مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٠/۳


«واکنشهاى ناخواسته» و یا «اعمال ناآگاهانه» ما به عنوان والدین، تا چه میزان در به اصطلاح «خراب کردن» تربیت کودکانمان مؤثر مى افتند؟
این نکته بسیار مهمى است که اغلب والدین به آن کم توجه اند؛ فرزندان نسبت به کنش و واکنشهاى والدین خود بسیار هوشمندو آگاهند. آنهامدام در حال ارزیابى و گرفتن پیغامهایى سازنده یا مخرب در رفتار روزمره والدین هستند. به عنوان نمونه مثالهاى زیر به روشن شدن بحث مى تواند کمک کند ؛ به عبارتى این گونه رفتارها مى تواند در تربیت بچه ها تأثیرات بسیار منفى بگذارد:


تربیت نامناسب فرزندان

 


«واکنشهاى ناخواسته» و یا «اعمال ناآگاهانه» ما به عنوان والدین، تا چه میزان در به اصطلاح «خراب کردن» تربیت کودکانمان مؤثر مى افتند؟
این نکته بسیار مهمى است که اغلب والدین به آن کم توجه اند؛ فرزندان نسبت به کنش و واکنشهاى والدین خود بسیار هوشمندو آگاهند. آنهامدام در حال ارزیابى و گرفتن پیغامهایى سازنده یا مخرب در رفتار روزمره والدین هستند. به عنوان نمونه مثالهاى زیر به روشن شدن بحث مى تواند کمک کند ؛ به عبارتى این گونه رفتارها مى تواند در تربیت بچه ها تأثیرات بسیار منفى بگذارد:
۱ ـ وقتى شما چندین بار تقاضاى خود را از فرزندتان براى انجام کارى تکرار مى کنید، او مى فهمد که خب مهم نیست اگر مثلاً ۵ بار به شما گوش نکند چرا که شما انتظار ندارید در همان بار اول و دوم به حرفتان توجه شود . بنابراین بطور خودآگاه یا ناخودآگاه چندبار اول را به شما توجه نمى کند تا حرفتان را تکرار کنید.
۲ ـ خانواده هایى که در آن اعمال قدرت و زورگویى و کنترل دیگران از سوى بزرگترها رواج دارد بدترین تأثیرات مخرب را بر رفتار فرزندان مى گذارند چرا که آنها نیز به اینگونه رفتارها احساس نیاز وعلاقه مى کنند. دراین صورت وقتى فرزند شما رفتارى نامناسب دارد و شما شروع به دادو فریاد و برخوردهایى از سر عصبانیت مى کنید، درواقع پاداش بزرگى به فرزند خود داده اید ؛ چرا که او دراین موقعیت از اینکه کنترل شما را به دست گرفته بسیار خوشحال است. او با این کار موفق شده شما را آنگونه که دوست دارد به واکنش و رفتارى وادارد که براى خودتان ناراحت کننده است. او شما را به میل خود عصبانى کرده و بنابراین براساس همان آموزشهاى غیرمستقیم شما اکنون صاحب قدرت است. او شما را توانسته به نوعى عذاب دهد، پس برنده این بازى اوست و لذا این گونه اعمال را تکرار مى کند .
۳ـ فرزند شما وظایف و مسؤولیتهایى دارد که هم قادر به انجام آنهاست و هم باید آنها را خود شروع کرده و به پایان ببرد. اما شما با انجام وظایف مربوط به او ، ناآگاهانه او را تخریب کرده اید. حرمت نفس و احساس توانایى درانجام امور و مسؤولیتهایش را از او گرفته اید و ناتوانش کرده اید.
۴ وقتى او رفتار نامناسبى نشان مى دهد و شما به جاى اینکه خودتان مسأله را با او حل وفصل کنید به دلیل خستگى یا بى حوصلگى او را به همسرتان حواله مى دهید . دراین صورت همسر خود را از یک طرف به عنوان به اصطلاح «لولوخورخوره» معرفى کرده و در ذهن کودک نشانده اید و از طرفى رابطه صمیمانه متکى بر احترام آنها را خراب کرده اید .
۵ـ شکل دیگرى از اعمال کنترل کودک بر والدین که در بند ۲ مطرح شد این است که برعکس مورد فوق، اجازه دهید فرزندتان در شما احساس گناه و تقصیر ایجادکند. پدیدآمدن این احساس بد به نوعى همان کنترل شما از سوى فرزندان است که احساس برترى و اداره شما را در آنها دامن مى زند.
۶ ـ هرگز بدون یک طرح و برنامه معین و از پیش تعیین شده به فرزندان خود پول ندهید. این رفتار بدون حساب و کتاب نه تنها خدمتى به فرزند شما نمى کند بلکه تأثیرى سخت مخرب در ذهنیت او نسبت به درآمدها و هزینه ها و مسائل مالى که جزو اساسى زندگى او در آینده خواهد بود مى گذارد.
مقررى او را براساس یک برنامه ریزى هماهنگ شده و مرتب بپردازید.
۷ـ با فرزندان خود «بگو مگو» نکنید. این دامى است که آنها براى تضعیف اعتبار شما پهن مى کنند و اغلب شما را نیز به دام مى اندازند. به خاطر داشته باشید «گفت وگو» در باره مسائل با «بگو مگو» بسیار متفاوت است.
۸ ـ نقش قاضى در مشاجره میان فرزندان از سوى والدین، مخرب ترین واکنش ممکن است. اینکه بخواهید قضاوت کنید که حق با چه کسى است و بعد مجبور شوید به نفع یا ضرر یکى از طرفین رأى دهید هردو را از خود دور خواهید کرد.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar