مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٦/٩


همسر آزارى یکى از آسیب هاى اجتماعى پنهان است که معمولاً در محیط بسته خانه شکل مى گیرد و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگى کانون خانواده مى شود. قربانیان اصلى خشونت در محیط خانواده در مرحله نخست زنان و پس از آن کودکان،سالمندان و سرانجام مردان هستند؛خشونت فیزیکى و بدنى،خشونت روانى و کلامى،خشونت اجتماعى،خشونت اقتصادى و در نهایت صدمات جنسى از طریق رفتارهاى پرخطر، مهم ترین گونه هاى همسر آزارى مردان نسبت به زنان در خانه است.


 

 

همسر آزارى آسیبى که متوجه زنان است

 

 

 

 

 

 


همسر آزارى یکى از آسیب هاى اجتماعى پنهان است که معمولاً در محیط بسته خانه شکل مى گیرد و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگى کانون خانواده مى شود. قربانیان اصلى خشونت در محیط خانواده در مرحله نخست زنان و پس از آن کودکان،سالمندان و سرانجام مردان هستند؛خشونت فیزیکى و بدنى،خشونت روانى و کلامى،خشونت اجتماعى،خشونت اقتصادى و در نهایت صدمات جنسى از طریق رفتارهاى پرخطر، مهم ترین گونه هاى همسر آزارى مردان نسبت به زنان در خانه است.
دکتر «سعید قشونى زاده» یکى از علل همسر آزارى را مسائل و دعواهاى خانوادگى مى داند و مى گوید:«همسر آزارى گاه ریشه در مسائل خانوادگى فرد از دوران کودکى دارد.زیرا فرد پیوسته شاهد جنگ و دعواى والدین خود در خانه بوده است و در حقیقت آن را مى آموزد. دومین عامل مصرف مواد مخدر و الکل از سوى همسر،عامل تشدید کننده همسر آزارى است.آمار هاى جهانى نشان مى دهند که دو تا پنج میلیون خانواده در آمریکا، گرفتار پدیده همسر آزارى هستند که این تعداد پنج درصد کل جامعه را تشکیل مى دهند.»
این روان پزشک عامل سومى را نیز از علل آزار همسران یادآور مى شود و مى گوید:«وجود فقر مالى نیز در معضل همسر آزارى بى تأثیر نیست و علاوه بر آن، معمولاً همسران خشن از عزت نفس و اعتماد به نفس پایینى برخوردارند.آنها داراى احساس ضعف و ناکارآمدى بوده و براى غلبه بر آن،به طور واکنشى از اعمال خشونت آمیز استفاده مى کنند.»
به گفته قشونى زاده ، معمولاً زنانى این گونه مردان را تحمل مى کنند که در واقع،در خانواده خود نیز چنین مشکلى را داشته، همین تحمل را نیز در مادر خود دیده اند.این افراد شخصیتى وابسته پیدا و بدان عادت کرده اند و در حقیقت توسرى خور شده اند.
متأسفانه براى همسر آزارى آمار دقیقى در دست نیست . با این حال بیشتر همسر آزارى در ایران - به دلیل نواقص قانونى که هنوز کاملاً اصلاح نشده - متوجه زنان است تا مردان که این افراد نیز یا به دلیل عدم آگاهى از حقوق خود یا حفظ انسجام خانواده این آزارها را تحمل مى کنند و اگر هم در موارد معدود بیان شود،با وساطت بزرگان قضیه حل و فصل خواهد شد.
دکتر «عبدالصمد خرمشاهى» در این باره مى گوید:«همسر آزارى به طور کلى بیشتر متوجه زنان است؛اما گاه مردانى که سن بالا و قدرت بدنى کمترى دارند یا داراى نقص جسمانى هستند نیز ممکن است توسط همسر جوان خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند.»
این حقوقدان آمار مراجعات به دادگاه هاى خانواده و انگیزه هاى مراجعان را این گونه توصیف مى کند:«براساس پژوهش هاى انجام شده، درباره
۱۱ درصد زنانى که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند،به طور تقریبى ۱۱درصدشان بى سواد۴۸،درصد داراى سواد ابتدایى۳۸،درصد دیپلم و سه درصد نیز بالاتر از دیپلم بوده اند.براساس آمار ۶۰نفر از ۱۰۰ نفر زنى که مورد آزار قرار گرفته بودند،به دادگاه مراجعه کرده و ۳۱درصد آنها صرفاً براى طلاق۶۰،درصد تنها براى زهر چشم گرفتن و تنبیه شوهر و الباقى به دلیل تشکیل پرونده و ایجاد سابقه براى اتفاقات احتمالى در آینده به آنجا آمده بودند.»
همسر آزارى معظلى است که زمینه سایر آسیب هاى اجتماعى،بزهکارى و حتى بیمارى هاى جسمى و روانى را فراهم مى کند. معمولاً
۶۰ تا ۷۰درصد زنانى که مورد آزار قرار مى گیرند،حالت استرس پس از سانحه را دارند و حالت روحى آنها مانند یک مجروح جنگى است.کم کم افسردگى و وسواس به سراغ آنان آمده و دچار بیمارى هاى شدید روانى مى شوند گفتنى است در مورد این افراد احتمال خودکشى یا پناه بردن به مواد مخدر نیز زیاد است.
در اورژانس بیمارستان ها و درمانگاه ها زنانى دیده مى شوند که به دلیل آزار و کتک همسرانشان دچار شکستگى دست ، پا، سوختگى و ... شده اند ؛ اما همچنان از گفتن حقیقت شرم یا واهمه دارند. این گونه افراد به ندرت به روان پزشک مراجعه مى کنند یا اصلاً نمى کنند و با نشانه هاى جسمى مانند سردرد،کمر درد،بى اشتهایى و مشکلات گوارشى که منشأ روانى دارد،دست به گریبان هستند.
دکتر قشونى زاده بر این باور است که باید حمایت هاى بیشترى از زنان به عمل آید و مى گوید:«اگر حمایت هاى گوناگونى براى زنان صورت گیرد،همسر آزارى کمرنگ تر مى شود.بر اساس آمارهاى به دست آمده،در غرب بیش از
۱۵ هزار قتل در اثر همسر آزارى گزارش شده است که ۷۰درصد آنان زن بوده اند.»
همسر آزارى خاص یک قشر یا جامعه نیست،بلکه در همه جوامع وجود دارد و این معظل در جوامعى که در عرف و فرهنگشان توجه کمترى به زن مى شود و زن داراى آزادى و استقلال کمترى است،بیشتر رخ مى دهد.آزار و تهاجم نسبت به همسر در میان قشر بى سواد جامعه معمولاً به صورت ضرب و شتم و هر قدر سطح سواد بیشتر مى شود،به صورت آزارهاى روحى و روانى بوده که این خود به مراتب از آزارهاى جسمى بدتر است!همچنین در جوامعى که به بهداشت روان اهمیت نمى دهند و دچار فقر بهداشت روانى هستند، آزار همسران بیشتر است؛به طورى که در آمریکا با
۲۵۰ میلیون جمعیت ۱۰۰ هزار روانپزشک و در ایران با ۷۰ میلیون جمعیت هزار روانپزشک وجود دارد.
به هر حال همسر آزارى معظلى است که باید با آن ریشه اى برخورد شده ، در نهایت از بین برود؛بنابراین انجام مشاوره هاى خانوادگى و البته بسیار پیشتر از آن، آموزش و تربیت افراد از کودکى و نیز ایجاد حس انعطاف پذیرى طرفین و مسؤولیت در مقابل یکدیگر از جمله کارهایى است که به کمرنگ کردن آزار همسران در جامعه کمک مى کند. به علاوه،نقش اساسى رسانه هاى گروهى را در آموزش افراد و تعدیل چنین معضلى، نباید نادیده گرفت.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar