته از طریق گاواژ دریافت کردند.  
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد میزان قند خون و انسولین سرم گروهE    نسبت به مقدار این کمیت ها در گروهB    کاهش و میزانHDL    گروه هایD    وE    نسبت به مقدار این کمیت در گروهB    افزایش معنی داری نشان داد.  
گفتنی است صبر زرد (Vera Aloe) ، از گیاهان دارویی است که به عنوان کاهش دهنده قند خون استفاده می شود. چون مصرف غذای سرشار از فرکتوز موجب افزایش مقاومت به انسولین می شود.  
نتایج این بررسی در مجله دیابت و لیپید ایران به چاپ رسیده است.   

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar