مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

در این پروژه مشخص شد که طلاق باعث کاهش میزان عزت نفس فرزندان می شود.

بنابراین: بین طلاق والدین و عزت نفس فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.


 

 

 

 

 

تفسیر نتایج

چون  tمحاسبه شده 1.86 بزرگتر از t جدول در سطح 5 0 0/ که با   df28 عدد 701/1 می باشد،بنابراین فرض صفر رد می شود و نتیجه میگیریم که بین میانگین های مورد محاسبه یعنی عزت نفس فرزندان والدین مطلقه و فرزندانی که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند تفاوت معناداری وجود دارد.یعنی فرضیه ما تأیید می شود در نتیجه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده طلاق والدین باعث کاهش عزت نفس فرزندان میشود.

 

نتیجه گیری 

 

در شرایط حاضر کودکان و نوجوانان با مشکلات بسیار در زندگی خویش مواجه می شوند. این مشکلات موجب مسائل روان تنی بسیاری چون اضطراب،تنش،ناکامی یا آشفتگی عاطفی در زندگی روزمره می شوند.

طلاق نیز یکی از این مشکلات است که تأثیرات مخربی برزندگی کودکان و نوجوانان می گذاردو عزت نفس آنان را پایین می آورد و آنها را در ابتلا به مشکلات روانی مستعد می کند.

در این پروژه مشخص شد که طلاق باعث کاهش میزان عزت نفس فرزندان می شود.

بنابراین: بین طلاق والدین و عزت نفس فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

پیشنهادات

با توجه به افزایش روزافزون طلاق در جامعه ماه تأثیراتی که این پدیده در زوجین و به ویژه فرزندان میگذارد،لازم است نکاتی را در رابطه با کاهش خطرات احتمالی آن متذکر شویم.در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:

1- از مسئولان تقاضا می شود مراکز مشاوره قبل از ازدواج برای افراد در شرف ازدواج را در اماکن گوناگون دایر کند و این افراد را به مراجعه به این مراکز تشویق کنند.

2- با توجه به آسیب های احتمالی طلاق و تأثیرات مخرب آن بر فرزندان،خانواده ها تاجایی که مقدور است یکدیگر را درک کنند و در حفظ زندگی خویش بکوشند.

3- زوجین سعی کنند در حضور بچه ها به جروبحث نپردازند.

4- تا جایی که می توانند از همسرشان در مقابل کودک خود بدگویی نکنند.

5- با توجه به اینکه عزت نفس بچه های طلاق پایین تر از معمول است، جامعه با احداث مراکز مشاوره مخصوص بچه های طلاق در تقویت میزان عزت نفس آنها کوشا باشد.

6- به دلیل اینکه عزت نفس پایین زمینه بسیاری از کج رویها و بزهکاریهاست، لذا پشتیبانی از این بچه ها که عزت نفس پایین دارند،از طریق خویشاوندان و جامعه ضروری است.

7- پیشنهاد می شود به مسئولین و برنامه ریزان برای پیشگیری از اختلالات روانی این نوجوانان که هنوز توانایی مقابله با مشکلات و موقعیت های زندگی را ندارند، به منظور تغییر در الگوهای رفتاری که بیشتر به صورت پرخاشگری، افسردگی ، خجالتی بودن و ... بروز می کند. مسئولین آموزش و پرورش و مشاوران مدارس به این موضوع مهم توجه کنند.

8- در صورت بروز هر گونه ناراحتی روحی و روانی منجمله: افسردگی، عدم اعتماد به خود، انزواطلبی، یأس و ناامیدی و ... در اولین فرصت فرزند خود را به روانشناس و در صورت نیاز روانپزشک ارجاع دهند.

 

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

1-    شیوه های رفتاری والدین به فرزندان جهت رشد دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

2-    والدین به دور از هر گونه تنبیه و تهدید و ترس در یک محیط امن روانی، توان برقراری ارتباط را با فرزندان به وجود بیاورند. این موضوع از طریق پذیرش اولیه بدون قید و شرط و توجه به جنبه های مثبت و عدم تحقیر و سرزنش و تشویق های پیاپی به افزایش اعتماد به نفس می انجامد و با توجه به همکاری های والدین در این زمینه تحقیق هایی پیرامون این موضوع انجام شود.

3-  پیشنهاد می شود پژوهشی به منظور بررسی رابطه متغیر احساس عزت نفس پایین با دیگر متغیرهای شخصیتی مانند افسردگی، روان نژندی، روان پریشی، منبع کنترل بیرونی، انسان گریزی و ... انجام شود.

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar