مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۸/۱٠

هجوم افراد و مهاجرین به شهرک هاى اقمارى حاشیه تهران بزرگ و گسترش بى رویه حریم این شهر منجر به گسترش دامنه آسیب هاى اجتماعى دراین شهرک ها شده است. مناطقى که در یک تعریف مجازى آن را شهرک هاى بى پدر خوانده اند.

گسترش خارج از برنامه شهرکهاى اقمارى و رشد حاشیه نشینى باعث پذیرش بیشتر مهاجرین اقوام و یا گروههایى از روستاییانى شده است که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادى از محل سکونت خود براى رسیدن به شرایط بهتر اقتصادى به شهرهاى بزرگ مى آیند و درحاشیه ساکن مى شوند...


 

گسترش آسیب هاى اجتماعى در حاشیه تهران

هجوم افراد و مهاجرین به شهرک هاى اقمارى حاشیه تهران بزرگ و گسترش بى رویه حریم این شهر منجر به گسترش دامنه آسیب هاى اجتماعى دراین شهرک ها شده است. مناطقى که در یک تعریف مجازى آن را شهرک هاى بى پدر خوانده اند.

گسترش خارج از برنامه شهرکهاى اقمارى و رشد حاشیه نشینى باعث پذیرش بیشتر مهاجرین اقوام و یا گروههایى از روستاییانى شده است که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادى از محل سکونت خود براى رسیدن به شرایط بهتر اقتصادى به شهرهاى بزرگ مى آیند و درحاشیه ساکن مى شوند.
به گفته امیررضایى جرم شناس و عضو مهندسان مشاوره امروز افرادى جذب شهرکهاى اقمارى مى شوند که زرق و برق شهرى آنها را ازمناطق روستایى جذب شهرها کرده است و با توجه به اینکه امکانات مادى براى اسکان در شهر را ندارند بیشتر جذب حریم شهرها مى شوند.
وى تأکیدمى کند: بى بضاعتى، فقرمالى، مهاجرت و بى اعتنایى مدیریت کلان شهر از عوامل مهم براى هجوم این افراد به شهرکهاى اقمارى و حریم شهرها است.
شهرکهاى اقمارى یا شهرکهاى بى پدر
شهرکهاى بى پدر اصطلاح مهندسان مشاوره امروز است براى شهرکهاى اقمارى.
دکتر امیر رضایى اصطلاح شهرکهاى بى پدر را نوعى تعبیر مجازى مى داند و دراین باره به خبرنگار «ایران» مى گوید: در فضاى مدیریت شهرى و کلان شهر شخصى به نام شهردار و شوراى شهر وجوددارد و مجموعه اى از قوانین و مقررات از شهر محافظت مى کند. اما وقتى این مدیریت به لحاظ توسعه نیافتگى قادر به خدمات رسانى مناسب به شهرک ها نیست و کنترلى برامور آن صورت نمى گیرد نوعى از بى پدرى براین مناطق حاکم شده است.
وى تأکیدمى کند: نقش مدیریت شهرى، نقش نظارت، کنترل و خدمت رسانى است وقتى این نقش درمنطقه اى از شهر اعمال نمى شود مثل خانواده اى است که از نقش پدرمحروم است.
نخستین قربانیان شهرکهاى بى پدر
افزایش آمار قتل، سرقت، اعتیاد، فساد و گسترش بزهکارى نتیجه فقرمالى و فرهنگى حاشیه نشینان و افراد ساکن در شهرکهاى بى پدر است که پیوند خود را با جامعه قطع کرده اند و براى جبران کمبودهاى روانى و اقتصادى خود به ارتکاب جرم درحریم شهرها روى آوردند. نتایج آخرین تحقیقات گروهى ازمهندسان که درزمینه اسکان درحریم شهرها انجام شده، نشان مى دهد بالاترین میزان ارتکاب سرقت ازطرف حاشیه نشینان صورت گرفته است.
دکتر امیررضایى دراین باره مى گوید: دور بودن از چشم کلان شهر فضاى امنى را براى گسترش جرایم فراهم مى کند.
وى اولین قربانیان در شهرکهاى بى پدر را جوانان و نوجوانان مى داند که دراین خانواده به دنیا مى آیند و مى گوید: جوانان و نوجوانانى که در شهرکهاى بى پدر با فقر زندگى مى کنند دچار بروز خلأ عاطفى و عقده هاى ادیپ و عقده هاى مختلف اجتماعى مى شوند.
وى تأکیدمى کند: جوانان و نوجوانان بیش از سایر اقشار به دنبال موفقیت هستند و بیش از سایر افراد هم دست به ارتکاب جرم مى زنند.
به گفته دکترامیر رضایى نبود همبستگى، عطوفت، محبت خانوادگى، دوستى و بالاخره عدم انطباق با هنجارهاى کلان شهر سبب مى شود که نوجوانان به عنوان نسل کم سن جامعه بیشترین آسیب را متحمل شوند.
ازسوى دیگر دکترمجید ابهرى آسیب شناس اجتماعى درمورد شهرکهاى بى پدر مى گوید: برخورد خرده فرهنگها و انتقال آگاهى هاى اجتماعى مهمترین ره آورد شهرکهاى اقمارى است که منجر به افزایش آمارمهاجرین و گسترش سرطانى شهرها و کلان شهرها مى شود.
وى در خصوص تبعات اجتماعى شهرکهاى بى پدر مى گوید: اقامت در شهرکهاى اقمارى به نوعى تبعیض اجتماعى و رفتارى را به ساکنین آنهامنتقل مى کند و ایجاد پرخاشگرى و گسترش آسیبهاى اجتماعى درخانواده از عواقب اصلى اقامت دراین شهرکها است.
حاشیه نشینى، معضل یا فرصت
نازل بودن خدمات شهرى و در پاره اى موارد نبود سیستم خدمات رسانى از جمله خدمات ایاب و ذهاب خود به تشدید معضلات این مناطق مى افزاید حال آنکه حاشیه در حوزه شهرنشینى مى تواند مزایایى به همراه داشته باشد که سبب رفع پاره اى از مشکلات کلان شهرها شود.
مهندس ابراهیم ضیایى ثانى به شهرکهاى اقمارى در حاشیه شهرهاى صنعتى کشورهاى توسعه یافته اشاره مى کند و مى گوید: ۶۰درصد مردم در کشورهاى اروپایى محل سکونت خود را در شهرکهاى اقمارى انتخاب مى کنند.
وى تأکید مى کند: توسعه شبکه راهها، وجود شبکه آموزش و بهداشت ، اعمال صحیح مدیریت فرهنگى و ... در شهرکهاى اقمارى این کشورها سبب شده تا ساکنین شهرکهاى اقمارى تنها شلوغى و ترافیک شهرها را از دست بدهند.
مهندس ضیایى ثانى برنامه ریزى در خصوص فعالیت هاى شهرکهاى بى پدر درکشور را مشکل دار دانست و مى گوید: براى احداث شهرکهاى اقمارى درکشور یک برنامه ریزى کلان شهرى از ابتدا وجودندارد و چون این برنامه ریزى موجود نیست و ذهن مدیریتى وسیع برآن کار نکرده است این شهرکها مورد اقبال اکثر مردم نیست و استقبال خوبى هم از سوى مردم صورت نگرفته است

 

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar