مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۸/۱٠

موضوع خشونت های جنسی علیه کودکان و زنان از سال 2004 مورد توجه کمیسیون اجتماعی فدرال آلمان قرار گرفت. در این سال تجاوز به یک کودک 10 ساله به بحث اصلی محافل کارشناسی در برلین تبدیل شده بود. این امر نشان داد خشونت های مدرنی که علیه کودکان و زنان در فضاهای خانوادگی صورت می‌گیرد، از نظرها پنهان بوده است.

 برلین پس از این حادثه اقدام به اجرای شدیدتر کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل کرد. ماده 34 این کنوانسیون بر حفاظت از کودکان در برابر خشونت های جنسی تاکید می کند. براین اساس سوء استفاده جنسی پس از بدرفتاری و بی توجهی سومین معضلی است که از سوی خانواده و جامعه دختران و پسران آلمانی را تهدید می کند.


 

خشونت علیه کودکان و زنان در آلمان

 

موضوع خشونت های جنسی علیه کودکان و زنان از سال 2004 مورد توجه کمیسیون اجتماعی فدرال آلمان قرار گرفت. در این سال تجاوز به یک کودک 10 ساله به بحث اصلی محافل کارشناسی در برلین تبدیل شده بود. این امر نشان داد خشونت های مدرنی که علیه کودکان و زنان در فضاهای خانوادگی صورت می‌گیرد، از نظرها پنهان بوده است.

 برلین پس از این حادثه اقدام به اجرای شدیدتر کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل کرد. ماده 34 این کنوانسیون بر حفاظت از کودکان در برابر خشونت های جنسی تاکید می کند. براین اساس سوء استفاده جنسی پس از بدرفتاری و بی توجهی سومین معضلی است که از سوی خانواده و جامعه دختران و پسران آلمانی را تهدید می کند.

با این حال نکته اصلی حمایت از کودکان و زنان در برابر خشونت های جنسی تعریف مصادیق آن برای این قشر است. به عنوان مثال باید دانست که با توجه به معضلات گریبانگیر کودکان و زنان چه هنگام باید حمایت لازم از آنان صورت گیرد. خشونت در مکان های خصوصی یکی از این موارد است که در این سال ها بحث های زیادی را در آلمان برانگیخته است.

موضوع نیاز به حمایت و پشتیبانی در برابر تهدیدها نیست بلکه صحبت از حق محافظت شدن از سوی قانون برای کودکان و زنان در برابر خشونت های جنسی در محافل خصوصی و خانوادگی است.

خشونت جنسی علیه کودکان و نوجوانان، تجاوز به عنف در رابطه زناشویی، تجربه خشونت و قربانی کردن دیگران و راه های مددجویی در برابر این خشونت ها سرفصل هایی بود که مورد توجه قانونگذارن قرار گرفت.

این در حالی است که از سال های میانی دهه 1980 میلادی مسئله سوء استفاده جنسی از کودکان به عنوان یکی از مصادیق خشونت شناخته شده و قوانین شدیدی برای آن وضع گشته است، از سال 1997 خشونت جنسی در رابطه زناشویی نیز جرم محسوب می شود، طی سال های 1998 و 2004 در قوانین حمایت از قربانیان خشونت جنسی بازبینی شده ، از سال 1999 قوانین شدید در مورد خشونت علیه زنان به اجرا در آمده و از سال 2000 هرگونه خشونت و سخت گیری در مورد کودکان ممنوع گردیده است.

یکی از مهم ترین موضوعات مددکاری اجتماعی برای حمایت از کودکان و بویژه دختران سوء استفاده های جنسی است، از 20 سال پیش تاکنون سیستم حمایتی مدونی برای این کار بوجود آمده و از سال 2003 اقدامات پیشگیرانه وسیعی جهت این کار انجام پذیرفته است.

مسئله خشونت که این روزها گریبانگیر جوامع غربی است پیش از همه کودکان و زنان را قربانی خود می کند. این نوع از خشونت که عمدتا در فضاهای خصوصی خانوادگی رخ می دهد به صورت خشونت جنسی نمود می یابد. خشونت جنسی علیه همسر و تجاوز به عنف در مورد هم خانه ای ها در این دسته جای می گیرند.

در مورد جوانان و بویژه دختران ازدواج اجباری دیگر موضوع خشونت های خانوادگی است، همچنین فحشاء اجباری پس از تابستان 2006 جایگاه ثابتی در میان این موضوعات به خود اختصاص داده است. خشونت های رایج در فضاهای خانوادگی از این زمینه به زمینه دیگر تغییر جهت می دهند اما کاهش نمی یابند.

از همین رو لزوم اتخاذ استراتژی پیشگیرانه و بازدارنده از سوی نهادهای اجتماعی در برابر موج فزاینده این خشونت ها بیش از پیش احساس می شود.

در نظر سنجی که اخیراً کمیسیون مبارزه با خشونت برلین انجام داده آمده است، در موضوع خشونت علیه مردان 23 درصد از پاسخ دهندگان از سوء استفاده جنسی در دوران کودکی و جوانی سخن گفته اند، این نظرسنجی حاکی است 10 تا 15 زنان و 5 درصد مردان پیش از 14 سالگی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند. این در حالی است که در 50 درصد موارد علیه عاملان این اقدام دادگاهی تشکیل نشده و در مواردی نیز که عاملا محاکمه شده اند به دلیل فقدان مدارک لازم حکم برائت صادر شده است.

از 1990 تاکنون با ت وجه به اقدامات حمایتی دولت، میزان تنبیه بدنی و خشونت فیزیکی علیه کودکان کاهش چشمگیری یافته، اما این اقدامات نتوانسته از وقوع خشونت های جنسی علیه کودکان و زنان جلوگیری نمایند. آمارهای موجود از افزایش میزان این نوع خشونت در خانواده ها خبر می دهد.

 

 

 

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar