مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٩/۱٩

 برونر مفهوم منطقه تقریبی رشد را به نحوی دقیقتر از ویگوتسکی در عمل پیاده کرده است. او و همکارانش انچه را که حین تعامل و انتقال دانش میان کودک و بزرگسالان رخ می دهد مورد بررسی قرار داده و برای توصیف ان از استعاره سکو سازی استفاده می  کنند. سکو سازی یک رویکرد اموزشی است که بر اساس تعامل و انتقال دانش میان کودک و بزرگسال رخ می دهد و توانایی های بالقوه دانش اموز را بالفعل می رساند. این رویکرد اموزشی بر اساس این گفته جروم برونر..


روان شناسی رشد شناختی(2)

 

برونر مفهوم منطقه تقریبی رشد را به نحوی دقیقتر از ویگوتسکی در عمل پیاده کرده است. او و همکارانش انچه را که حین تعامل و انتقال دانش میان کودک و بزرگسالان رخ می دهد مورد بررسی قرار داده و برای توصیف ان از استعاره سکو سازی استفاده می  کنند. سکو سازی یک رویکرد اموزشی است که بر اساس تعامل و انتقال دانش میان کودک و بزرگسال رخ می دهد و توانایی های بالقوه دانش اموز را بالفعل می رساند. این رویکرد اموزشی بر اساس این گفته جروم برونر که هر مفهومی را می توان در شکل عقلانی قابل قبول بر   هر کودک و در هر مرحله از رشد به او یادداد و نیز با نظرات ویگوتسکی و اهمیت نقش گفتار و زبان , تعامل و یادگیری های مشارکتی در رشد و تاکید بر منطقه تقریبی رشد پایه ریزی شده است.
این پارادایم شامل همکاری فعالانه کودکان و معلم به منظور افزایش دامنه تقریبی رشدشان می باشد. ساترلند
چنین عنوان کرده است : فاصله بین x و 1+x منطقه تقریبی رشد ( ZPD) کودک است . ZDP  در کودکان متفاوت است, کودکانی که ZPD   بزرگتری دارند از کودکانی که ZPD کوچک تری دارند توانمندی بیشتری برای دریافت کمک از سوی بزرگسالان را دارند.
بید و هاکینز و رولر عنوان کرده اند که اموزش براساس رویکرد سکوسازی عموما سه عنصر اموزش , یادگیری و ارتباط و مشارکت را شامل می شود.
سکوسازی در واژه روانشانسی چنین تعریف شده است: فرایندی است برای اسان سازی واقعیت خارجی کودک, تا به پیشرفت شناختی , اجتماعی و فیزیکی دست یابد. برای نیل به چنین هدفی بزرگسالان بر محیط اطراف کودک تاثیر می گذارند و یا ان را تغییر می دهند.
برک و وینسلر مفهوم سکوسازی را درگیری فعال کودک در فعالیت های جالب فرهنگی اجتماعی و حل مساله همراه با همکاری و مشارکت می دانند که هر دو سعی در دست یابی به هدفی مشترک دارند. وود و وود در جستجوی روشن سازی مفهوم سکوسازی چنین توضیح داده اند که : بزرگسال می تواند مقدار زیادی از اعمال اموزش فردی , جهت هدایت و راهنمایی را فراهم کند و با انان همکاری داشته باشد تا رشد و پیشرفت را ایجاد کند.
این شامل به کارگیری علاقه کودک در تکلیف و پایه ریزی , نگهداری , جهت یابی به سمت تکلیف و اهداف وابسته به ان می باشد, همچنین روشن سازی جنبه های انتقادی تکلیف که به کودک چگونگی رسیدن به اهداف را نشان می دهد و نیز کمک به کودک جهت فائق او برناکامی می باشد.
ویگوتسکی نخستین کسی بودکه اظهار داشت زبان در تشکیل فرایندهای ذهنی نقشی عمده ایفا می کند. به اعتقاد وی روش اساسی تجزیه و تحلیل رشد کنش عالی روانی همانا تحقق , سازمانبندی فرایندهای ذهنی است که از  طریق تاثیر زبان صورت می پذیرد.

نیوتن سکوهای شناختی را ساختارهایی می داند که فرایند ذهنی را جهت می دهد. سکوها عبارتند از ابزارها, راهبردها یا راهنمایی که دانش اموزان را در دست یابی به سطوح بالاتر فهم و دانش شان کمک می کند و با نداشتن این نشانه ها مطالب فراتر از دست یابی شان است. سکوها به عنوان ابزار اموزشی با ارزش شناخته شده اند و در افزایش عملکرد دانش اموزان نقش دارند . سازنده های ترسیمی سکوهایی در قالب تصاویر , دیاگرام یا چارتهایی که تفکر یادگیرنده را هدایت می کند می باشد.
هانفین , لند و اولیور سکو ها را به دو دسته تحت عنوان مفهومی و راهبردی طبقه بندی کرده اند, سکوهای مفهومی یادگیرنده را در انچه که در طی فرایند حل مساله در نظر دارد از طریق نشانه ها و علائم هدایت می کند و سکوهای راهبردی پند و اندرزهایی از متخصصین را جهت کمک به تحلیل و دست یابی به تکلیف فراهم می اورند . سایه و براش این سکوها را تحت عنوان سکوهای سخت و نرم  تقسیم بندی کرده اند.
بایلر و اسنومن روش های اموزش مورد استفاده معلمان  را در انتقال دانش اموزان از منطقه تقریبی رشد و رسانیدن انان به سطح رشد بالقوه به نحو زیر برشمرده اند :  الگودهی یا سرمشق دهی, استفاده از پاداش , دادن باز خورد سازمان دهی شناختی و پرسش و پاسخ .
می بین و همکاران نیز از ایده سکوسازی برونر در ارتباط کلامی در کلاس استفاده کردند و نشان دادند معلم با ارائه سکوها که شامل نشانه ها و پرسش  و پاسخ است می تواند ایده های دانش اموزان را ارتقا بخشد .
سکوسازی یک تکلیف اموزشی چالش انگیز است و ارتباط اندیشمندان دانش اموز را فراهم می کند. هنگامی که سکوسازی طراحی شد, معلم شروع به ساخت دانش , دانش اموز از طریق طرح سوالات دقیق و مهارت های لازم و توضیحات همراه با مثال های مناسب و طرح اندیشمندانه ای فعالیت های دانش اموزان می کند. مهارت هایی از جمله سوالات سطوح بالاتر سوالات برانگیزاننده زمان صبر و بازخورد, مهارت هایی است که معلم برای سکو سازی استفاده  می کند. این اجزای برنامه ریزی شده به دانش اموزان کمک می کند که بین نادانسته های خود و منطقه تقریبی رشدشان پلی بزنند. همان طور که دانش اموز اطلاعات را درونی میکند معلم می تواند سکوسازی و حمایت خود را کاهش دهد هنگامی که دانش اموز کاملا به شایستگی خود دست یافت سکوسازی محو می شود.
عناصر اساسی اموزش بر اساس رویکرد سکوسازی :
هوگان و پرسلی نقل از لارکین هشت عنصر اصلی و اساسی اموزش براساس رویکرد سکو سازی را که معلمان می توانند به عنوان خط مشی کاری خود , در جهت رشد شناختی کودک, استفاده کنند را به این ترتیب بیان کرده اند.
1 پیش ارزشیابی از دانش اموزان و برنامه درسی:
معلم اهداف برنامه درسی و نیازهای دانش اموزان را جهت انتخاب تکالیف مناسب در نظر می گیرد. مک کمیز و پاپ عنوان کرده اند که هدف باید دارای شرایط زیر باشد:
1 )ادراک شدنی
 2) باورکردنی
3) جالب و جذاب
4) دست یافتنی ( باسن و توان فرد متناسب باشد)

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar