مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٦/۱٦

 جمهورى اسلامى ایران متعهد به بررسى مسأله کودک آزارى در ایران است. یکى از موضوعات مورد تمرکز برنامه جدید مشترک یونیسف و دولت براى سالهاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ توجه به پدیده کودک آزارى است.


مقابله با کودک آزارى نیازمند بهسازى روابط والدین است

 جمهورى اسلامى ایران متعهد به بررسى مسأله کودک آزارى در ایران است. یکى از موضوعات مورد تمرکز برنامه جدید مشترک یونیسف و دولت براى سالهاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ توجه به پدیده کودک آزارى است.
تهیه راهکار ارتباطى در این زمینه جنبه اى حیاتى از طرح عملکرد ملى به شمار مى رود. ایران در حدود ۶۶میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۸درصد آن بین سنین ۱۰ تا ۲۵ سال قرار دارند. برخى برآوردها حاکى از آن است که ۴۴درصد جمعیت زیر ۱۸سال قرار دارد. در سال۱۳۷۳ دولت جمهورى اسلامى ایران پیمان نامه حقوق کودک را به صورت مشروط به تصویب رساند و هم اکنون پروتکل انتخابى حقوق کودک روند تصویبى خود را طى مى کند.
طبق گزارشى که صندوق کودکان سازمان ملل ارائه داده است بهبود شاخص هاى اجتماعى در دهه اخیر در ایران ادامه داشته و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بهترین شاخص ها به شمار مى رود.
پیشرفت اساسى در گسترش، دسترسى به خدمات اولیه بهداشتى و آموزش ابتدایى و پیشرفت در سوادآموزى زنان به دست آمده است.
همچنین ایران به عنوان کشورى داراى درصد بالاى جمعیت جوان اکنون توجه خود را بر سلامت و رشد اجتماعى جامعه جوان معطوف داشته است. با توجه به این شرایط پدیده کودک آزارى در برابر سلامت و رشد اجتماعى در ایران بحثى مهم محسوب مى شود.
کودک آزارى چیست؟
در اجلاس مشورتى سازمان بهداشت جهانى در سال۱۹۹۹ درباره پیگیرى و کودک آزارى، متخصصان همه اشکال سوءرفتار جسمى یا عاطفى، سوءاستفاده جنسى، بى توجهى یا استثمار تجارى و انواع بهره کشى که باعث لطمه بالفعل یا بالقوه به سلامت بقا و رشد کودک باشد را کودک آزارى معنى کردند.
«جى ان برى» روانشناس کودک با اشاره به زمانى که کودکان نسبت به آزار آسیب پذیرتر هستند، مى گوید: این زمان است که تصورات در مورد خود، دیگران و دنیا در حال شکل گیرى است؛ هنگامى که روابط آنها با حالات داخلى خود در حال ریشه گرفتن است و هنگامى که کسب مهارتهاى مقابله پذیرش و وابستگى آغاز مى شود...
آخرین تحقیقات در مورد شیوع کودک آزارى در سال۸۲ در ۶ استان انتخابى خراسان، خوزستان، گیلان، لرستان، زنجان و سمنان نشان دادکه تنبیه جسمى در طى سال قبل آن در مورد کودکان ۱ تا ۵سال ۵۴درصد کودکان ۶ تا ۱۱سال، ۶۴درصد و ۱۲ تا ۱۸سال ۳۹درصد بوده است.
این تحقیقات تنبیه بدنى و عاطفى را رایج ترین انواع آزار معرفى مى کند. اما این امر ممکن است فقط در تعریف آزار اینگونه به نظر آید چون کودکان و نه والدین بى توجهى را به عنوان تنبیه یا آزار نمى شناسند.
فریده صدیق افشار، مدرس آموزش خانواده، که سابقه اى طولانى در امر آموزش در مدارس دارد در این زمینه مى گوید: روشهاى تربیتى والدین از نظر بسیارى از مردم به عنوان یک هنجار اجتماعى پذیرفته شده و مرحله اى از زندگى است که زوجین بدون هیچگونه مطالعه عمیق در موردنیازها و مشکلات آن وارد این مرحله مى شوند.
وى مى افزاید: در بسیارى از موارد آمادگى کمى براى مواجهه با فازهاى پدرى و مادرى، ناشى از پیچیدگى هاى زندگى روزمره و یا ایجادشده توسط محیط و یا روابط خانوادگى سخت، یامشکلات سلامت وجود دارد و همچنین حمایتهاى قابل دسترس براى والدین که با این مشکلات مواجه مى شوند وجود ندارد، به علاوه والدین اطلاعات لازم در مورد مراحل رشد کودک را نداشته و اغلب اهداف غیرواقعى براى کودکانشان در نظر مى گیرند.
وى معتقد است تمام این مسائل روابط والد و فرزندى را تحت فشار عاطفى شدیدى قرارمى دهد و والدین براى کنارآمدن با این فشارها از الگوهاى خانوادگى قدیمى آزارجسمى، عاطفى و آزارهاى دیگر به عنوان وسیله اى براى رویارویى با فشارها استفاده مى کنند.
صدیق افشار خاطرنشان مى کند: توجیه تنبیه بدنى و عاطفى تحت نفوذ یک رفتار متناقض توسط جامعه حفظ شده است و والدین اعتقاددارند اقدام آنان به تنبیه یک کودک اقدامى کاملاً پذیرفته است. درحالى که کتک زدن و یا فریادکشیدن بر سر کودک و یا تحقیرکردن او به ندرت عمدى انجام مى گیرد.
چه ارزش هایى پشتوانه پیشگیرى ازکودک آزارى است.
خانواده هسته اصلى جامعه ایرانى محسوب مى شود. دراین جامعه هر فرد مى خواهد در درجه اول خود را به عنوان بخش تفکیک ناپذیرى از گروههاى اجتماعى متفاوت و مرتبط با تعهدات اجتماعى متقابل که تحکیم کننده جایگاه و یا نقش وى است، مطرح کند.
جامعه حامى این نظریه است که کودکان به خاطر خوشبختى خودشان و درنتیجه همبستگى خانواده درصورت لزوم به طور جدى مهار و تربیت مى شوند که این امر گاه با تندى و خشونت انجام مى پذیرد.
درواقع تنبیهات خشن و آزاردهنده به عنوان روى دیگرى از مراقبت به حساب مى آید.
نفوذ این باور اجتماعى رایج، جلب پشتیبانى جامعه در عنوان کردن این موضوع به شیوه هاى مؤثر را به نقش مهم و حیاتى تبدیل مى کند.
براى موفقیت و پایدارى تلاش براى پیشگیرى از بروز کودک آزارى جامعه باید به دیدگاه جایگزین همبستگى خانواده اعتقاد و اعتمادداشته باشد.
فریده صدیق افشار که خود حدود ۳۰ سال مسؤولیت آموزش و تعلیم کودکان را به عهده داشته است، مى گوید: خانواده اگرچه کوچکترین نهاداجتماعى است. اما به دلیل کارکردهاى مستقیم و غیرمستقیمى که بر تربیت فرزند دارد، مهمترین نهادى است که شخصیت کودکان درآن پایه ریزى مى شود و تکوین مى یابد.
وى داشتن پدرومادرى آگاه و خانواده اى گرم و صمیمى را از حقوق مسلم کودک مى داند و تصریح مى کند: کودک مقلد خوبى است که نیاز به الگوهاى مثبت و سازنده دارد.
این مدرس آموزش خانواده اظهارداشت که در دوران کودکى بچه ها مى توانند آسان تر یادبگیرند و یادگیرى آنها سریع تر از سنین دیگر انجام مى گیرد.
وى افزود: خانواده نقش بسزایى را در روند رشد کودک دارد که با نهادینه ساختن اعتقادات و تعهدات او را به سمت ارزش هایى سوق مى دهد که داراى یک چارچوب و تابع یک اصول باشد چرا که یادگیرى مهمترین عامل براى رشد کودک است.
صدیق افشار افزود: خانواده نقش بسزایى را در روند رشد کودک دارد که با نهادینه ساختن اعتقادات و تعهدات او را به سمت ارزش هایى سوق مى دهند که داراى یک چارچوب و تابع یک اصول باشد چراکه یادگیرى مهمترین عامل براى رشد کودک است.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar