مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

50نمره از 100 نمره هدایت نامه تحصیلی که در پایان سال اول متوسطه برای دانش آموزان صادر می شود  مربوط به نمرات درسی دانش آموزان است که این نمرات تعیین می کنند که دانش آموز اجازه دارد در کدام رشته تحصیلی تحصیل نماید این 50 نمره بعلاوه 50 نمره دیگر که مربوط به بررسی های مشاور مدرسه می باشد جمع گشته و اولویت رشته های تحصیلی را برای دانش آموز تعیین می نماید


ضوابط هدایت تحصیلی دانش آموزان

ضوابط مربوط به نمرات درسی برای هدایت به شاخه ها و رشته های تحصیلی در دوره متوسطه:

50نمره از 100 نمره هدایت نامه تحصیلی که در پایان سال اول متوسطه برای دانش آموزان صادر می شود  مربوط به نمرات درسی دانش آموزان است که این نمرات تعیین می کنند که دانش آموز اجازه دارد در کدام رشته تحصیلی تحصیل نماید این 50 نمره بعلاوه 50 نمره دیگر که مربوط به بررسی های مشاور مدرسه می باشد جمع گشته و اولویت رشته های تحصیلی را برای دانش آموز تعیین می نماید در موارد زیر و در ادامه مطلب در صفحه بعد این ضوابط جداگانه و مختصر بیان می شود اگر مطالعه کنندگان عزیز ابهام یا سوالی دارند در بخش پرسش وپاسخ که در منوی سمت چپ قرار گرفته آنرا نوشته تا به آن هر چه سریعتر پاسخ دهم.

 ضوابط هدایت دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک :

       1- نمرات ریاضی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

       2- مرات علوم تجربی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

"دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

      3-  نمره ریاضی 1 سال اول دبیرستان از 12 کمتر نباشد .

     4- نمره فیزیک و آزمایشگاه سال اول دبیرستان از 10 کمتر نباشد .

        5- البته باید جمع نمرات 4 مورد فوق از 96 به بالا باشد .

تبصره - اگر دانش آموزی به علت کسری نمرات دوره راهنمایی و یا کسری جمع نمرات شرایط فوق را نداشت ولی معدل دروس ریاضی 1 و فیزیک 1 اول دبیرستان او از 12 به بالا بود به شرط آنکه شرایط بند 3 و 4 را داشته باشد با نظر مشاور می تواند به رشته ریاضی فیزیک هدایت شود .

 

 توصیه من مشاور :من به عنوان یک مشاور سفارش می کنم اگر دانش آموزی شرایط فوق را داشت و معدل کلاسی او از 16 به بالا بود و به رشته ریاضی فیزیک علاقه داشت به این رشته وارد شود و گرنه موفق نخواهد بود .

 

ضوابط هدایت دانش آموزان به رشته علوم تجربی:

 1-  نمرات ریاضی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

 

 2- نمرات علوم تجربی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

"دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

 

 3- نمرات ریاضی 1 ،شیمی 1و آزمایشگاه ،علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان هیچکدام از 10 کمتر نبوده به شرط آنکه نمره یکی از این سه درس از 12 به بالا باشد.

 

  4-   البته به شرط آنکه جمع نمرات موارد فوق از 108 کمتر نباشد .

 

تبصره - اگر دانش آموزی به علت کسری نمرات دوره راهنمایی و یا کسری جمع نمرات شرایط فوق را نداشت ولی معدل دروس ردیف 3 او از 12 بالاتر باشد و شرایط بند 3 را نیز دارا باشد مشاور مدرسه می تواند اورا به رشته علوم تجربی هدایت کند.

توصیه من مشاور :من به عنوان یک مشاور سفارش می کنم اگر دانش آموزی شرایط فوق را داشت و معدل کلاسی او از 16 به بالا بود و به رشته تجربی علاقه داشت به این رشته وارد شود و گرنه موفق نخواهد بود .

 

ضوابط هدایت دانش آموزان به رشته ادبیات و علوم انسانی:

       1-  نمرات ادبیات فارسی  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد 

 

        2- نمرات عربی  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

"دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

 

        3- نمره درسهای ادبیات فارسی 1 ،زبان فارسی 1 ،عربی 1،‌مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان هیچکدام از 10 کمتر نباشد به شرط آنکه معدل نمره ادبیات فارسی1،و زبان فارسی1 او از 12 کمتر نباشد .

 

4- البته باید جمع نمرات دانش آموز در موارد فوق از 108 کمتر نباشد.

 

 تبصره - اگر دانش آموزی به علت کسری نمرات دوره راهنمایی و یا کسری جمع نمرات شرایط فوق را نداشت ولی معدل دروس بند 3 همین قسمت او از 12 بالاتر باشد و سایر شرایط بند 3 را داشته باشد مشاور می تواند او را به رشته ادبیات و علوم انسانی هدایت کند.

 

توصیه من مشاور :من به عنوان یک مشاور سفارش می کنم اگر دانش آموزی شرایط فوق را داشت و معدل کلاسی او از14 به بالا بود و به رشته ادبیات علاقه داشت به این رشته وارد شود و گرنه موفق نخواهد بود .

 

ضوابط هدایت دانش آموزان به رشته علوم و معارف اسلامی:

1-  نمرات ادبیات فارسی  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

 

2-  نمرات عربی  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

"دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

 

3-  نمره درسهای ادبیات فارسی 1 ،زبان فارسی 1 ،عربی 1،دینی وزندگی 1  سال اول دبیرستان هیچکدام از 10 کمتر نباشد به شرط آنکه نمره یکی از دروس عربی یا دینی و زندگی او از 12 کمتر نباشد .

 

4-  البته باید جمع نمرات دانش آموز در موارد فوق از 108 کمتر نباشد.

 تبصره - اگر دانش آموزی به علت کسری نمرات دوره راهنمایی و یا کسری جمع نمرات شرایط فوق را نداشت ولی معدل دروس بند 3 همین قسمت او از 12 بالاتر باشد و سایر شرایط بند 3 را داشته باشد مشاور می تواند او را به رشته علوم ومعارف اسلامی هدایت کند.

توصیه من مشاور :من به عنوان یک مشاور سفارش می کنم اگر دانش آموزی شرایط فوق را داشت و معدل کلاسی او از14 به بالا بود و به رشته معارف اسلامی علاقه داشت به این رشته وارد شود و گرنه موفق نخواهد بود .

 

ضوابط هدایت دانش آموزان به شاخه فنی و حرفه ای :

   وقتی صحبت از شاخه تحصیلی می کنیم منظور این است که کلیه رشته مربوط به هنرستانهای  صنعتی  و حرفه ای و کشاورزی را شامل می شود و کسی که به یک شاخه تحصیلی هدایت شد مفهوم آن این است می تواند در هر یک از رشته های این هنرستانها تحصیل کند.

     1-نمرات ریاضی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

     2-نمرات علوم تجربی سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباش

     3-نمره حرفه وفن سه ساله راهنمایی از 30 کمتر نباشد 

      "دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

     4-نمره ریاضی 1 اول دبیرستان از 10 کمتر نباشد .

      5-جمع نمرات دانش آموز در موارد فوق از 120 کمتر نباشد .

تذکر :اگر درسال اول دبیرستان دانش‌آموز درس کارگاه خود اتکایی داشته باشد باید نمره آن از 10 کمتر نباشد و جمع نمرات او هم باید از 132 کمتر نباشد که این مورد در سراسر ایران نادر است .

تبصره - چنانچه هدایت نشدن دانش‌آموز به این شاخه به علت کسری نمرات دوره راهنمایی و یا کسری جمع نمرات باشد به شرط آنکه ریاضی 1 نمره 12 به بالا بگیرد مشاور می تواند اورا به شاخه فنی و حرفه ای هدایت کند.

تذکر : لازم به ذکر است که هنرستانها دارای شرایط ویژه هستند که علاوه بر شرایط فوق باید دانش‌آموز آن شرایط ویژه را نیز بدست آورد.

توصیه من مشاور :من به عنوان یک مشاور سفارش می کنم اگر دانش آموزی شرایط فوق را داشت و معدل کلاسی او از14 به بالا بود و بکاملا رشته انتخابی خود را بشناسد و با علاقه و شناخت کامل به این رشته وارد شود و گرنه موفق نخواهد بودو زیرا تا پایان دانشگاه فقط می تواند در آن رشته ادامه تحصیل دهد.

 

ضوابط هدایت دانش آموزان به شاخه کار دانش :

 1-نمرات حرفه و فن  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد   

2-نمرات هنر  سه ساله دوره راهنمائی از 30 کمتر نباشد

          "دانش آموزان اگر نمرات فوق را نمی دانند می توانند از دفتردار مدرسه آنرا بپرسند."

 3-اگر درس خود اتکایی جزء دروس اختیاری اوست از 10 کمتر نباشد .

 4-جمع نمرات دانش‌آموز بدون کارگاه خوداتکایی درموارد فوق از 60 کمتر نباشد وبا کارگاه خوداتکایی از 70 کمتر نباشد.  لازم به ذکر است که همه دانش‌اموزان به کار دانش هدایت می شوند.

توصیه های من به دانَ‌ش آموزانی بهتر است وارد این شاخه شوند که به درسهای تئوری علاقه ندارند و درسهای عملی را بیشتر می پسندند و دوست دارند هر چه ز بازار کار شوند و خیلی هم ادامه تحصیل در دانشگاه برایشان اهمیت ندارد

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar