مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٩/۱٩

 

1-از لحاظ هیجانی خلاق باشیم:

این خشم نیست که ما را مجبور میکند،به یک صورت خاص عمل کنیم ،بلکه این ما هستیم که عصبانی میشویم و تصمیم میگیریم که یک پاسخ مشخص را برای خشم خود داشته باشیم.

هنگامی که عصبانی هستیدکارهای زیر را انجام دهید:


مهارتهای کنترل خشم

 

1-از لحاظ هیجانی خلاق باشیم:

این خشم نیست که ما را مجبور میکند،به یک صورت خاص عمل کنیم ،بلکه این ما هستیم که عصبانی میشویم و تصمیم میگیریم که یک پاسخ مشخص را برای خشم خود داشته باشیم.

هنگامی که عصبانی هستیدکارهای زیر را انجام دهید:

-این واقعیت را بپذیرید که عصبانی هستید.

-تصمیم بگیرید که چه کارهایی میتوانید انجام دهید، و البته آن کارها باید به نفع شما تمام شود.

ممکن است به این نتیجه برسید که نشان دادن یک واکنش پرخاشگرانه بیشتر به نفعتان است،در مواقع دیگر ممکن است پاسخ انفعالی و غیر جرات مدارانه را انتخاب نمایید، ولی این را بدانید که در بیشتر مواقع باید روش جرات مدارانه را انتخاب کنیم.چیزی که مهم مینماید  این است، که انتخاب هر روشی بر عهده ماست ، و نیاز به استفاده از خلاقیت برای انتخاب روشی خلا قانه و بهترین تاثیر بر روی خودمان را داریم.

2-ارزیابیهای اولیه خود را بررسی و تحلیل نمایید.

قبال عنوان کردیم که بر مبنای باورها و عقاید ما ارزیابیهای صورت میپذیرد،پس هنگام آن فرا رسیده که در باورهای خود ، بازنگری داشته باشیم ، شاید که رویدادپیش رو، با ارزیابیهای ما خود را بصورت مشکل نشان داده است، و در صورت تصحیح در باورمان ، آن را بصورت یک مشکل در نظر نگیریم.

-تحلیل و بررسی ارزیابیهای خود را بصورت یک عادت در آورید.

-خواسته های غیر منطقی خود را بشناسید و در صدد رفع آن باشید.

3-از روش خود آرام سازی استفاده نمایید.

-تا 10 بشمارید، این کار به شما فرصت میدهد تا با استفاده از مهارتهای مسئله گشایی ، بهترین راه حل را انتخاب نمایید.

-از نظر جسمی خود را آرام نماید، سعی کنید ، بر جسم خود تسلط داشته باشید.تنفس آرام و عمیق ، همراه با رفع تنش و انقباض عضلانی ، اگر احساس میکنید که میبایست فریاد بزنید و حالت خصمانه به خود بگیرید این کار را انجام دهید، ولی این را بدانید که این تصمیم از روی هوشیاری بوده و انتخاب شما است ، نه اینکه از روی خشمی نا آگاهانه صورت گرفته باشد.

-میتوانید از روش حساسیت زدائی هم استفاده نمایید،یعنی در مواقعی که تنها هستید خود را در موقعیتهای تنش زا تصور نمایید و سطح استرس و خشم خود را اندازه بگیرید و با استفاده از مهارت آرام سازی  بر خشم خود مسلط شوید.

4- - تخلیه انرژی

هنگام مستولی شدن خشم بر ما ،تخلیه انرژی از طریق پرداختن به فعالیتهای جسمی یا خلاق،مفیدو اثر یخش است. فایده تخلیه خشم این است که میتوان در وضعیت ذهنی آرام ،مشکل خشم برانگیز خود را حل نمود.

این مهارت شامل دو مرحله است، که غالبا مرحله اول آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بدونه آنکه افراد پی به مرحله دوم آن برند .مرحله اول شامل تخلیه انرژی بوده و رها ساختن تنش و برانگیختگی میباشد.

مرحله دوم نیز مربوط به مسئله گشائی است،یعنی وقتی که از بار استرس و بر انگیختگی خارج شدیم قادر باشیم با فکری باز و بصورت آرام به حل مسئله بپردازیم.

5-معقول باشید

گاهی هنگام صحبت کردن با افراد دچار احساساتی میشویم، که در صورت عدم توجه به آنها ممکن است ما را به سمت برانگیختگی و خشم سوق دهد،برای اینکه این هیجانات به سطح مضر نرسد میتوانیم به شیوه های زیر عمل کنیم:

-از خواسته های مطلق و اجتناب ناپذیر خود دست برداریم،این خواسته ها ما را در حالتی قرار میدهد که هر نوع مصالحه ای در آن باخت محسوب میشود.

-مذاکره و گفتگو را نوعی رقابت ندانید که در آن یکی بازنده و دگیری برنده است.

-برای کنترل احساسات خود از روش خود آرام سازی استفاده نمایید.

-با نشان دادن همدلی خود باید سعی کنیم فضای مذاکره را صمیمانه نماییم.

6-گذشت داشته باشید

بیاد داشته باشیم هنگامی که انسان کسی را که به او بی حرمتی کرده است میبخشداو را از کاری که کرده ،تبرئه نمیکند،بلکه خود را از خشمگین شدن میرهاند.

بخشش و گذشت باعث میشود که در کشمکشها برگ برنده داشته باشیم،چون از موضع قدرت و اعتماد به نفس از خطای افراد چشم پوشی میکنیم.گذشت قدرت خود کارآمدی وحس کنترل را در موقعیتهای ناخوشایند برای ما بالا میبرد.

7-قدرت مصالحه را داشته باشید

از کودکی به ما میآموزند که نمی توانیم هر چیزی را که درخواست میکنیم داشته باشیم،ظاهرا در بزرگسالی این توصیه کودکی را فراموش میکنیم.مصالحه قدرتی است که لازمه آن درک نیازهای دیگران است،آنها باید بدانند که نیازهایشان را درک میکنیم،مصالحه ،نگرشی است که در آن روابط بین فردی را بعنوان موقعیتهای برنده و بازنده تلقی نمیکنیم.

 

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar