مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٠/۳

 افسردگى، اضطراب وفشار روانى ازمیان ناراحتى هاى روحى و روانى بیشترین شیوع را در بین دانشجویان دانشگاههاى علوم پزشکى سراسر کشور دارد.
این موارد درحالى به عنوان شایع ترین عامل مراجعات دانشجویان دانشگاههاى سراسر کشور از زبان تعدادى از مسؤولان و کارشناسان دفاتر مشاوره دانشگاه ها درحاشیه کارگاه آموزش مهارت هاى زندگى ویژه مشاوران مطرح شد که دکتر «امیر محمود حریر چى» سرپرست امور فرهنگى رفاهى دانشجویان وزارت بهداشت طول مدت رشته هاى پزشکى را عموماً ۷ سال ، سنگینى درسها ، نگرانى شغلى نسبت به آینده و ارتباط با بیمارانى که مشکلات متعددى دارند را ازعلل بروز این مشکلات عنوان کرد. وى درعین حال که اعتقاد داشت ازمیان هر پنج هزار دانشجوى رشته هاى علوم پزشکى طبق یک طرح غربالگرى یک نفر مى تواند درمعرض ابتلا به نوعى بیمارى روانشناختى به ویژه اضطراب واسترس باشد به «ایران» گفت: عوامل ذکر شده باعث مى شود دانشجویان پزشکى درمعرض خطر بیشترى باشند. عدم انگیزه وعلاقه نسبت به رشته تحصیلى درسالهاى نخست و سرخوردگى ناشى از ابهام در وضعیت شغلى درسالهاى آخر از دیگر عواملى است که در بروز این مشکلات دخیل است.
دکتر «مهارى» مسؤول دفتر مرکزى مشاوره دانشگاههاى علوم پزشکى به مناطق جغرافیایى دانشگاه ها اشاره مى کند و مى گوید بسته به اینکه دانشگاه درچه منطقه اى واقع باشد مشکلات متفاوت است. وى افزود: مثلاً در شهرهاى مرزى مشکل سو مصرف واعتیاد ودرشهرهاى مرکزى وسنتى مثل یزد مسأله روابط دختر و پسر وعدم تطابق با شئونات پذیرفته شده بیشتر نمایان است، گرچه درمقابل برخى نیز معتقدند مشکل دانشجویان در همه شهرها به علت وجود دانشجو از تمام نقاط کشور در خوابگاهها یکسان است.
کارشناس مشاور دانشگاه زاهدان نیز درمورد امکان شیوع سو مصرف دراین دانشگاه به «ایران» گفت : «به نظر من مسأله اعتیاد در زاهدان بیش از دیگر دانشگاهها نیست شاید تنها مشکل آن متفاوت باشد، اما کارشناس مشاور دانشگاه گلستان بیشترین مشکل را درامر ارتباط قبل از ازدواج میان دختر و پسر عنوان کرد وگفت منع خانواده از سویى و وجود فرصتهاى جدید ازطرفى باعث شده دانشجویان در برابر مشکلات رابطه قبل از ازدواج قرار مى گیرند. مسؤول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز میزان رفتارهاى پرخطر را میان دانشجویان دختر این دانشگاه یک هشتم و پسر یک چهارم عنوان کرد.
آمار خودکشى همچنان مکتوم
دکتر« حریر چى» درمورد آمار دانشجویان سیگارى دانشگاههاى علوم پزشکى درمقایسه با دیگر دانشجویان درحالى که پیش از این اعلام شده بود دانشجویان رشته هاى علوم پزشکى بیش از دیگران سیگار مى کشند گفت: این گونه نیست درحالى که بر روى دانشجویان این دانشگاهها با توجه به رشته تحصیلى خود وبه عنوان متولى بخشى از امر سلامت جامعه حساسیت بیشترى وجوددارد. وى همچنین در مورد میزان خودکشى وآمار متفاوت که دراین باره ارائه مى شود گفت: به طور طبیعى آمار خودکشى جوانان دردنیا وبه تبع آن درایران هم بالاست اما آمار قابل ارائه اى از وضعیت خودکشى دانشجویان دردست نیست . دکتر« بهارى » مسؤول مرکز مشاوره دانشگاههاى وزارت بهداشت نیز اعتقاد داشت: میزان خودکشى دانشجویان بیش از میزان متوسط جامعه نیست. این درحالى است که از اعلام همین تعداد وحتى به استناد موارد گزارش شده نیز معمولاً خوددارى مى شود. محدودیت هاى فرهنگى ، اجتماعى و قید عنوان« محرمانه » درموارد گزارش شده از سوى دانشگاه ها باعث مى شود که معمولاً مسؤولان از ذکر همان آمار هم خوددارى کنند. درحالى که بیشتر مسؤولان مراکز مشاوره ، میزان خودکشى یا اقدام به آن را به استناد موارد گزارش شده ناچیز مى دانستند اما یک مشاور از دانشگاه علوم پزشکى گیلان اعتقاد داشت درسال سه مورد اقدام به خودکشى دردانشگاه مزبور اتفاق مى افتد درمقابل مسؤول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکى اصفهان معتقدبود به علت اقدامات انجام شده طى پنج سال گذشته دراین دانشگاه هیچ موردى از خودکشى گزارش نشده است.
دکتر« حریر چى» همچنین طى سخنانى در این همایش با اشاره به اینکه ما همه چیز را به دانشگاهها موکول کرده ایم درجایى که نه آموزش و پرورش کار خود را به خوبى انجام مى دهد ونه خانواده ها توجیه هستند گفت: ما مى خواهیم وضعیتى که در عرض ۱۷ ، ۱۸ سال درفرد شکل نگرفته یکباره ایجاد شود. وى به نبود مهارت هایى چون برقرارى ارتباط متناسب ، قدرت نه گفتن، منطقى بودن، کنترل هیجان و ... اشاره کرد وآن را از جمله مشکلات دانشجویان دانست.

 

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar