مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٦/٩

گروه اجتماعى : همایش طب کار دیروز به سمینارى براى انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه بهداشت کار تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» دکتر سیداکبر شریفیان رئیس انجمن طب کار ایران در حاشیه مراسم بیشترین انتقاد را متوجه وزارت بهداشت دانست و گفت:
۹۵درصد کارگران کشور در کارگاههاى کوچکى اشتغال دارند که هیچ نظارتى از طرف وزارت بهداشت بر سلامت شغلى آنها و بهداشت محیط کارشان صورت نمى گیرد.


 

در همایش طب کار عنوان شد

سلامت روانى کارگران در خطر است

گروه اجتماعى : همایش طب کار دیروز به سمینارى براى انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه بهداشت کار تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» دکتر سیداکبر شریفیان رئیس انجمن طب کار ایران در حاشیه مراسم بیشترین انتقاد را متوجه وزارت بهداشت دانست و گفت:
۹۵درصد کارگران کشور در کارگاههاى کوچکى اشتغال دارند که هیچ نظارتى از طرف وزارت بهداشت بر سلامت شغلى آنها و بهداشت محیط کارشان صورت نمى گیرد. وى افزود: سلامت روانى کارگران در خطر است ولى هیچ اقدامى براى رفع این بحران نمى شود.
وى اضافه کرد: هیچ مرکز درمانى در سطح کشور براى حمایت از کارگران وجود ندارد و وزارت بهداشت در معاینات دوره اى کارگاههاى بهداشتى هیچ گونه حضورى ندارد.
شریفیان با اشاره به اینکه وضعیت سلامت شغلى وابسته به ارگان اصلى طب کار و بهداشت حرفه اى و امنیت صنعتى است گفت: این عوامل رکن اصلى سلامت کشور هستند. اما در کشور متأسفانه وضعیت سلامت شغلى داراى وضعیت مناسبى نیست.
وى با اشاره به اینکه در کشورهاى پیشرفته
۵۰تا ۷۰ درصد نیروى انسانى از سلامت شخصى بهره مند هستند گفت: در ایران این رقم به ۱۰درصد مى رسد و آن هم برمى گردد به کارخانه هاى معتبر که متأسفانه بزرگترین نیروى کارگرى در کشور در کارگاههاى کوچک تشکیل مى شود.
> کشور نیازمند برنامه ریزى در خصوص سلامت روانى شاغلین است
دکتر خانى جزنى قائم مقام وزیر بهداشت یکى دیگر از سخنرانان همایش بود او در خصوص ساماندهى تخصص طب کار گفت: باتوجه به موضوعات و مشاغل کلیدى که در کشور موجود است ساماندهى یک ضرورت محسوب مى شود ساماندهى رشته تخصصى طب کار یک فرایند مستمر در همه زمینه هاست. وى با اشاره به اینکه بخش عمده از بحث هاى ایمنى و بهداشت حرفه اى از بخش هاى نظامى در جهان شروع شد گفت: در جنگ هاى مختلف در دنیاى نیروهاى مختلف نظامى و انتظامى بحث هاى حفاظت نیروهاى خود را داشتند شاید مطالعه برروى این نیروها دستاوردهاى بسیارى داشته باشد. وى تأکید کرد: باوجود شکل گیرى دفاتر سلامت در ارتش و بخش هاى دیگر نظامى اما کشور هنوز نیاز به برنامه ریزى در خصوص سلامت روانى شاغلان خود دارد.
>
۳۰درصد از بیمارى هاى عصبى ناشى از کار است
دکتر برنجى دبیر علمى همایش نیز با اشاره به آمارهاى گرفته شده ازسوى سازمان جهانى بهداشت و سازمان جهانى کار اعلام کرد:
۳۰درصد بیمارى هاى عصبى، ۴۰درصد بیمارى هاى پوستى، ۵درصد بیمارى هاى روانى، ۳۳درصد بیمارى هاى عضلانى، ۲۵درصد بیماریهاى تنفسى ناشى از مشکلات شغلى است.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar