مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٩/٧

در سالهای اخیر تحولات بسیاری در کاربرد یادگیری مبتنی بر همیاری و مشارکت روی داده و توسعه راهبردهایی که به دانش پژوهان در همکاری موثر با یکدیگر کمک می کند افزایش یافته است . ارتباط و تعامل دانش اموزان با دیگران فرصت هایی را برای انان فراهم می اورد تا ادراک خود را همان طور که در معرض تفکر دیگران قرار می گیرند و در ایجاد ادراک مشترک نقش دارند, ارزیابی و اصلاح کنند.

در اموزش و پرورش اکثر کشورها از جمله کشور ما اموزش بر پایه روش های معلم مدارانه استوار است و در این روش , تمامی توجه دانش اموزان به تکالیف و صحبت هایی است که معلم در سرکلاس انجام می دهد و در این موارد اگر دانش اموزی با معلمی روبرو شود که در تدریس ضعیف و روش مناسبی برای جلب توجه دانش اموزان نداشته باشد دانش اموزان افت تحصیلی شدیدی نشان خواهند داد.


روان شناسی رشد شناختی(1)

 

در سالهای اخیر تحولات بسیاری در کاربرد یادگیری مبتنی بر همیاری و مشارکت روی داده و توسعه راهبردهایی که به دانش پژوهان در همکاری موثر با یکدیگر کمک می کند افزایش یافته است . ارتباط و تعامل دانش اموزان با دیگران فرصت هایی را برای انان فراهم می اورد تا ادراک خود را همان طور که در معرض تفکر دیگران قرار می گیرند و در ایجاد ادراک مشترک نقش دارند, ارزیابی و اصلاح کنند. در اموزش و پرورش اکثر کشورها از جمله کشور ما اموزش بر پایه روش های معلم مدارانه استوار است و در این روش , تمامی توجه دانش اموزان به تکالیف و صحبت هایی است که معلم در سرکلاس انجام می دهد و در این موارد اگر دانش اموزی با معلمی روبرو شود که در تدریس ضعیف و روش مناسبی برای جلب توجه دانش اموزان نداشته باشد دانش اموزان افت تحصیلی شدیدی نشان خواهند داد.
ویگوتسکی براین باور بود که مدارس بیش از حد کودکان رابه کار مستقل وا می دارند. این وضع باعث می شود رشد شناختی کودک کند شود. برای این که کودک به رشد کامل شناختی دست یابد, بایستی به صورتی نظام دار وی را به سوی قلمروهای پیچیده هدایت کرد. کمک بزرگسال یا هرفردی که در ان قلمرو اگاهی دارد, جهت دست یابی به سطوح پیچیده تر عملکرد و دانش نیاز است. فرد خبره تر می تواند چارچوب هوشی استواری برای ترقی در کودک فراهم اورد. در منطقه تقریبی رشد , دانش اجتماعی یعنی اگاهی هایی که از طریق تاثیرات متقابل  اجتماعی به دست می اید, دانش فردی خواهد شد, از ان پس دانش فردی رشد می کند و پیچیده تر می شود.
ویگوتسکی رویکردی که فرایندهای ذهنی و اجتماعی را به یکدیگر مرتبط می کند را مطرح ساخت. وی چارچوب نظری منحصر به  فردی از اموزش را در قرن 20 ارائه داده است که هدف مقاله حاضر معرفی این رویکرد که همانا رویکرد سکوسازی ( تکیه گاه سازی ) است, می باشد.
مقدمه
انچه امروز کودک می تواند در سایه همکاری و مشارکت انجام دهد, فردا ان را به تنهایی انجام خواهد داد و از این رو تنها اموزش سودمند, اموزشی است که پیشاپیش رشد قرار گرفته و ان را هدایت کند. (لئوویگوتسکی)
در طی 30 سال گذشته تحقیقات قابل توجهی بر اهمیت ارتباط بین دانش اموزان و معلمان و مشارکت و همیاری انان در تصویر دهی کیفیت   انگیزش و تجارب یادگیری کلاسی دانش اموزان صورت پذیرفته است که بر گرفته  از مطالعات و نظریات ویگوتسکی است و اکنون تحقیقات بیشماری در سراسر دنیا دراین خصوص انجام می شود, تاکید دارند رویکرد سازنده گرایی اجتماعی است. جانسون و جانسون معتقدند تجربیات دریافت اجتماعی , مکانیزم مهمی را برای رشد شناختی دانش اموزان , ایجاد می کند.
از طرفی هنگام کار با یکدیگر انرژی جمعی به وجود می اوریم که ان را جمع افزایی می نامند. الگوهای اجتماعی تدریس برای برخورداری از مزیت این پدیده توسط ایجاد جمع های یادگیری به وجود امده است.
شاران بخشی از دلیل افزایش یادگیری مبتنی بر مشارکت و همیاری را ناشی از انتقال جهت گیری  انگیزش ان از خارج به داخل می داند. به عبارت دیگر , وقتی دانش اموزان با هم در تکالیف یادگیری همیاری دارند, انان به خاطر خود یادگیری علاقمند می شوند تا به خاطر پاداشهای خارجی .
ویگوتسکی اولین نظریه پرداز رشد شناختی است که تعاملات اجتماعی را عنوان کرد. در واقع بسیاری از مفسران ویگوتسکی همراه با سایر نظریه پردازان شناخت موقعیتی این چنین عنوان کرده اند که یادگیری و رشد شناختی مجذوب اهمیت تمرینات اجتماعی از طریق سکو سازی و مشارکت در فعالیت های مهم اجتماعی هستند.
سکوسازی , یکی از الگوهای یادگیری مشارکتی می باشد. سکو سازی ایده ای است که اولین بار توسط وود, برونر , بس  به کاربرده شد و استعاره ای است که از حرفه ساختمان سازی به عاریت گرفته شده است. داربست یا سکو در اطراف خانه برپا می شود تا کارگران در هنگام ساخت یا تعمیر خانه حفاظت کند. چارچوب یا سکو در تعلم و تربیت توسط معلم به منظور حمایت کودک در فرایند یادگیری وجود امده است و سکو سازی اصطلاحی است که با پارادایم اجتماعی فرهنگی و منطقه تقریبی رشد کودکان در ارتباط می باشد.
اصل اساسی در اموزش مبتنی بر منطقه تقریبی رشد این است که دستورات اموزشی یک سویه یا یک جهتی نیستند . کودک فعالانه در امر یادگیری با بزرگسال همکاری و مشارکت دارد و به نحوی او را دعوت به این همکاری می کند. بزرگسال نیز سطح راهنمایی و مشارکت هدایتگر خودرا با پاسخهای کودک منطبق می سازد.

اصل اساسی در اموزش مبتنی بر منطقه تقریبی رشد این است   که دستورات اموزشی یک سویه یا یک جهتی نیستند. کودک فعالانه در امر یادگیری با بزرگسال همکاری و مشارکت دارد و به نحوی او را دعوت به  این همکاری می کند. بزرگسال نیز سطح راهنمایی و مشارکت هدایتگر خودرا با پاسخهای کودک منطبق می سازد.
منطقه تقریبی رشد توسط ویگوتسکی روانشناس روسی در رویکرد سازنده گرایی اجتماعی که به ان سازنده  گرایی دیالکتیکی نیز گفته می شود , معرفی شد. در نظریه ویگوتسکی و برونر , تعامل اجتماعی یا ارتباط میان افراد  جامعه ( به ویژه ارتباط کلامی ) کلید ساختن دانش است . از این رو , به این نوع سازنده گرایی نام دیالکتیکی داده اند . ویگوتسکی علاقمندی قابل توجهی به  موقعیتی و مشارکتی بودن دانش دارد. یعنی دانش که خود شامل مصنوعات , اشیا, ابزارها, کتابها و جامعه است در بین مردم و محیط توزیع شده است. این موضوع بیانگر این است که دانش را می توان به بهترین وجه از طریق تعامل با محیط اجتماعی , که می تواند مادر, پدر , معلم, برادر, خواهر, یا دوستان و همکلاسیها باشد, در فعالیت های مشارکتی افزایش داد.
ویگوتسکی معتقد بود که مهارتهای شناختی و الگوهای فکری محصول فعالیتهای اجتماعی فردند, و تاریخچه فردی تعیین کننده اصلی چگونگی تفکر او هستند. در این الگو معلمان تسهیل کننده و هدایت کنندگان یادگیری کودک هستند.
ویگوتسکی معتقد بود که مهارتهای شناختی و الگوهای فکری محصول فعالیتهای اجتماعی فردند و تاریخچه فردی تعیین کننده اصلی چگونگی  تفکر او هستند. در این الگو معلمان تسهیل کننده و هدایت کنندگان یادگیری کودک هستند.
ویگوتسکی معتقد است که رشد شناختی از طریق همکاری و تعامل اجتماعی در منطقه ی تقریبی رشد افزایش می یابد. منطقه تقریبی رشد به مثابه فاصله است بین یادگیرنده که به تنهایی و مستقل قادر به انجام ان است و ان چه که توسط همکاری و راهنمایی فرد با تجربه و با دانش بیشتر می  تواند انجام دهد می باشد. از طریق افزایش تعاملات و درگیری ها یادگیرنده قادر خواهد بود خودش را به سطوح , بالاتر شناختی برساند, هدایت توسط فرد با دانش بیشتر در منطقه ی تقریبی رشد, شکل های از ساختار و مکانیزم های حمایتی که به عنوان سکو سازی نام گذاری شده فراهم می شود.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar