مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٩/٢۳


 2- آنا فروید (1895 -1982)
آنا فروید بررسی های روانکاوی را به تحلیل رفتار کودکان و نوجوانان گسترش داد. به اعتقاد او رفتار نوجوانان بیشتر به تشدید ناگهانی میل جنسی مربوط  می شود که ناشی از دگرگونی های زیست شناختی است. او خاطر نشان ساخت که تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی و نیز افزایش انرژی لیبیدو سبب بلوغ  می شود. این افزایش انرژی لیبیدو، تعارضات دهانی، مقعدی و احلیلی گذشته را بیدار می کند. این تعارضات علت اصلی ناسازگاری نوجوان است که در روانکاوی به آن پرداخته شده است. 


روانشناسی نوجوانی(5)


 2- آنا فروید (1895 -1982)
آنا فروید بررسی های روانکاوی را به تحلیل رفتار کودکان و نوجوانان گسترش داد. به اعتقاد او رفتار نوجوانان بیشتر به تشدید ناگهانی میل جنسی مربوط  می شود که ناشی از دگرگونی های زیست شناختی است. او خاطر نشان ساخت که تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی و نیز افزایش انرژی لیبیدو سبب بلوغ  می شود. این افزایش انرژی لیبیدو، تعارضات دهانی، مقعدی و احلیلی گذشته را بیدار می کند. این تعارضات علت اصلی ناسازگاری نوجوان است که در روانکاوی به آن پرداخته شده است. 
از نظر او با توجه به رشد شخصیت، چند تفاوت مهم بین کودکان و نوجوانان وجود دارد. یکی آن که فراخود جانشین امر و نهی های والدین به عنوان کنترل کننده اصلی غرایز می شود. در واقع همانطور که "خود" تلاش می کند تا بین نهاد و فراخود هماهنگی ایجاد کند،  کشمکش های درونی (به ویژه بین غرایز و احساس گناه) به وجود می آید. این مساله علت اصلی تشویش و اضطراب در نوجوانان محسوب می شود. ویژگی متمایز کننده دیگر، استفاده از مکانیسم های دفاعی توسط نوجوانان است. این استفاده، تا حدودی نوجوان را از اضطراب رهایی می بخشد و منجر به حفظ تعادل روانی بیشتری می شود. از نظر آنا فروید مکانیسم های دفاعی ابزارهایی سودمند و شیوه های سازگارانه ای برای مقابله با فشار روانی هستند. آنا فروید بر مکانیسم های دفاعی فلسفه بافی و ریاضت طلبی تاکید بیشتری می کند. در ریاضت طلبی نوجوان سعی می کند وجود سائق هایی نظیر امیال جنسی و خواسته های مادی خود را انکار کند زیرا می ترسد اختیار آنان را از دست بدهد. در فلسفه بافی نوجوان به شکلی انتزاعی و در  قالب های نظری و فلسفی، مسائل شخصی خود را بیان  می کند، گو این که مسائل مطرح شده به تعارض های شخصی او ربطی ندارند.
آنا فروید بیشتر به رشد نابهنجار اهمیت می داد. او در مورد دو پیامد منفی احتمالی ناشی از افزایش لیبیدو در نوجوانی بحث می کند. اگر "خود" آنقدر قوی نباشد که این فشار اضافی لیبیدو را تجمل کند، نوجوان ممکن است بزرگسالی شود که نمی تواند ناکامی را تحمل کند. یا نیز ممکن است دارای یک فراخود دفاعی و خشک شود که علائق او به میل جنسی یا دیگر امیال غریزی بسیار اندک باشد.
در کل می توان گفت آنا فروید نیز نوجوانی را دورانی پر تنش و همراه با طوفان و فشار قلمداد می کند. از   نوشته های او چنین برمی آید که نوسان های خلقی، جزئی از ویژگی های بهنجار نوجوانی است که فقدان آن را می توان نشانه ای از نابهنجاری تلقی کرد.
 3- اریک اریکسون (1902 -1994 )
اریکسون بعضی از مفاهیم عمده و اصلی فروید را کم و بیش پذیرفت، از جمله این که انسان دارای غرایز اساسی است، رشد فرآیندی مرحله ای است، توالی مراحل رشد تحت تاثیر رسش زیست شناختی است و بالاخره این که شخصیت شامل سه بخش عمده ی نهاد، خود و فراخود است. اما زمانی که کتاب "کودکی و جامعه" را می نوشت از یافته های مردم شناسی استفاده کرد و نظریه ای را مطرح ساخت که از جهات بسیاری با نظریه فروید متفاوت بود (از این رو اریکسون را به عنوان نظریه پرداز "نئوفرویدین"طبقه بندی کرده اند). اولا اریکسون با مطرح ساختن 8 مرحله برای رشد انسان نظریه روانکاوی را گسترش داد تا کل زندگی را از تولد تا کهنسالی در بر بگیرد. ثانیا او تاکید بیشتری بر "خود" داشته است تا نهاد یا فراخود. ثالثا او به نظریه خود علاوه بر عامل روانی - جنسی فروید، عامل اجتماعی را هم اضافه می کند. هر یک از 8 مرحله  اریکسون انتظارات خاصی را برای فرد به همراه می آورد. همچنین هر مرحله با نوعی تعارض همراه است که هم دارای جنبه مثبت است و هم جنبه منفی، تعارض هایی که به منزله تضاد بین خواسته های انسانی و توقعات محیط هستند. برای مثال تعارض نوجوانی هم  می تواند به انسجام در هویت خود (داشتن یک برداشت باثبات از خود) و هم به اغتشاش در هویت خود (آشفتگی در مورد این که چه کسی است و هدف زندگی چیست) منجر شود. حل موفقیت آمیز بحران در هر مرحله فرد را برای مقابله با بحران مرحله بعد آماده می کند. گذشته از این که تعارض فرد در یک مرحله چه سرانجامی داشته باشد، رسش زیستی و انتظارات اجتماعی او را به مرحله بعد سوق می دهند.
طبق نظر اریکسون نوجوانان در این مورد که چه کسی هستند، اطمینان زیادی ندارند بنابراین مضطربانه تمایل به همانندسازی با افراد و گروه ها پیدا می کنند. آنان با شتابی که در یافتن هویت دارند، خودشان، آرمان هاشان و ایده آل هاشان و دشمنان شان را به صورت کلیشه ای و قالبی تصور می کنند. برخی نوجوانان خود را صفوف ایدئولوژی های ملی، سیاسی یا مذهبی جای می دهند. این عمل برای آن ها هویت گروهی و تصاویر ابتدایی و قطعی از خوب و بد در جهان پدید می آورد. در واقع تشکیل هویت فرآیندی است که در تمام طول زندگی ادامه دارد. 
مرحله اول: اعتماد در برابر بی اعتمادی (تا پایان سال اول زندگی)
مرحله دوم: خودمختاری در برابر شرم و تردید (از سال دوم تا سوم)
مرحله سوم: ابتکار در برابر احساس گناه (از سال سوم تا ششم)
مرحله چهارم: کارایی در برابر احساس حقارت (از سال ششم تا دوازدهم)
مرحله پنجم: هویت در برابر سردرگمی نقش (از سال دوازدهم تا بیستم)
هنگامی که فرد در 4 مرحله اول از رشد سالمی برخوردار باشد، در پایان کودکی به احساس استمرار و ثبات نسبی شخصیت دست می یابد. ولی با آغاز مرحله 5، بحران های چهار مرحله قبل احیا می شوند و در نتیجه هویت فرد متزلزل می گردد. برای این که نوجوان بتواند هویتی سالم و انسجام یافته داشته باشد باید عناصر مربوط به هویت های چهار مرحله قبل را با یکدیگر ترکیب کند. خطری که نوجوان را تهدید می کند، بحران هویت یا سردرگمی نقش است.
اکثریت نوجوانان خود را با یک سوال اساسی و مهم (من کیستم؟) مواجه می بینند و شاید به همین دلیل با گروه همسالان پیوندی ناگسستنی پیدا می کنند. 
مرحله ششم: صمیمیت در برابر انزوا (از سال بیستم تا سی ام)
مرحله هفتم: زایندگی در برابر رکود (از سال چهلم تا شصت و پنجم)
مرحله هشتم: تمامیت در برابر ناامیدی (از سال شصت و پنجم به بعد)

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar