مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
پیشداوری نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٩

پیشداوری : پیشداوری قضاوت زود هنگام پندار یا احساسی ویژه نسبت به یک موضوع است که معمولا قبل از جمع آوری و بررسی اطلاعات لازم پدپد می‌آید و بر شواهد ناکافی ، یا خیالی مبتنی است . ( کلاین برگ 1968 ) . پیشداوری ممکن است ثبت باشد یا در مورد اشیاء اشخاص یا اماکن باشد .

پیشداوری نسبت به گروههای اجتماعی معمولا به صورت نگرش در می‌آید و نگرش به عنوان طرح ذهنی عمل می‌کند . این طرح‌ها چهارچوب‌هایی شناختی‌اند که تفسیر و یادآوری اطلاعات را سازماندهی می‌کنند . به همین جهت افرادی نسبت به دیگران پیشداوری میکنند اطلاعات هماهنگ با دیدگاههای خویش را بیش تر مورد توجه قرار می‌دهند و به یاد می‌سپارند همچنین افراد دچار پیشداوری نسبت به اعضای آن گروه احساس منفی دارند . احساسات و عواطف از خصوصیات مربوط به موضوع نگرش است .

قصورات قالبی : تصورات قالبی مجموعه‌ای از چهارچوب های شناختی است که مشتمل بر شناخت‌ها وباورهایی راجع به گروه های اجتماعی خاص است . این تصورات نقش سیان‌برهای ذهنی راایفا می‌کند . در مواقعی به آن روی می‌آوریم که تصورات شناختی ما محدود است . پس نخستین عنصر پیشداوری تصور قالبی است .

تبعیض : پیشداوری معمولا به صورت رفتار تبعیض آمیز بروز میکند . البته هر نگرشی تبدیل به رفتار نمی‌شود . بنابراین کسانی که با محدودیت اجتماعی یا ترس از انتقام یا ... مواجهند نظر خود را ابراز نمی‌کنند . همچنین کسانی از رفتار تبعیض آمیز احساس گناه میکنند .

  نظرات ()
مدلهای رهبری نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٩


با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرآیند مشابهی است که بطور کلی در هر ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد، اما ار لحاظ برخی ویژگیها تفاوتهایی بین انواع مدیریت می‌توان مشاهده کرد. روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا کوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند، این روند را با شیوه‌های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هر یک از این شیوه‌ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می‌شوند.
رهبری فرهمند
فرهمندی فرآیندی است که در طی آن رهبران از راه برانگیختن عواطف بر پیروانشان اثر می‌گذارند و به این ترتیب آنها را با خود همسو می‌کنند. رهبران فرهمند پیروان خود را از راه احساسات به حرکت وا می‌دارند و ایشان را با اطلاعات جزئی سر در گم نمی‌کنند. این رهبران پر جذبه معمولا یک دیدگاه افراطی از جهانی جدید ارائه می‌کردند تا پیروان خود را از بحرانها رها کنند و به عقیده پیروانشان دارای استعدادهای درونی فوق العاده هستند، به آنها اعتماد می‌کنند و به ندرت در سازمانهای تجاری جهانی یافت می‌شدند.

اما از جهت دیگر همزمان با جدی تر شدن رقابتهای جهانی و لرزان بودن اقتصاد بین المللی ، سطح اعتماد در سازمانها و ملل مختلف نوسان پیدا کرد و رهبری فرهمند به تدریج بیشتر مورد توجه نهادها و حکومتهای جهان قرار گرفت. رهبران فرهمند انتظاراتشان از پیروان ، زیاد ولی در عین حال وقع بینانه است. با رفتار خویش الگو یا نمونه ایجاد می‌کنند که مورد تقلید پیروانشان قرار گیرد.
رهبری تحول گرا
برخلاف رهبری فرهمند که بر نقش فردی رهبران تأکید می‌کند، در رهبری تحول گرا تأکید بر فرآیند ایجاد و تقویت تعهد و سر سپردگی پیروان به اهداف سازمان و تقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گرا جاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست. به علاوه یک رهبر تحول گرا دارای شرایط زیر است:


به اهداف طولانی مدت توجه دارد.

پیروان را به تعقیب یک بینش شخص تشویق می‌کند و بجای آنکه با سیستم موجود کار کند، با تغییر و دگرگونی سیستم سازمانی به پیشبرد بینش مورد نظر می‌پردازد.

به پیروان کمک می‌کند تا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند.

در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می‌دهد، لذا فعالیتهای تحول گرا بجای آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند، در سیستم سازمانی ادامه می‌یابند.

بطور خلاصه رهبران تحول گرا بر تقویت پیروان و پی گیری تغییرات سازمانی و رسمی سیستمها ، فرآیندها و ارزشهای جدید تأکید می‌کنند و در حقیقت کسانی که دنیا را تکان می‌دهند رهبران و مدیران تحول گرا هستند. این دسته از مدیران آزادی عمل بیشتری در کارشان دارند. زیر دستان را به تحرک وا می‌دارند و برای نیل به اهداف به آنها الهام می‌بخشند و آنان را درباره اینکه هدف چگونه می‌تواند قابل دستیابی باشد تحریک می‌نمایند. آنها رابطه با زیر دستان را حفظ و آزادانه اطلاعات را با آنها تقسیم می‌کنند. مطالعات انجام گرفته در مورد مدیران اجرایی مؤسسات بازرگانی ، افسران ارشد ارتش ، مدیران ارشد دولتی و ... نشان داده که مدیران تحول گرا در شغل خود بسیار کار آمد توصیف شده‌اند.
رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی
رهبران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل مدیر ارشد به گروه تحمیل می‌گردند و رهبران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می‌شوند. رهبری انتصابی متضمن رفتار رهبرانی است که برای هدایت فعالیت زیر دستان اختیار دارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خود را انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نماندند آنها را تنبیه نمایند. رهبران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاء گروه خود دارند. مدیران انتصابی زمانی می‌توانند کارآیی بالاتری داشته باشند که همچون رهبران انتخابی عمل کنند.
رهبران آزاد منش و رهبران مستبد
رهبران آزاد منش به سبب ویژگیهایی که دارند در مقابل رهبران مستبد قرار می گیرند. در سبک رهبری آزاد منش رأی و نظرات اعضاء گروه مورد توجه قرار می‌گیرد و هر چند تصمیم گیری نهایی ممکن است با مدیریت گروه باشد، اما هر یک نظرات گروه شنیده می‌شود، ارج گذارده می‌شود و طبقه بندی می‌شود تا بهترین رأی و تصمیم اتخاز گردد. این رهبران و بطور کلی این سبک مدیریتی با توجه به اهداف مورد نظر در گروه از طرف اعضاء پذیرش بیشتری دارد و در صورتی که مدیر یا رهبر به خوبی از عهده اجرای این سبک بر بیاید و در کنار آن از اقتدار مناسب و قدرت مدیریتی برخوردار باشد برنامه‌های خوبی را به اجرا خواهند گذاشت.

سبک رهبری مستبد عمدتا براساس نظرات مدیریت و تصمیمات او اداره می‌گردد و کمتر از گروه آزاد منش به شرایط و خواسته‌های گروه توجه می‌شود. این سبک از رهبری هر چند در رسیدن به اهداف مشخص و مورد نظر مدیریتی موفق باشد، اما رضایت کمتری از طرف اعضاء را جلب خود می‌کند.

  نظرات ()
انتقال اطلاعات نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٩انتقال اطلاعات از سه طریق ممکن است که باید به هر سه توجه لازم را نمود.

کلام

- بیشتر ارتباطات ما از این طریق است.

 - تنها سخن گفتن بدترین و کم اثرترین شیوه‌ی انتقال است.

- تنها %7 اطلاعات ما از طریق کلام منتقل می‌شوددر نتیجه2ساعت صحبت صرف =5/8 دقیقه انتقال اطلاعات.

لحن وطنین

- %38 اطلاعات ما از این طریق منتقل می‌شود.

- کسی که صحبت را آغاز می‌کند‌،‌مدام باید لحن و طنین صدای خود را تغییر دهد.

- به کلام خود آهنگ داده و مهم یا غیر مهم بودن مطالب را با بلندی یا کوتاهی صدای خود برسانید.

- قبل از گفتن مطلب مطلب جدید ابتدا برای مخاطب خود اشتیاقی برای شنیدن ایجاد کنید‌،‌سپس آن را با تنی دیگر بگویید.

- یکی از مهمترین علت‌های حواس پرتی و چرت زدن مخاطب‌،‌عدم توجه به همین مساله است.

حرکات

- این حرکات بیش از همه به حرکات موزون دست وابسته است.تغییر چهره‌،‌حالت و ژست و نیز تغییر مکان در این زمینه موثر است.

- گاه لبخند بزنید...گاه عصبانی شده و گاه محکم صحبت کنید...گاه به جایی زل بزنید.

نتیجه کلی

به تناسب کلام خود‌،‌تنوع موزون و هماهنگی را در لحن و حرکات خود به وجود آورید.

البته در خاطر داشته باشید که تصنعی عمل نکنید و نیز افراط نکنید تا حمل بر اضطراب شود.

مهارت‌های شنیدن و اهمیت آن

باید توجه کنیم که حرف زدن ضد صمیمیت است و همواره باید بیشتر از آنچه که می‌گوییم بشنویم.افراد معمولاً به کسانی که به صحبت‌های آنها خوب و مشتاقانه گوش می‌دهمد علاقمند می‌شوند.محبوبیتی که ما به دنبال آن هستیم با سکوت میسر می‌گردد نه با حرف زدن.اشخاصی ک مدام نصیحت‌می‌کنند ‌،‌فراوان راهنمایی و انتقاد می‌کنند مخاطبان را کلافه و منزجر می‌سازند.

    هر چه سکوت شما نسبت به گفته‌هایتان بیشتر باشد‌،‌ارزش بیشتری یه گفته‌هایتان داده می‌شود و شما شخصیت قابل قبول‌تری برای مخاطب خود می‌شوید.

   البته منظور از شنیدن ‌،‌هر نوع شنیدنی نیست‌،‌بلکه شنونده باید شنونده‌ی فعالی باشد.زیرا مخاطب خیلی با فهم است و ما نمی‌توانیم فیلم بازی کنیم.باید واقعاً یه صحبت های مخاطب گوش داده و شنونده ی فعالی باشیم.

  نظرات ()
دوران پیری نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

پیری تجربه‌ای است که همگی با آن روبه‌رو می‌شویم و برخی نیز از آن می‌ترسند.

 در این ایام با منابع مختلف استرس روبه‌رو می‌شویم: در این دوران دیگر مثل سابق قوی نیستیم، بیماری به واقعیتی تبدیل می‌شود که بیشتر در زندگیمان حضور پیدا می‌کند، بچه‌ها خانه را ترک می‌کنند و افرادی که برایمان عزیز هستند می‌میرند. همچنین ممکن است با تنهایی آشنا شویم و احتمالا باید کارمان را کنار بگذاریم و بازنشسته شویم.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بابا من زن می‌خوام نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

فرزند شما وقتی به دوران حساس بلوغ می‌رسد، به ادراک مسائلی دست می‌یابد که تا قبل، تنها آنها را احساس می‌کرد. او اکثریت این مسائل که حول محور جنسیتی است را از طریق گروه دوستان یا اینترنت و ماهواره به دست می‌آورد بنابر این با کنجکاوی در پی آگاهی از تمام حقیقت موجود است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مکالمه تلفنی در کاهش افسردگی مؤثر است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

مکالمه تلفنی در کاهش افسردگی مؤثر است

 

 

 

به گفته محققان تاثیر مکالمه تلفنی در کاهش افسردگی در افراد تقریبا مانند تاثیر جلسات گفت‌وگوی رودررو است.

 

محققان دانشگاه برگهام یانگ در تحقیقات خود وضعیت 30 نفر از افرادی که به‌تازگی بیماری افسردگی در آنها تشخیص داده شده بود و به‌مدت 21 تا 52 دقیقه با روانپزشک از طریق تلفن صحبت کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند. به گفته محققان، این افراد این مکالمه تلفنی را به‌جای 8 بار رجوع به کلینیک روانپزشکی انجام داده بودند و پس از این مکالمه تلفنی نیز پزشک برای بیماران قرص ضد‌افسردگی تجویز نکرد.

 

6 ماه بعد افسردگی 42 درصد از مشارکت‌کنندگان در این تحقیق بهبود یافت و 50 درصد از بیماران نیز پس از مشاوره رودررو از افسردگی رهایی پیدا کردند. با توجه به اینکه در این تحقیق 42 درصد از بیماران از طریق مشاوره تلفنی درمان شدند مشخص شد که این شیوه نیز می‌تواند تقریبا همانند مشاوره رو در رو در درمان افسردگی مؤثر باشد. مشخصه افسردگی خلق و خوی افسرده است و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره تشخیص داده می‌شود.

 

افسردگی درواقع مجموعه‌ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می‌کند. افسردگی شدید منجر به ازکارافتادگی قابل توجه فرد در قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی و اشتغال می‌شود و عملکردهای روزمره فرد همچون خوردن و خوابیدن و سلامتی فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

  نظرات ()
حسادت بین فرزندان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

برچسب زدن

همه ما والدینی را می‌شناسیم که به فرزندان خود برچسب می‌زنند:  «او دختر باهوش ماست»، «او خنگ و کودن است»، «عقل در سرش نیست» و نمونه‌های دیگر مانند «لوده»، «دلقک»، «خجالتی»، «کند ذهن» نیز وجود دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهارت‌های زندگی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

 کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، سازگارتر کنند، باید مهارت‌های اجتماعی گوناگون را بیاموزند‌.

 

 این مهارت‌ها در برگیرنده طیف وسیعی از توانایی‌های گروهی‌، از آغاز‌، حفظ و پایان یک مکالمه ساده تا تشخیص علائم ارتباط اجتماعی و حتی پیچیده‌ترین آنها مثل‌، فرایند حل مشکل و تعارض است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پرخاشگری نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

۳: تحریک الکتریکی هیپوتالاموس در مورد حیوان وقتی موجب رفتار پرخاشگرانه می‌شود که او در برابر حیوان ضعیف تر از خود قرار گرفته باشد اگر حیوان در مقابل او قویتر از وی باشد واکنش او فرار و ترس است نه پرخاشگری.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شما می‌توانید! تنها اگر بخواهید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

- احساس افسردگی شدید، ترس، نگرانی و خودکم‌بینی؛ «من حتما باید همه کارها را درست انجام دهم و دیگران هم باید مرا تایید کنند، در غیر این صورت دوست  داشتنی نیستم و ارزشی ندارم...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس (8)- پایان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

در این پروژه مشخص شد که طلاق باعث کاهش میزان عزت نفس فرزندان می شود.

بنابراین: بین طلاق والدین و عزت نفس فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(7) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

مصرف اعتیادگونه زن و مرد، شانس باردار شدن زوجین را کاهش می­دهد. در مردان مصرف سنگین این ماده با افزایش جدی سطوح استروژن و تستوسترون(همچنین می­تواند به این طریق موجب بزرگ شدن پستان­های مردان گردد) همراه است و آن نیز به نوبه خود تعداد اسپرم­های موجود و فعالیت یا اثربخشی آن­را تحت­تأثیر قرار می­دهد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ترس از حمام کردن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

سؤال: پسرم از حمام کردن وحشت دارد. من یک لگن کوچک توى حمام مى گذارم و آن را پر از آب گرم مى کنم. اما بچه در تمام مدت جیغ مى کشد و گریه مى کند. حتى وقتى چشمش به آب مى افتد از ترس شروع به لرزیدن مى کند. چکار بکنم که از آب نترسد؟
پاسخ : همه ما تصویرى ذهنى از حمام کردن داریم. مثلاً ، بچه خندانى که یک کپه کف شامپو روى سرش تلنبار شده و غیره.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تأثیر تکنولوژى در تحولات اجتماعى نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

تکنولوژى یکى از عوامل تأثیرگذار در بروز و ظهور تحولات اجتماعى است . تاکنون نسبت به این مقوله چه دیدگاه هایى مطرح شده و بنیان فکرى هر یک از دیدگاهها چیست؟


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صداى تحقیر و تنبیه در مدارس نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

«... این شیطنت هاى شاگردان است که معلم را وادار به خشونت مى کند و یا خشونت معلم است که منتظر فرصت براى کوبیدن و تحقیر کردن است؟...» اما واقعیتى هست که مى گوید: « هر قدر منطق تربیتى معلم قوى تر است به همان اندازه تعداد سیلى هاى او که بر چهره دانش آموز مى نشیند، کمتر است».


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ترس زنانه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

یک زن همیشه از اینکه مرد زندگى اش را از دست بدهد در هراس است. با وجود اینکه عوامل زیادى ممکن است در جدایى یک زوج دخیل باشد، اما یک زن بیش از هر چیز از اینکه مرد زندگى اش را به زن دیگرى ببازد، بیم دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هفت روش براى مقابله با خشونت علیه کودکان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

۳. مهربان و درعین حال جدى باشید. یکى دیگر از موقعیتهاى خشنى که والدین تمایل به تنبیه کودک پیدا مى کنند وقتى است که بچه به درخواستهاى پى در پى یا مکرر آنان گوش نمى کند و سرانجام او را تنبیه مى کنند تا رفتار مناسب را به او یادآور شوند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وابستگی به کوکائین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

وابستگی به کوکائین چیست؟

وابستگی به کوکائین به معنی داشتن نیاز عاطفی, روانشناختی و در مواردی جسمانی شدید به مصرف آن است.
وابستگی فقط به مداخله منفی دارو در زندگی محدود نمی شود بلکه به مصرف دارو برای مدت زمان طولانی تر اشاره دارد.

ترجمه : بیوک تاجری:کارشناس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و  همکار مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سوالاتی در مورد اعتیاد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

حالت محرومیت (کناره گیری) چگونه ایجاد می شود؟

فرد معتاد کسی است که سابقه طولانی و یا مکرر از مصرف مواد را در یک دوره وسیع دارد. در افراد معتاد نشانه های ترک بعد از توقف مصرف ظاهر می گردد. محرومیت از مواد معمولاً ناراحتی هایی را به وجود می آورد ولی به مرگ منجر نمی گردد.

 دکتر بیوک تاجری: کارشناس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و همکار مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بخندید تا زندگى طولانى داشته باشید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

دکتر پل مک گى که به مدت ۲۰ سال به مطالعه تأثیر خنده بر سلامتى پرداخته است معتقد است: یک خنده شیرین نه تنها روحیه شما را بهتر مى کند بلکه ممکن است واقعاً به طول عمر شما هم بیفزاید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
براى نوجوانان انگیزه ایجاد کنیم؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

  دلایل زیادى براى انگیزه نداشتن نوجوانان وجود دارد، البته نوجوانان براى انجام کارهایى که والدین شان از آنان مى خواهند ، انگیزه ندارند اما براى کارهایى که خودشان دوست دارند (مثل گفت وگوى تلفنى با دوستانشان ، مهمانى دوستانه ، بازى با دوستان) با انگیزه عمل مى کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بچه هایى که گاز مى گیرند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

سئوال : مى دانم که گاز گرفتن، نوعى بیمارى نیست ، اما دیگر از دست پسر ۲ساله ام خسته شده ام. کافى است یک ثانیه غفلت کنم، فوراً بچه هاى دیگر را گاز مى گیرد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اگه خواهر یا برادر کوچولوتون خجالتیه ... نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

۱۲) هیچ وقت خجالتى بودنش رو مسخره نکنین حتى اگه کس دیگه اى مسخره اش کرد حال طرفو بگیرین بعدش هم به خواهر (برادر) تون بگین که اصلاً مهم نیست وبه شما هم از این حرفها مى زدن اما گوش نکردین وبالاخره هم معاشرتى و آدم حسابى شدین!


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
۶ اشتباه بزرگ زنان درمورد مردان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

این یکى از مخرب ترین و عمومى ترین عادت بدى است که ما درمورد مردان مرتکب مى شویم. ما با آنها مثل بچه ها رفتار مى کنیم. به نحوى که گویى آنها نمى توانند از خودشان مراقبت کنند؛ طورى رفتارمى کنیم که انگار آنها صلاحیت لازم را براى چرخاندن زندگیشان ندارند و محتاج ما هستند!


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
«ساعت درونى» به وقت من و تو نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

قبل از انتخاب همسر آینده با استفاده از منحنى بیوریتم او و مقایسه با منحنى خودتان خیال همه را جمع کنید.
در شرایط نزولى فاز عاطفى، به احساسات منفى خود توجهى نکنید، کمى صبر کنید تا وارد فاز مثبت شوید به همین خاطر مى گویند فاصله عشق و نفرت بسیار کم است!)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نقشهاى وارونه زن و مرد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٥

علایم زیر نشان دهنده عدم تعادل در زنان است:
۱- احساس مسؤولیت غیر اصولى براى حل مشکلات خانواده و کار مفرط
۲- تمایل به اینکه همسرشان پرحرفى کند
۳- احساس خستگى بسیار و در نتیجه پرخورى


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
افسردگی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٤


افسردگی یکی از مسایل و مشکلات مهم بهداشت جامعه می باشد. اختلالات افسردگی با کارکرد اجتماعی و شخصی تداخل می کند و بیماران افسرده، کسانی هستند که ذهن، رفتار، جسم و خلق آنان تحت تاثیر قرار گرفته است. افراد افسرده ممکن است که توانایی انجام فعالیتها و مسئولیتهای معمول و عادی شغلی خود را از دست بدهند.


● افسردگی چیست؟
افسردگی عبارت است از احساس غم، دلسردی و یا ناامیدی که فردی حداقل به مدت ۲ هفته در اغلب روزها و در اغلب ساعات روز به علاوه علایم همراه، داشته باشد.
افسردگی یکی از مسایل و مشکلات مهم بهداشت جامعه می باشد. اختلالات افسردگی با کارکرد اجتماعی و شخصی تداخل می کند و بیماران افسرده، کسانی هستند که ذهن، رفتار، جسم و خلق آنان تحت تاثیر قرار گرفته است. افراد افسرده ممکن است که توانایی انجام فعالیتها و مسئولیتهای معمول و عادی شغلی خود را از دست بدهند.
● علایم بیماران افسرده چیست؟
از دست دادن علاقه، بی حوصلگی، ناتوانی از لذت بردن، احساس ناامیدی، بی حالی و خستگی، بی خوابی، گوشه گیری اجتماعی، احساس پوچی نمودن، کاهش یا از دست دادن میل جنسی، بی اشتهایی و یا پرخوری، عدم تمرکز فکری و اختلال درتصمیم گیری فرد، احساس گناه شدید، داشتن افکار خودکشی، شکایات جسمانی مختلف نظیر سردرد یا درد قفسهٔ سینه بدون وجود شواهدی از بیماری جسمی، مضطرب بودن، وحشت زدگی وخیم ترین پیامد دورهٔ افسردگی، اقدام به خودکشی است.
● علل افسردگی چیست؟
برای افسردگی حقیقی، علت واحد و مشخصی را نمی توان مطرح کرد. بعضی از عوامل زیست شناختی نظیر بیماریهای جسمی، اختلالات هورمونی، و نیز مصرف برخی داروها می توانند نقش داشته باشند.
● عوامل افزایش دهنده خطر برای بروز افسردگی چیست؟
عصبانیت یا احساس دیگری که ابراز نشده باشد، داشتن شخصیتی وسواسی، جدی یا شدیداً وابسته، سابقهٔ خانوادگی افسردگی، وابستگی به الکل، شکست در ازدواج، شغل و یا روابط با دیگران، مرگ یکی از نزدیکان که برای فرد مهم باشد، انجام برخی از اعمال جراحی نظیر برداشتن پستان به خاطر سرطان، زنانی که دچار یائسگی می شوند، مصرف برخی داروها، نظیر رزرپین و داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک ( مانند: پروپرانول، آتنولول) و داروهای آرام بخش و خواب آور. همچنین برخی از بیماریهای سیستمیک مزمن، نظیر دیابت، سرطان لوزالمعده و اختلالات هورمونی.
● عواقب مورد انتظار:
در بسیاری از موارد، بیماری به خودی خود بهبود می یابد، اما با مراجعه به پزشک و رعایت توصیه های داده شده توسط پزشک می توان دوره بیماری را کوتاه کرد. همچنین بایستی روش های مقابله با افسردگی را آموخت. نباید فرد نسبت به بهبودی خود دید منفی داشته باشد.
● عوارض احتمالی:
مهمترین عارضه ای که فرد را تهدید می کند، خطر اقدام به خودکشی در فرد افسرده است که علایم هشدار دهنده آن عبارتند از:
گوشه گیری از خانواده و دوستان، به زبان آوردن اینکه می خواهد همه چیز را تمام کند، اقدام به نوشتن وصیت نامه و نیز خوشحالی ناگهانی پس از احساس ناامیدی طولانی مدت.
● اصول درمانی در بیماران افسرده به چه نحوی است؟
الف) استفاده از درمانهای دارویی ضد افسردگی :
دارو درمانی برای بیمارانی استفاده می شود که افسردگی طولانی مدت یا نسبتاً شدید داشته باشد. همچنین به بیماران افسرده باید خاطر نشان کرد که مصرف هیچ کدام از داروهای ضد افسردگی موجب اعتیاد نمی شود تا با قطع مصرف داروها از طرف بیماران مواجه نشویم.
ب) استفاده از روان درمانی به شکل های مختلف و متناسب با هر کس، مثلاً چاره جویی برای حل مشکلات بیمار و افزودن بر قدرت مقابله بیمار با مسائل به کمک مشاور یا روانشناس
ج) متعادل نمودن شرایط اجتماعی _ اقتصادی زندگی به نحوی مناسب و مقدور، نظیر کاستن از ساعات کار شبانه و تغییر شغل به محیطی که فشار روحی برای بیمار نداشته باشد.
توصیه به انجام فعالیتهای ورزشی مناسب و منظم، توصیه به ترک الکل و رعایت یک رژیم غذایی متعادل و کم چرب.

پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  نظرات ()
مهارتهای یادداشت برداری و حضور در کلاس نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢٢یادداشتهای کافی جزء ضروری یادگیری و مطالعه کار آمد در دانشگاه به شمار می آید.

به پیشنهاد های زیر فکر کنید و سیستم یادداشت برداری خود را بهبود بخشید.

1- فعالانه به درس گوش دهید, اگر ممکن است قبل از نوشتن فکر کنید ولی مراقب باشید از یادداشت برداری عقب نمانید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پدرى و مادرى نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
افزایش تمرکز ذهنی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جرائم مواد مخدر نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قوانین مبارزه با قاچاق و اعتیاد مواد مخدر نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

در بندهای 22و23 ماده 8 فصل دوم تخلفات اداری ، موضوع قوانین و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و نهاد ها اشاره گردیده ، اختفاء ،‌نگهداری ، حمل ،‌توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر ،‌استعمال و اعتیاد به مواد مخدر جزء تخلفات کارکنان محسوب شده و هیأتهای رسیدگی به تخلفات طبق مقررات با افراد خاطی برخورد خواهند نمود .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس(7) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

در مقابل  افرادی که هویت موفق دارند یا اصلا احساس تنهایی نمی کنند ویا آن را کمتر احساس می کنند ،بعلاوه این گروه به نحو سازنده ای با واقعیت ومشکلات خود درگیر می شوند واحساس ارزشمندی و عشق می کنند. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(6) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

مشخصه اصلی بیماری اختلال در انجام تکالیف شناختی و عملی است. میزان بالای مصرف، سطح هوشیاری را تخریب کرده و مشکلات حافظه، ادراک، هماهنگی حرکتی، توجه، تمرکز و زمان واکنش را در پی دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کلاه قرمزى هاى زشت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

فرارهاى لیلى پوت پسرک شهر لیلى پیت ها از دست ملخک هاى آدم خوار هنوز هم خاطرم هست. از زیبایى چشمان سرنتى پیتى تا هادى و هدى خودمان که هنوز هم مى پندارم آنان با بند راه مى روند و...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهارت مادر حوصله کودک نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

یک مادر ۸ ساعت از وقت روزانه اش را به طور مستقیم و مابقى آن را غیرمستقیم با کودکش مى گذراند. مادرهاى جوان هر روز ده ها جمله با هم رد و بدل مى کنند که اغلب آنها جمله هاى معترضه اى درباره دشوارى هاى بچه دارى است؛


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فرصت بازى بدهید تا کودکان خلاق شوند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

جهانى که در آن زندگى مى کنیم به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات مشکلات جدیدى را با خود به همراه دارد. افرادى که خلاقیت بیشترى دارند قالب هاى فکرى را در هم شکسته و به پدیده ها از زاویه دیگرى نگاه مى کنند. کودکان خلاق و داراى مهارت تفکر و انتقاد بهتر مى توانند به درک تازه اى از پدیده ها دست یابند و مشکلات شان را استادانه حل کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مدیریت زمان براى افراد پرمشغله نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

اولویت بندى درکارها، ماهیت بنیادین مدیریت زمان است. به این معنا که بعضى از کارها را باید اول انجام داد و بعد به کارهاى دیگر پرداخت. هدف هاى خود را تعیین و سپس آنها را براساس اهمیت شان اولویت بندى کنید. حالا نوبت تعیین یک برنامه زمانى براى اجراى این اهداف است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اوقات فراغت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

مهارت هاى برنامه ریزى - برنامه ریزى صحیح نوجوانان در تعیین هدف ها و خط سیر زندگى آنها مؤثر است. آنان با کسب توانایى در برنامه ریزى، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایى مى کنند و با تعیین اهداف خود گام برمى دارند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اسباب بازى را به بازى گرفته ایم نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٢۱

«والدین تا چه حد با کارکرد و تأثیرات ذهنى و فرهنگى اسباب بازى ها آشنا هستند؟»، «به چه اسباب بازى هایى، اسباب بازى هاى هدفمند وخلاق مى گوییم؟»، «والدین در خرید اسباب بازى ها باید به چه نکاتى توجه کنند؟»، «آیا اسباب بازى ها از الگوهاى جنسى تبعیت مى کنند، به عبارت دیگر، پسرانه- دخترانه کردن اسباب بازى ها تا چه حد صحیح است؟»


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
راههای مقابله با فراموشی و بهسازی حافظه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

یکی از مشکلات عمده در راه یادگیری از عوامل فراموشی ، جابجایی اطلاعات و قاطی شدن اطلاعات در یکدیگر است . در صورت تنظیم و سازماندهی اطلاعات، این عامل مخرب از بین رفته و حافظه انسجام کافی پیدا می کند. در ضمن می توان با تلاش اندکی ، میزان بسیار زیادی اطلاعات را از حافظه بدست آورد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عوامل موثر در تقویت حافظه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

برای اینکه مطالب آموخته شده بهتر در ذهن بماند لازم است چند بار برداشتها و محفوظات ذهنی را برای خودمان یا دیگران بیان کنیم. چنانچه انسان مطالبی را که به خاطر می سپارد در فرصتهای مناسب برای دوستان , همکلاسیها و یا خودش نقل کند, زمینه حفظ و به خاطر سپردن مطالب راحت تر و با سرعت بیشتر فراهم می شود. بدیهی است نقل مطالب زمانی می تواند به صورت موثر و خوشایند صورت پذیرد که کل مطالب برای شخص بازگو کننده مفهوم بوده ,درک درستی از آن به دست آورده باشد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
  نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

مراقب افکارتان باشید که افکارتان، گفتارتان میشود.

مراقب گفتارتان باشید که گفتارتان ،رفتارتان میشود.

مراقب رفتارتان باشید که رفتارتان،عادتتان میشود.

مراقب عادتتان باشید که عادتتان،شخصیتتان میشود.

مراقب شخصیتتان باشید که شخصیتتان،سرنوشتتان میشود

  نظرات ()
انتخاب رشته دانشگاه آزاد و اهمیت آن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

تفاوت انتخاب رشته دانشگاه آزاد و سراسری

1) هنگام  انتخاب رشته ی دانشگاه سراسری، همه چیز برای شما معلوم است، کارنامه ی کنکور را دریافت کردید، رتبه شما معلوم است و انتخاب آسان تر خواهد بود. اما هنگامی برای دانشگاه آزاد انتخاب رشته می کنید که می خواهید 6 ماه بعد در کنکورش شرکت کنید، کارنامه ای در کار نیست و تازه ناچارید تغییرات تحصیلی خود را در این 6 ماه باقی مانده حدس بزنید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
انتخاب رشته دانشگاه آزاد و اهمیت آن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

تفاوت انتخاب رشته دانشگاه آزاد و سراسری

1) هنگام  انتخاب رشته ی دانشگاه سراسری، همه چیز برای شما معلوم است، کارنامه ی کنکور را دریافت کردید، رتبه شما معلوم است و انتخاب آسان تر خواهد بود. اما هنگامی برای دانشگاه آزاد انتخاب رشته می کنید که می خواهید 6 ماه بعد در کنکورش شرکت کنید، کارنامه ای در کار نیست و تازه ناچارید تغییرات تحصیلی خود را در این 6 ماه باقی مانده حدس بزنید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس(6) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

     چندین مطالعه نیز به تأثیرات مثبت طلاق بر بچه ها اشاره می کند:به عنوان مثال در یک مطالع کیفی که توسط( آردیتی،1999) انجام شد، بسیاری از بچه های طلاق،به خصوص دختران از پیشرفت خود به ویژه در روابط با مادران حضانتی گزارش داده اند.همچنین مشخص شده که طلاق والدینی که دائماً در تعارض و درگیری بوده اند، موجب عملکرد بهتر بچه ها شده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشیش(5) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۸

اگر مصرف ماری جوانا شروع به ایجاد آسیب­های دیرپای واقعی بکند، اگر شروع به تقلیل استعدادهای بالقوه و کاهش کیفیت زندگی­تان بکند، ارزیابی مجدد این موضوع است که آیا ماری­جوانا این­قدر ارزش دارد یا نه؟ درباره خطرات واقعی مصرف ماری­جوانا یاد گرفته و تصمیم بگیریم آیا تداوم عادت واقعاً ارزش این همه گرفتاری را دارد؟  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هوش هیجانی - پایان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

می‌دانیم که "هیجان" در جریان تعلیم و تربیت بسیار مهم است. زیرا توجه را بر می‌انگیزد، که باعث انگیزه یادگیری و حافظه می‌گردد. شکی نیست که طریق انسجام یافتن رفتارها، هیجان‌ها و شناخت‌ها در دهه اول رشد، کاربرد مهمی در کنش هیجانی و روانی فرد در تمام پهنه زندگی دارد. در الگوی رشد عقیده بر این است که در جریان رسش و پختگی بعضی از اجزای ترکیبی هیجان، زودتر از اشکال شناختی آن رشد می‌کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برنامه ریزی درسی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

این روزها افکار خیلی ها درگیر چگونگی طراحی برنامه ریزی درسی شده است ؛ اما دوستان خوبم! نوشتن یک برنامه درسی منسجم و خوب، آن قدرها هم که تصور می کنید،سخت نیست؛فقط کمی دقت میخواهد؛


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تماشاى تلویزیون فقط تا ۲ ساعت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

تحقیقات اخیر نشان داده تماشاى تلویزیون بعضى اوقات منجر به رفتارى پرخاشگرانه، فعالیت بدنى کمتر و چاقى مى شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خانواده دود نشود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

یاشار مى داند که آنها سرانجام به سیگارى بودن اش پى مى برند و باز هم زندگى اش مانند پدر و مادر، کوفتش مى شود.

 

او باز هم عصبى شده و سیگارى بر لب مى گذارد. فندک را نزدیک سیگار مى گیرد اما...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بیش فعالی در کودکان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

قدیمی ترین توصیفی که از بیش فعالی یا فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی به نام هاینریش هافمن در میانه سال های ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایش نامه «شاه هنری هشتم» به نوعی از این بیماری اشاره کرده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس(5) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

در مورد پیامدهای منفی وضعیت نامطلوب اقتصادی بر روی کودکانی است که دور از پدرشان زندگی می کنند. این تحقیقات تأکید می کند که باید مطالعات تطبیقی در مورد تأثیر زندگی فقیرانه بر روی خانواده های تک والد و خانواده های دو والد انجام شود. پژوهشگران معتقدند که زیان فقدان پدر در خانواده های تک والدی که زن سرپرست آن است، تنها از دست دادن درآمد مرد نیست. پدرانی که


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

ما مجبوریم این موضوع را جدی­تر بگیریم و تلاش کنیم فهم مردم از درمان اعتیاد به ماری­جوانا را بالا برده و مداخله را در مواردی که قطعاً درمان نیاز دارد توجیه کنیم. معتادین قادر به بهبودی هستند اما اکثراً نیاز به کمک طولانی تخصصی دارند.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمان اعتیاد- بخش پایانی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱٤

- استفاده از مشروبات الکلی یا حشیش در درمان اعتیاد جایگاهی ندارد و می­تواند خطراتی را برای بیمار در بر داشته باشد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پان پراگ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

پان معمولا در کارگاه های کوچک و غیرقانونی به صورت دست ساز و غیر بهداشتی به صورت خوشبو کننده دهان با طعم های مختلف گیاهی از جمله نعناع، آدامس، پاستیل، پودر و قرص تهیه می شود و در بسته بندی های آلومینیومی و کوچک مانند (سماق، نمک های رستورانی) یا با عکس هنرپیشه های هندی، پاکستانی وارد می شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نخ و برنز نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

سوداگران مرگ به تازگی مواد تخدیری جدید و بسیار خطرناکی را وارد کشور کرده‌اند که بسیاری از اثرات سوء آن کشف نشده و با این حال، نگرانی‌های بسیاری از بابت عوارض مصرفی آن پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
توصیه های حیاتی به زوجین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

برای بدست آوردن دل همسرتان  (کانون خانواده نقش مهمی را در تامین و ارتقاء سلامت روح و روان اعضاء آن بعهده دارد)
صمیمیت والدین با هم و فرزندان ، زمینی است حاصلخیز که در آن بذر انسانیت کودکان در آینده به راحتی شکوفا می شود.
 
توصیه های حیاتی به زوجین برای داشتن کانونی پر مهر و عطوفت:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زنان و همسران معتاد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

این گونه همسران، شرایط و خواسته ها خودرا با همسر خود در میان گذارده و انتظارات خود را در خصوص منع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر مشخص می کنند.    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشیش نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

 وابستگی به حشیش، روانی و غیر جسمی است. نشانه‌ های ناشی از ترک در معتادین محدود به افزایش تحریک ‌پذیری، بی‌ قراری، بی ‌خوابی، بی ‌اشتهایی و تهوع خفیف است و همه این نشانه‌ ها هنگامی بروز می‌ کنند که شخص به طور ناگهانی مصرف مقادیر زیاد حشیش را قطع کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کوکایین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

کوکایین پودر سفید نرم شفاف کریستالی با طعمی تلخ است که اغلب با پودر تالک، یا ملین ها یا شکر مخلوط می شود و معمولا به صورت استنشاق، تزریقی، خوراکی یا دود کردن و گاهی هم به طریق پاشیدن روی دستگاه تناسلی مصرف می کنند.  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پیشگیری از اعتیاد در فرزندان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱


 2) تذکر این نکته که در خانه هم مواد سمی یافت می‌شود: در حین صحبت و سوالات کودک به او بگویید مواد اعتیادآور همچون مواد سمی که در خانه یافت می شوند خطرناک است و به همان صورت که ما از مصرف آنها پرهیز می‌کنیم ، باید از مصرف مواد خطرناک ناشناخته نیز پرهیز کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شیشه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

کریستال یا شیشه محرک بسیار قوى است که فعالیت هاى مرکزى سیستم عصبى را سرعت مى دهد. اگرچه گزارش کمى از مرگ و میر ناشى از استعمال مستقیم کریستال شده است ولى باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این ماده بسیار اعتیادآور و نسبت به دیگر آمفتامین هاى دیگر از نظر اجتماعى، عاطفى، روانى و حتى تحرکى آسیب بیشترى به فرد وارد مى کند.

در بیمارانى که کریستال را به عنوان آمفتامین براى تحمل درد استفاده مى کنند علایم مشابهى با بیماران روانى پارانوئیدى و جنون جوانى مشاهده مى شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ترک سیگار نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

10 توصیه مفید برای ترک دخانیات:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کراک نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/۱۱

کرک (Crack) که گاهی راک (Rock) نیز نامیده میشود، ماده ای محرک است که از تصفیه کوکائین به دست می آید و به اشکال مختلف تدخین (استنشاق دود) میشود.

اما کراکی که در ایران رایج است از مشتقات هروئین است و در صورتی که بصورت علمی تولید شود  از تصفیه هروئین به دست می آید .

کراک ماده‌ای بی‌بو است، مصرف آن راحت است و با یک فندک در هر جایی که باشی می‌توانی مصرف کنی؛ درست برخلاف مصرف تریاک و یا هروئین است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بیش فعالى کودکان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

امروزه بسیارى از والدین از شیطنت بسیار زیاد کودک خود شکایت مى کنند و چون علت این فعالیت بیش از اندازه را نمى دانند، مرتب فرزندشان را سرزنش مى کنند، او را مورد انتقاد و تنبیه زیاد قرار مى دهند و حتى عده اى از والدین کنترل خود را از دست داده و این کودکان را به شدت کتک مى زنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هدایت تحصیلی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

50نمره از 100 نمره هدایت نامه تحصیلی که در پایان سال اول متوسطه برای دانش آموزان صادر می شود  مربوط به نمرات درسی دانش آموزان است که این نمرات تعیین می کنند که دانش آموز اجازه دارد در کدام رشته تحصیلی تحصیل نماید این 50 نمره بعلاوه 50 نمره دیگر که مربوط به بررسی های مشاور مدرسه می باشد جمع گشته و اولویت رشته های تحصیلی را برای دانش آموز تعیین می نماید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

همزمان با رشد کودکان، آغاز بلوغ و شروع استقلال­طلبی حشیش اغلب اولین ماده سوء مصرف است. با مصرف بیشتر حشیش، شانس اعتیاد این افراد بالاتر می­رود با دقت در میزان مصرف حشیش در سطح جامعه به راحتی می­توان اعتیاد به مواد دیگر را پیش­بینی کرد. در ضمن، اخیراً با افزایش مصرف در دختران نیز روبرو هستیم.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلالات یادگیری (2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

علل ناتوانی های یادگیری

جهت شناسایی و سبب شناسی ناتوانی های یادگیری، سوالاتی در زمینه های زیر پرسیده شده و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرند:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
همدلی کودکان و رسانه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٩

گرچه مطالعه در زمینه تاثیر تلویزیون بر رفتار جامعه پسند هنوز به گونه مستقیم بررسی نشده اند , اما به قسمتی در اینجا منعکس شده است. به طور کلی , عموم محققان بر این باور هستند که رفتار جامعه پسند تحت تاثیر همدلی است و یا دستکم با ان رابطه دارد. یاری رسانی به افرادی که از نظر اقتصادی روزگار خوشی ندارند نمونه ای از رفتارهایی است که با همدلی رابطه دارد. نشان داده شده است پس از تماشای نوارهای  ویدئویی که در ان مدل ( الگویا بازیگرنقش اول ) سخاوت نشان می داد, این گونه رفتارها افزایش یافته بودند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمان اعتیاد(13) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

اثرات ورزش در ترک اعتیاد
* سرعت متابولیسم بدن را افزایش می­دهد، در نتیجه نسبت به وقت استراحت، انرژی در بدن با کارآیی بیشتری می­سوزد و مصرف می­شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی، علل گوناگونی دارد؛ ۳ علت عمده طلاق عبارتند از: اول، مباحث اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه های معیشتی؛ دوم، اعتیاد که با توجه به زیاد شدن روز افزون معتادان این پارامتر به یکی از مهم ترین علت های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین که بسیاری از طلاق ها در این قالب رخ می دهد و زن و شوهر ها با وجود این که هیچ کدام مشکل خاصی ندارند، نمی توانند با هم زندگی کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
همدلی کودکان و رسانه(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

رچه نشانه های همدلی از روی هیجانات و عواطف تشخیص داده می شود اما همدلی تنها یک احساس عاطفی صرف نیست بلکه چنانکه خواهیم دید عنصر شناختی جز» جدانشدنی ان است. در واقع وجود رابطه میان همدلی با عنصر شناختی است که زیلمان ان را تجربه پیچیده دانسته که در سطوح مختلف شناختی و رفتار کارسازی می کند. اما به طور عمده , دربرگیرنده پاسخهای عاطفی نسبت به افرادی است که هیجانهای مربوط به مشکلات ( بیماری , حوادث غیر مترقبه و مانند این ) را تجربه می کنند و این احساسات در انان موج می زند . در اغلب جوامع بیشتر رفتارهای برخاسته از همدلی در قالب رفتارهای جامعه پسند مشاهده می شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لذت و درد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

یکی از هیجانات عمده که در شرایط مختلف، با شدت های متفاوت و در سطوح و مراتب گوناگون به حیوانات و احتمالا گیاهان دست می دهد، لذت و رنج است .  شاید بتوان گفت که لذت و رنج از ابتدایی ترین و عمومی ترین حالات احساسی است که هر فرد انسانی بلکه هر موجود زنده صاحب ادارک ، از اولین لحضات ورود خود به صحنه هستی، آن را تجربه می کند. لذا لازم است که برای بررسی ، ابتدا تعاریف ارایه شده توسط دانشمندان و ا ندیشمندان اسلامی مطرح گردد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آزمون رغبت سنجی(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

از آنجا که شخص جستجو گر دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
تحلیل گر - مستقل -  منطقی - هشیار - روشنفکر - خوددار - منتقد - درون نگر - کناره گیر -  پیچیده - بدبین  - فروتن -  کنجکاو - دقیق - غیر محبوب - 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چگونه با کودکی که مادر/پدر خود را از دست داده است، رفتار کنیم؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

کودک ما در جهانی زندگی می کند که روزبروز از طریق فیلم، کارتون، واقعیت و حتی در بازی ها با پدیده مرگ آشنا می شود. گاه جوجه ای که برای او خریده اید می میرد و گاه با لاشه گربه مرده ای در خیابان روبرو می شود. اگر نخواهیم یا نتوانیم موضوع مرگ را برای او جا بیندازیم، در بزرگسالی خواهد آموخت که از رویارویی و پذیرش مسائل ناراحت کننده و غم انگیز سرباز زده و آنها را انکار نماید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اکستازی(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

نوع دگرگونی شیمیایی باعث تغییرات خلقی و به هم خوردن نظم خواب می‌شود. مصرف پی در پی ماده باعث کج­خلقی، افسردگی و سوء­ظن مرضی شده و ممکن است باعث بروز علایم سایکوز شود. مصرف مکرر می‌تواند سبب تخریب زندگی (مشکلات شغلی، قانونی تحصیلی و غیره) شود. افزایش درجه حرارت بدن مهمترین اثر زیانبار مصرف این مواد است و با سندرم سروتونین در ارتباط است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاثیر اعتیاد جنسی بر رابطه زناشویی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

 در این قسمت بیشتر روی صحبتمان با افرادی است که در رابطه زناشویی و یا رابطه جنسی متعهد با فردی هستند اما به اعتیاد جنسی هم دچار هستند. می­خواهیم ببینیم اعتیاد جنسی این افراد چه اثری روی رابطه­شان می­گذارد و اینکه چه نکاتی را باید در مورد رابطه­شان در نظر بگیرند و در نهایت درمان­هایی را هم برای حل این مشکل پیشنهاد می­کنیم. اول اشاره­ای می­کنیم به اینکه در شرایطی که یکی از طرفین دچار اعتیاد جنسی هست بر سر طرف مقابلش چه می­آید چون همان­طور که می­دانیم در خیلی از موارد اعتیاد جنسی، فرد معتاد اصلا نمی­داند و یا نمی­تواند درکی از حال شریک جنسی­اش داشته باشد

منبع: کتاب اعتیاد سبب شناسی و درمان. تالیف دکتر تاجری. فصل اعتیاد رفتاری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلالات گفتارو زبان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

زبان : منظور از زبان مجموعه ای از مفاهیم ( باهمان واژه ) و قوانین حاکم بران (دستور زبان ) است.
گفتار : یکی از نمودهای خارجی زبان است که به شکل اصوات و کلمات دیده می شود . گفتار خود از چهار عامل تشکیل شده است که عبارتند از جریان یا روانی , تولید یا تلفظ , تشدید و صدا یا صوت. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلالات یادگیری(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

اصطلاح کودکان دارای ناتوانی یادگیری به کودکانی اشاره دارد که در یک یا چند مورد از فرایندهای اساسی روان شناختی از قبیل درک و فهم ، استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری اختلال داشته باشند. این تعریف کودکانی را که مشکلات یادگیری ناشی از معلولیتهای بینایی ، شنوایی یا حرکتی، عقب ماندگی ذهنی ، مسائل عاطفی یا محرومیت های محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی دارند ، دربر نمی گیرد . بطور کلی می توان گفت، دانش آموزی دارای ناتوانی یادگیری است که:

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

مشکلات کودکان در شرایط و بافت رشد روانی روی می دهند اما رشد طبیعی در کودکان مختلف با سرعت های متفاوتی پیش می رود . در نتیجه ممایز کردن مشکل روانی واقعی که نیازمند توجه است از مشکلی که صرفا عقب ماندگی مربوط به رشد را منعکس می کند اغلب کار دشواری است. برای اینکه با گستره اختلال های کودکی اشنا شویم :
این اختلال ها را به چهار طبقه تقسیم می کنیم:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اضطراب امتحان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

برای اضطراب امتحان، بهتر است از امتحانات روزانه در خانه و بعد مدرسه شروع کرد. این امتحانات نمره ندارند و صرفا جهت ارزیابی دانش آموز از میزان یادگیری او به عمل می آیند. در ابتدای تمرین، می توان از کودک خواست خودش برگه امتحانی اش را تصحیح کند و بعد از چند بار که این امر عادی شد، می توان از او خواست خودش سوال طرح کند و به این ترتیب، بر اثر کثرت امتحان، این امر برایش عادی خواهد شد. می توان در این زمینه از معلم نیز کمک خواست تا با گرفتن امتحانات بدون نمره روزانه یا هفتگی، هم بچه ها را با نحوه طراحی سوال آشنا کند و هم نگرانی بچه ها بابت امتحانات آخر ترم از بین برود.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

بعد از تجربه انرژی فزاینده، حشیش حس خستگی و خواب­آلودگی می­دهد. افرادی که تاثیرات ناراحت کننده آن­را تجربه می­کنند، معمولاً مصرف را ادامه نداده و ترجیح می­دهند این تجارب ناگوار را تکرار نکنند. در صورت تکرار مصرف نیز واکنش بعدی آنها مجدداً حالت ناراحت­کننده­ای خواهد بود. حتی پس از ترک کامل، امکان بروز مجدد حمله پانیک هنوز وجود دارد. برخلاف مواد دیگر،THC  حشیش در سلول­های چربی بدن ذخیره شده، مدت­ها از جریان خون قابل ردیابی بوده و محرومیت جسمانی از حشیش آهسته و سخت است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمان اعتیاد(12) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

خطرات مصرف خودسرانه داروها

بوپر­نورفین و متادون: این داروها مخدری صنعتی بوده و در صورت عدم مصرف اصولی و تحت نظر پزشک اعتیادآور است. به­ علت دفع کُند دارو و تجمع دارو در بدن، خطر مسمومیت با این داروها وجود دارد.

کلونیدین: این دارو با این­که مخدر نیست و لیکن سوء­مصرف آن اعتیادآور است. کسانی که مشکلات مربوط به فشار خون و یا بیماریهای قلبی دارند و همچنین خانم­های باردار می­بایست فقط با تجویز پزشک از این دارو استفاده کنند. این دارو سبب خشکی دهان، خواب­آلودگی و افت فشار خون می­شود.

نالترکسون: داروی ضد مخدری که برای ایجاد انزجار و تنفرسازی از مصرف مواد، میان عموم مصرف گردیده، دارویی بسیار مفید بوده و در عین­حال بسیار خطرناک است. این دارو در صورت مصرف غیر اصولی مخصوصاً در فرد مصرف­کننده، خطر مرگ وجود دارد.

  نظرات ()
تأثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان‌ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که دانش‌آموزانی که مادر شاغل دارند، نسبت به دانش‌آموزانی که مادر غیر شاغل دارند، سازگاری اجتماعی کمتری دارند. همچنین بین رضایت شغلی مادران و سازگاری اجتماعی فرزندان همبستگی وجود دارد و متقابلاً بین تنش شغلی مادران و پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز رابطه‌ای منفی وجود دارد....


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

گرین و پارکر (1999) با مروری بر ادبیات پژوهش دریافتند که کلیه پژوهشهایی که از نظر روش شناختی مناسب بودند ، به طور معناداری اثر زیانبار فقدان پدر در خانواده علاوه بر آثار زیانبار بر عملکردهای روان شناختی فرزندان ، سازگاری شخصی و اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بطوری که مهمترین مشکلات روانشناختی و سازگاری فرزندان تک والدینی ناتنی از مشکلات مالی و اقتصادی ، اضطراب بالا و سطوح پایین تعامل والد - کودک است .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه طلاق و عزت نفس(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

 در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اینگونه که اگر زن درهای خانه را که به طرف راست بود به طرف چپ قرار می‌داد ، مرد با دیدن چنین وضعیتی متوجه می‌شد که همسرش او را طلاق داده و دیگر نزد او نمی‌‌آمد . هنگامی که زنی با مردی ازدواج می‌کرد و شب را نزد او می‌گذارند حق انتخاب با او ، ‌اگر می‌خواست نزد شوهر می‌ماند و اگر نمی‌خواست می‌رفت و علامت رضایت او از مرد این بود که وقتی صبح می‌شد، خوراک خوبی برای او تهیه می‌نمود . در منابع دیگر بر خلاف این مسأله آمده است که طلاق در جاهلیت بسیار ساده و با الفاظ توهین‌آمیز صورت می‌گرفت.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کمرویی و اضطراب نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

باید توجه داشت که صرف احساس تنهایی به معنای کمرویی یا ناتوانی و معلولیت اجتماعی نمی تواند باشد. همچنین احساس تنهایی لزوماً همیشه به معنای «تنها بودن» نیست.......


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آموزش هم‏زمان دو زبان به کودکان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

دوزبانگی بی‏شک یکی از مهارت‏های فردی است که می‏تواند در زمینه‏ استخدام یک فرد تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.مزیت پنجم، مزیت شناختیCognitive Advantage)): تحقیقات بسیاری نشان داده که افراد دوزبانه،...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آزمون رغبت سنجی چیست ؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

در این بسته تلاش بر آن بوده است که علاوه بر معرفی رشته ها با اجرای یک تست رغبت سنج دانش آموز شناخت بهتری از خود داشته باشد و بتواند با شناخت صحیح از رشته ها و شناخت صحیح از خود انتخاب بهتری داشته باشد لذا با معرفی این تست که به تست هالند مشهور است می پردازیم از دانش آموزان انتظار می رود بعد از خواندن توضیحات این تست تست مورد نظر را اجرا و تیپ شخصیتی خود را مشخص نمایند مطمئنا از نتیجه این تست می توانند در انتخاب رشته خود بهره لازم را ببرند اکنون به توضیحات این تست توجه کنید ...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هوش هیجانی (1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

"هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. مهارت اجتماعی یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است."


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حشـیش(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

سوالاتی مانند: ماری­جوانا چیست و چگونه تدخین می­شود؟حشیش چگونه اعتیادآور است؟ آیا معتاد به حشیشم؟ عوارض سم­زدایی حشیش چیست؟ آیا می­توان خوددرمانی کرد؟ آیا جایگزین­های­ درمانی حشیش چیست؟ خطرات واقعی مصرف چیست؟ چگونه می­توان از مصرف حشیش میان نوجوانان پیشگیری کرد؟ چطور می­توان به نقطه تنفر از حشیش رسید؟ چطور می­توان به یک نوجوان مصرف­کننده کمک کرد؟ آیا باید ماده را در خانه آزمایش کرد؟ آیا مصرف حشیش جنبه درمانی و طبی دارد؟ از نظر من اعتیاد به حشیش بسیار خطرناک است، امیدوارم نیازها و جواب سوالات خود را در این کتاب پیدا کنید و با کسب اطلاعات دقیق­تر به طرف تغییر مثبت­تر حرکت کنید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اکستازی(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

گرمازدگی یکی از عوارض مصرف آن است، چون بیشتر در کلوب‌ها از آن استفاده می‌گردد و در پی فعالیت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن می‌گردد و بسیار خطرناک است، شخص برای رفع تشنگی ممکن است آب فراوان بنوشد که این خود سبب رقیق شدن بیش از حد خون و از میان رفتن تعادل سدیم خون شده و سبب تورم اعضاء بدن همچون مغز و در نهایت مرگ فرد می‌شود، پس از یکی دو روز بعد فرد احساس افسردگی و خستگی می‌کند، در درازمدت سبب آسیب کبد، کلیه و مغز می‌گردد، تشنج استفراغ.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar