مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٩/٢۳

چه چیز باعث مى شود گاه یک زن به عنوان الهه قدرتمندى جلوه گر شود و گاه مثل یک دختربچه ناتوان و ضعیف به نظر برسد. چرا براى دیگران آن قدر حامى و حمایت کننده، رهبرى مشتاق و مشاورى عاقل هستند، درحالى که براى خودشان در اغلب اوقات اینگونه نیستند! چرا زنان آنقدر وسیع و سریع کار مى کنند که گاه زیر بار ناشى از کار و مسؤولیت زیاد از پاى درمى آیند؟


شغل دیگر زنان

چه چیز باعث مى شود گاه یک زن به عنوان الهه قدرتمندى جلوه گر شود و گاه مثل یک دختربچه ناتوان و ضعیف به نظر برسد. چرا براى دیگران آن قدر حامى و حمایت کننده، رهبرى مشتاق و مشاورى عاقل هستند، درحالى که براى خودشان در اغلب اوقات اینگونه نیستند! چرا زنان آنقدر وسیع و سریع کار مى کنند که گاه زیر بار ناشى از کار و مسؤولیت زیاد از پاى درمى آیند؟ علت عشق و علاقه در زنان چیست، چرا خیلى وقتها به خاطر دیگران نیازهاى خود را قربانى مى کنند؟ چرا در مقایسه با مردان، نیاز به زمان، توجه و اطمینان بیشترى دارند... و اصولاً چرا اینگونه هستند؟
مردان اغلب این سؤالات را راجع به زنانى مى پرسند، گاه خود زنان همین سؤالات را از خود مى کنند. چه قبول کنند و چه نکنند، در واقع، زنان نمى توانند هرجور بخواهند، احساس و عمل کنند.
شما احساس بدى دارید وقتى تمام روز فکر و ذهن خود را معطوف به این مى کنید که همسرتان در طول روز چه مى کند، کجاست؟ جلسه اش کى تمام مى شود؟ از سر کارش دیر کرده و هنوز به خانه نیامده...
در اینجا از خود سؤال مى کند: «شاید من مشکلى دارم، یا زیادى شلوغش مى کنم، آیا واقعاً نگرانى هایم منطقى است یا افراطى؟»
به نظر مى رسد مردان هم از اینگونه رفتار و حرکات شما خیلى سردرنیاورند چرا که شما با رفتارهایى نشان مى دهید، احساساتى را ابراز مى کنید که مردان آن را درک نمى کنند و بنابراین فکر مى کنند که رفتار زنانه جالب نیست. البته وقتى متوجه موضوعى نمى شوید، محکوم کردن آن ساده است!
اینجاست که تعارف بین زن و مرد آشکار مى شود. براى مثال زنى که شاغل است، حال چه در خانه کار کند و چه در بیرون، به اندازه شوهرش کار مى کند. اینطور نیست که یک دهم از وقت اش را مثل شوهرش صرف کار کند و بقیه را (یعنى نه دهم) از وقت اش را صرف خرید لباس، خیالپردازى و ... مى توانید شرط ببندید که زن درحالى که کارش را انجام مى دهد، احتمالاً خیلى بیشتر به افراد محبوبش فکر مى کند و هر روز او نسبت به ریتم رابطه احساسى، آگاهتر مى شود و دلش مى خواهد رابطه و صمیمیت بهترى داشته باشد.
دوست داشتن مردان و زنان متفاوت است. براى اکثر زنان، عشق واقعیتى بدون توقف است، نوعى آگاهى مدام است که هیچگاه از بین نمى رود و حتى وقتى مشغول کار هستند، باز هم به فکر عشق هستند. برعکس، براى مردان، عشق مقوله اى جداست و آن را تنها بخشى از وجود خود مى دانند.
زنان مجبور نیستند که به آگاهى عشق تغییر جهت بدهند، اکثر اوقات در آن حوزه هستند، برعکس، مردان مجبورند آگاهانه تصمیم بگیرند و به حوزه عشق بپردازند.
اما چرا مردان تمرکز زنان بر روى مردان را افراطى مى دانند؟ مردان با تصور این نکته که اگر زیادى به همسر خود ابراز علاقه و نزدیکى کنند، تبدیل به موجودى مفلوک و درمانده شده اند، درحالى که زن درست برعکس این فکر مى کند.
یک زن انتظار دارد در اوقاتى از روابط بین فردى، به جاى آنکه شوهرش نیز خود را در روزنامه فرو برده، یا با کانال هاى تلویزیون بازى کند و یا محو تماشاى یک فیلم یا برنامه ورزشى باشد، با همسرش حرف بزند، از اتفاقات آن روز در محیط کار، یا محیط خانه، با همسایه و با همکار و حتى بچه ها بگوید. براى همین است که از نوع برخورد شوهرش دلسرد مى شود و اگر اعتراض هم بکند، ممکن است با داد و بیداد، یا اعتراض و بداخلاقى وى مواجه شود.
زنان مى خواهند آقایان بدانند: وقتى زن سعى مى کند از نظر احساسى با شما ارتباط برقرار کند، انتظار دارد شما به آن خواسته پاسخ مثبت بدهید.
وقتى همسر شما (زن) دوست دارد و تلاش مى کند راهى براى ایجاد ارتباط با شما پیدا کند، بهتر است به عنوان همسر وى، چندى به او توجه کنید، تلویزیون را خاموش کنید، روزنامه تان را کنار بگذارید و با او به صحبت بنشینید و یا حداقل به او بگویید که چند دقیقه بعد، به سخنان او گوش خواهید سپرد.
قبلاً گفتیم زنان به عشق الویت بیشترى مى دهند.
زنان معمولاً در زندگى مشترک، با برقرارى ارتباط و عشق، خود را تعریف مى کنند و مردان از طریق رسیدن به اهداف خود این کار را مى کنند.
چرا مردان وزنان به این شیوه عمل مى کنند؟
دلایل این امر به نظر مى رسد بیشتر اجتماعى وفرهنگى باشد وبه هزاران سال قبل برگردد. درعصر حجر ارزش مرد با توانایى اش براى شکار ومهیا کردن غذا براى خانواده و قبیله اش محک زده مى شد وموفقیت یا عدم موفقیت او درانجام این کار برایش معنى مرگ یا زندگى مى داد. امروز هم متأسفانه معمولاً مردان را با میزان پولى که دارند یا درمى آورند، مى سنجند واینکه چقدر نردبان موفقیت آنها بالاتر است و درست مثل زمانى که شکار کردن آنها مهم بود، حالا خانه ، ماشین ودارایى هاى آنها مهم است.
ازطرف دیگر درآن دوره ، زن براساس توانایى اش درموفقیت نگهدارى از شوهر وفرزندانش وارضاى حسى وجنسى مرد خانه ارزیابى مى شد و اینکه یک زن چقدر با همسر ودیگر اعضاى خانواده سازگار است وبا آنها ارتباط برقرار مى کند، بسیار مهم وتعیین کننده بود.
حالا روشن است که چرا زنان به عشق الویت مى دهند. زنان یادگرفته اند که مرتب زندگى عشقى خود را ارزیابى کنند ومطمئن شوند که همه چیز رو به راه است.
زنان هر قدر هم که در پروژه هاى کارى خود موفق باشند وحتى سرگرمى ها وعلایقى دراطراف خود داشته باشند، چنانچه درروابط خصوصى خود مشکل داشته باشند، احساس خوشبختى نخواهند کرد!
زنان حتى اگر بهترین روز را به لحاظ کارى داشته باشند، اما درخانه با شوهر خود مشکلى داشته باشند، روز خوبى نخواهند داشت.
اما یک درس مشکل براى خانمها؛ خانمها باید یاد بگیرند که اگر رفتار همسرشان پاسخ دلخواه به احساس آنها نیست، فکر نکنند که واقعاً مشکلى درکار است . خانمها باید گمان کنند که اگر رفتار متقابل با همسرانشان بکنند،  این پیام را مى رسانند که از دست آنها عصبانى هستند.
زنان گاهى اوقات فرض مى کنند که اگر شوهرانشان روى روابط تمرکز نکنند، به این معناست که به رابطه ها اهمیت نمى دهند. زنان دوست دارند که همسرانشان به اندازه خود آنها به روابط اهمیت بدهند وبراى آن ارزش قائل شوند. زنان مى خواهند که مردان بدانند:
- مى خواهند به مرد محبوب خود محبت کنند و با او ارتباط صمیمانه داشته باشند.
- مى خواهند نقشه بکشند وخاطرات خاصى خلق کنند.
و هر کارى مى کنند تا این نوع رابطه را تقویت کنند.
اما مردان زود تعبیر مى کنند:
- فکر مى کنند که به قدر کافى مستقل نیستند.
- فکر مى کنند که امنیت ندارند.
- فکر مى کنند که وقتى زنان توجه آنها را مى خواهند، در واقع دارند مردان را کنترل مى کنند.
آنچه زنان از مردان مى خواهند:
- زنان به عشق به عنوان یک شغل فکر مى کنند و به همین خاطر است که معمولاً به آن مى اندیشند و احساس مى کنند که اگر در رابطه با همسرشان همه چیز به خوبى پیش نرود، به این معناست که خودشان کارشان را خوب انجام نداده اند.
مردان باید بدانند وقتى تلاش همسرشان بر این است که با آنها راجع به رابطه خود حرف بزنند یا نقشه بریزند که اوقاتى را با آنها سپرى کنند، بدان معنا نیست که مى خواهند شوهرانشان را کنترل کنند، بلکه به این علت است که تلاش دارند بهترین رابطه ممکن را با آنها برقرار کنند و بهترین سرمایه گذارى را بکنند.
چند نکته روانشناختى براى آقایان، براى کمک به روابط صمیمى با همسرانشان:
- از همسرتان به علت تلاشى که در ایجاد یک رابطه زیبا مى کند، قدردانى کنید.
- به تلاشها و فداکارى هاى او براى خلق یک رابطه خوب ارزش بدهید و تصور نکنید او عصبانى است.
- براى همسرتان خوشحال کننده است که برنامه ریزى هاى او را براى اوقات فراغت تشویق کنید و آن را به حساب کنترل خودتان نگذارید.
- وقتى همسر شما به عشق اولویت مى دهد، معمولاً روى روابط کار مى کند.
- سعى کنید مدام به صمیمیت و نزدیکى رابطه خود بیفزایید.
- همسر شما مى خواهد اگر مشکلى وجود دارد، آن را حل کنید.
در آخر اینکه زنان باید بدانند:
داشتن قلبى پر از مهر و محبت نعمت است و دوست داشتن با تمامى وجود موهبت است، نه اشتباه و اولویت دادن به عشق نقطه ضعف نیست،  بلکه زنانه بودن رفتار شما را مى رساند.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar