مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
کارشناسان و کنترل آسیب هاى اجتماعى نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳٩٠/۱/۱

کسى که روى نیمکتى در میدان هفت تیر نوشته «نیمکت، من تنها هستم. مى فهمى» یا در حال فرو رفتن در دایره آسیب هاى اجتماعى است یا تا به حال به مثال مجسم «آسیب اجتماعى» تبدیل شده است. او و تمام کسانى که درخط آسیب اند، باید کمى دیگر صبر کنند تا آیین نامه «نحوه اجرایى شدن سیاست هاى پیشگیرى در حوزه هاى بیمه اى، امدادى و حمایتى کشور» در هیأت دولت تصویب و به دستگاههاى اجرایى ذیربط ابلاغ شود و رویکرد پیشگیرانه اتخاذ شده از سوى وزارت رفاه و تأمین اجتماعى در برخورد با آسیب هاى اجتماعى، مجال اجرا توسط دستگاههاى ذیربط را بیابد. با این همه به نظر مى رسد در مسیر کنترل آسیب هاى اجتماعى هنوز در ابتداى راهیم و چراغ هاى چشمک زن هنوز سبز نشده اند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
انتشار کتاب جدید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٩

چاپ دوم کتاب «خشونت خانوادگی و اعتیاد» توسط انتشارات اندیشه نو منتشر شد

نویسنده : دکتر بیوک تاجری

موضوع : خشونت خانوادگی، اعتیاد،

تعداد صفحات : 200

نوبت چاپ : 2

قطع : رقعی

سال انتشار در ایران :1389

قیمت: 30000 ریال

  نظرات ()
  نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۸

سال نو بر شما همراهان مبارک باد

به امید سالی خوش و توام با موفقیت

شاد باشید

  نظرات ()
نظریه های نو پیاژه ای نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٦


در پی انتقادات وارد شده به نظریه شناختی پیاژه، گروهی از شاگردان و هواداران نظریه وی به منظور رفع جنبه های آسیب پذیر آن براساس پژوهش های تجربی تغییراتی را به وجود آوردند. نظریه پردازان نو پیاژه ای اصول نظریه پردازش اطلاعات را با نظریه های مبتنی بر ساخت گرایی در هم آمیختند، در طول بیش از 25 سالی که از فعالیت نظریه پردازان نو پیاژه ای می گذرد، تلاش آنان به چند موضوع توجه شده است.
1) حفظ جنبه های اصلی نظریه سنتی پیاژه 2) تدوین و گسترش جنبه هایی که اکتشاف بیشتر نیاز داشتند. 3) تغییر جنبه هایی از نظریه پیاژه به منظور همساز ساختن آنها با پژوهش های تجربی جدید.
در حالی که نظریه پردازان نو پیاژه ای در شماری از جنبه های با یکدیگر هم رای نیستند، تا حدی به این سبب که هر یک دیدگاهی متفاوت دارند، در برخی نتیجه گیری ها هم رای اند نخستین نافذ اندیشه در نظریه پیاژه را می توان لئوسیمون ویچ ویگوتسکی از اندیشمندان روس که هم عصر با پیاژه بوده دانست و نیز می توان به پاسکوال لئون که نیم دوره های پیاژه را به عنوان یک مرحله معرفی نمود و نیز میخائیل کومونز و کورت فیشر که هر کدام برای دوران پس از عملیات صوری مراحلی را پیشنهاد داده اند. نظریه پردازان نو پیاژه ای حداقل در مورد حفظ پنج اصل مندرج در نظریه پیاژه هم رایند:
1- نخست آنکه به ساخت گرایی شناختی باور دارند به طوری که پیاژه، ویگوتسکی، بروند را می توان پایه گذاران تئوری ساخت گرایی دانست آنها در این زمینه بر طرح  داده ها و مراحل پیاژه ای و ویژگی های سازمان بخش متمرکز شده اند.

2- آنها به ماهیت فعال یادگیرندگان اذعان داشته و معتقدند که ساختارهای شناختی از طریق فعالیت یادگیرندگان خلق می شوند یعنی یادگیرندگان به نحو فعال آگاهی های خود را می سازند و آنها را سازمان می دهند نه اینکه فقط کلمه به کلمه اطلاعات مندرج در آن داده ها را همانند دستگاه های ضبط صوت یا تصویر به حافظه بسپارند.
3- توجه آنها به اینکه شناخت یک جریان پویاست. و دستیابی به ساختارشناختی و سازمان دهی آنها معلول رابطه متقابل استعدادهای ذهنی فرد و تاثیرات محیط خارج در طی فرایند چرخش آگاهی ها به طور روز افزون پیچیدگی می یابد. آنها میزان پیچیدگی روزافزون را برحسب سطوح یا مراحل کیفی متفاوت در شناخت، دسته بندی می کنند، اگرچه ممکن است آنها در مورد ویژگی های این سطوح هم رای نباشند.
4- سطوح پیچیده تر و انتزاعی تر شناخت بر پایه و در اثر تغییر شکل سطوح پایین تر و ساده تر آگاهی و فهم ساخته می شوند.
5 -این تبدیل ها یا سطوح مربوط به کیفیت شناخت یادگیرندگان، در اغلب موارد با ترتیبی جهان شمول رخ می دهد. و همچنین این تغییرات با سن افراد رابطه دارند، اما این موضوع بدین منظور نیست که کیفیت شناخت در سطوح یادگیری توسط سن افراد تعیین می شود.
پژوهشگران زبادی تحقیقات پیاژه را، به منظور تایید و عمیق تر کردن نظریه او یا نقد آن، دنبال کرده اند. اما اصولی که نظریه پردازان نو پیاژه ای تغییر داده اند عبارتند از: 1- تداوم رشد شناختی تا بزرگسالی با عنوان تفکر پس از عملیات صوری (اوایل بزرگسالی تا حدود 30 سالگی)  2- به رسمیت شناختن نقش بنیانی حمایت در بافت و نوع میدانی که رشد در آن رخ می دهد.  3- تبیین ماهیت فردی در حیطه شناختی
الف) تداوم رشد شناختی، در دوره بزرگسالی، تفکر در دوره بزرگسالی به طور فزاینده، منعطف، مبتنی بر بافت و ثمربخش تر از تفکر دوره پیش است. با وجود تفاوت در رویکردهای نظریه پردازان نو پیاژه ای، در زمینه، میان آنان همساز به نظر می رسند.
اول، آن که نه تنها تفکر در این دوران منطقی است بلکه با تامل در مورد تفکر منطقی همراه است که به این نوع جدید تفکر- تفکر فرا نظام گفته می شود.
دوم، این نوع تفکر نه تنها از خود مرکزگرایی  رها می شود در سطوح پختگی یافته تفکر در دوره بزرگسالی به بازشناسی این امر منجر می گردد که حل مساله پیچیده نه تنها به مراقبت برای حفظ ویژگی های تفکر نظامدار منطقی در عملیات صوری نیازمند است بلکه به انتخاب و تفسیر پیش فرض های این تفکر منطقی محتاج است. معنی این امر آن است که فرد باید نقش خود در تفسیر و تعامل با این نظام اندیشه های انتزاعی را در تفکر لحاظ نماید. در واقع برخی از نظریه پردازان معتقد به دوره تفکر پس صوری هستند که در آن شناخت فرد بزرگسال معمولا آگاهی از واقعیت متعدد، آمیختگی منطق با واقعیت، و تحمل اختلاف بین آرمان و واقعیت را منعکس می کند. برخی از این نظریه پردازان همچون پری (Perry Willoiam) معتقد بود که افراد بزرگسال تفکر نسبت گرا (thinking relativistic) در مواجه با دشواری های زندگی انتخاب می نمودند که در آن کل دانش را در چارچوب دانش در نظر گرفتند و همچنین ک. وارنر شای (schaie Warner .K) معتقد بود که اهداف فعالیت  ذهنی از فراگیری دانش به استفاده از آن طبق مراحل زیر تغییر می کند: مرحله فراگیری در کودکی و نوجوانی- مرحله دستیابی در اوایل بزرگسالی- مرحله مسئولیت در برخی افراد، مرحله اجرایی در میانسالی، و بالاخره مرحله ادغام مجدد در اواخر بزرگسالی- از جمله دیگر پژوهش ها که به تداوم رشد شناختی به طور فعال می پرداخت نظریه لابووی- ویف (vief -Ladouvie) است که به نظر او نوجوانی به فرد امکان می دهد تا در دنیای احتمالات عمل کند. بزرگسالی، برگشت به مسایل عمل گرایانه را به همراه دارد، به این صورت که تفکر بر موقعیت های عینی متمرکز می شود. اما به جای برگشت به تفکر ناپخته، حرکت از تفکر فرضی به تفکر عمل گرایانه، پیشرفتی است که طی آن، منطق ابزاری برای حل کردن مسایل واقعی زندگی می شود.

 


ب) به رسمیت شناختن نقش بنیادین بافت:
اگرچه پیاژه در آغاز به اهمیت نقش محیط در رشدشناختی توجهی نداشت و معتقد بود تمامی افراد در محیط های متفاوت، همان ترتیب معمول رشد شناختی را طی خواهند کرد، اما بعدها این موضع خود را تعدیل کرد. نو پیاژه ای ها به سرعت این موضع را پذیرفتند که یادگیری و رشد، کمتر در بین حوزه های متفاوت همخوان است و بیشتر بر بافت متکی است. اثرگذارترین نظریه پردازی که بر تعدیل نظریات طرفداران نظریه پیاژه در این زمینه موفق شد ویگوتسکی بود. دو اندیشه وی که اثربخش تر بودند مفاهیم حوزه رشد تقریبی و بهبود چارچوب سازی می  باشند که به نقش محیط اجتماعی و زمان در جهت دادن به تفکر و کمال آن و در هم آمیختگی رشد زبان و شناخت اشاره دارند در واقع در این دیدگاه بر نحوه ای که فرهنگ، ارزش ها، اعتقادات، سنت ها، و مهارت های یک گروه اجتماعی. به نسل بعدی منتقل می شود، تمرکز می کند. نظریه اجتماعی- فرهنگی ویگوتسکی موجب شده است پژوهشگران پی ببرند که کودکان در بسترهای اجتماعی پرمایه ای زندگی می کنند که بر نحوه سازمان یافتن دنیای شناختی آنها تاثیر می گذارند ویگوتسکی معتقد بود که فعالیت های ذهنی پیچیده، مانند توجه ارادی، حافظه سنجیده، و مسئله  گشایی، در مقابل اجتماعی ریشه دارند. کودکان از طریق فعالیت های مشترک با اعضای بزرگتر جامعه خود، بر فعالیت های گوناگون مسلط می شوند و در صورتی فکر می کنند که در فرهنگ آنها معنی دارد. مفهوم خاص ویگوتسکی، منطقه مجاور رشد (zbevelopment proximal of one) توضیح می دهد که چگونه این اتفاق روی می دهد.
ج) تبیین ماهیت تفاوت های فردی در حیطه شناختی، در این نظریه ساختارهای شناختی علاوه بر عمومیت در حوزه (که در نظریه پیاژه نیز مشاهده می شود) بر آگاهی های ویژه حوزه نیز سیطره می یابند. علاوه بر این، اگرچه شناخت های عمومی در حال رشد، نوسازی می شوند (بر مبنای رویکرد پیاژه ای)، تجربیات ویژه نیز تغییر شناخت را باعث می شوند (بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات)، بنابراین یادگیری و رشد، هم تحت تاثیر حوزه ویژه و هم تحت تاثیر حوزه های عمومی هستند.
اصولی که نو پیاژه ای ها بوجود آوردند:
 1- بر رابطه میان یادگیری و رشد به نحو مفصل تری متمرکز شده اند. در واقع پژوهش های اخیر نشان می دهد که یادگیری و رشد، هر دو در برگیرنده تغییرات در سازمان و ساختار شناخت تلقی می شوند. در واقع تمرکز عمده بسیاری از نظریه پردازان نو پیاژه ای بر تشخیص- پویایی های زیرمبنایی، یادگیری و رشد و شرایطی که این فرایندها را پشتیبانی می کنند قرار گرفته است.
2- نو پیاژه ای ها به بررسی این موضوع پرداخته اند، که ساختارهای شناختی در ماهیت خود، منطقه ای و مختص به حوزه ویژه ای از شناخت هستند نه گسترده در سرتاسر نظام شناختی. این موضوع را پیاژه نیز در کارهای اخیر خود این پیشنهاد را مطرح کرده بود که فرایندهای شناختی، در هر زمان بر یک خرده گروه از ساختارها (مربوط به یک حوزه) عمل می کنند نه بر کل نظام شناختی.

  نظرات ()
غلبه بر احساس حقارت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٦

وقتی که احساس حقارت، جزئی از شخصیت فرد شود ، تغییر دادن آن خیلی سخت است. اما برطرف کردن این حس برای کسانی که که گاهی احساس حقارت می کنند ، آسان  تر است. به هر حال، ما این راهکارها را جوری ردیف کرده ایم که هم به درد گروه اول بخورد و هم به درد گروه دوم. فقط یادتان باشد که این راهکارها آرام آرام در وجود آدم تاثیر می گذارند و نباید توقع داشته باشید یک شبه انجام شوند.

1- معیارتان را عوض کنید!

معیاراندازه گیری کسانی که احساس حقارت می کنند درباره ارزش خودشان درست نیست. به نظر آنها ارزش آدم به چیزهایی است که چندان دست خودش نیستند. چیزهایی مثل قد ، وزن و حتی ثروت. برای اینکه احساس حقارتتان را از بین ببرید ، اول باید در وجودتان چیزهایی را تشخیص دهید که قابل تغییر هستند. چیزهایی مثل دانش، خوش اخلاقی، شادی و خلاقیت. از این طریق مردم هم شما را به خاطر ویژگی هایی که در خودتان پرورش داده اید ، بیشتر قبول خواهند داشت.

 

2- برای خودتان دست بزنید!

تا حالا شده که خودتان برای تشویق خودتان آب طالبی بخرید ، شده که نظر دیگران را درباره موقعیت تان در نظر نگیرید و شده که برای موفقیت های کوچک و بزرگ خودتان، جایزه بخرید؟ یکی از راه هایی که می تواند به شما کمک کند تا از پس احساس حقارت تان بر بیایید ، این است که راه هایی برای تشویق خود پیدا کنید. باور کنید خیلی لذت بخش است که آدم بعد از موفقیت در یک آزمون زندگی، اولین شیرینی موفقیتش را خودش بخورد و بعد آن را به دیگران تعارف کند. تا حالا مزه این شیرینی را چشیده اید؟

 

3- از متخصصان کمک بگیرید!

گاهی احساس حقارت آن قدر شدید است که ما رسماً جزو مبتلایان به افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت و این جور مشکلات روان شناختی دیگر شده ایم. این جور مواقع بهتر است غرور ناشی از خودکم بینی و تصور بی فایده بودن بدون کمک دیگران را کنار بگذاریم و سراغ یک روان شناس یا مشاور خوب را از دوروبری هایمان بگیریم. فقط یادتان باشد که برای موثر بودن روان درمانی، بیشتر از هر چیز باید حوصله و انگیزه داشته باشید؛ روان شناس ها فقط به شما کمک می کنند که خودتان به خودتان کمک کنید.

  نظرات ()
ارتباط مدیتیشن با سلامت سلول‌های بدن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

محققان بر این باروند که سلامت سلول‌های بدن ارتباط مستقیمی با مدیتیشن دارد. با توجه به این که مدیتیشن به ایجاد تغییرات روانشناختی مثبت منجر می‌شود، محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که این تغییرات، سلامت سلول‌های بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدیتیشن، میزان آنزیم تلومراز را افزایش می‌دهد (یعنی آنزیمی که مسؤول سلامت سلول‌های سلامتی است) در نتیجه این افزایش، وضع روانى افراد را بهبود می‌بخشد. به گفته محققان دانشگاه شهر داویس ایالت کالیفورنیا؛ مدیتیشن می‌تواند به سلامت روانی افراد کمک کند و تغییرات روان‌ شناختی آن به فعالیت آنزیم تلومراز در سلول‌های ایمنی بستگی دارد. مدیتیشن همچنین می‌تواند طول عمر سلول‌ها را بیش‌تر کند.

 

  نظرات ()
گیاه اکالیپتوس ضد باکتری است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 

 

 

تحقیقات انجام شده روی اکالیپتوس‌ های کشت شده در استان فارس نشان می‌دهد که این گیاه خاصیت ضد باکتریایی دارد.سید محمود فرش‌پور رضایی مجری این طرح و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی گفت: در تحقیقات خود اثرات طبیعی گیاه اکالیپتوس را مورد بررسی قرار داده‌ایم.وی افزود: گیاه اکالیپتوس گیاه بومی ایران نیست و زمانی که وارد ایران شد ، در مناطق مختلف کشور کشته شد و توانست با این مناطق سازگاری پیدا کند و در این مناطق رشد کرده است. ما در این تحقیقات 11 گونه از گیاه اکالیپتوس در استان فارس و 32 گونه از استان مازندران را برای انجام مطالعات انتخاب کردیم.وی گفت: در این تحقیقات برگ این گیاه را خشک کردیم و توانستیم اسانس آن را تهیه کنیم و درصد مواد مؤثره این گیاه در این تحقیقات مشخص شد.این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: ما در این تحقیقات دریافتیم که گیاهان اکالیپتوس کشت شده در استان فارس اثرات ضد باکتریایی دارند و می‌توانند منجر به تولید داروی دامی برای درمان بیماری ورم پستان در دام‌ها شوند

 

  نظرات ()
عوامل خطرزا در بروز بیماری تیروئید کدامند؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

تیروئید غده کوچکی است که در ابتدای گردن قرار گرفته و به تنظیم متابولیسم بدن انسان کمک می‌کند.به گزارش ایسنا، یک مشکل پزشکی که روی تیروئید تاثیر بگذارد، می‌تواند این فرایندهای کلیدی و اصلی را در بدن آشفته و مختل کند. در همین رابطه وب سایت دولتی بهداشت زنان در آمریکا به منظور آگاهی مخاطبان، فاکتورهای خطرزایی را معرفی کرده که در بروز بیماری‌های تیروئید موثر هستند. بر اساس این گزارش، انجام جراحی تیروئید یا پرتو درمانی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی غده تیروئید داشته باشد. همچنین وجود گواتر، دیابت نوع اول، خاکستری شدن زودهنگام و دائمی رنگ موها و گاهی مشکل پوستی یا مشکل ترشحات تیروئیدی می‌توانند فاکتورهای مهم خطرزا در بروز بیماری تیروئید باشند.در این صورت اولین و مهمترین اقدام، مراجعه به پزشک و آغاز سریع پروسه درمان است.

 

  نظرات ()
اگزما نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

خشکی و التهاب پوست دست که پزشکان به آن «اگزما» یا «درماتیک» یا «سودا» می‏گویند، می‏توان دلایل زیادی داشته باشد ولی بیشتر این علل را می‏توان در دو گروه آسیب‏های پوستی ناشی از تماس با مواد خارجی و آسیب‏های پوستی ناشی از حساسیت داخلی طبقه بندی کرد. به گزارش ایسنا، «اگزمای دست» بسیار شایع است. این بیماری در اکثر مردم ابتدا به صورت زبری و خشکی دست‏ها شروع شده و بعداً تبدیل به ضایعات قرمز رنگ و ملتهب و پوسته پوسته می‏شود که با خارش همراه است. عوامل زیادی می‏توانند به پوست دست آسیب برسانند. تماس زیاد با آب و هوای خیلی خشک، صابون‏ها، مواد پاک‏کننده،


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قاتل بی صدا و آرام یا فشارخون نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

با رعایت یک رژیم غذایی سالم، کنترل وزن، کاهش میزان نمک مصرفی و انجام فعالیت های ورزشی می توان از ابتلا به فشار خون جلوگیری کرد. به گزارش ایسنا ؛ پرفشاری خون یا هایپر تانسیون یک وضعیت تهدید کننده در زندگی افراد است که به قاتل آرام و بی صدا نیز خوانده می شود چرا که اغلب بدون هیچ علامتی بروز می کند. طبق آمار واحد پیشگیری و آموزش همگانی مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران از هر چهار فرد بالای 18 سال یک نفر به این عارضه دچار می شود. هر کسی ممکن است به این بیماری مبتلا شود اما ابتلا به این بیماری با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد به نحوی که در افراد مسن شایع تر است. علاوه بر سن، ابتلا به بیماری های نظیر دیابت و چاقی احتمال ایجاد آن را افزایش می دهند. به همین دلیل با انجام برخی اقدامات زودهنگام می توان از این بیماری پیشگیری کرد. پرفشاری خون می تواند منجر به بروز بیماری های قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های کلیوی باشد، همچنین این عارضه به تنهایی یکی از علل اصلی ایجاد عوارض حاملگی است. نکته مهم در فشار خون قابل پیشگیری بودن آن است که با کنترل وزن، استفاده از رژیم غذایی سالم، انجام فعالیت های ورزشی، کاهش میزان نمک و سدیم مصرفی، ترک سیگار و عدم مصرف الکل می توان از ابتلا به آن جلوگیری کرد. همچنین کسانی به این بیماری دچار شده اند نیز می توانند با رعایت تمام موارد ذکر شده، مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج خود و کنترل منظم فشار خون توسط دستگاه فشار سنج تا حد زیادی این عارضه را کنترل و درمان کنند.

 

  نظرات ()
اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی یا ADHD(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 شیوع

میزان شیوع اختلال کاستی توجه بیش فعالی در کودکان دبستانی 3 تا 5 درصد برآورد شده است. این نسبت های گزارش شده بسته به ماهیت جمعیت نمونه گیری و روش بررسی متغیر است. داده های مربوط به شیوع این اختلال در نوجوانی و بزرگسالی محدود است. شواهد نشان می دهد که شیوع این اختلال براساس تعریف ‏DSM-IV‏ ممکن است با اندازه ای بیشتر از شیوع آن براساس ملاک های ‏DSM-III-R‏ باشد زیرا در ‏DSM-IV‏ انواع عمدتا بیش فعال تکانشی و عمدتا بی توجه اضافه شده است( درحالی که در ‏DSM- III-R ‎‏ به عنوان اختلال کاستی توجه بیش فعالی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است تشخیص می شد ).


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کودکان از میل جنسی چه اطلاعی دارند؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

برای درک چگونگی مسائل جنسی کودکان، ابتدا باید از خود سئوال کنیم که از مسائل جنسی بطورکل چه برداشتی داریم. توضیح آنچه ما در این مورد درک میکنیم، کار ساده ای نیست. چرا که این موضوع در بر گیرنده حیطه وسیعی از مسائل جنسی و جسمی، نیازها، میل ها و احساسات میباشد. اغلب می شنویم که تمایلات جنسی را "مجموعه رفتارهایی که به سکس مربوط می شود" تعریف می کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نکاتی در باره خیالپردازی های جنسی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥


 آخرین خیالپردازی جنسی که داشتید درمورد چه بوده است؟ تقریباً همه، آخرین خیالپردازی جنسی خود را در ذهنشان بازآفرینی می کنند یا خیلی از آنها ادعا می کنند که به هیچ وجه درمورد مسائل جنسی خیالپردازی نمی کنند و خیلی های دیگر هم ادعا می کنند که این خیالپردازی ها فقط درمورد همسر خودشان است. اما، به احتمال خیلی زیاد، همه افراد، خیالپردازی های ممنوعه جنسی داشته اند و حتی اینکار را به طور عادت همیشه انجام می دهند. اما به ندرت پیش می آید که کسی دوست داشته باشد درمورد این خیالپردازی ها با دیگران صحبت کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نگاهی به چرایی کوچکتر بودن زنان از شوهران نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

زمانی که علم جامعه شناسی آشکارا اعلام می کند ازدواج در زمره پیچیده ترین روابط انسانی است، شاید بتوان تأمل زیادی در این خصوص داشت و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد، زیرا بسیار شنیده شده که ازدواج، مظهر برخورد فرهنگ و طبیعت است. به این صورت که جامعه می کوشد طبیعت را مهار کند و آن را به فرهنگ تبدیل نماید و به دلیل همین ویژگی هاست که بیان می شود میثاق زناشویی با توجه به زمان و شرایط دوران خودش، دچار دگرگونی ها و تغییراتی شده ، ولی نفس آن از قدیم الایام یکی بوده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
یک رابطه جنسی سالم، طولانی و لذت بخش ویژه زوجین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

نکات رابطه جنسی اهمیت زیادی برای آقایان دارد چون به آنها کمک می کند بتوانند فعالیت جنسی را به مدت زیادتری ادامه دهند. مردها معمولاً حین رابطه جنسی بیش از اندازه تحریک می شوند که باعث می شود خیلی زود ارضاء شوند و طرف مقابلشان نتواند به اندازه کافی از رابطه جنسی لذت ببرد. همه آقایون دوست دارند که بتوانند رابطه جنسی را بیشتر طول بدهند اما به خاطر نداشتن اطلاعات و تجربه کافی نمی توانند طرفشان را به خوبی ارضاء کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ویروس اچ آی وی از چه راهایی سرایت میکند؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥


تماس جنسی نا امن
شایعترین راه سرایت تماس جنسی است. ویروس ممکن است از فرد آلوده به شریک جنسی ‌اش، (مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد و یا دهانی با فرد آلوده) منتقل شود. سرایت از زن به زن هم در شرایطی امکان دارد. آلودگی از طریق تماس جنسی ٨٠ درصد کل موارد را شامل می‌شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چای از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 مرتضی صفوی متخصص تغذیه گفت: مصرف چای به دلیل داشتن اگزالات از تشکیل سنگ کلیه کلسیمی جلوگیری می کند.  این متخصص تغذیه افزود: اگزالات بالا در ادرار یک عامل خطر برای تشکیل سنگ های اگزالات کلسیمی است.  وی گفت: چای یک منبع اگزالات محسوب می شود البته اگزالات موجود در چای از نوع محلول است. نوع نامحلول آن به طور عمده با کلسیم ترکیب می شود و در برگ های چای باقی مانده و وارد عصاره چای نمی شود. از سوی دیگر دریافت روزانه اگزالات از طریق چای در مقایسه با اگزالات محلول از غذای معمول بسیار کمتر است. 
این متخصص تغذیه افزود: به کسانی که مستعد تشکیل سنگ های کلسیمی هستند به خصوص از نوع اگزالات بالا توصیه می شود که در حد معمول چای سبز یا سیاه مصرف می کنند. 

 

  نظرات ()
ذغال قلیان موجب مسمومیت ریوی می شود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

حرارت 2000 درجه آتش ذغال قلیان موجب تولید دودی با بیش از 4000 نوع مواد سمی و مسمومیت ریوی می شود.   غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات دخانیات دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب گفت:  بر اثر حرارت بالای ذغال، دود حاصل از سوختن تنباکو موجب تولید قطران و یا ماده سمی کشنده ای می شود که بر اثر رطوبت حاصل از آب قلیان مرطوب شده و با تنفس،  به شکل کاتالیزور در برونش های ریه حمل شده و جذب می شوند.  وی افزود: به مرور زمان و در نتیجه جذب و ته نشینی مقادیر بالایی از این مواد در ریه، فرد دچار اختلالات تنفسی، حالت خفگی، سنگینی ریه و در نتیجه مشکلات ریوی می شود و باید به پزشک مراجعه کند.  حیدری تصریح کرد: گاز مونواکسید کربن حاصل از ذغال نیم سوز قلیان نیز موجب کاهش سطح هوشیاری، تهوع و گاهی استفراغ نیز می شود. 

 

  نظرات ()
روان شناسی دوران سالمندی(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

نظریه لابووی - ویف: خبرگی هیجانی

لابووی معتقد است افراد سالخورده و آن هایی که از لحاظ روانی پخته هستند از احساسات خود بیشتر خبر دارند . آن ها در نتیجه فکر کردن به تجربیات زندگی و استفاده از راهبردهای مقابله کردنی که سرشار از آگاهی هیجانی است، واکنش های هیجانی را به صورت پیچیده تری توصیف می کنند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ژان پیاژه(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

مسأله شناخت:

چنانکه پیش از این بیان شد مسأله اصلی پیاژه این بود که شناخت آدمی از جهان خارج حاصل می‌شود هنگامی که سخن از مفهوم شناخت به میان می‌آید مقصود تمام دانشی است که آدمی به دست می‌آورد و در مجموع تفکر، حافظه، تشکیل مفهوم و ادراک را در بر می‌گیرد.در نگاه رایج به مسأله شناخت، شناخت آدمی به منزله رونوشت و عکسی از واقعیت خارجی در نظر گرفته شود که از طریق حواس بر ذهن کودک نقش می‌بندد.برخلاف چنین دیدگاهی،


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کورتون نام گروهی از داروها با خاصیت مسکن و تضعیف سیستم ایمنی بدن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 

کورتون نام عامیانه گروهی از داروهاست که خاصیت مسکن و تضعیف سیستم ایمنی بدن را داشته و در درمان تعداد زیادی از بیماری ها کاربرد دارند. نام علمی این داروها کورتیکواستروئید است و به شکل قرص، آمپول، اسپری و پمادهای موضعی در بازار وجود دارند.  
پردنیزولون ، بتامتازون ، دگزامتازون ، متیل پردنیزولون ، تریامسینولون ، هیدروکورتیزون و کلوبتازول همه از انواع کورتون ها هستند. 
برای درمان برخی از بیماری ها به عنوان مسکن فوری از انواع کورتون ها استفاده می شود. مثلا در حساسیت های شدید تزریق یک آمپول کورتون می تواند نجات بخش باشد یا در حملات شدید آسم استفاده از کورتون خوراکی یا تزریقی باعث باز شدن راه های هوایی و بهبودی می شود. در بسیاری از بیماری های پوستی حاد نیز پمادهای حاوی کورتون برای تسکین علامتی به کار می روند.  
موارد بی شماری از کاربرد این داروها در درمان درازمدت بیماری ها وجود دارد که قابل جایگزینی با هیچ داروی دیگری نیستند و به دلیل خاصیت تضعیف ایمنی کورتون ها، استفاده وسیع از این داروها برای درمان بیماری های خود ایمنی صورت می گیرد.  
مثلا برای درمان روماتیسم مفصلی ، انواعی از بیماری های کلیوی، نوعی از هپاتیت که هپاتیت خودایمنی نامیده می شود و انواعی از بیماری های پوستی مزمن استفاده از کورتون به مدت طولانی کاربرد دارد.  
درمان بیماری کرون که یک بیماری روده ای است و بیماری ام اس نیز در مراحل مختلف با کورتون ها صورت می گیرد. 
درمان طولانی مدت با کورتون اگرچه باعث رهایی بیمار از درد و رنج بیماری می شود، اما منجر به وابستگی و ایجاد عوارض متعدد می شود.  
برای فرار از این مشکل بزرگ اکنون شکل هایی از این دارو طراحی شده است که به صورت متمرکز روی قسمت خاصی تاثیر می گذارد و به این ترتیب با مقادیر کم اثرات خوب و موثری ایجاد می شود و عوارض به حداقل می رسند. 
اسپری های تنفسی مثال خوبی برای این فرم دارو هستند. اسپری بکلومتازون و فلوتیکازون در حال حاضر اساس درمان درازمدت آسم هستند و خوشبختانه عوارض بسیار کمی دارند. اسپری بینی این داروها نیز موجود است که با کمترین عارضه در درمان حساسیت های فصلی به کار می روند.  
در مورد بیماری های مفصلی نیز در صورتی که مصرف دارو لازم باشد، تزریق داخل مفصل موثرتر و با عارضه کمتری همراه است. اخیرا انواعی از کورتون موضعی به شکل انما برای درمان بیماری های روده ای نیز به بازار عرضه شده است.  

 

  نظرات ()
سبک های دلبستگی و رضایت زناشوئی(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

ویس (1982) سه معیار اصلی تعریف کننده یک رابطه دلبستگی را در دوره طفولیت "جستجوی همجواری"، "تاثیر پایگاه ایمنی بخش" و "اعتراض جدائی" دانسته است. وی دلبستگی بزرگسالان را به عنوان ایجاد یک پیوند توسط یک بزرگسال با بزرگسال دیگر که در جنبه های اساسی و مهم مشابه دلبستگی است که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنند. این پیوند، درست مثل انچه که در کودکان وجود دارد -


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آستون موجب ورقه ورقه شدن ناخن می شود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 
یک متخصص پوست و مو گفت: لاک زدن ناخن و پاک کردن آن با آستون موجب شکنندگی و ورقه ورقه شدن عمودی از قسمت نوک ناخن می شود.  
زهرا حلاجی افزود: مهمترین عامل شکنندگی و ورقه ورقه شدن عمودی از قسمت نوک ناخن تماس با آب و مواد شیمیایی از جمله استون است. 
وی گفت: کمبود بعضی از مواد غذایی، پروتئینی،آهن و کلسیم نیز در موارد نادر موجب شکنندگی و ورقه ورقه شدن ناخن ها می شوند. 
حلاجی تصریح کرد: لاک زدن به ناخن ها و پاک کردن آن ها به وسیله استون، همچنین دستکاری ناخن ها از عوامل تشدید این بیماری هستند. 
وی اظهار داشت: افراد می توانند با حذف عوامل تشدید کننده این بیماری از مکمل های غذایی برای جبران کمبود مواد غذایی استفاده کنند. 

  نظرات ()
کمتر از 10 درصد موارد ابتلا به آب سیاه،به موقع تشخیص داده می شوند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

  
آب سیاه یا گلوکوم،یکی از مهمترین عوامل نابینایی در جهان است ،که براساس تحقیقات کمتر از 10 درصد موارد ابتلا به این بیماری چشمی به موقع تشخیص داده شده و تحت درمان قرار می گیرند.  
حسین اسلامیان،جراح و متخصص چشم گفت:آب سیاه یا "گلوکوم" یکی از شایع ترین بیماری های چشمی و عوامل نابینایی در جهان است که تشخیص آن بسیار دشوار است. 
وی با بیان اینکه بسیاری از مبتلایان به  آب سیاه از بیماری خود اطلاعی ندارند،افزود: علائم گلوکوم در بیشتر موارد خیلی دیر بروز می کند،به همین علت مبتلایان به آن هنگامی متوجه بیماری خود می شوند که عارضه چشمی به شدت چشم ها را درگیر کرده و برطرف شدن آن نیز به سختی امکان پذیر است. 
اسلامیان ادامه داد:پیشگیری از گلوکوم به علت اینکه بیماری در ابتدا هیچ گونه علایمی ندارد، امکان پذیر نیست و تنها با معاینات منظم و به موقع چشم ها این بیماری تشخیص داده می شود. 
وی خاطرنشان کرد:گلوکوم یا آب سیاه را بیماری خاموش چشم اطلاق می کنند;زیرا بر اثر آن به تدریج با آسیب عصب بینایی و کاهش بینایی،سبب کوری می شود،لذا تشخیص و درمان به موقع آن بسیار ضروری است. 
70میلیون نفر در دنیا، مبتلا به آب سیاه هستند
محمود حق پرست،جراح و متخصص چشم ،نیز با اشاره به اینکه تعداد مبتلایان به آب سیاه در جهان بسیار بالا است،گفت:برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهند که ،نزدیک به 70 میلیون نفر در دنیا مبتلا به آب سیاه هستند. 
وی با بیان اینکه آب سیاه به سه دسته باز،بسته و مادرزادی تقسیم می شود،افزود:بیشتر موارد ابتلا به گلوکوم از نوع باز است و این نوع گلوکوم در مراحل اولیه بیماری،هیچ علامت مشخصی ندارد. 
حق پرست تاکید کرد:هنگامی که مایع درون چشم از حد طبیعی بیشتر می شود،این مایع از چشم ها بیرون می زند،اما در مبتلایان به  آب سیاه،مایع درون چشم به علت بسته شدن راه های نفوذی درون چشم ها باقی مانده و فشار زیادی را به همه قسمت های چشم وارد می کند. 
وی خاطرنشان کرد:روش های تشخیصی مختلفی برای مشخص کردن آب سیاه وجود دارد،که در همه این روش ها فشار داخل چشم ها اندازه گیری شده و در صورت بالا بودن آن از نظر احتمال ابتلای فرد به گلوکوم مورد بررسی و مراقبت قرار می گیرد. 
حق پرست یادآور شد:افراد بالای 40 سال و نیز افرادی که سابقه ابتلا به آب سیاه در خانواده شان وجود دارد،بیش از دیگران در معرض بیماری هستند;لذا این افراد باید در فواصل زمانی منظم معاینه شده و در صورت بالابودن فشار درون چشم ها،تنها با قطره های چشمی تحت مراقبت قرار گیرند. 

  نظرات ()
برای درمان موخوره از داروهای شیمیایی استفاده نکنید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

موخوره به دنبال ایجاد آسیب شدیدتر ریزش مو از بیشترین دلایل مراجعه بیماران به پزشک است. بنابراین شناخت علل آسیب دیدگی مو و پیشگیری از آنها ضروری است و به همه افراد توصیه می شود. 
دکتر محمد علی نیلفروش زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: موخوره دو یا چند شاخه شدن انتهای موها است که بسیار شایع است و بیشتر در زنانی که موهای بلند دارند، ایجاد می شود. همچنین موخوره نوعی شکستگی ساقه مو است که در اثر دستکاری زیاد موها ایجاد می شود.  دکتر نیلفروش زاده افزود: از علل مهم موخوره برس یا شانه کشیدن شدید و محکم موهایی است که در هم فرو رفته اند که حتما باید از این کار اجتناب کرد. به علاوه موخوره زمانی که ایجاد می شود چاره ای برای ترمیم آن وجود ندارد و نوک موها که چند رشته شده است را نمی توان بهم چسباند.  وی یادآور شد: هر چند برخی حالت دهنده های حاوی پروتئین های هیدرولیزه ممکن است به طور موقت تا حدودی آن را ترمیم کند اما پس از گذشت چند ساعت و یا بعد از شستن موها، اثر آنها از بین می رود. بنابراین تنها راه درمان موخوره آن است که موها را از بالای قسمتی که دچار موخوره شده اند، کوتاه کرد که این کار باعث می شود شکاف ایجاده شده در نوک مو به سمت ریشه مو حرکت نکند و از بدتر شدن وضعیت پیشگیری کند. از طرفی دیگر، بلند بودن موها در ایجاد موخوره نقش دارد بنابراین افرادی که زیاد دچار موخوره می شوند، بهتر است موهای خود را به طور مرتب کوتاه کنند. 

  نظرات ()
استئوما در موارد بسیار شدید موجب دوبینی می شود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

یک متخصص گوش، حلق و بینی گفت:استئوما تومورهای شایع در سینوس ها هستند که در موارد بسیار شدید موجب دوبینی می شوند.  
محسن نراقی رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: استئوما یا توده استخوانی سینوس جزو شایعترین تومورها در سینوس هستند و در پیشانی بیش از سایر نواحی بدن و بعد در سینوس اتموئید ظاهر می شوند که در کنار چشم واقع شده اند. 
نراقی تصریح کرد: استوما تومورهای بسیار شایعی هستند و زمانی که فرد را با علایم سینوزیت مراجعه می کنند به صورت یک توده سفید رنگ که از استخوان متراکم تشکیل شده اند در سی تی اسکن بیمار مشاهده می شود. 
وی اظهار داشت: در اکثر موارد این تومورها هیچ علامتی ندارند اما گاهی اوقات این تومورها بزرگ شده و روی ساختمان های مجاور فشار وارد می کنند و با توجه به اینکه سه چهارم اطراف چشم را سینوس ها تشکیل داده اند معمولا نخستین عضوی که در اثر تغییرات فشاری سینوس ها آسیب می بینند چشم ها هستند به این صورت که در اثر بزرگ شدن تومور استئوم ممکن است جابجایی چشم اتفاق بیفتد. 
این متخصص گوش، حلق و بینی افزود: درمان این بیماری به صورت جراحی انجام می شود و در مواردی که تومور بزرگ نشده باشد با روش آندوسکوپی خارج می شود اما در موارد پیشرفته سینوس ها برش داده شده و تومور خارج می شود. 
وی تشخیص زودهنگام این تومورها را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تغییر حالت چشم ها به صورت جابجا شدن، گرفتگی و ترشحات بینی از علایم این بیماری هستند و با توجه به اینکه خوش خیم هستند اگر صحیح درمان نشوند با مسدود کردن مجرای سینوس باعث تجمع ترشح در سینوس ها شده و ایجاد عفونت و سینوزیت ثانویه می کنند. 

  نظرات ()
دریاچه ارومیه درانتظار مرگ یا حیات؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

محمد جواد محمدی‌زاده با بیان اینکه حیات دریاچه ارومیه نیازمند سه اقدام جدی است گفت: انتقال حوضه به حوضه آب، کنترل و ساماندهی برداشت آب برای کشاورزی وطرح بارورسازی ابر‌ها اقداماتی است که در دست اقدام است.

دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ودائمی کشور است که با داشتن ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک یکی از بدیل‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران به شمار می‌رود.
                   
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ‌ پنج جزیره معروف اسلامی، کبودان، اشک، اسپیرو و آرزو زیستگاه و پناهگاه هزاران گونه جانوری و گیاهی است.

این دریاچه که جزو پارک‌های ملی و بین المللی حفاظت شده به شمار می‌رود از زمان پیدایش تاامروز دستخوش تغییرات مختلفی شده و اکنون توانسته شکل کنونی خود را حفظ کند.
کاهش بارندگی هاو افزایش تبخیر طی ۱۳ سال متداول باعث شده دریاچه ارومیه هم اکنون مرگ را نفس بکشد غلظت نمک در دریاچه ارومیه هم اکنون به ۳۸۰ گرم برلیتر رسیده و جزایر ۹ گانه این دریاچه بهم متصل شدند.

کاهش ۷ متری عمق آب دریاچه افزایش شوری آب، شوره زار شدن ۲۰۰ هزارهکتار از اراضی دریاچه سبب شده زنگ خطر نابودی دریاچه ارومیه بصدا در آید، زنگ خطری که تاکنون هیچ مسئولی را برای نجات دریاچه ارومیه بیدار نکرده است.

فلامینگو که شاخص‌ترین پرنده مهاجر دریاچه است دیگر به تالاب مهاجرت نمی‌کند پرندگانی که سالانه به جزایر دریاچه مهاجرت کرده تادر محیطی امن گذران کنند طی سال‌های اخیر دیگر به دریاچه نیامده و یا تعداد اندکی آمدند.

خشکسالی‌های مداوم و برداشت بی‌رویه آب برای کشت ورزی احداث چاه‌های غیر مجاز سد سازی واحداث میان گذر ارومیه از جمله دلایل خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه است اگر بحران تا چند سال دیگر ادامه یابد چه اتفاقی خواهد افتاد.

آیا در صورت ادامه بحران تا چند سال آینده امکان نجات دریاچه ارومیه وجود دارد بایدمنتظر بود دید دریاچه ارومیه مرگ را نفس می‌کشد یا حیات دوباره می‌یابد.

معاون رییس جمهور: ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب طی ۵ سال به ارومیه منتقل می‌شود

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در یک طرح ۵ ساله به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود.

محمد جواد محمدی‌زاده با بیان اینکه حیات دریاچه ارومیه نیازمند سه اقدام جدی است گفت: انتقال حوضه به حوضه آب، کنترل و ساماندهی برداشت آب برای کشاورزی وطرح بارورسازی ابر‌ها اقداماتی است که در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سه گزینه حوضه ارس خزر و کردستان برای طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه مطرح است گفت: مطالعات بر روی این سه حوضه در حال انجام است.

محمدی‌زاده بااشاره به طرح بارورسازی ابر‌ها در ارومیه گفت: با اجرای این طرح ۶۰ میلیم‌تر باران در ارومیه خواهیم داشت.

بدین ترتیب باید منتظر ماند دید دریاچه ارومیه در تصمیمات کاغذی مسئولان مرگ را به انتظار نشسته یا حیات.

 

  نظرات ()
اسپری ضد آلزایمر و سکته مغزی؟! نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

بیماری آلزایمر با آسیب‌دیدگی عروق در مغز مرتبط است، لذا اکثر افراد مبتلا به این بیماری ویرانگر از طریق یک سکته مغزی دردآور و بالقوه مهلک گرفتار آن می‌شوند. بر همین اساس تیمی از دانشمندان بر روی واکسن دو کاره‌ای پژوهش می‌کنند که امید می‌رود افراد با اسپری آن در بینی هم در برابر آلزایمر و هم در برابر سکته مغزی مصون شوند.

بیماری آلزایمر با آسیب‌دیدگی عروق در مغز مرتبط است، لذا اکثر افراد مبتلا به این بیماری ویرانگر از طریق یک سکته مغزی دردآور و بالقوه مهلک گرفتار آن می‌شوند. بر همین اساس تیمی از دانشمندان بر روی واکسن دو کاره‌ای پژوهش می‌کنند که امید می‌رود افراد با اسپری آن در بینی هم در برابر آلزایمر و هم در برابر سکته مغزی مصون شوند.

به گزارش ایسنا، هر ساله در سراسر جهان شمار زیادی از افراد به آلزایمر مبتلا می‌شوند. آمار موجود نشان می‌دهد که تنها در ایالات متحده از هر هشت آمریکایی یک نفر در مرحله‌ای از زندگی خود قربانی این بیماری خانمان‌سوز می‌شود.

گفته می‌شود واکسن جدید نوید داده شده، آسیب‌های عروقی در مغز را با گردآوری نیروهای سامانه دفاعی خود بدن ترمیم می‌کند. علاوه بر تاثیرات پیشگیرانه، این واکسن حتی هنگامی که عارضه‌های آلزایمر ظاهر شده باشند نیز می‌تواند موثر باشد.

پژوهش مربوط به این فناوری جدید به تازگی برای چاپ در مجله علمی «journal Neurobiology of Aging» پذیرفته شده است.

دکتر فرانکل که تیم پژوهشگران این واکسن را هدایت می‌کند، گفت: ما با به کارگیری بخشی از دارویی که پیش‌تر به عنوان داروی آنفلوانزا آزمایش شده بود، توانستیم با موفقیت واکنش سامانه دفاعی بدن را بر ضد پروتیین‌های آمیلویید موجود در رگ‌های خونی برانگیزیم.

وی افزود: در مطالعات اولیه پیش بالینی، دریافتیم که این واکسن می‌تواند هم از آسیب لایه‌های مغزی جلوگیری و هم این‌که اختلالات شناختی را ترمیم کند.

تیم پژوهشگران این واکسن، با تعدیل فناوری نوعی واکسن که شرکت داروسازی چند ملیتی گلاکسو اسمیت کلاین صاحب امتیاز آن است، توانسته روش درمانی تازه‌ای را به دست آورد که در آن یک ساز و کار طبیعی در بدن ما به کار افتاده و علیه آسیب‌های عروقی در مغز مبارزه می‌کند.

فرانکل توضیح می‌دهد که این واکسن ماکروفاژ‌ها یا یاخته‌های بیگانه‌خوار - پروتیین‌های بزرگی که پادزاهای خارجی را می‌بلعند - را فعال می‌سازد. هنگامی که این واکسن شمار زیادی از این ماکروفاژ‌ها را به کنش وامی‌دارد، آن‌ها گرفتگی‌های ناشی از انباشت آسیب پروتیین‌های آمیلویید موم‌مانند در سیستم عروقی مغز ما را می‌گشایند.

 

  نظرات ()
آشنایی با مشکلات و عوارض روحی و روانی مصدومین مین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

از آسیب های روانشناختی مین میتوان به موارد متعددی همچون اختلال استرس پس از سانحه یاP.T.S.D ، اضطراب و افسردگی اشاره نمود. اختلال استرس پس از سانحه، نوعی واکنش روان شناختی در برابر رویرار های ضربه آمیز شدید مانند انفجار مین ، جنگ، تجاوز، سیل، سقوط هواپیما یا غیره است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روغن نارگیل، چربی ها را آب می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

یک تحقیق جدید حاکیست; رژیم غذایی غنی از روغن نارگیل هم چربی ها را از بین می برد و هم از بدن در برابر مقاومت انسولینی محافظت می کند.  

این پژوهش هم چنین توجیه می کند که چطور اسیدهای چرب زنجیره ای متوسط موجود در روغن نارگیل در رژیم غذایی می تواند به از دست دادن چربی در بدن کمک کند. به گفته متخصصان; چاقی و مقاومت انسولینی فاکتورهای مهمی هستند که به بروز دیابت نوع دوم منجر می شوند.   نیگل تورمز و جیمینگ یی دو محقق انستیتو تحقیقات پزشکی گاروان در سیدنی، متابولیسم چربی و مقاومت انسولینی را در موشهای آزمایشگاهی که روغن نارگیل مصرف کرده بودند با موشهایی که رژیم غذایی آنها بر اساس گوشت پرچرب بود،  مورد مقایسه قرار دادند.   به گزارش روزنامه تایمز، محققان دریافتند: برخلاف اسیدهای چرب زنجیره بلند که در چربی های حیوانی یافت می شوند، اسیدهای چرب زنجیره متوسط به قدری کوچک هستند که بتوانند وارد میتوکندری شوند. میتوکندری ها نیروگاه های سوخت انرژی در درون سلول هستند که در آنها اسیدهای چرب متوسط می توانند مستقیما به انرژی تبدیل شوند.   این تحقیق در مجله آنلاین "دیابت" منتشر شده است.  

 

  نظرات ()
عنصر روی کلید سلامت جنین است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

محققان آمریکایی تاکید کردند که عنصر روی می تواند کلید سلامت جنین در رحم مادر باشد.  
محققان دانشگاه نورت وسترن در ایوانستون و شیکاگو با مطالعه روی موشهای آزمایشگاهی دریافته اند که تخمک ها یا همان سلو ل های جنسی ماده تا زمانی که بالغ شده و آماده بارور شدن باشند، حاوی مقادیر زیادی از عنصر روی هستند اما دیگر عناصر فلزی مثل آهن و مس این تاثیر را ندارند. 

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، این تحقیق که در مجله نیچر کمیکال بیولوژی به چاپ رسیده نشان می دهد; سلول های تخم وقتی بالغ می شوند، 50 درصد محتوای روی در آنها افزایش می یابد. عنصر روی یک ماده معدنی بسیار ضروری برای بدن انسان است و در صورت کمبود، عوارض خطرناک و جبران ناپذیری ایجاد می کند. هر ماده غذایی برای این که بتواند نقش موثری در بدن ایفا کند، افزون بر سالم و تازه بودن باید تامین کننده نیازهای بدن انسان به منظور رشد ونمو و انجام فعالیت های روزانه نیز باشد. در مصرف انواع مواد غذایی لازم است به مواد معدنی مورد نیاز بدن توجه بیشتری شود.   مواد معدنی ضروری بدن آن دسته از موادی هستند که معمولا به صورت ترکیب با سایر موادغذایی و یا به صورت نمک های آلی و غیرآلی وجود دارند که می توان آنها را به دو دسته عناصر اصلی و عناصر ناچیز تقسیم کرد. از دسته اول ساده ترین مثال کلر و سدیم است که مصرف آن به صورت نمک طعام متداول است اما عناصر ناچیز یا ریزمغذی ها شامل مس، آهن، روی، ید، کبالت، منگنز، فلوئور و مولیبدن هستند.   عنصر روی بعد از آهن، بیشترین درصد مقدار ریزمغذی مورد نیاز بدن را به خود اختصاص داده است. این عنصر فعال کننده بیش از ده ها آنزیم در بدن موجودات زنده است و در سلامت جسمانی انسان نقش موثری ایفا می کند. کمبود روی در بروز کم خونی و ایجاد خستگی زودهنگام بی تاثیر نیست.   عوارض ناشی از کاهش مقدار آن در بدن شامل افت رشد جسمانی، تاخیر در بهبود زخم ها و آسیب های پوستی، ریزش مو، بی اشتهایی و اسهال، از دست دادن حس چشایی و بویایی، کوتاهی قد، نارسایی بلوغ جنسی در مردان و کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری های عفونی است. اختلال در تفکر، رفتار، خلق و خو و نیز کاهش توانایی یادگیری نیز ناشی از کمبود روی بوده و نشان دهنده اهمیت این عنصر در فیزیولوژی مغز است.  

 

  نظرات ()
مقایسه نظریه پیاژه و ویگوتسکی(3)- پایان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

 

زیرمرحله اول بازتاب های کلی : 
در این مرحله که  از تولد تا 1 ماهگی را شامل می شود، رفتار کودک به شکل یک سلسله اعمال انعکاسی است. عمل برون سازی یا شناخت واقعیت جهان برونی تدریجا صورت می گیرد. درون سازی از همین نخستین مرحله از ظرفیت تکرار ، تعمیم ، بازپدید اوری و بازشناسی برخوردار است. (حافظه شناسی)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چطور با معتاد رفتار کنیم؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

معتاد تکلیف اش با خودش معلوم است. هدف اول و آخرش رسیدن به مواد است. تکلیف اش با ما هم مشخص است، باید تحمل اش کنیم و البته کارت سوخت اش را شارژ کنیم . اما مساله اینجاست که اغلب، تکلیف ما با او معلوم نیست. یعنی نمی دانیم جدای از ترک دادن، با چنین آدمی باید چه کار کنیم. روی همین اصل است که به طور مثال، علاوه بر 24 تهرانی که هر ماه بر اثر اعتیاد می میرند، باید درصدی از مرگ های دیگری که بر اثر دق کردن یا سکته است را هم به حساب این غول گذاشت.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شایع ترین و مهم ترین بیماری تحلیل برنده مغز آلزایمر است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

  شایع ترین و مهم ترین بیماری تحلیل برنده مغز آلزایمر است که به دو شکل تک گیر و ارثی در افراد سالمند مشاهده می شود و نوع تک گیر آن شایع تر است.
آلزایمر در هر دو جنس زن و مرد به یک نسبت دیده می شود و اگرچه حتی در 45 سالگی نیز ممکن است رخ دهد ولی اغلب بعد از 60 سالگی بروز کرده و در صورت عدم پیشگیری تا نیمی از افراد بالای 85 سال دچار آن خواهند شد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بادام، خواص آنتی اکسیدانی قوی دارد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


بر اساس تحقیق جدیدی از سوی دانشمندان دانشگاه توفتز در ماساچوست، مصرف روزانه بادام می تواند به میزان قابل توجهی از مقدار دو نشانگر زیستی مربوط به استرس اکسیدیته در افرادی که دارای کلسترول بالا هستند، بکاهد.
جفری بلومبرگ از محققان این پژوهش و دستیاران وی دریافته اند که بادام ها به میزان موفقیت آمیزی مقدار پلاسما مالوندیال دی هید یا MDA و ایزوپروستانهای ادراری را در یک گروه 27 نفری از زنان و مردان داوطلب که کلسترول بالا داشتند،  کاهش دهند.
بلومبرگ رییس آزمایشگاه تحقیقاتی آنتی اکسیدانها در مرکز تحقیقات تغذیه انسانی روی پیری با عنوان جین مایر»USPA« در توفتز است.
محققان در این مطالعات نمونه های آزمایشگاهی از خون و ادرار افراد تحت آزمایش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این داوطلبان سه روش درمانی رژیمی مختلف را استفاده کرده بودند که شامل مقدار مساوی از کالری های مشخصی در هر ماه بود. این پژوهش در یک آزمایش بالینی دو طرفه و با انتخاب اتفاقی صورت گرفت، بنابراین روش درمانی برای هر داوطلب به طور اتفاقی انتخاب شد.
محققان در نظر داشتند که تاثیرات آنتی اکسیدانی احتمالی بادام ها را بررسی کنند.  محققان دریافتند: در افرادی که دوز کامل بادام معادل 73 گرم در روز مصرف کرده بودند، مقدار این دو نشانگر زیستی که نشانه ای بیماری زا است، کاهش پیدا کرد.

 

  نظرات ()
هندوانه سرشار از پتاسیم نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


 هندوانه، میوه ای شیرین و آبدار است. مصرف آن موجب رفع تشنگی در هوای گرم تابستان می شود، ضدسرطان و ضد آسیب های پوستی است که بر اثر تابش مستقیم نور خورشید ایجاد شده است.
مرتضی صفوی  گفت: هندوانه از میوه های فصل تابستان و دارای آنتی اکسیدان های طبیعی مانند بتاکاروتن، لیکوپن، ویتامین C، ویتامین A (به شکل بتاکاروتن) است که این میوه را از سایر میوه ها متمایز می کند.
این متخصص تغذیه اضافه کرد: هندوانه سرشار از پتاسیم است. خوردن هندوانه برای افراد دیابتی مفید نیست; زیرا قند موجود در هندوانه در افراد دیابتی سبب می شود قند خون بسرعت بالا رود بنابراین از خوردن هنداونه پرهیز کنند.
صفوی گفت: آنتی اکسیدان های موجود در هندوانه نقش فعالی در واکنش های شیمیایی بدن دارند. آرژنین  یکی از موادی است که در هندوانه وجود دارد و باعث می شود اکسید نیتریک در بدن افزایش پیدا کند. اکسیدنیتریک بازکننده عروق خونی است.

 

  نظرات ()
راز کاهش وزن در ژنها نهفته است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


پژوهشگران به تازگی دریافته اند که راز کاهش وزن در ژنها نهفته است.
یک پژوهش جدید نشان داده است: راز کم کردن وزن به جای اینکه به شدت رژیم گرفتن بستگی داشته باشد، بیشتر با نوع ژنهای فرد ارتباط  دارد.  بر اساس این تحقیق برخی از زنان به لحاظ ژنتیکی، بدنشان به گونه ای برنامه ریزی شده که در صورتی که اقدام به رژیم گرفتن کنند، بهتر از دیگران موفق می شوند، وزن خود را کاهش دهند.
روزنامه تلگراف چاپ انگلیس در مقاله ای در این خصوص آورده است: این فاکتور می تواند توجیه کند که چرا برخی از زنان با وجودی که رژیم های سختی را برای لاغر شدن دنبال می کنند اما موفق نمی شوند به میزان قابل ملاحظه ای وزن خود را کاهش دهند در حالی که برخی دیگر با یک رژیم ساده کربوهیدراتی، راحت تر خود را لاغر می کنند.
محققان دانشگاه استانفورد در آمریکا پس از ماه ها مطالعه روی بیش از 100 زن مبتلا به اضافه وزن که رژیم های مختلفی را برای کاهش وزن خود آزمایش کرده بودند،  به این کشف رسیدند. آنها دی ان آی این زنان را در جستجوی 5 ژن مرتبط با نحوه استفاده بدن از چربی و کربوهیدرات تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند: زنانی که رژیم های آنها متناسب با نوع ساختار ژنتیکی شان است، می توانند سه برابر بیش از سایر زنان وزن کم کنند.
محققان باتوجه به این پژوهش تاکید کردند که استفاده از اطلاعات ژنتیکی می تواند در کمک به کاهش وزن و مقابله با چاقی موثر باشد.

 

  نظرات ()
تمسخر یا متلک گویی به خانم ها ؛ عقده ، انگیزه یا نشان از تربیت خانوادگی ؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 یکی از اعمال زشتی که هر روزه در خیابانها و معابر عمومی مشاهده می شود ، متلک گویی برخی پسران نوجوان و جوان به خانم ها می باشد . تعدادی از نوجوانان به دلیل احساس عدم مسئولیت و بی بند وباری نسبت به دختران و بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ، خود را مجاز به متلک گویی یا تمسخر می دانند و گاهی در یک زمان کوتاه چندین بار پشت سر هم با سماجت به مزاحمت خود ادامه می دهند و ممکن است حتی برخی از دختران نیز گول این متلک ها را  خورده یا بهانه ای برای تن دادن به ارتباطات بعدی شود .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصرف برخی داروهای افزایش حافظه در ایام امتحانات اعتیادآور است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

مسوول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت نسبت به رواج مصرف برخی داروها از سوی دانش آموزان در ایام امتحانات به منظور افزایش حافظه و بیدار ماندن هشدار داد و گفت: متاسفانه تمام این داروها عوارضی مانند خطر اعتیاد، اختلالات خلقی و حتی برخی مواقع اختلال خواب و عدم تمرکز را به دنبال دارند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهارت های شناختی و رفتاری مؤثر در پیشگیری از ‏عود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

در مدل شناختی رفتاری فقدان یا نقص مهارت‌های ‏مقابله‌ای عامل خطر اساسی برای مصرف مواد محسوب ‏می‌شود، زیرا موجب اتکاء فرد به مصرف مواد به دلیل ‏فقدان دیگر راهبردهای مقابله‌ای مؤثر می‌شود. بنابراین ‏اگر فرد هرگز مهارت‌های مقابله‌ای را نیاموخته باشد و ‏یا به دلیل عدم تمرین مناسب و یا وجود عوامل ‏بازدارنده علیرغم یادگیری اولیه نتواند از آنها ‏استفاده کند، آموزش مهارت‌های اجتماعی جهت جبران نقص ‏یا فایق آمدن بر عوامل بازدارنده ضروری می‌باشند.‏
می‌توان این مهارت‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:‏...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاثیر هرزه نگاری در ایجاد انحراف و بیماری جنسی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

این بیماری‌ها شامل فعالیت‌های جنسی ناخواسته، آزار کودکان، عورت‌نمایی، نظربازی، آزارخواهی، بت‌پرستی (فتیشیسم) (Fetishism) و تجاوز به عنف می‌شده‌اند. به جز چند استثنا، هرزه‌نگاری یکی از عوامل مهم یا حداقل تأثیرگذار در ایجاد انحرافات یا اعتیاد جنسی آنها بود.
بدون توجه به این که هرزه‌نگاری عامل ایجاد یا تسهیل‌کننده این بیماری‌ها بوده و بدون توجه به ماهیت انحرافات و اعتیادهای جنسی بیماران، من یک مجموعه عوامل ۴ فاکتوره در همه آنها بدون استثنا یافتم که خصوصاً در آنهایی که تازه با هرزه‌نگاری آشنا شده بودند، صدق می‌کرد:
۱- اعتیاد...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برای ازدواج دست نگه دارید ! نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

طی پنج سال گذشته به بررسی و مرور نتایج ۶۰ سال تحقیق درباره عواملی پرداخته ام که به تشکیل یک زندگی مشترک رضایت بخش و استوار می‌انجامد.

 
جفری اچ لارسن (Jeffry H Larson) کارشناس مسایل خانواده می‌نویسد:

طی پنج سال گذشته به بررسی و مرور نتایج ۶۰ سال تحقیق درباره عواملی پرداخته ام که به تشکیل یک زندگی مشترک رضایت بخش و استوار می‌انجامد. این بازخوانی نشان می‌دهد که ویژگی های شخصیتی خاصی وجود دارند که می‌توان آن ها را قبل از ازدواج شناسایی کرد و از طریق آن ناموفق بودن یک ازدواج را پیش بینی نمود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رشد زبان(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

آیا کودکان به صورت زیستی برای فراگیری زبان آمادگی دارند؟ نوزادان نسبت به صداهای گفتاری بسیار حساس هستند و شنیدن صدای انسان را ترجیح می دهند. به علاوه، کودکان در سرتا سر جهان طبق توالی مشابهی به نکات مهم زبان دست می یابند. در ضمن، به نظر می رسد که توانایی تسلط یافتن بر سیستم زبانی که از لحاظ دستوری پیچیده است، منحصر به انسانهاست، به طوری که تلاشهای صورت گرفته برای آموزش دادن زبان به پریماتها با موفقیت محدودی مواجه شده است. حتی بعد از آموزش زیاد، شمپانزه ها (که از نظر سلسله مراتب تکاملی به انسانها نزدیکتر هستند) فقط بر واژگان اساسی و جمله بندی کوتاه تسلط می یابند..


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عصاره گیاه زنیان در درمان دردهای مزمن موثر است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


گیاه زنیان به علت دارا بودن روغن های اسانسی، دارای اثر ضد دردی و ضد التهابی است. یکی از اهداف تحقیقات بیولوژیکی یافتن موادی جهت کاهش و تسکین درد است که به وسیله بیماریهای مختلف بروز می کند. در این راستا، استفاده از گیاهان دارویی اهمیت دارد. گیاه زنیان (copticum Carum) در طب سنتی ایران به عنوان یک ماده تسکین دهنده معرفی شده و در دردهای نروپاتیک و سردرد استفاده می شود.سید حسن حجازیان، مربی گروه فیزیولوژی مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشکده پزشکی شهید صدوقی دانشگاه علوم پزشکی یزد طی مطالعه ای اثر ضد دردی میوه گیاه زنیان را به وسیله تست فرمالین بررسی و با مرفین مقایسه کرده است.
یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که زنیان در مرحله اول درد ناشی از فرمالین که نوعی درد حاد محسوب می شود اثری نداشته، اما اثر آن بر مرحله دوم درد فرمالین که نوعی درد مزمن است معنی دار می باشد و این اثر با اثر مرفین به میزان 1 میلی گرم همخوانی دارد.نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که عصاره زنیان به صورت معنی داری احساس درد را در فاز التهابی ناشی از فرمالین کاهش داده که این اثر ممکن است به علت وجود روغنهای اسانسی موجود در زنیان باشد که دارای اثر ضد دردی و ضد التهابی می باشد.خلاصه این پژوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به چاپ رسیده است.

 

  نظرات ()
روان شناسی دوران سالمندی(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

در چرخه تحول روانی روزهای پایان زندگی را باید پیری و نقطه مقابل نخستین روزهای زندگی دانست. در یک نگاه کلی تنزل و فروپاشی ساختها در پایان زندگی در مقابل پدیدایی ها و شکل گیری های آغاز راه و در بین این دو نقطه پایداری های نسبی و سلسله مراتبی، معرف جنبه قرینه ای زندگی انسان اند.مسئله سالمندی در سال های اخیر به عنوان یک موضوع اساسی آنچنان اذهان جهانیان را به خود معطوف کرده که سال 1999 به عنوان سال جهانی سالمندان نام گرفت. علی رغم آنکه توجه به مسائل و مشکلات سالمندان درحوزه پزشکی قدمت طولانی دارد،


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پیشگیری از اعتیاد در محیط کار(6) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 توهم زاها چه موادی هستند ؟

موادی هستند که تغییراتی در خلق و ادراکها به خصوص بینایی ایجاد میکنند. البته کلیه حواس پنجگانه را تحت تاثیر قرار میدهند. شناخته شده ترین و قوی ترین توهم زاها عبارت ند از ال.اس.دی که از قارچی انگلی که که روی گیاه چاودار زندگی میکند تهیه میشود . البته به طور مصنوعی نیز قابل تولید است . ال.اس.دی در اشکال مختلف مثل قرص های بسیار کوچک (نقره ای ـ خاکستری)، کپسول، پودر و مایع بدون رنگ و بو وجوددارد. یکی دیگر از اشکال رایج ال.اس.دی کاغذهای مربع شکل آغشته به ال.اس.دی محلول درالکل است (به شکل تمبر)، که در ابعاد کوچک (7-6 میلی متر) و با تصاویر جالب (شخصیت های کارتونی، کبوتر و ... ..) ارائه میشود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
یک راه زیرکانه برای شناخت بیشتر نامزدتان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

یکی از نکاتی که در دوران نامزدی باید به آن توجه کنید اینست که نامزدتان چطور در بحث و گفتگو راجع به مسائلی که توافق ندارید شرکت می‌کند و به چه حالت و طریقی بحث خاتمه می‌یابد.

 

در روابط قبل از ازدواج، افراد مجرد را می‌توان بطور کلی در دو دسته قرار داد.
یک دسته افرادی هستند که  روی شخص بخصوصی تمرکز برای ازدواج ندارند اصولا نمیخواهند ازدواج کنند.دسته ی دیگر آنهایی هستند که به فکر پیدا کردن آن فرد دلخواه برای عشق و همسر آینده خود می‌باشند...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تشویق و انگیزه دادن به کودکان بیش فعال، عملکرد آنها را بهتر می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


بهره گیری از رفتارهای تشویق کننده درست همزمان با درمان دارویی، بهبود عملکرد کودکان بیش فعال را در پی دارد. کودکان مبتلا به بیش فعالی اختلال در تمرکز که تحت درمان دارویی هستند زمانی که با کارهایی که مهارت های تمرکز و توجه آنها را آزمایش می کنند مواجه می شوند بیشتر شبیه دیگر کودکان رفتار می کنند.یافته ها حاکی از آن است که دارو اثر خود را بر روی کودکان به جا گذاشته و به آنها کمک می کند که هیجان های خود را کنترل کنند اما ایجاد انگیزه و تشویق برای آنها مفید خواهد بود.د

 

ر این پژوهش که توسط محققان دانشگاه ناتینگهام انگلیس طراحی و اجرا شد، کودکان یک بازی ویدئویی انجام دادند که دراین بازی نیاز به تمرکز و عدم تحریک پذیری هیجانی آنها بود.این محققان معتقدند; داروها باعث انگیزه شده و فعالیت مغزی این کودکان را نرمال می کند. بنابراین آنها می توانند تمرکز کنند. اما تشویق و انگیزه دادن به آنها همراه با دارو می تواند عملکرد آنها را بهتر کند.دکتر جان کریستال می گوید: یافته های ما حاکی از آن است که تاکتیک های رفتاری برای افزایش انگیزه در کودکان ADHD همراه با درمان دارویی می تواند اثرات مهمتری داشته باشد. این اثرات فعل و انفعالی وقتی باعث بهبود عملکرد کودکان در مدرسه و جاهای دیگر می شود که نیاز به کنترل، توجه و تمرکز و رفتار در آنها است.این بررسی در مجله »psychiatry Biological« به چاپ رسیده است.

 

  نظرات ()
مزایای نامه های عاشقانه برای نامزد یا همسرتان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

اگر شما به تازگی نامزد کرده‌اید و تمایل دارید روابط تان مستحکم تر شود برای همسرتان‌یک نامه‌ی عاشقانه بنویسید!


بله ، شما اگر نامزد کرده‌اید ‌یا چندین سال است که ازدواج کرده‌اید ،  برای این که روابط تان مستحکم شود نامه‌ی عاشقانه به همسرتان بنویسید .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رشد کودکان در مقطع ابتدایی-6 نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

آگاهی هیجانی
   آگاهی کودکان دبستانی از فعالیت ذهنی بدان معنا است که آنها بر خلاف کودکان پیش دبستانی ، هیجانها را با اشاره به حالت های درونی به جای حالت های بیرونی مانند افکار شاد یا غم انگیز توضیح می دهند. در ضمن تقریبا در 8 سالگی ، کودکان آگاه می شوند که می توانند در هر لحظه دستخوش بیش از یک هیجان شوند که هر یک ممکن است مثبت یا منفی بوده و از نظر شدت تفاوت داشته باشد . درک کردن هیجان های آمیخته به کودکان کمک می کند تا بفهمند...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آفت کش ها، قدرت تمرکز را در کودکان کاهش می دهند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


محققان در یک پژوهش جدید در آمریکا دریافتند که سموم و آفت کش های گیاهی با کاهش قدرت تمرکز و توجه و در نتیجه بروز «اختلال نقص توجه» در کودکان ارتباط دارد.  این آفت کش ها از طریق میوه ها و سبزیجات سم پاشی شده به کودکان آسیب وارد می کنند.کارشناسان می گویند; هرچند این تحقیق ثابت نمی کند که آفت کش های مورد استفاده در کشاورزی با بروز مشکلات یادگیری دوران کودکی در ارتباط هستند اما با این حال نتایج به دست آمده برای تایید این ارتباط قانع کننده هستند.
ویرجینیا رالف، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا در این باره خاطرنشان کرد: ما این یافته ها را کاملا جدی می گیریم.خبرگزاری آسوشیتدپرس در این رابطه گزارش داد: کودکان بویژه در معرض خطرات سلامت ناشی از آفت کش ها در حین رشد هستند و به نسبت وزن خود ممکن است بیشتر از بزرگسالان در معرض آلودگی ناشی از این مواد مصنوعی قرار بگیرند.به گفته محققان; در بدن کودکان آفت کش ها به ترکیباتی تجزیه می شوند که در ادرار قابل اندازه گیری هستند. این پژوهش که تقریبا در سطح جهانی انجام گرفته مقادیر قابل تشخیصی از این مواد را در بدن کودکان پیدا کرده است.گفتنی است، این ترکیبات در ادرار 94 درصد کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه مشاهده شده است.

 

  نظرات ()
رشد کودکان در مقطع ابتدایی-5 نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

رشد زبان
   واژگان و دستور زبان به رشد خود در اواسط کودکی ادامه  می دهند اما کمتر از سنین قبل واضح هستند. به علاوه نگرش کودکان دبستانی نسبت به زبان ، دستخوش تغییر اساسی  می شود. آنها آگاهی از زبان را پرورش می دهند. تحصیلات به این توانایی های زبان کمک شایانی می کند . فکر کردن به زبان در طول دستورالعمل روخوانی بسیار شایع می شود و روخوانی روان منبع جدید یادگیری زبان است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خواب، قدرت یادگیری کودکان را تقویت می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


کسانی که در خانواده های پرجمعیت بزرگ شده اند، ممکن است به خاطر بیاورند که این جمله را بارها شنیده اند: «هیس، بچه خوابیده»!
نتایج تحقیقات اخیر تایید می کند که خواب یک بخش منسجم مربوط با نحوه یادگیری نوزادان از دنیای تازه اطرافشان است.
ربکا گومز، ریچارد بوتزین و لین نادل سه روانشناس دانشگاه آریزونا در آمریکا در پژوهش های خود دریافته اند: کودکانی که در طول ساعت روز کمی چرت می زنند به احتمال بیشتر سطح پیشرفته ای از یادگیری موسوم به «انتزاع» را نشان می دهد.
نادل، استاد دانشگاه آریزونا و دستیارانش در این بررسی ها برای تعدادی از کودکان 15 ماهه در طول یک جلسه یادگیری عبارت های ضبط شده ای را که از یک زبان مصنوعی خلق شده بودند، پخش کردند.
روش این محققان شامل تکرار پخش این عبارتها بود تا جایی که کودکان با آنها آشنا می شدند. این عبارتها شامل سه واحد بودند و واحدهای اول و آخر یک ارتباط را شکل می دادند. قبل از اینکه آزمایشات آغاز شود، برخی نوزادان که این زبان مصنوعی را یاد می گرفتند، برنامه معمول چرت روزانه خود را داشتند. برخی دیگر پس از هر جلسه یادگیری اجازه نداشتند که چرت بزنند.
وقتی که نوزادان دوباره به آزمایشگاه بازگردانده شدند، دوباره عبارتهای ضبط شده برای آنها پخش شد به همراه مجموعه ای از عبارتهای مختلف که در آنها همان ارتباط پیش بینی کننده بین واژه های اول و آخر وجود داشته اما جدید بود. محققان با مشاهده دقیق حالات چهره نوزادان به هنگام گوش دادن به عبارتهای قدیمی و جدید توانستند سطح توجه این کودکان را اندازه گیری کنند.
پژوهشگران دریافتند: نوزادانی که مدت طولانی تری به یک نور چشمک زن مرتبط با عبارت های خاص خیره می شوند در واقع توجه خود را نشان می دادند و این نشان می داد که این نوزادان عبارت یا ارتباط خاصی را یاد گرفته بودند. در عین حال تفاوت در این یادگیری بین کودکانی که پس از هر جلسه آموزش خوابیده بودند با کودکانی که نخوابیده بودند، قابل توجه بود.
محققان دریافتند: نوزادانی که پس از جلسات نخوابیده بودند، هنوز فقط عبارت هایی را که در ابتدا یاد گرفته بودند تشخیص می دادند، اما آن دسته از نوزادانی که بین جلسات خوابیده بودند، می توانستند دانش خود را از ساختار جمله ای برای استنباط روابط قابل پیش بینی با عبارت های جدید، تعمیم دهند.
محققان در پایان چنین نتیجه گیری کردند که چرت زدن، یادگیری انتزاعی را تقویت می کند که عبارت از قدرت تشخیص یک الگوی عمومی موجود در اطلاعات جدید است.  جزئیات این تحقیق در نشست سالانه انجمن پیشرفت علمی آمریکا در سان دیگو ارائه شده است.

 

  نظرات ()
ازدواج آگاهانه و با برنامه رمز موفقیت است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

ازدواج آگاهانه و با برنامه، برج مراقبت زندگی است و ضرورت آن، به ویژه در این دوران که زندگی بشر از پیچیدگی خاصی برخوردار است، پوشیده نیست.


مواردی چون نیل به آرامش و سکون، تأمین نیازهای جنسی و حیات، بقای نسل، تکمیل شخصیت و تکامل اجتماعی، سلامت و امنیت اجتماعی و تأمین نیازهای روانی - اجتماعی در شمار مهم‏ترین اهداف ازدواج جای دارند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مصرف خودسرانه قرص های آهن، خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

یک متخصص تغذیه تاکید کرد: قبل از مصرف قرص  آهن باید آزمایش هایی که نشان دهنده کمبود خون ناشی از کمبود آهن است، انجام گیرد تا کمبود این عنصر در بدن مشخص شود.
دکتر غلامرضا مرتضایی گفت: آزمایش پلاسمای خون، آزمایش میزان تراکم هموگلوبین در جریان خون و آزمایش فریتین سه آزمایشی است که کمبود این عنصر در بدن را نشان می دهد.
وی افزود: مصرف زیاد این قرص ها بدون آزمایش خون که نشان دهنده نیاز بدن به آهن باشد، منجر به بروز مشکلاتی در دستگاه کبدی فرد می شود.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه پزشکان قبل از انجام این آزمایش ها نباید به تجویز قرص آهن برای بیمار اقدام کنند، تصریح کرد: مصرف قرص های آهن در صورتی که بدن نیازی به آنها نداشته باشد در درازمدت احتمال ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. از طرف دیگر، در دراز مدت تجمع آهن در بدن می تواند خاصیت رادیکال آزاد را در بدن ایفا کند که این امر باعث پیری زودرس می شود.
وی با اشاره به اینکه کم خونی با کم آهنی متفاوت است; گفت: کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان باردار، شیرده و سالمند بیشتر دیده می شود. این گروه ها بدون انجام آزمایش خون می توانند آهن مصرف کنند و کمبود آهن در کسانی که دچار مشکلات دستگاه گوارشی از جمله زخم معده هستند، نیز بیشتر دیده می شود.

 

  نظرات ()
ژان پیاژه(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

ژان پیاژه در نهم اوت 1986 در شهر نوشاتل (در کشور سوئیس) به دنیا آمد از همان دوران کودکی پیش‌رس بودن ذهن پیاژه علاقه‌های مکرر به مطالعات زیست‌شناسی از سویی و فلسفه از سوی دیگر به خوبی آشکار بوده وی در فاصله سالهای 1923 تا 1962 پیاژه 41 جلد کتاب به رشته تحریر درآورده است.البته این به استثنای مقالات و سخنرانی‌های او و 24 جلد کتابی است که با همکاران و محققان دیگر، ...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کشف راه کاری جدید و امیدبخش برای درمان هپاتیت C نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

محققان، فاکتور جدیدی را شناسایی کرده اند که می تواند در درمان هپاتیت C کاربرد داشته باشد.
به گزارش  ایسنا، گروهی از دانشمندان شامل محققان دانشگاه اوتا دریافته اند که پیوند یک بازدارنده ویروس هپاتیت C به مواد ژنتیکی ویروس باعث تغییرات اساسی مهمی می شود که ممکن است به میزان شدید روی توانایی تکثیر ویروس تاثیر بگذارد.
این کشف که شرح آن در نشریه پیشرفتهای آکادمی ملی علوم به چاپ رسیده، می تواند هدف جدید بالقوه ای برای ابداع روش های نوین ساختاری برای درمان این بیماری خطرناک باشد.
به گفته پژوهشگران، هپاتیت C یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی است که در حال حاضر بیش از 170 میلیون نفر در جهان به آن مبتلا هستند و سالانه دو میلیون تا سه میلیون مورد جدید ابتلا به این بیماری عفونی تشخیص داده می شود.
آمارها نشان می دهد که در آمریکا عفونت حاصل از ویروس هپاتیت C مهمترین عامل بروز سرطان کبد و هم چنین پیوند کبدی است و تقریبا 10 هزار نفر در این کشور هر سال بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. در حال حاضر موثرترین روش درمان هپاتیت C ماده ای موسوم به «پگیلیتد اینترفرون» است که اغلب در ترکیب با یک داروی ضد ویروسی موسوم به «ریباویرین» مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر دارل، محقق اصلی پژوهش و استاد شیمی پزشکی و بیوشیمی دانشگاه اوتا در این زمینه اظهار داشت: درمان های موجود برای عفونت هپاتیت C، اثرگذاری محدودی دارند و در کمتر از 50 درصد موارد جواب می دهند; اما در این تحقیق مولکول های کوچکی گزارش شده اند که تکثیر ویروسی متوقف می کنند و فرصت های بالقوه ای را برای روشهای درمانی جدید و موثرتر عفونت هپاتیت C ارائه می کنند.
ویروس هپاتیت C یکی از اعضای خانواده ویروس های فلاوی ویریدائه ها است که هم چنین شامل ویروس هایی است که باعث بروز تب زرد و تب دانگ می شوند. شش ژنوتیپ اصلی از ویروس هپاتیت C وجود دارد که از لحاظ محتوی ژنتیکی اندکی با هم متفاوت هستند و در واکنش به درمان با هم فرق دارند. ویروس هپاتیت C یک زنجیره منفرد از اسید ریبونوکلئیک به عنوان ماده ژنتیکی خود دارد و با نسخه برداری از این رشته خود را تکثیر می کند.
مطالعات قبلی نشان داده است که ساختار سه بعدی رشته RNA ویروس هپاتیت C ظاهرا برای آغاز پروسه تکثیر ویروسی حیاتی است.
دکتر دیویس و دستیارانش در کالیفرنیا یک مولکول کوچک بازدارنده تکثیر ویروس هپاتیت C موسوم به»11-Isis« را مورد مطالعه قرار دادند تا دریابند این مولکول چگونه مانع از تکثیر ویروسی می شود.
آنها دریافتند که 11-Isis به نقطه ای از رشته RNA ویروسی پیوند می خورد که برای تمام شش ژنوتیپ ویروس هپاتیت C مشترک است. در نتیجه این پیوند ساختار رشته RNA به شیوه ای تعیین می کند که احتمالا جلو ساخت پروتئین های ویروسی را می گیرد. بازدارنده 11-Isis به شیوه ای موثربخش از عملکرد  RNA را حذف می کند که طبق آزمایشات این بخش برای عملکرد مناسب ژنوم ویروس هپاتیت مورد نیاز است.
دکتر دیویس در این خصوص تصریح کرد: پیوند 11-Isis منجر به یک تغییر ساختاری اصلی در منطقه خاصی روی رشته RNA ویروس هپاتیت C می شود که به اعتقاد ما در تکثیر سلولی نقش حیاتی دارد; بنابراین این تغییر ساختاری مکانیسم احتمالی را برای فعالیت ضد ویروسی 11-Isis و سایر بازدارنده های تکثیر ویروس هپاتیت C در این طبقه بندی شیمیایی فراهم می آورد.
وی در پایان تاکید کرد: اکنون که از ساختار این بازدارنده مطلع شده ایم، می توانیم از آن به عنوان اساسی برای ابداع راهکاری استفاده کنیم که فعالیت ضد ویروسی آن را افزایش دهد و امیدی تازه برای درمان عفونت هپاتیت C باشد.

 

  نظرات ()
مصرف خودسرانه داروهای خواب آور و آرام بخش، اعتیادآوراست نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

کارشناس درمان اداره اعتیاد وزارت بهداشت نسبت به مصرف خودسرانه و بی رویه داروهای خواب آور و آرام بخش هشدار داد و گفت: مصرف خودسرانه این داروها می تواند وابستگی و اعتیاد ایجاد کند.
دکتر گیلانی پور در گفت وگو با ایسنا، گفت: داروهای خواب آور بویژه داروهایی مانند دیازپام و لورازپام داروهایی هستند که برخی برای خواب و کم کردن اضطراب استفاده می کنند و تصور می کنند که چون این داروها را از داروخانه تهیه کرده اند و یا پزشک تجویز کرده است، اعتیادآور نیستند.  وی با تاکید بر آن که مصرف داروهایی که برای ضد اضطراب یا به عنوان خواب آور استفاده می شود حتما باید با نظر پزشک باشد، ادامه داد: از طرف دیگر مصرف این داروها باید به میزانی باشد که پزشک تجویز می کند و از مصرف خودسرانه آنها باید اجتناب کرد; چرا که این داروها می توانند وابستگی و اعتیاد ایجاد کنند.  دکتر گیلانی پور در ادامه با اشاره به داروهایی مانند «متادون» و «بوپرنورفین» که در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: «متادون» و «بوپرنورفین» داروهای داروخانه ای نیستند و از جمله داروهایی هستند که توسط معاونت غذا و داروی هر دانشگاه صرفا به مراکز درمان سو» مصرف مواد تحویل داده می شوند. این داروها در سطح داروخانه های کشور توزیع نمی شوند و توسط معاونت غذا و دارو هر دانشگاه کنترل می شوند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در جهت درمان اعتیاد، ادامه داد: در حال حاضر به منظور درمان سو» مصرف مواد، مراکزی (دولتی و خصوصی) به صورت سرپایی بیماران را پذیرش می کنند و به ارایه درمان های نگهدارنده و درمان های سم زدایی می پردازند.
به گفته دکتر گیلانی پور، درمان های نگهدارنده اعتیاد با داروهایی مانند متادون و بوپرنورفین انجام می شود و درمان های سم زدایی درمان هایی هستند که بر پایه پرهیز از مصرف مواد طراحی می شوند. همچنین مراکز درمان اعتیاد از پزشک دوره دیده برخوردارند و روانشناسان نیز مداخلات غیردارویی و مشاوره ای را در این مراکز انجام می دهند.  وی در این باره ادامه داد: علاوه بر این مراکز، گروهی از مراکز گذری نیز خدمات کاهش آسیب ناشی از سو» مصرف مواد را به مصرف کنندگان سخت دسترس ارایه می کنند. این مراکز علاوه بر آن که ثابت هستند از تیم های سیاری نیز برخوردارند که پرسنل این مراکز در مناطق پرخطر با شیوع مصرف بالای مواد، معتادان سخت دسترس را شناسایی کرده و خدمات لازم به آنها ارایه می شود.  دکتر گیلانی پور مصرف چندگانه مواد از سوی یک فرد معتاد را از مشکلات درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: ممکن است یک فرد همزمان ضمن مصرف مواد مخدر به مواد محرک، داروهای خواب آور و ... نیز وابسته باشد که مجموع این عوامل، درمان را مشکل می کند.

 

  نظرات ()
میزان شیوع آسم در تهران به 35 درصد می رسد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

دبیر سیزدهمین همایش روز جهانی آسم گفت: جدیدترین مطالعه ای که در خصوص شیوع علایم آسم در تهران صورت گرفته نشان می دهد، میزان شیوع این بیماری در تهران به 35 درصد می رسد.
دکتر محمدرضا فضل اللهی در آستانه برگزاری روز جهانی آسم در گفتگو با ایرنا با بیان این مطلب افزود: طی این مطالعه که سال گذشته در تهران انجام شد شیوع علایم آسم در گروه های سنی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد بیشترین شیوع آسم در کودکان است.
فوق تخصص ایمونولوژی یادآور شد: مهمترین علت افزایش شیوع آسم در تهران، آلودگی هوا، تغییر در شیوه زندگی و گرایش به صنعتی شدن زندگی ها و تغییر در الگوی تغذیه ای افراد از جمله استفاده از افزودنی های مواد غذایی است.به طور کلی 80 درصد کودکان مبتلا به آسم ، به خصوص آسمی که زمینه آلرژیک دارد علایم این بیماری را تا قبل از پنج سالگی نشان می دهند.
فوق تخصص ایمونولوژی اظهار داشت: شایعترین بیماری مزمن در کودکان، آسم است و علاوه بر این مهمترین علت منجر به بستری شدن کودک در بیمارستان نیز آسم به شمار می رود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: به طور کلی بر پایه مطالعات انجام شده میزان شیوع آسم در شهر های مختلف کشور، بین 7 درصد تا 15 درصد متغیر است و به طور متوسط شیوع آسم در کشور 10 درصد عنوان می شود. دبیر سیزدهمین همایش روز جهانی آسم که در تاریخ 13 اردیبشهت ماه برگزار می شود با بیان اینکه علل آسم شامل علل ژنتیکی و محیطی است گفت: در آسمی که علل ژنتیک دارد بیمار به طور ارثی و ژنتیکی زمینه ابتلا به آسم را دارد اما در آسمی که تحت تاثیر عوامل محیطی بروز می کند ، شیوه زندگی ، آلودگی هوا ، تغییرات آب و هوایی و ... منجر به بروز علایم آسم می شود. فوق تخصص ایمونولوژی اضافه کرد: همچنین استفاده زیاد از افزودنی ها در مواد غذایی، مصرف سیگار و دخانیات و استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها می تواند بروز علایم آسم را به جلو بیندازد و یا اینکه باعث شدت بیماری شود. وی با بیان اینکه مهمترین علامت آسم سرفه های طولانی مدت بیشتر از چهار هفته است گفت: این علایم می تواند به صورت خس خس سینه و یا تنگی نفس نیز بروز کند که معمولا در کودکان و در سنین پایین بیشتر به صورت سرفه های طولانی مدت دیده می شود.

 

  نظرات ()
مداخلات روانی ، اجتماعی در حوادث و بلایا(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


مراحل پاسخ روانی به دنبال بلایامراحل پاسخ روانی به دنبال بلایا :
بطور معمول بدنبال بحران هائی همچون سیل و زلزله ، افراد از مراحل مختلفی عبور می کنند .این مراحل بصورت خلاصه در جدول زیر آمده است :


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی- رفتاری در وابستگی به مواد افیونی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

    دکتر حمیدرضا احمد خانیها، منوچهر قرائی‌پور، دکتر لیلی پناغی
مقدمه: در این پژوهش اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران وابسته به مواد افیونی که تحت درمان نگهدارنده با نالترکسون بودند، ارزیابی شد.
مواد و روش‌کار: 90 بیمار وابسته به مواد افیونی 20 تا 49 ساله مراجعه‌کننده به مرکز روانپزشکی ایران که سم زدایی شده بودند و داروی نالترکسون را به‌عنوان درمان نگهدارنده دریافت می‌کردند به‌تصادف و به مدت 16 هفته در یکی از  سه گروه درمانی نالترکسون به‌تنهایی، نالترکسون با مدیریت وابستگی و نالترکسون با درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند. پیش از شروع مداخله‌های درمانی، آزمودنی‌ها با چک‌لیست شدت اعتیاد ارزیابی شدند. در پایان مداخله، هر سه گروه بار دیگر با چک‌لیست شدت اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
یافته‌ها: مقایسه سه گروه از نظر سطح ریزش، میزان همکاری و نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد نشان‌دهنده تفاوت معنی دار بین سه گروه بود. تغییرات معنی‌دار آماری به وجود آمده نشان دهنده اثربخشی مدیریت وابستگی و درمان شناختی- رفتاری در افزایش همکاری، کاهش ریزش و کاهش نمرات چک‌لیست شدت اعتیاد بود.
نتیجه‌گیری: برنامه مدیریت وابستگی به‌سرعت مصرف مواد را کاهش می‌دهد اما اثرات آن بعد از درمان کاهش پیدا می‌کند. تأثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش  مصرف مواد تا ماه‌ها پس  از پایان درمان ادامه می‌یابد.

 

  نظرات ()
سبک های دلبستگی و رضایت زناشوئی(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 

محقق: محمد رضا تابع جماعت

چکیده:
      این تحقیق به منظور پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی انجام گرفته است. تعداد نمونه شامل 150نفر از زنان و مردان متاهل از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای  تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر شاخص های مناسب آمار توصیفی...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی تاثیر درمان چندوجهی « زیستی- روانی- اجتماعی » برمصرف کنندگان هروئین نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 پژوهش تهیه شده توسط خانم دکتر شعاع کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تحت عنوان بررسی تاثیر درمان چندوجهی « زیستی-روانی -اجتماعی» بر مصرف کنندگان هروئین است که با نمونه ای متشکل از 30 مددجوی مرد معتاد به هروئین که در طول سال 83-82 جهت درمان دارویی (متادون) به موسسه تحقیقات ملی اعتیاد ایران مراجعه نموده بودند واز دو بیمارستان روزبه وفارابی انتخاب شده بودند صورت گرفته است.دامنه سنی مددجویان بین (34-23) سال که در دو گروه آزمایش(15 مرد) وگروه کنترل(15 مرد) به صورت هدفمند جایگزین ومورد مطالعه واقع شدند این طرح از نوع نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل که در این طرح گروه آزمایشی طی38جلسه تحت روان درمانیهای (گروهی- خانوادگی وانفرادی) قرار گرفتند ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ای است که توسط محقق ساخته وحاوی79 سوال می باشد به صورت کلی ابزار مورد استفاده محققین شامل مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه وسیاهه بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از دو روش کمی وکیفی استفاده شده که در بخش کمی از آمار توصیفی واستنباطی ودر بخش کیفی از مصاحبه و مشاهده استفاده شده وگزارش بخش کیفی تا جائی که امکان داشت به صورت کمی ارائه شد تااز صراحت بیشتری برخوردار باشد با توجه به موضوع تحقیق یافته ها در سه بعد زیستی، روانی واجتماعی ارائه شد در بعد زیستی نتایج تفاوت معنا داری را نشان نمی دهد اما در ابعاد روانی واجتماعی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد. پس بر اساس این نتایج می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که فرض درمان موفق با روش صرفاً داروئی در معتادین به هروئین حتی در طولانی مدت مردود است اما اگر به صورت چند وجهی وهمه جانبه به درمان اعتیاد پرداخته شود هر چند به زمان بیشتری نیاز می باشد اما درمان موفق امکان پذیر می باشد واز سویی دیگر به دلیل جنبه اعتیاد زایی متادون نمی توان به اینگونه درمان نگرش خوشبینانه ای داشت زیرا به راحتی با هروئین مبادله خواهد شد. 

 

  نظرات ()
روان درمانی رفتاری-شناختی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 ج) با توجه به اینکه در علت شناسی بیماریها و اختلالات مختلف روان پزشکی دیدگاهی بر دخالت عوامل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی مطرح می باشد، در درمان این اختلالات نیز رویکردهای مختلف زیستی مثل استفاده از داروها، روانی مثل درمانهای شناختی-رفتاری  و اجتماعی مثل توان بخشی مطرح است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رفتارهای ناکارآمد‏ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

در خانواده هایی که اعتیاد وجوددارد، افراد خانواده ‏رفتارهایی را نشان می دهند که رفتارهای سالمی نیستند ‏به عبارت دیگر رفتارآنها ناکارآمداست

‏ رفتار ناکارآمد یعنی بازگشت به رفتارهای ناسالم جهت ارضاء ‏نیازها:‏
تأثیر وجود یک عضو معتاد در خانواده شامل موارد زیر ‏است:‏
‏1-‏ اسرار خانواده شکل می‌گیرند. (مثلاً بی اعتمادی، ‏خشونت، سوء استفاده ‏‎...‎‏).‏
‏2-‏ اعضای خانواده احساس خجالت و شرمساری می‌کنند و ‏گوشه‌گیر می‌شوند (وجود مشکل باعث شرمساری آنها می‌شود ‏و در مورد وجود مشکل با کسی صحبت نمی کنند، احساس ‏تنهایی می‌کنند و ‏‎...‎‏).‏


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش آرامسازی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

دکتر حسین مولوی ، دکتر مختار ملک پور و همداد آرانپور

بر اساس تحقیقات انجمن آموزش سلامت و سوء مصرف مواد، درمان شناختی - رفتاری یکی از راهبردهای موثر در درمان اعتیاد است. این پژوهش با هدف بررسی نوع نگرش افراد سیگاری و غیر سیگاری نسبت به مصرف دخانیات انجام گرفته که به صورت تجربی اجرا شده است. بدین منظور تعداد 60 نفر از دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند : 1) گروه غیر سیگاری 2) گروه سیگاری، تحت عنوان گروه کنترل، بدون دریافت هیچگونه متغیر مستقل 3) گروه سیگاری، تحت عنوان گروه آزمایش، که آموزش درمان شناختی - رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل : سه پرسشنامه نگرش به مصرف سیگار و گرایش (وابستگی به نیکوتین یا تست فاگراستروم) و علائم ترک بود. به علاوه اطلاعات مربوط به ویژگیهای دموگرافیک آنها نیز جمع آوری گردید. ضریب پایائی (آلفای کرونباخ) در پرسشنامه های نگرش و گرایش و علائم ترک به ترتیب برابر 78% و 83% و 72% محاسبه شد. نتایج تحلیل واریانس نمرات نگرش در پیش آزمون نشان داد، نگرش افراد سیگاری و غیر سیگاری نسبت به مصرف دخانیات، دارای تفاوت معنی داری می باشد. (P=0). یعنی افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری نگرش مثبت تری نسبت به مصرف سیگار داشته اند. این میزان تفاوت 71 درصد بوده است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آزمایش بعد از دریافت آموزش درمان شناختی - رفتاری، نگرش منفی تری در مقایسه با گروه کنترل نسبت به مصرف سیگار از خود نشان داده اند (P=0) و این میزان تأثیر آموزش بر نگرش 92 درصد بوده است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت بین نمرات پس آزمون گرایش گروه آزمایش با گروه کنترل معنی دار می باشد (P=0). یعنی گروه آزمایش بعد از دریافت آموزش گرایش کمتری نسبت به گروه کنترل به مصرف سیگار نشان داده اند. که این میزان تاثیر آموزش بر گرایش 52 درصد بوده است. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت بین نمرات پس آزمون علائم ترک گروه آزمایش با گروه کنترل معنی دار می باشد (P=0). یعنی در گروه آزمایش بعد از دریافت آموزش، علائم ترک کمتری مشاهده گردید. که این میزان تاثیر آموزش بر علائم ترک 93 درصد بوده است

 

  نظرات ()
آلودگی هوا موجب افزایش تپش قلب و بروز حملات قلبی می شود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

  ازن یکی از مهمترین آلاینده های هوای تهران است که با افزایش گرما و تاثیر آن بر ترکیبات فتوشیمیایی تولید می شود و در بروز بسیاری از ناراحتی های جسمی و روحی موثر است بطوریکه تشدید بیماری های تنفسی،بروز نارسایی کلیه، اختلالات بینایی،ناراحتی های عصبی و روحی و مشکلات روان شناختی همگی از عوارض استشمام هوای آلوده است. گروه های حساس همچون کودکان، افراد مسن و بیماران با مشکلات زمینه ای بیش از دیگران در معرض آسیب هوای آلوده هستند.  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روان شناسی میانسالی(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

تغییرات شناختی:

   پژوهش نشان می دهد که هوش متبلور تا اواخر بزرگسالی (پیری) افزایش می یابد،در حالی که هوش سیال در اواخر 20 تا 30 سالگی یا اوایل 40 سالگی رو به کاهش می رود.
پنج توانایی-توانایی کلامی،استدلال استقرایی،حافظه کلامی، موقعیت یابی فضایی، و توانایی عددی - از مهارتهای متبلور و سیال استفاده می کنند.مسیر تغییر آنها نشان می دهد که میانسالی دوره اوج عملکرد در برخی از تواناییهای عقلانی بسیار پیچیده است.افراد میانسال،بر خلاف پندارهای قالبی، از لحاظ عقلانی در «بهار زندگی» هستند نه در «اوج پیری» (ویلیز و شای،1999)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عصاره موسیر ، اثرات ضد قارچی دارد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


   یافته های یک پژوهش نشان می دهد که عصاره تام "موسیر" دارای اثرات ضد قارچی است.  
به گزارش ایسنا این مطالعه تجربی با هدف تعیین اثرات ضد قارچی موسیر در برابر گونه های مختلف قارچی توسط روح الله فاتح ، کارشناس ارشد انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجام شده است. 
در این پژوهش ، اثرات ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی موسیر ایرانی پس از استخراج مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد می توان امیدوار بود که در آینده با جایگزینی این عصاره به جای داروهای ضد قارچی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی بوده اند، بتوان عفونت های قارچی را درمان کرد.  

  نظرات ()
روانشناسی کودک (2 تا 7 سالگی)(6) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

ذ)رشد شناختی (ذهنی )
از نظر پیاژه رشد عبارت است از دنباله ای از مراحل   که تمام کودکان آن را طی می کنند تا به سطح رشد افراد بالغ برسند. این دنباله مراحل   ثابت و غیر قابل تغییرند و همه کودکان تمامی این مراحل را به ترتیب ثابتی می   گذارنند و هیچ مرحله ای نمی تواند حذف شود. محدودیت های سنی برای هر مرحله مطلق    نیست و اگر کودکی در سن معینی رفتار ویژه ای را ابراز نکند نابهنجار نمی باشد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ورزش و کاهش وزن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

چرا به ورزش نیاز داریم ؟
زیرا ورزش روحیه , نشاط و سلامتی را افزایش داده و از بیماری ها جلوگیری می کند. مطالعات نشان می دهد که حتی کم تحرک ترین افراد با نیم ساعت فعالیت بدنی روزانه می توانند سلامت خود را به مقدار زیاد افزایش دهند.
ورزش و کاهش وزن
علاوه بر مزایای فوق ورزش برای کاهش وزن و حفظ وزن مناسب نیز مفید است.
بهترین ورزش برای کاهش وزن پیاده روی میباشد. بهترین زمان پیاده روی پس از صرف صبحانه است .  برای به دست آوردن نتیجه مناسب باید به مدت نیم تا یکساعت به طور پیوسته و با سرعت متوسط پیاده روی کرده  و پس از اتمام پیاده روی تا 2 ساعت نباید به جز آب چیز دیگری خورده شود.
نوشیدن آب هر نیم ساعت یک لیوان تا 2 ساعت پس از پایان پیاده روی و حداقل 8 لیوان روزانه به کاهش وزن کمک زیادی می کند.
چگونه ورزش به کاهش وزن و کنترل آن کمک می کند ؟
1- ورزش کالری ها را می سوزاند و مانع از تجمع چربی در بدن می شود.
2- متابولیسم ( سوخت و ساز ) بدن را افزایش داده و به کاهش وزن کمک می کند.
3- ورزش کمک می کند روند لاغری تا رسیدن به وزن دلخواه ادامه یابد. ( در کسانی که بدون ورزش و تنها با کاهش میزان غذای خود اقدام به لاغر شدن می کنند پس از مدتی بدن به غذای کم عادت کرده و کاهش وزن متوقف می شود . این حالت را اثر پلاتو گویند که در اثر کند شدن متابولیسم بدن ایجاد می شود ) .
4- ورزش حجم عضلات بدن را افزایش و میزان چربی بدن را کاهش می دهد. افزایش بافت عضلانی موجب افزایش متابولیسم بدن و سوختن بیشتر کالری ها می شود .
5- ورزش کیفیت زندگی را بهتر کرده و محرک بسیار خوبی در کاهش وزن است.

 

  نظرات ()
کاهش وزن شدید نوزادان عامل ناهنجاری گوارشی است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

یک فوق تخصص جراحی اطفال گفت: کاهش وزن شدید نوزادان که با عدم تحمل تغذیه خود همراه است از مهمترین عوامل ناهنجاری های مادرزادی گوارشی محسوب می شود.  
دکتر مهرداد معمارزاده افزود: انسداد داخل روده و تشکیل نشدن مری در نوزادان از بیماری های مادرزادی است که با بی توجهی مادران نسبت به عدم تحمل تغذیه توسط نوزاد به مرور زمان،نوزاد دچار عارضه شدید گوارشی و در نهایت مرگ آن را در پی خواهد داشت. 
وی در ادامه گفت: به علت نبودن ارتباط کلامی بین نوزاد و مادر، در خیلی از مواقع این بیماری ناشناخته می ماند و گریه بیش از حد نوزاد امری عادی برای مادر تلقی می شود. 
معمارزاده افزود: با تشخیص به موقع این بیماری که با اسهال و استفراغ شدید، رنگ پریدگی نوزاد و همچنین کاهش وزن شدید نوزاد بواسطه عدم تحمل تغذیه ای نوزاد همراه است،می توان به وجود این بیماری پی برد و با تشخیص و اعمال جراحی در روزهای آغازین توسط پزشک معالج سلامت نوزاد در سال های آتی را تضمین خواهد شد. 

  نظرات ()
افزایش چربی زیر پوست شکم نخستین علامت سندرم متابولیک است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 
افزایش حجم چربی زیر پوست شکم نخستین علامت سندرم متابولیک است که منجر به افزایش مقاومت بدن به انسولین،اختلال در تحمل گلوکز و در نهایت احتمال ابتلا به بیماری دیابت را افزایش می دهد.  
امیر افتخارزاده ،محقق و عضو انجمن دیابت ایران گفت: "سندرم متابولیک" نوعی اختلال در سوخت و ساز (متابولیسم) بدن است که فرد را مستعد ابتلا به دیابت کرده که این امر در افراد چاق شیوع بیشتری دارد. 
وی ادامه داد:افزایش حجم چربی زیر پوست شکم ،نخستین علامت سندرم متابولیک بوده که با افزایش "تری گلیسیرید" همراه است،که در این حالت فرد باید به منظور تشخیص سندرم متابولیک به سرعت مورد بررسی قرار گیرد. 
افتخارزاده تصریح کرد:افزایش مقاومت بدن نسبت به تولید انسولین (از نخستین هشداردهنده ها برای ابتلا به دیابت)،افزایش احتمال قند ناشتا و اختلال در تحمل گلوکز که به "پیش دیابت" معروف هستند،سرعت ابتلا به بیماری دیابت را افزایش می دهند. 
همچنین: ادامه افزایش مقاومت بدن نسبت به تولید انسولین و اختلال در توانایی پانکراس برای تولید انسولین،پیش دیابت را به دیابت ملیتوس نوع 2 پیشرفته تبدیل می کند. 

  نظرات ()
این دختر 3 ساله معتاد به سیگار است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

جدیدترین خبر رسیده از چین حاکی از آن است که یک دختر سه ساله به نام «یا وین» به سیگار کشیدن و مصرف زیاد مشروبات الکلی اعتیاد دارد. خانواده وی هم به دلیل مشغله بسیار زیاد اهمیت زیادی به این مسأله نمی دهند.

اعتیاد این دختر کوچک باعث شد که او هفته پیش که در حال بازی کردن در خیابان بود، با یک خودرو تصادف کند. او پس از پنج روز از کما در آمد و اکنون دچار جراحات بسیار زیادی شده است.

 در گذشته خانواده‌ها اهمیت بسیار زیادی به کودکان خود می‌دادند بطوری که حتی بسیاری از آنها کودکانشان را از خوردن زیاد شکلات و دیگر تنقلات منع می‌کردند، اما روز به روز شاهد کاهش این اهمیت هستیم.

جدیدترین خبر رسیده از چین حاکی از آن است که یک دختر سه ساله به نام «یا وین» به سیگار کشیدن و مصرف زیاد مشروبات الکلی اعتیاد دارد. خانواده وی هم به دلیل مشغله بسیار زیاد اهمیت زیادی به این مسأله نمی دهند.

 

در همین راستا، روزنامه «دیلی میل» پس از اعلام این خبر نوشت: اعتیاد این دختر کوچک باعث شد که او هفته پیش که در حال بازی کردن در خیابان بود، با یک خودرو تصادف کند. او پس از پنج روز از کما در آمد و اکنون دچار جراحات بسیار زیادی شده است.

والدین این کودک پس از این حادثه گفتند: ما چند وقت اخیر احساس کرده بودیم که رفتار فرزندمان کمی تغییر کرده اما علت آن را نفهمیده بودیم. پس از مدتی متوجه شدیم که او از جیب پدر خانواده سیگار می‌دزد و با رفتن به حمام آن را می‌کشد. بعد از بررسی دقیق تر مسأله متوجه شدیم که او اعتیاد پیدا کرده است.

گفتنی است سال گذشته نیز در حادثه‌ای مشابه، کودکی به سیگار اعتیاد داشت اما مدتی پیش اعلام شد که او زیر نظر پزشکان قرار گرفته و در نهایت آن را ترک کرده است.

 

  نظرات ()
جراحی بینی و عوارض؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱


اینکه فردی که تحت عمل جراحی قرار گرفته است از قبل مبتلا به پولیپ وسیع و منتشر بینی بوده است و همزمان با عمل زیبایی تحت عمل پولیپکتومی نیز قرار گرفته باشد و با توجه به اینکه ممکن است پولیپ ها در قسمت نزدیک به سقف حفره بینی قرار گرفته باشند برداشتن آنه ا و دستکاری آن قسمت ممکن است منجر به آسیب دیدن پایانه های بویایی شود


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ترانزیت مواد مخدر یکی از مشکلات کشور آذربایجان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

ترانزیت مواد مخدر یکی از مشکلات کشور آذربایجان

 

معاون نخست وزیر آذربایجان گفت: انتقال مواد مخدر از افغانستان به ایران و ترانزیت آن به جمهوری آذربایجان یکی از مشکلات مهم این کشور است.

'علی حسن اف' که رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر آذربایجان است روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ترانزیت مواد مخدر از ایران به آذربایجان، همچنان یکی از مشکلات اساسی این کشور است. وی اظهارداشت: برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از ایران به آذربایجان دو کشور اقدامات لازم را انجام می دهند اما هنوز هم این مشکل لاینحل باقی مانده است. وی یاد آورشد: با اجرای پروژه های بین المللی در آذربایجان سهم حمل و نقل در این کشور افزایش می یابد و این ممکن است روند ترانزیت مواد مخدر را بین ایران و جمهوری آذربایجان افزایش دهد. رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر آذربایجان در پایان تاکید کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ، پلیس آذربایجان به صورت جدی در این کشور با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند

  نظرات ()
پذیرش مهریه سنگین: اثبات عشق یا اثبات حماقت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست دختران قرار بگیرد و پسران از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.  

بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ "مهریه" می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خوب جویدن غذا همیشه برای سلامتی مفید نیست نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧


برخی از محققان ادعا کرده اند; توصیه قدیمی در مورد خوب جویدن غذا همیشه هم برای سلامتی مفید نیست.
مارکو مورگن استرن محقق کانتربری در انگلیس و دستیاران وی طی یک پژوهش 6 ساله بررسی کرده اند که چه غذاهایی در ما احساس رضایت ایجاد می کنند و بهترین شیوه خوردن آنها چیست؟
آنها دریافته اند; خوردن لقمه های بزرگتر و جویدن کمتر غذا برای کسانی که قصد دارند، لاغر شوند بهتر است. چون لقمه های بزرگتر برای هضم و تجزیه شدن در معده به زمان بیشتری احتیاج دارند. این بدین معنی است که در این صورت فرد مدت طولانی تری، احساس سیری می کند و انرژی حاصل از سوخت غذا آرام تر آزاد می شود. اما برای کسانی که ورزشکار هستند بهتر است که غذاهای نرم تر استفاده کنند و بیشتر لقمه های خود را بجوند.
این محققان تشریح کرده اند که نحوه جویدن غذا بیشتر به ویژگی های غذایی که می خوریم، بستگی دارد و بنابراین می توانید غذاهایی را انتخاب کنید که زیاد نیازی به جویدن ندارند.

 

  نظرات ()
پیشنهاد سکس دوست پسر و سردرگمی های دختر نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧


گامهای اولیه دوستی هایی که امروزه رواج دارند : 

رابطه ای بر مبنای دوستی  : 

یک نگاه ، یک پروژه دانشجوئی ، محل کار ، دانشگاه ، مسیر رفتن به مدرسه ، اتوبوس مترو تاکسی ، اینترنت ، خرید و فروش ، اس ام اس اشتباه ، خیابان ، کوچه و ... به هر حال در زمان و مکانی یا بر حسب اتفاق  جرقه آشنایی زده میشه و به نوعی آغاز رابطه دوستی بین دو جنس مخالف . مسلما اول هر رابطه ای خوبه و ارتباطات زیاد . با گذر زمان و به میان امدن احساسات رنگ رابطه تغییر میکنه چون دو طرف هدف مشخصی از رابطه دوستی ندارند  عموما حجم بالای احساسات...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پرورش کودکان شاداب نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

اکنون که فصل تعطیلات مدارس در راه است ، چقدر اوقات فراغت فرزندانمان را جدی می گیریم .
 آیا می دانید که انسان همچون یک بستۀ انرژی عمل نموده و بایستی انرژی در آن گردش و جهت دهی شود ؟ نداشتن برنامه برای هدایت نیازهای درونی فرزندانمان راهی برای شکل گیری خشم است .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برنج سفید خطر دیابت را افزایش می دهد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

نتیجه تحقیقاتی که پژوهشگران دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام داده اند نشان می دهد که مصرف برنج سفید خطر ابتلا به بیماری دیابت (مرض قند) را افزایش می دهد. 
در گزارشی در این باره که در نشریه آمریکایی
Mebicine Internal of Archives    انتشار یافته، گفته شده استفاده از برنج قهوه ای و نان سبوس دار خطر مبتلا شدن به دیابت را یک سوم کاهش می دهد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی یا ADHD(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

 

ویژگیهای و اختلالهای توام

ویژگی های توصیفی و اختلال های روانی توام:

ویژگیهای همراه با این اختلال با توجه به سن و مرحله رشد فرد متغیر بوده و امکان دارد شامل ضعف در تحمل ناکامی , انفجارهای خشم , تحکم و سلطه گری , لجاجت , اصرار شدید و مکرر برای اجابت خواسته ها, نااستواری خلقی , ضعف روحیه , ملال , طردشدگی از سوی همسالان و عزت نفس ضعیف باشد.پیشرفت تحصیلی اغلب ضعیف و دچار اختلال است و به کشمکش بین


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
انبه تقویت کننده دستگاه گوارش نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

مرتضی صفوی متخصص تغذیه گفت: میوه انبه دهان را خوشبو و رنگ چهره را باز می کند، همچنین تقویت کننده دستگاه گوارش است. 
این متخصص تغذیه افزود: میوه انبه دارای اسیدسیتریک و تانن است. هسته آن بسیار چرب و حاوی نشاسته بالایی است که دهان را خوشبو و رنگ چهره را باز می کند. 
این متخصص تغذیه افزود: مصرف انبه تقویت کننده جسم ، روح و دستگاه گوارش است  و همچنین عطش را رفع می کند، ادرار آور، ملین و برای تقویت معده مفید است. 
صفوی گفت: انبه یکی از منابع غنی ویتامین
A    است. همچنین دارای مقادیر کافی ویتامینC    ، ویتامینB   ، پتاسیم، کلسیم و آهن است. ویتامینA    در تقویت بینایی چشم و حفظ سلامتی دندان ها، پوست، استخوان، غشاهای مخاطی و بافت های نرم بدن نقش مهمی دارد. 
این متخصص تغذیه اضافه کرد: نصف میوه انبه متوسط معادل یک واحد میوه است و 70 کالری انرژی دارد. طعم انبه رسیده و تازه شبیه مخلوطی از طعم هلو و آناناس است و بسیار آبدار و خوشمزه است. صفوی گفت: مصرف انبه برای چاق شدن افراد لاغر مفید است. مربا و ترشی انبه نیز برای تقویت معده مفید است.  

 

  نظرات ()
پیشگیری از اعتیاد در محیط کار(5) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

 

استروئید های آنابولیک چه موادی هستند ؟

رده ای از دارو ها هستند مشتمل بر هورمون مردانه تستوسترون و گروهی از تستوسترون های صناعی که در مقادیر مختلف برای بدنسازی و افزایش حجم عضلات بکار می روند . این داروها در زمینه های مختلف پزشکی هم چون درمان بیماری های عضلانی خاص، بعضی کم خونی ها، بیماری ایدز، سرطان پیشرفته پستان و پوکی استخوان مصرف می شوند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خواص درمانی چاشنی ها نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧


هندی ها به خوردن غذاهای تند و پرچاشنی معروف هستند، آیا هیچ وقت تصور کرده اید که این چاشنی ها می توانند غیر از طعم بخشیدن به غذا، مزیت دیگری نیز داشته باشند؟   به گزارش  ایسنا، شبکه خبری تورنتونیوز در مقاله ای می نویسد: چاشنی علاوه بر اینکه طعم مطبوع و دلچسبی را به غذای شما می دهند در عین حال مزایای پزشکی متنوعی نیز دارند و برای انسان مفید هستند.   چاشنی ها قرن هاست که به دلیل برخورداری از مزایای درمانی و خواص پزشکی استفاده می شوند و محققان هنوز به مطالعات خود برای بررسی خواص شفابخش آنها ادامه می دهند.   در این مقاله به چند نمونه از این چاشنی های مفید و خواص درمانی آنها اشاره شده است که عبارتند از:  
1   -پودر فلفل; این چاشنی درد مفاصل را تسکین می دهد. تحقیقات نشان می دهد; کاپسایسین موجود در فلفل تند دارای خاصیت ضدالتهابی است که می تواند در تسکین و کاهش تورم و دردهای ناشی از آرتریت مفید باشد.  
2-   دارچین; این چاشنی از بدن در برابر بیماری دیابت نوع دوم و بیماریهای قلبی محافظت می کند. بر اساس مطالعات; مصرف حدود نصف قاشق چایخوری دارچین گلوکز خون، کلسترول و میزان چربی تری گلیسیرید را پایین می آورد.  
3 -  پودر سیر; سلامت قلب شما را بهبود می بخشد. مصرف پودر سیر می تواند مقدار کلسترول و تری گلیسیرید را به طور متوسط تا 10 درصد کاهش دهد.  
4-   میخک; روغن میخک برای تسکین دندان درد شناخته شده است و بعنوان یک دهان شویه فوق العاده عالی، قابل استفاده است. ماده اصلی این روغن "اوگنول" است که خاصیت ضدالتهابی دارد و می تواند به کاهش سفتی و درد در عارضه آرتریت یا التهاب مفاصل کمک کند. میخک همچنین طبع گرم دارد و قبض دستگاه گوارش را کاهش داده و فرآیند هضم را تحریک می کند.  
5 -  زنجبیل; این چاشنی نیز حاوی انواع آنتی اکسیدان ها است و برای حفاظت از بدن در برابر بیماریها مفید است. زنجبیل اسپاسم ها را تسکین داده و نفخ دستگاه گوارشی را کاهش می دهد. همچنین درمان فوق العاده خوبی برای حالت تهوع مربوط به بیماری مسافرت یا بارداری است.  

 

  نظرات ()
علائم و نشانه های مسمومیت غذایی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

  باید به این نکته بیشتر دقت کنیم که مسمومیت ناشی از خوردن غذای آلوده مشکلی است که در این فصل زیاد می شود و پیامدهای آن بر اساس علت و میزان آلودگی، سن و سلامت مصرف کننده تفاوت دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روانشناسی کودک (2 تا 7 سالگی)(5) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

  زبان و تفکر
زبان،اساسی ترین،غنی ترین و با ثبات ترین حلقه اتصالی است که نسل های گذشته،حال و آینده را به یک وجود پویا و عظیم پیوند می زند. زبان مهمترین ضامن بقای رشد فکر انسان است.هر آنچه نسل های گذشته دیده،تجربه کرده،گذرانیده و اندیشیده اند از طریق زبان در اختیار کودک قرارمی گیرد.کودک با تسلط بر زبان مادری،بر لغات و ترکیبات و تغییر تبدیل های آنها دست می یابد وبه مجموعه  بیشماری از مفاهیم و تصورات ،افکار ،احساسات، تصورات هنری، منطق و فلسفه پی می برد. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ارتباط انسولین با اسکیزوفرنی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

گروهی از پژوهشگران آمریکایی در تحقیقات خود نشان دادند که عملکرد بد انسولین می تواند در سطح مغز منجر به بروز برخی از اختلالات روانی به ویژه اسکیزوفرنی شود. محققان مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت با کشف اتصال مولکولی میان یک نقص در مکانیزمهای انسولین در سلولهای مغزی و رفتارهای مشابه در اسکیزوفرنی موشها دریافتند که برخی از نقایص در عملکرد انسولین مثل بدعملکردیهایی که در دیابت و چاقی مفرط دیده می شوند، می توانند مستقیما با بروز برخی بیماریهای روحی روانی مثل اسکیزوفرنی ارتباط داشته باشند. به گزارش مهر این نتایج چشم انداز جدیدی را برای درک بهتر بیماریهای روانی که به بیماران متاثر از دیابت آسیب می رسانند ارائه می کند. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "می دانیم که سطح اختلالات خلق و خو و دیگر آسیبهای روحی در افراد دیابتی افزایش می یابد." این گروه از دانشمندان نشان دادند همانطور که انسولین، هورمونی است که متابولیسم گلوکز را در بدن تنظیم می کند هورمون دوپامین نیز نوعی انتقال دهنده عصبی است که فعالیتهای حرکتی و توجه را در مغز کنترل می کند. مشکلاتی که در عملکرد بد دوپامین ایجاد می شوند منجر به بروز اختلالات روانی عصبی مثل افسردگی، پارکینسون، اسکیزوفرنی، اختلال بیش فعالی و کاهش توجه می شود.
این محققان به منظور دستیابی به این نتایج موش اصلاح ژنتیکی شده ای را ایجاد کردند که در آن اختلال کاهش انسولین تنها در نورونها ظاهر شده بود.
براساس گزارش 
American Scientific  ، نتایج این تحقیقات نشان داد که رفتار این موش مشابه زمانی است که بیماران اسکزیوفرنی به دلیل اختلال درعملکرد دوپامین بروز می دهند.

  نظرات ()
پیشگیری از بیماری قلبی با بادام زمینی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٧

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->


  یک متخصص تغذیه گفت: آنتی اکسیدان هایی که در بادام زمینی وجود دارد موجب کاهش موادی در بدن می شود که از بروز سرطان ها و بیماری های قلبی - عروقی جلوگیری می کند. 
مرتضی صفوی در گفتگو با فارس افزود: بادام زمینی جزو گیاهانی محسوب می شود که در دسته مغزها قرار نمی گیرد. بادام زمینی دارای چربی بالایی است و 80 درصد کالری آن از چربی تامین می شود. 
این متخصص تغذیه اضافه کرد: بسیاری از مغزها منبع خوب تیامین، نیاسین، فسفر، روی و فولاد هستند و برخی از آنها منبع عالی سلنیوم، مس، منیزیم، منگنز، ویتامین 
E  هستند. 
صفوی گفت: مغزها غنی از ترکیبات گیاهی متفاوتی هستند مانند فلاونوئید که در همه مغزها یافت می شود. 
صفوی گفت: همه تصور می کنند که بادام زمینی جزو مغزهاست ولی یک نوع بنشن است و در گروه نخود و لوبیا قرار می گیرد. مغزها چون از گیاه تولید می شوند به طور طبیعی فاقد کلسترول هستند. 
وی گفت: آنتی اکسیدان هایی در این مغزها وجود دارد که موجب کاهش تشکیل موادی در بدن می شود که به کاهش سرطان و بیماری های قلبی - عروقی کمک می کند.  این متخصص تغذیه افزود: مغزها در گیاهان اندازه کوچکی دارند ولی بهترین منبع پروتئین هستند و در اغلب موارد بیشتر از 75 درصد انرژی آنها از چربی تامین می شود

  نظرات ()
اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی یا ADHD(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

اگرچه اعتبار شناسایی نشانگانی که هم اکنون ‏ADHD‏ شناخته می شود از آن استیل است اما خود او تصدیق کرد که اشارات به چنین کودکانی به دهه 1860 بر می گردد . در سالهای بعد محققان بر روی مولفه فعالیت حرکتی اختلال تاکید کردند که در نهایت باعث استفاده از عنوان بیش فعالی یا پرجنبی برای این اختلال شد.در زمانی این تاکید بر روی بیش فعالی باعث نفی مسائل مشخص کننده دیگر شد اما امروزه عقیده بر این است که اختلال با بیقراری عدم آرامش و بیش فعالی حرکتی عمومی همراه است.دیگران سعی در توصیف نشانه های بسیار زیادی کردند که در واقع هر کودکی طی دوران رشد خود دست کم تعداد کمی از آنها را نشان می دهد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
استفاده از پله ها به حفظ سلامت بیشتر کمک می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥


استفاده از پله ها از معدود فعالیت های روزانه است که از حد خفیف تا شدید قابل انجام است، تغییر نمی کند، نیاز به استفاده از وسیله خاصی هم ندارد و در عین حال انجام آن احمقانه به نظر نمی رسد. 
   پژوهشگران ایرلندی تاکید کردند: استفاده از پله ها می تواند به حفظ تناسب اندام و در نتیجه بهره مندی از سلامت بیشتر، کمک کند.  
این محققان پس از تجزیه و تحلیل پیامدهای بالا رفتن از پله ها یک یا دو نوبت در طول یک روز کاری به این نتایج دست یافته اند.  
روزنامه گلوب اند میل به نقل از پروفسور کولین بورهام استاد انستیتو کالج دانشگاهی دوبلین در بخش ورزش و سلامت نوشت: نکته اصلی در این پژوهش این است که استفاده از پله ها از معدود فعالیت های روزانه است که از حد خفیف تا شدید قابل انجام است، تغییر نمی کند، نیاز به استفاده از وسیله خاصی هم ندارد و در عین حال انجام آن احمقانه به نظر نمی رسد.  
این تحقیق روی 8 زن فارغ التحصیل دانشگاه دوبلین انجام گرفت که در نوبت ها و دوره های مختلف از پله ها بالا می رفتند.  
محققان دریافتند: پس از پایان دوره در مقایسه با گروه کنترل در زنانی که از پله استفاده کرده بودند، 17 درصد تناسب آیروبیک افزایش یافت و کلسترول بد در خون آنها نیز 8 درصد کاهش پیدا کرد.

  نظرات ()
انواع روشهای رابطه جنسی بین زوجین و مسایل شرعی پیرامون آن نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

هدف از درج این مقاله آشنایی افرادیست که قصد ازدواج دارند و با اصطلاحات انواع رابطه  اشنایی ندارند و همینطور رفع برخی ابهامات از نظر مسایل شرعی و پزشکی پیرامون رابطه جنسی بین زوجین است .

انجام رابطه جنسی بر دو قسم است که شاید هر قسمت پوزیشنها و حالات مخصوص به خود را داشته که تعداد مجموع آنها بیش از 80 پوزیشن میباشد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اضطراب نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

اضطراب در لغت به معنی پریشانی، دلتنگی، نگرانی، ناآرامی، آشفتگی وحتی به معنی خوروشیدن دریا می باشد. 
   ولی در اصطلاح روانشناسی : درحالت عادی به یک واکنش طبیعی اطلاق میشود که لازم وجزئی از رفتارهای روزمره ی انسان بوده وباعث رشد وتکافووپیشرفت فرد می شود اما این حالت اضطراب زمانی که از حالت عادی خارج شده و


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روانشناسی کودک (2 تا 7 سالگی)(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

  ج) رشد حرکتی
حدود سه سالگی، قدرت به کار گرفتن موثر اشیا» به وجود می آید. در این هنگام، قدرت تجسم و تخیل کودک بیشتر می شود و دیگر در موقع بازی کردن با مکعب های چوبی، مانند دو سالگی آنها را بی هدف به این طرف و آن طرف نمی اندازد، بلکه این قطعات را به شکل های مختلف روی هم چیده و از آنها خانه و برج می سازد یا با پشت سر هم قرار دادن آنها، قطار درست می کند. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چند سوال در مورد آمیزش جنسی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

اگر بخواهم حامله شوم، چه زمانی برای آمیزش بهتر از سایر اوقات است؟
برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. اسپرم می تواند دو تا سه روز زنده بماند، اما تخمک فقط 12 تا 24 ساعت زنده خواهد ماند. برای افزایش احتمال حامله شدن، باید در حوالی زمان تخمک گذاری، بیشتر از یکبار آمیزش داشته باشید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اختلال اوتیسم (3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

عقب ماندگی ذهنی

بیشتر کودکان اوتیستیک عقب مانده ذهنی هستند .برآورد شده است که 60 در صد کودکان اوتیستیک هوشبهر کمتر از 50، 20 درصد بین 50 و 70 و 20 درصد هوشبهر 70 یا ببشتر دارند(ریتوو و فریمن،2000).همانند کودکان سالم و کودکان عقب مانده عملکرد تحصیلی کودکان اوتیستیک را می توان از روی هوشبهر آنها پیش بینی کرد(کراتوچویل و موریس،1381).


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جوانه های بروکلی مانع از بروز سرطان معده می شوند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

محققان آمریکایی دریافتند که جوانه های سه روزه کلم بروکلی، باکتری pylori Helicodacter که عامل اصلی بروز سرطان معده می باشد را سرکوب می کنند.
جدفاهی از دانشکده پزشکی جان هاپکینز، معتقد است که تاثیر پیشگیرانه
sulforaphane و phytochemical موجود در بروکلی برای تقریبا دو دهه گذشته شناخته شده است اما برای نخستین بار است که یک طرح پژوهشی تاثیر مصرف بروکلی بر جلوگیری از سرایت باکتری که منجر به سرطان معده می شود را نشان می هد.
محققین از 48 مرد و زن ژاپنی که باکتری
Helicodacter در آنها سرایت کرده بود ثبت نام به عمل آورده و روزانه مقدار 70 گرم جوانه بروکلی یا یونجه را برای مدت هشت هفته برای آنان تجویز کردند و پس از آن شدت انتشار باکتری یاد شده را در روز نخست، هفته چهارم و هشتم آزمایش کردند.
پژوهشگران یاد شده در نتیجه گیری خود که در
Research Prevention Cancer چاپ شد اعلام کردند که سطح انتشار باکتری یاد شده به طور چشمگیری در بیماران یاد شده کاهش یافت اما در بیمارانی که جوانه یونجه مصرف کردند به همان مقدار قبل باقی ماند.

  نظرات ()
اهمیت لامسه در روابط زناشویی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

بودا در یکی از جلسات برای شاگردان خویش چنین گفت: من هیچ شکل،رایحه ، صدا ویا تماسی را مانند وجود یک زن سراغ ندارم که بتواند اینچنین در یک مرد ایجاد هیجان کند. درواقع زمانی که ما چیزی را میبوئیم فقط بینی ما آن را حس میکند. این وضعیت برای در کلام و سایر حواس نیز صادق است بجز حس لامسه…در تمام سطح پوست ما مراکز لامسه وجود دارند.وقتی می گوییم که کسی را با تمام وجود دوست داریم اغراق نکرده ایم چون در عشق هر نقطه از سطح بدن ما مرکزی برای احساس لذت میباشد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
افزایش قدرت فیزیکی سربازان با اسکلت مصنوعی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

شرکت لاکهید مارتین با ابداع اسکلت بندی مصنوعی قابل پوشش برای سربازان، امکان حمل فردی تجهیزات را تا وزن 90 کیلوگرم برای سربازان به وجود آورده است.
شرکت لاکهید مارتین به منظور افزایش توانایی فیزیکی و مقاومت سربازان ابزاری جدید با نام اختصاری
HULC ارائه کرده است که توانایی حمل بیش از 90 کیلوگرم وزن را در فرد به وجود خواهد آورد.
به گفته متخصصان فردی که از این اسکلت بندی خارجی برای بلند کردن چنین وزنی استفاده می کند، تنها 2 الی 4 کیلوگرم اضافه بر وزن خود را احساس خواهد کرد. این در حالی است که وزن تجهیزات نظامی که توسط یک سرباز در برخی از عملیات حمل می شود گاهی به بیش از 58 کیلوگرم نیز می رسد.
توانایی
HULC در بهبود قدرت افراد متفاوت از دیگر انواع اسکلت بندی های خارجی بوده و به طول کابل انرژی خود محدود نیست. باطری تیتانیومی این ابزار که در قسمت پشت آن نصب شده است قدرتی 4 برابر باطری های لیتیومی داشته و می تواند تا 96 ساعت انرژی این اسکلت مصنوعی را تامین کند.
استفاده از
HULC بسیار ساده بوده و فرد می تواند به راحتی آن را به تن کند و در قسمتهای مچ دست، شانه ها و رانهای پا به بدن فرد بسته می شود. قسمت کف پا در این لباس تمامی وزن فرد را مستقیما به زمین منتقل می کند. همچنین در این قسمت حسگرهای فشارسنجی تعبیه شده است که می تواند اطلاعات مرتبط با سرعت و شیوه راه رفتن فرد را به رایانه ای خارج از منطقه ارسال کند که این رایانه با پردازش این اطلاعات حرکات اسکلت بندی خارجی را بهبود داده و سرعت می بخشد.
بر اساس گزارش ام اس ان بی سی،
HULC امکان راه رفتن، دویدن، زانو زدن و خزیدن از میان اجسام متفاوت را به فرد داده و در صورت نیاز به جدا شدن سریع این لباس از بدن فرد در عرض 30 ثانیه می توان HULC را از بدن جدا کرد.

  نظرات ()
استفاده از فیزیک نجومی در درمان بیماران قلبی نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

محققان دانشگاه بورنموث حین مطالعه و شبیه سازی جریانهای گداخته فلزی درون سیاره ها دریافتند که می توان از چنین شیوه ای برای مشاهده جریان خون در بدن بیماران قلبی و موقعیت یابی لخته های خون استفاده کرد.
زمین شناسان در حال مطالعه بر روی چگونگی تشکیل فلز گداخته در مرکز سیاره ها در زمان شکل گیری دریافتند که تحقیقات آنها می تواند در کشف چگونگی جریان خون در قلب انسان نیز موثر باشد.
این تحقیقات در حال حاضر تاثیر قابل توجهی در یافتن موقعیت لخته های خونی که می توانند سلامتی افراد را با خطر جدی مواجه سازند داشته است.
اخترشناسان از مدلسازی های پیچیده رایانه ای که برای یافتن جریان فلز گداخته در میان صخره ها مورد استفاده قرار می دادند سود جسته و پزشکان را در مشاهده مناطقی که احتمال لخته شدن خون در قلب بیماران وجود دارد یاری کردند. پزشکان سپس موفق به تایید وجود لخته خون در فردی بیمار و درمان وی با استفاده از این روش شدند.
نیک پتفورد زمین شناس و قائم مقام دانشگاه بورنموث که رهبری این تحقیقات را به عهده داشته است اظهار داشت که گروه تحقیقاتی وی مشغول مطالعه بر روی چگونگی انباشتگی فلز گداخته در هسته سیاره ای مشابه زمین طی چند میلیون سال که نسبت به دوره های زمین شناسی زمانی کوتاه به شمار می رود، بوده اند. جریانهای فلزی در میان شکافهایی که در نتیجه برخورد سیاره با اجرام خارجی در دروه های اولیه شکل گیری به وجود آمده اند روان هستند.
محققان با استفاده از تصاویر زمین شناسی مدل رایانه ای این جریانها را بازسازی و مسیر جریانها را مورد مطالعه قرار دادند. به گفته پتفورد پس از گفتگو با پزشکان این گروه دریافتند که سیستم رگهای بدن انسان نیز مشابه این شکافهای سیاره ای بوده و می توان با روشی مشابه مسیرهای جریان خون را درون بدن انسان مشاهده کرد.
پتفورد با همکاری گروهی از پزشکان از دستگاه ام آر آی برای تصویر برداری از سیستم رگهای خونی فردی بیمار استفاده کرده و جریان خون وی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. نتایج بررسی ها از احتمال وجود مقادیری خون راکد در قلب بیمار خبر می داد و پزشکان با استفاده از تصاویر و شبیه سازی رایانه ای موفق به موقعیت یابی دقیق لخته خون در بدن بیمار شدند.
بیماری های قلبی یکی از کشنده ترین بیماری ها در انگلستان به شمار می رود و سالانه بیش از 200 هزار بیمار جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری ها از دست می دهند.
بر اساس گزارش تلگراف، محققان امیدوارند با بهبود این شیوه تحقیقی- درمانی طی سالهای آینده بتوانند از میزان مبتلایان کاسته و جان انسانهای بیشماری را نجات دهند. اکنون تلاش برای دستیابی به جزئیات پزشکی و درمانی بیشتری در این شیوه به منظور امکان استفاده دائم از این تکنیک برای تشخیص لخته های خون در قلب بیماران توسط این گروه تحقیقاتی آغاز شده است. 
 

  نظرات ()
بهداشت دهان و دندان از عفونت های قلبی پیشگیری می کند نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥

"شبنم زعفری نوبری" کارشناس پرستاری در پژوهشی به رابطه بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از عفونت های قلبی پرداخته است.
در این پژوهش آمده است، پیشگیری از بیماری های دندانی عامل مهمی در جلوگیری از بیماری های عفونی قلب مانند آندوکازدیت است.
بنابراین گزارش، آنتی بیوتیک تراپی، احتمال ورود باکتری به سیستم خونی را کاهش می دهد اما آنتی بیوتیک تراپی در مورد بیمارانی به کار می رود که خطر بالایی از آندوکاردیت بیماری های عفونی را داشته باشند.
گفتنی است، بیماران با دریچه مصنوعی، آندوکاردیت قلبی، بیمارانی که تعویض قلب شده اند و بیماری های مادرزادی قلبی و سیانوتیک ترمیم نشده از جمله افرادی هستند که در ریسک بیشتری برای پیامدهای ناشی از آندوکاردیت باکتریال قرار دارند.

  نظرات ()
عروق غیر طبیعی مغز از جمله علل ایجاد بیماری صرع است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥


سکته های مغزی،عروق غیر طبیعی و علت های مادرزادی در بیماران از جمله عوامل ایجاد بیماری صرع هستند.
زینب محمدعلی نیا،کارشناس پرستاری در پژوهشی به درمان های دارویی و غیردارویی در درمان صرع پرداخت.
در این پژوهش آمده است : صرع از جمله بیماری های مزمنی است که در آن حملات به اشکال خاصی، به صورت غیر قابل پیش بینی ایجاد می شود.
سکته های مغزی،عروق غیر طبیعی،علل مادرزادی،ضربه های مغزی،تومورهای مغزی، بیماری های تحلیل برنده، الزایمر و عفونت های مغزی از جمله علل این بیماری هستند.
درصد قابل توجهی از موارد صرع را می توان با برطرف نمودن علت زمینه ای درمان کرده و نیاز به داروهای ضد صرع را کم نمود.
هدف از درمان دارویی قطع و یا به حداقل رسانیدن تعداد حملات تشنج بدون ایجاد عوارض جانبی جدی و خطرناک است.
روش های غیر دارویی این بیماری منحصر به مواردی است که بیمار به درمان دارویی پاسخ نداده و نوع و تعداد حملات صرع به شکلی باشد که زندگی عادی فرد را از نظر فیزیکی و روانی مختل کند.

  نظرات ()
کیوی سرشار از ویتامین C است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٥


یک متخصص تغذیه گفت: کیوی باعث کاهش چربی خون می شود.
 مسعود کیمیاگر گفت: کیوی سرشار از ویتامین C است و ویتامین C موجود در کیوی بیشتر از سایر مرکبات مانند پرتقال و نارنگی است; به طوری که در100   گرم کیوی 100 میلی گرم  ویتامین C وجود دارد که در پرتقال چنین مقداری وجود ندارد.
وی گفت: کیوی به دلیل داشتن پتاسیم، باعث کاهش فشار خون در افراد مبتلا به بیماری فشار خون می شود و چربی خون را نیز کاهش می دهد.
این متخصص تغذیه اضافه کرد: کیوی به دلیل داشتن دانه های ریزی که دارد، در بدن برخی از افراد حساسیت  و حالت اسیدی در معده ایجاد می کند. کیمیاگر افزود: کیوی حدود 60 کالری انرژی دارد. 11/1 کربوهیدرات و20 میلی گرم کلسیم دارد.

  نظرات ()
یوهان فردریک هربارت (Johann Friedrich Herbart) (۱۸۴۱-۱۷۷۶) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
 
   
  هربارت یک فیلسوف بود و شهرت او بیشتر به‌عنوان ”پدرش روانشناسى تربیتى علمى است. البته روانشناسى او علاوه بر تأثیر بر تعلیم و تربیت، به‌خودى خود نیز در تاریخ علم روانشناسى جایگاه با اهمیتى را اشغال نموده است. او دو کتاب مهم درسى در روانشناسى نگاشت و تأثیر قطعى بر روانشناسى تجربى و علمى جدید داشت. در قرن حاضر نه تنها روانشناسى بر علوم تربیتى تأثیر گذارده، بلکه توقع و انتظار تعلیم و تربیت تأثیر بسیارى بر روانشناسى نهاده است. هربارت تا سن دوازده سالگى به مدرسه نرفت و تحت تعلیم مادر با لیاقت خود به تحصیل پرداخت. در سن دوازده سالگى Gymnasium رفت و مدت شش سال در آنجا به تحصیل مشغول بود. در هجده سالگى به دانشگاه رفت. در سن بیست و سه سالگى به سویس رفت و در آنجا مصلح معروف تعلیم و تربیت پستالوزى (Pestalozzi) را ملاقات کرد. از آنجا به دانشگاه گوتینگن (Göttingen) در آلمان رفت و پس از دریافت درجه دکترى با سمت دانشیارى در آنجا به تدریس مشغول شد و در رشته‌هاى فلسفه و تعلیم و تربیت به نوشتن پرداخت.  
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
  پس از مرگ کانت در سال ۱۸۰۴ از او درخواست شد که به‌جاى او به کرسى استادى در کنیگزبرگ (Königsberg) بنشیند. او در آنجا به تکمیل سیستم روانشناسى و حل مسائل آموزش و پرورش پرداخت. او در کتاب مهم خود تحت عنوان ”علم روانشناسی“ (Psychologie al Wissenschaft) (۱۸۲۴) عقیده خود را مبنى بر علمى بودن این رشته به روشنى و قاطعیت بیان نمود. اگرچه او زیاد به فایده علمى ”آزمایش“ در حل مسائل روانى معتقد نبود، مع‌هذا چنان دیدگاه مثبتى نشان داد که به زعم برخى او آغازگر روانشناسى آلمان بود. او در پاسخ به این سؤال که روانشناسى چیست؟ چنین پاسخ داد: ”روانشناسى علم است، و براساس تجربه، متافیزیک و ریاضى قرار گرفته است.“  
 
  روانشناسى علم است. این بیانیه کاملاً مشخص و جدید است، گرچه باید توجه داشت که در آلمانى لغت Wissenchaft تنها محدود به علم تجربى نمى‌شود، هربارت روانشناسى را یک علم آزمایشگاهى نمى‌دانست، گرچه او ریاضى را روش آن مى‌دانست، روشى که اساس علوم تجربى یعنى علم گالیله و نیوتن محسوب مى‌شد. او مخالف استفاده از آزمایش و نیز اطلاعات فیزیولوژى در روانشناسى بود. ولى کاملاً موافق شناسائى رواشناسى به‌عنوان یک ”علم“ (Wissencshaft) مستقل بود. او همچنین متافیزیک را اساس روانشناسى به‌حساب مى‌آورد. آنچه که هربارت به روانشناسى داد، در واقع ارزش و حیثیت بود. او آن را از فلسفه و فیزیولوژى بیرون کشید.  
 
  هربارت معتقد بود که روانشناسى ”عینی“ است. این بدان معنى نیست که بگوئیم روانشناسى ”آزمایشی“ (Experimental) است. مشاهده (Observation) و نه ”آزمایش“ (Experiment) روش روانشناسى است، که خود از ”تجربه“ نشأت مى‌گیرد. رویکرد هربارت به روش مشاهده، این تأثیر را داشت که روانشناسى او را از روانشناسى ذهن‌گراى کانت جدا ساخت و بالقوه به روانشناسى عینى‌گرائى انگلیس پیوند داد. روانشناسی، طبیعت ریاضى (Mathematical) دارد. این تفاوت دیگرى است بین روانشناسى و فیزیک. فیزیک هر دو روش علمى یعنى محاسبه و آزمایش را به‌کار مى‌برد. روانشناسى فقط از روش محاسبه استفاده مى‌کند. با تأکید بر این جنبه در حقیقت هربارت در ایجاد مفهوم سنجش و اندازه‌گیرى کمى نسبت به فخنر مقدم بود. بداعت روش فخنر درآمیختن روش ریاضى هربارت و روش آزمایشگاهى وونت بود. حتى مى‌توان گفت که مفهوم آستانه (Limen) که اساس پسیکوفیزیک (Psychophysics) فخنر بود نیز از هربارت آمده است.  
 
  رواشناسى ماهیت ماوراء طبیعى (Metaphysical) دارد. این چیزى است که سبب تفاوت بین روانشناسى و علوم فیزیکى مى‌گردد. روانشناسى ماوراء طبیعى است، و فیزیک آزمایشگاهى است. این برداشت در واقع نقطه ضعفى در روانشناسى علمى هربارت بود که سبب شد که روانشناسان علمى بعد از او مانند وونت او را طرد نمایند.  
 
  تا اینجا دیدیم که از نظر هربارت روانشناسى چیست. حال باید پرسید که روانشناسى چه نیست؟ روانشناسى ”تحلیلی“ (Analytic) نیست. روان صاحب وحدت است و قابل تجزیه و تقسیم نیست. این همان اعتراض آشنائى است به تجزیه روان که از دکارت تاکنون وجود داشته است. هربارت از این موضع قاطعانه حمایت کرد و از این رو وى از عینى‌گرایان انگلیسى فاصله گرفت. ممکن است ما این سؤال را مطرح کنیم که مگر نه این است که علم در اساس تحلیلى است. پاسخ هربارت به این پرسش منفى بود. روش آزمایشگاهى همیشه تحلیلى است، لیکن رویکرد علم چنین نیست و روانشناسى علمى غیر از آزمایشگاهى است. در واقع به علت وحدت روح است که روانشناسى نمى‌تواند آزمایشگاهى باشد. با وجود این، روشن نیست که هربارت کاملاً از روش تحلیلى به دور بوده است، زیرا حتى علم ریاضى غیر آزمایشگاهى در مقاطعى کاملاً صورت تحلیلى به‌خود مى‌گیرد. به‌هرحال روانشناسى هربارت طبیعت مکانیکى دارد که در آن روح جنبه‌هاى ساکن (Static) و پویا (Dynamic) هر دو را دارا است. مثلاً ایده a ممکن است ایده b را سبب گردد، و قانون تعیین‌کننده روابط ‌آنها، در معادله‌اى که براساس a و b است خود را نشان مى‌دهد. به‌عنوان دو کیفیت (quantity) و a و b نشانگر قدر ایده‌ها است. در این نظریه که ایده‌ها از حجم‌هاى مختلف برخوردار هستند، مهفوم ”تجزیه‌گرائی“ (Elementism) وجود ندارد ولى در جدا کردن آنها به شکلى که با یکدیگر تعامل داشته باشند مفهوم تحلیل عنصرى (Analytical Elementism) موجود است. کانت گفته بود که روانشناسى نه قادر است آزمایشگاهى گردد و نه ریاضی، زیرا هر کدام از این دو روش نیاز به وجود دو متغیر مستقل (Inderpendent Variables) دارند، ولى ایده‌ها فقط در بعد زمان متغیر هستند.  
 
  به‌نظر مى‌رسد که هربارت در ارتباط با آزمایش تابع کانت بود ولى در مورد استفاده از ریاضى او متذکر شد که ایده‌ها دو متغیر دارند، یکى زمان و دیگرى شدت (Intensity). در واقع هربارت نشان داد که ایده‌ها یک بعد (Dimension) سوم نیز دارند که به هر ایده فردیت مى‌دهد به شکلى که ایده a از b قابل تمیز است. پس مى‌بینیم که هربارت همیشه با مسئله تحلیلى و تجزیه‌گرائى به‌وسیله روش ریاضى با تجزیه روان به ایده‌هاى جداگانه که به شکل مستقل از لحاظ شدت متغیر هستند، برخورد نمود. این نوع تحلیل، عوامل ساکن روان را به او داد، و اضافه نمودن متغیر ”زمان“ به او عوامل پویا را ارائه کرد. تیچنر گفته است که تجزیه و تحلیل روان یکى از چیزهائى است که فخنر از هربارت گرفت، و نظر او در این مورد صحیح است، با وجود رفتار طرد‌آمیزى که هربارت نسبت به عنصرگرائى یا تجزیه‌گرائى از خود بروز مى‌داد.  
 
  روانشناسى آزمایشگاهى نیست. این نکته دیگرى است که قبلاً به آن اشاره کردیم. این فرض کانت را هربارت قبول کرد. به‌نظر او هیچ راهى براى آزمایش برروى روان وجود ندارد. اکنون ما مى‌دانیم که هر دو این متفکرین در اشتباه بودند، زیرا روشن شده است که تعداد بسیارى از متغیرهاى مستقل روانى موجود هستند که قابلیت اندازه‌گیرى علمى و آزمایشگاهى دارند. ولى اگر از هربارت توقع مى‌داشتیم که او این واقعیت را ببیند و بپذیرد، در آن‌صورت پدیده مهم جو فرهنگى (Zeitgeist) را ندیده گرفته‌ایم و در تاریخ مسافتى را به جلو پریده‌ایم و در واقع از او انتظار کارى را داشته‌ایم که بعدها وونت و فخنر انجام دادند.  
 
  روانشناسى ”توصیفی“ (Descriptive) نیست. کار آن تنها توصیف روان نبوده، بلکه شناخت قوانین ریاضى مربوط به آن مى‌باشد. در این نکته هربارت روح علم را چنانکه بسیارى از دانشمندان امروز به آن معتقد هستند، توصیف کرد؛ بدین معنى که تنها توصیف پدیده‌ها بدون ساختن معادلات قانونمند و نتایج کمى آنها کوشش بى‌حاصلى است.  
 
  روانشناسی، فیزیولوژیک نیست. هربارت علاقه‌اى به فیزیولوژى نداشت و نمى‌توانست ببیند که چگونه قادر است رویکردى براى حل مسائل روان باشد. و از آنجائى که به مسئله آزمایش علاقه نداشت، او به طرف استفاده از روش‌هاى فیزیولوژیک جهت کنترل متغیرهائى که با آنها سروکار داشت، کشیده نشد، زیرا در واقع این امرى تصادفى نیست که روانشناسى آزمایشى و روانشناسى فیزیولوژیک همزمان آغاز شدند؛ چرا که وجود یک روش مستلزم دیگرى است. ولى هربارت رابطه بین روان و بدن را شناخت و سه اصل را براى مرتبط کردن این دو ارائه داد. یکى اینکه شرایط بدنى ممکن مانع تحریک یک ایده شود؛ این را سرکوبى (Repression) نامید. آنها ممکن است برعکس تحریک، یک ایده را تسهیل نمایند. این تقویت (Reinforcement) است. هنگامى که‌ به‌وسیله عواطف و یا تمرین ایده‌ها سبب ایجاد حرکت مى‌گردند، همکارى بین روح و بدن پیدا مى‌شود. ولى تمام این روابط براى هربارت نه در ماهیت و نه در روش مسئله فیزیولوژیک نبود.  
 
  حال توجه کنیم به واحد اصلى در سیستم روانشناسى هربارت، یعنى ایده به اصطلاح آلمانى آن Vorstellung) (ما در اینجا ایده را به معنائى که لاک به‌کار مى‌برد مى‌گیریم، و لازم است به یاد آوریم که لغت آلمانى آن شامل ادراک و ایده‌ها مى‌گردد). در اینجا است که خواهیم گفت چرا گفته شده است هربارت یک قدم پشت سر لایپ‌نیتز است.  
 
  قبلاً دیدیم که این ایده طبق نظر هربارت از یکدیگر براساس کیفیت قابل تفکیک هستند، و کیفیت هیچ‌ ایده‌اى قابل تغییر نیست. ولى هر ایده ممکن است از لحاظ شدت یا قدرت متفاوت باشد.  
 
  این قدرت که خود را در روشن بودن ایده متجلى مى‌نماید، عبارت از گرایش ایده‌ها به ”صیانت ذات“ (Self Preservation) است. هر ایده‌اى کوشش بر این دارد که هنگام برقرارى رابطه با دیگرى خود را محفوظ نگاه دارد؛ ایده‌ها فعال مى‌شوند، به‌خصوص زمانى که در مخالفت با یکدیگر قرار گیرند. هربارت این گرایش را اصلى اساسى در مکانیک روان مى‌دانست. همان‌طور که جاذبه (Gravitation) اصل اساسى در مکانیک فیزیکى محسوب مى‌گردد. او مى‌گوید: ”هر حرکت ایده‌ها بین دو نقطه تثبیت شده است؛ حالت بازدارى کامل و حالت آزادى کامل“ ، ”کوششى دائمى و طبیعى از سوى ایده براى برگشت به حالت ازادى کامل همیشه در جریان است“. از این دیدگاه هربارت یک روانشناس پویا در خطى که بعدها لایپ‌نیتز و فروید بودند، محسوب مى‌شود.  
 
  نکته بسیار مهم دیگر اینکه هربارت معتقد بود که هیچ ایده‌اى به‌وسیله بازدارى (Inhibition) کاملاً از بین نمى‌رود. تحت شرایط مخالف فقط به مقدارى که لازم است تسلیم مى‌شود؛ فقدانى که معمولاً در شدت و روشنى بوده و سبب مى‌شود که از ”حالت واقعی“ (State of Reality) به حالت ”گرایشی“ (State of Tendency) تغییر یابیم. بنابراین ایده سرکوب شده وجود دارد ولى به‌صورت گرایش. این یکى از موارد در تاریخ است که در واقع اشاره به موضوع ناخودآگاه شده است.  
 
  از بحث راجع به مکانیک این قضایا بود که هربارت موضوع ”آستانه هوشیاری“ (Limen of Consciousness) را مطرح نمود. او نوشت: ”منظور من از آستانه هوشیاری، مرز رهائى است که ایده هنگام عبور از حالت بازدارى کامل به حالت ایده واقعى از آنها مى‌گذرد و این دو در یکدیگر تداخل مى‌کنند.“ حال مى‌بینیم که چرا ایده قوى برابر با ایده روشن است، زیرا که ایده‌هاى قوى در تلاشى براى بقاى خود، بالاى آستانه قرار گرفته و درنتیجه از آنها آگاهیم؛ ولى ایده‌هاى ضعیف یا تضعیف شده پائین آستانه هوشیارى قرار گرفته و درنتیجه ناخودآگاه مى‌مانند.  
 
  پرواضح است ک ترکیب ساختارى عناصر هوشیارى در هر لحظه نتیجه ارتباط مکانیکى ایده‌ها با یکدیگر هستند. از بین تمام ایده‌هائى که پائین آستانه هوشیارى قرار دارند، تنها آنهائى که در مجموعه وحدت‌دار هوشیارى مى‌گنجد به مقاومتى برخورد نمى‌کنند و در نتیجه قادر هستند به بالاى آستانه منتقل گردند. در اینجا است که مشاهده مى‌کنیم که ظاهراً هوشیارى از بین ایده‌هاى ناخودآگاه آنهائى را ”انتخاب“ مى‌کند که با خود سازگار باشد و در کل ساختار هوشیارى مکانى مناسب داشته باشد. در این ارتباط است که لغت ”اندریافت“ (Appercieved) در بحث‌هاى هربارت ظاهر مى‌گردد. لایپ نیتز هم گفت که هر ایده‌اى که از ناخودآگاه به هوشیارى آید ”اندریافت“ شده است ولى هربارت معنى بیشترى به آن داد. او عقیده داشت که هیچ ایده‌اى به هوشیارى نمى‌آید مگر اینکه بتواند در کل ساختار وحدت‌دار ایده‌هائى که هوشیار هستند جاى گیرد. بنابراین از نظر او اندریافت یک ایده فقط به هوشیارى آوردن آن نیست، بلکه تجانس و همنوائى و هماهنگى آن با کل ایده‌هاى از قبل آگاه، حائز اهمیت است. شهرت هربارت بیشتر از هر زمینه دیگر در ارتباط با موضوع اندریافت، بود. بى‌ارتباط نیست که در این مقطع کمى آینده‌نگرى کنیم. لایپ نیتز تمام نظریه ناخودآگاه را تحت‌الشعاع دیدگاه خود قرار داد ولى در حقیقت هربارت آن را شروع کرد. وونت نیز تحت تأثیر هربارت براى تشریح ادراک از ناخودآگاه شروع کرد و به موضوع اندریافت رفت. فخنر از هربارت فکر اندازه‌گیرى ایده‌هاى هوشیار، تحلیل آنها و مهمتر از همه آستانه ادراک را گرفت. به‌علاوه فرضیه هربارت در مورد ایده‌هاى فعال (Active Ideas) بر روانشناسى عمل (Act Psychology) تأثیرى متوسط و بر روانشناسى مرضى تأثیرى بسیار گذارد. پس از گذشت پنجاه و یا حتى صدسال هنوز روانشناسى هربارت مورد استفاده بود. در بعضى مسائل مانند روانشناسى پویائى آثار او هنوز هم در این رشته مشاهده مى‌گردد.  
 
  پرواضح است که تصویر هربارت از اندریافت و ساختار هوشیارى این موضوع را روشن مى‌کند که پدیده و اصل اساسى در روان انسان ”بازداری“ است. فعالیت، خصوصیات ذهنى و ترکیبات آنها معمولاً منفى و متضاد است. ایده‌هاى موجود از بین ایده‌ها تعدادى را انتخاب نموده و به آنها اجازه آمدن به هوشیارى را مى‌دهد ولى بقیه را سرکوب مى‌نماید.  
 
  مع‌هذا هربارت راجع به ایده‌هائى که بین آنها تعارض و تضاد وجود نداشته و یا بسیار کم است نیز نظریاتى ابراز داشته است. هنگامى که بین ایده‌ها تعارضى نیست و آنها متعلق به یک حس بوده و در یک جهت هستند متحد مى‌گردند و ”اختلاط“ (Fusion) به‌وجود مى‌آوردند. نمونه این وضع آمیزش رنگ آبى و قرمز است که رنگ بنفش را ایجاد مى‌نماید. زمانى که تضاد و تعارضى وجود ندارد ولى ایده‌ها متعلق به دو حس مختلف مانند صدا و رنگ هستند، باز هم اتحاد ممکن است. هربارت این نوع اتحاد را ”پیچیدگی“ (complication) نامید. بعدها وونت در روانشناسى خود از این دو مفهوم یعنى اختلاط و پیچیدگى استفاده نمود. بدین ترتیب بود که مسئله ”معادله فردی“ (Peronal Equation) که در مباحث قبلى مطالعه کردیم، در روانشناسى منجر به انجام ”آزمایش پیچیدگی“ (Complication Experiment) گردیده، زیرا که شامل اتحاد برداشت‌هائى است که از چشم و گوش نشأت مى‌گیرند.  
 
  بازدارى نیز زمانى که کامل نباشد، سبب اتحاد ایده‌ها مى‌گردد. به‌نظر هربارت دو ایده که از لحاظ قدرت برابر هستند سبب بازدارى کامل یکدیگر مى‌شوند، ولى دو ایده‌اى که توان مساوى ندارند هیچگاه قادر به بازدارى هم نخواهند بود. در نتیجه هر دو باقى مانده و تأثیر خود را بر هوشیارى مى‌گذارند. بیشتر از دو ایده نابرابر ممکن است بر هوشیارى تأثیر گذارده و یا منجر به بازدارى کامل یکى گردند.  
 
  تاریخ نقد خود را بر هربارت تحمیل نموده است. عقیده او درباره روانشناسى علمى مبتنى بر تجربه تداوم داشته است. روش ریاضى او زمانى که با آزمایش و فیزیولوژى درآمیخت (که هر دو آنها را طرد کرد) مفید گردید.  
 
  نظریه او راجع به مسئله هوشیارى به ناخودآگاه هنوز هم، گرچه با تغییرات بسیار مطرح هستند. دیدگاه متافیزیکى او در روانشناسى پایدار نموده است. این بدان علت نبوده است که روانشناسى اساس متافیزیکى نداشته؛ چرا که روانشناسان بیش از آنچه که خودآگاه هستند، درگیرى با متافیزیک دارند. آنچه که تاریخ روانشناسى نشان داده این بوده است که همیشه عدم تجانس بین اساس عینى و اساس متافیزیکى روانشناسى وجود داشته است. مثلاً در مورد هربارت، متافیزیک او باعث جانشینى کلى‌گوئى به‌جاى کاربرد استقراء و قیاس براساس مشاهده گردید. بدین دلیل است که روانشناسى علمى هربارت فقط بخشى از یک روانشناسى واقعاً علمى (Psychologie Al Wissenschft) محسوب مى‌گردد.  
 
  جمع‌بندى در مورد هربارت ما را به این نتیجه مى‌رساند که او نماینده دوره‌اى انتقالى بین دیدگاه صرفاً فرضى و حدسى کانت و فیشت و هگل به آزمایش‌گرائى ضد متافیزیکى فخنر، وونت و هلمهولتز است. تأثیر هربارت بر روانشناسى علمى از طریق پیروان خود نبود بلکه بیشترین نفوذ او از راه تأثیر مستقیم بر فخنر و وونت بود، هم در آنچه که آنها از او پذیرفتند و نیز عقایدى که از او رد نمودند.
  نظرات ()
گذرنامه زائران معتاد باطل می‌شود نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٤

گذرنامه حجاجی که اقدام به نگهداری، حمل و یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر به عربستان کنند، از یک تا 5 سال باطل و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

طبق ماده 17 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، گذرنامه حجاجی که اقدام به نگهداری، حمل و یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر به عربستان کنند از زمان قطعی شدن حکم گذرنامه آنها از یک تا پنج سال باطل و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این خصوص اظهار داشت: در صورت کشف هر نوع مواد مخدر از زائران بلافاصله گذرنامه و ویزای آنها اخذ و به مراجع قانونی معرفی می‌شوند و در مراجع قانونی نیز ضمن صدور کیفرخواست و محکومیت زائر، نسبت به ممنوع‌الخروج کردن وی اقدام می‌شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی حج، بر اساس قانون جدید که اخیرا ابلاغ شده، چنانچه اتباع جمهوری اسلامی با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور کنند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا 5 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و بنابر این قانون در صورت تکرار، به مدت 5 تا 15 سال گذرنامه این افراد ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز از دریافت تعهد از زائران درباره سلامت و نداشتن اعتیاد برای اعزام به عمره مفرده و عتبات عالیات از امسال خبر داد.

علی لیـالی گفت: با اقدامات پیشگیرانه جدی و موثری که اجرا شد، امسال هیچ زائر معتادی وارد عربستان نشد.

وی تصریح کرد: در عمره مفرده امسال 124 نفر به جرم حمل مواد مخدر در ایران دستگیر و از ادامه سفر محروم شدند.

لیالی افزود: حضور یک معتاد یا حمل‌کننده مواد مخدر در سفرهای زیارتی موجب خدشه‌دار شدن اقتدار نظام می‌شود.

  نظرات ()
پیشگیری از اعتیاد در محیط کار(4) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠


 مهم‌ترین‌ دلایل‌ مصرف‌ مواد عبارتند از :

1 ـ پذیرفته‌ شدن‌ در جمع‌ دوستان‌ (همرنگی‌ با آنها)2 ـ یکنواختی‌ زندگی‌ خوابگاهی3 ـ رفع‌ نگرانی ها و فشارهای‌ درونی4 ـ کمبود امکانات‌ تفریحی‌ و سرگرمی‌5 ـ دسترسی‌ راحت‌ و سریع‌ به‌ مواد6 ـ فشارهای‌ ناشی‌ از دوری‌ از خانواده7 ـ عدم‌ آگاهی‌ و یا نداشتن‌ اطلاعات‌ کافی‌ دربارة‌ مواد مخدر و پی‌آمدهای‌ آنها8 ـ ناامیدی‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ و نوعی‌ پوچ‌ گرایی‌9 ـ سست‌ شدن‌ باورهای‌ مذهبی‌10 ـ نداشتن‌ اعتماد به‌ نفس‌11- آلوده بودن منطقه جغرافیایی به مواد مخدر


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آسیب شناسی ارتباط دختر و پسر از منظری دیگر ؛ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

 

به دنبال اعتیاد نوظهور دریوزه گری عشق ویرانگر ، دلالی پسران و دختران هم رایج شده است !

     بهتر است به جای استفاده از کلمه زیبای " عشق و عاشقی "   کلمه  "معتاد"  را برای نوجوانان و جوانانی که تمایل افراطی به تعدد ، تجدد و ایجاد ارتباط پنهانی آسیب زا با جنس مخالف را دارند ، بکار ببریم !


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وقتی مردی شما را بخواهد... نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠


وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.

اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.

دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتار او بردارید.

هیچوقت خودتان را برای رابطه ای که ارزشش را ندارد تغییر ندهید.

رفتار آرامتر همیشه بهتر است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ورود ممنوع‌ها در انتخاب همسر نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

گرچه خیلی از ما گمان می‌‌کنیم ازدواج موفق به شانس و تصادف بستگی دارد اما با کمی دقت در انتخاب همسر، می‌‌توان ریسک آن را کاهش داد و با اطمینان بیشتری دست به انتخاب زد.

خیلی از ما قبل از ازدواج نشانه‌هایی را در فرد مورد بررسی خود می‌‌بینیم و تشخیص می‌‌دهیم که این نشانه‌ها منفی و حتی شاید مخرب باشند اما به راحتی چشم خود را بر واقعیت می‌‌بندیم و با خود یک جمله معروف را تکرار می‌‌کنیم. این جمله معروف این است: "بعد ازدواج درست خواهد شد!" منکر این نیستم که برخی رفتارهای زوجین، بعد از ازدواج تعدیل می‌‌شود، اما این به این معنا نیست که همه علائم و نشانه‌های ناهنجاری، اختلال، بیماری یا... نیز...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روانشناسى‌ عمل و محتوا نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/۸

  

    عمل و محتوا در اروپا دو قطب یک مشکل بودند. عینى‌گرا که توجه خود را همیشه معطوف ماهیت هوشیارى خود دارد، وادار شد که فعالیت را به‌عنوان اساس روان بپذیرد. آزمایشگر، محتوا را به دلیل اینکه مى‌تواند آن را بى‌آزماید مى‌پذیرد، و پس از پذیرفتن، درون‌نگرى هوشیارى او ممکن است قادر به قبول عمل به‌عنوان مواد روان نباشد. عینى‌گرا، آزمایش‌گرا را متهم به داشتن تعصب نسبت به روش خود مى‌کند. آزمایشگر پاسخ مى‌دهد که مشاهده عینى همیشه در کشف حقیقت شکست‌ خورده و از این رو است که علم به آزمایش متوسل مى‌شود. اختلاف از آنجا برمى‌خیزد که عمل غیرمحسوس و محتوا محسوس است. عمل از مشاهده مستقیم مى‌گریزد، لیکن پس از انجام به هوشیارى مى‌آید و این اطمینان را مى‌دهد که در آنجا بوده است. محتوا که در اساس حسى است قابل بررسى به‌وسیله روش درون‌نگرى است. اما این تفاوت بین آنها در اوایل به‌خوبى شناخته نشد. حال بگذارید ببینیم که حل این تضاد چگونه میسر شد.     


    در وهله اول،د باید متذکر شویم که حرکت‌هائى از جانب روانشناسان ”عمل“ به‌سوى روش آزمایشگاهى صورت گرفته بود. برنتانو تمایلى به روانشناسى آزمایشى جدید نشان مى‌داد. ماینونگ آزمایشگاهى را تأسیس نمود. روانشناسى ویتاسک همانند لیپس گرایش به جمع‌آورى داده‌هاى روانشناسى از طریق آزمایش داشت. ویتاسک مسلماً پیرو مکتب برنتانو و ماینونگ بود، گو اینکه او به محتوا نیز همپایهٔ عمل اهمیت داد. آزمایش‌هاى او در مورد ادراک فضائى به‌ویژه جالب هستند، زیرا که نتایج را در قاموس روانشناسى عمل ارائه داده است. بنوسى این گرایش را فراتر برد. او نیز از مکتب برنتانو و ماینونگ بود، اما در اساس یک آزمایشگر بود. در کارهاى ویتاسک و بنوسى کاملاً روشن شده که مى‌توان داده‌هاى ادراک را در قاموس ”عمل“ عرضه نمود. براى اثبات این مدعا فقط لازم است به آزمایش‌هاى معمولى پسیکوفیزیک توجه کنیم تا ببینیم چه رخ مى‌دهد. در این نوع آزمایش قضاوت داده‌اى اصلى است. روانشناسى محتوا این قضاوت‌ها را به مثابه مشاهدهٔ آنچه که قضاوت شده مى‌گیرد. روانشناسى محتوا به عمل قضاوت اهمیت مى‌دهد و محتوا در نظر گرفته نمى‌شود. حتى وونت نیز معتقد بود که قانون وبر در مورد رابطه احساسات و قضاوت صادق است و نه بین محرک‌ها و احساسات آنها. مع‌هذا، با تمام این کوشش‌ها تلفیق این دو نظریه متضاد در مکتب اطریش چندان میسر نشد.     


    نهضتى که با پیشرفت همراه بود ازدواج اجبارى بین عمل و محتوا بوده است. کالپى این حرکت را رهبرى نمود، گرچه مى‌سر کاملترین نمونه آن را عرضه کرد. نفوذ هوسرل در پشت آن قرار داشت، تا حد زیادى به دلیل اینکه کالپى و مى‌سر عقاید هوسرل را بسیار جدى تلقى کردند. او این دیدگاه جدید عمل و محتوا را به درون روانشناسى آورد و آنها را در آنجا رها نمود تا با آنها پهلو به پهلو برخورد گردد. نتیجه را مى‌توان یک روانشناسى دوقطبى نامید، زیرا اکنون ما صاحب دو نوع مواد کاملاً متفاوت یعنى اعمال غیرمحسوس و محتواهاى محسوس هستیم که باید آنها را در یک سیستم واحد روانشناسى بگنجانیم. حال بى‌مناسبت نیست که تحقق چنین وحدتى را در دست مى‌سر مشاهده کنیم. او کاملترین کتاب را از این دیدگاه دوگانه به رشته تحریر درآورد.     


    آگوست مى‌سر (August Messer) (۱۹۳۷-۱۸۶۷) فیلسوفى با گرایش به روانشناسى بود. او در سال ۱۹۱۰ به سمت پروفسورى در دانشگاه گایسن (Giessen) درآمد. در سال ۱۹۰۴، اولین کنگره روانشناسى آزمایشگاهى (Kongress Für Experimentelle Psychologie) تشکیل شد. در آنجا کالپى مقاله مهمى را ارائه داد. مى‌سر بسیار تحت تأثیر دیدگاه فلسفى و روانشناسى او قرار گرفت و تصمیم گرفت که تحت نظر وى فعالیت تحقیقاتى بنماید. از این رو یک تابستان را در سال ۱۹۰۵ با کالپى در وارزبرگ گذراند. علاقه مى‌سر همانندکالپى در معناشناسى و روانشناسى هر دو بود. در سال ۱۹۰۸ مى‌سر کتاب Empfindung und Denken را که حاصل فعالیت‌هاى او در وارزبرگ بود منتشر کرد. در آن وى سعى کرد که موضوع‌هائى را در برابر احساس‌گرائى قرار دهد. این موضوع‌ها عبارت از ادراک، معنی، توجه، انتزاع، قضاوت و تفکر بودند، یعنى مطالبى که در مرز بین روانشناسى و معناشناسى قرار مى‌گیرند. مى‌سر در فصلى از کتاب خود تقسیم‌بندى بین محتوا و عمل را آغاز نموده است. این فصل مربوط به بحث درباره نقش عناصر احساسى و عناصر فکرى در ادراک است. مى‌سر به‌ویژه تحت تأثیر دیدگاه دوگانه کالپى قرار داشت و این روش به روشنى در کتاب روانشناسى او که در سال ۱۹۲۰ منتشر شد، تشریح شده است.     


    ازدواج عمل و محتوا که مى‌سر عامل آن بود، کمى پیش از اتصال این دو مکتب به یکدیگر بود. به‌‌نظر مى‌سر موضوع روانشناسى ”تجارب عمدی“ (Intentional Experiences) یا در طیف گسترده‌تر آن ”عمل“ است. لیکن این تجارب شامل فعالیت غیرمحسوس (Impalable Activity) و محتواى محسوس (Palable Content) عمل مى‌گردد. بنابراین روانشناسى باید هر دو را مورد توجه قرار دهد، بدین معنى که طیف محتوا را به قدرى گسترش دهد که شامل اعمال گردد.     


    مى‌سر سه نوع تجربه عمدى را تمیز داد: دانستن (Knowing) یا هوشیارى از اشیاء (consciousness of Object)، عواطف (Feeling) یا هوشیارى از وضع (consciousness of State) و اراده (Willing) یا هوشیارى از علت (Consciousness of Cause). براى هریک از این سه دسته، او عناصر محتوائى و عناصر عملى مربوط را مورد بحث قرار داد.     


    براى مى‌سر محتواى دانستن عبارتند از احساسات، تصاویر ذهنى و محتواهاى زمانى و فضائی. احساسات و تصاویر ذهنى مواد مبرهن، حسى است که او به آنها توجه کرد. تجربه فضائى و زمانى را که همواره براى سیستم‌سازان دشوارى ایجاد مى‌کرده، جزو تجارب محسوس به‌شمار آورد. مى‌سر به بعضى از تجارب مانند ”شباهت“؛ ”تفاوت“؛ ”بزرگتر“ و ”کمتر“ نام ”ارتباط محسوس“ (Palable Relation) را داد. حتى روانشناسان آزمایشى از حذف چنین داده‌هائى از فهرست محسوسات ناراضى بودند، زیرا از دیدگاه درون‌نگری، آنها نزدیکتر به تجارب فورى تا قضاوت درباره محتوا هستند. مى‌سر عمل دانستن را مورد تحلیل گسترده منطقى قرار داد. این عمل شامل ادراک، حافظه، و تخیل مى‌شود که همه آنها داراى محتوا هستند. همچنین سیستمى در روان ما وجود دارد که هماهنگى لازم بین تفکر مربوط به وضع حاضر و اوضاع گذشته و مفهوم‌سازى را برقرار مى‌کند که البته محتوا ندارد و فقط عمل است. در سطوح بالا و پیچیده‌اى اعمال دخالت مى‌کنند. ارتباط دادن و مقایسه کردن، اعمال سادهٔ دانستن هستند، چنانکه تأیید (Affirmation) یا نفى (Negation) نیز از اعمال محسوب مى‌گردند.     


    عواطف، محتواى احساسى دارد و هیجان و ارزش‌ها در آن به‌سوى عمل گرایش مى‌یابد. مى‌سر عواطف ساده که روانشناسان محتوا را با مشکلات فراوانى روبه‌رو نموده است، در مرز قرار داد، بدین معنى که گاهى محتوا هستند و زمانى نیز در زمره اعمال محسوب مى‌گردند، به‌خصوص مواقعى که غیرمحسوس هستند.     


    محتواى اراده، احساسات هستند، عمل آن شامل میل، خواهش و گرایش به عمل مى‌گردد. خواستن و اراده کردن مجموعه‌اى تقریباً مساوى از احساسات و اعمال است. این روانشناسى مى‌سر بود. در این ارتباط براى او عمل و محتوا نه تنها همان تفاوت محسوس و غیرمحسوس را دارند، بلکه در شرایط خاصى قابل تفکیک هستند. او مى‌گفت که اگر مایل هستید بدانید که محتوا بدون عمل چیست، کافى است که حاشیه‌ هوشیاری، یعنى زمانى را که محتواهاى بى‌معنا و عریان وجود دارند مورد بررسى قرار دهید. در صورتى‌که مایل باشید بدانید که ماهیت عمل بدون محتوا چگونه است، فقط لازم است که ”فکر بدون تصویر ذهنی“ (Imageless Thought) را مورد آزمایش قرار دهید.     


    ارتباط چنین سیستمى با روانشناسى آزمایشى در خدمات مثبتى نیست که به این علم ارائه مى‌کند، بلکه در برداشتن محدودیت‌ها و قید و بندها است. تا زمانى‌که تصور مى‌شد که روان فقط شامل محتوا و یا عمل است، روانشناسى عمل مخالف روانشناسى آزمایشى بود. در سیستمى مانند مى‌سر، به روانشناسى محتوا و در نتیجه روانشناسى آزمایشى سنتى گواهى صحت مزاج داده شد، و به آن تا زمانى که در کار شریک خود مداخله‌اى ناروا نمى‌کند اجازه ادامه فعالیت داده مى‌شود. کاملاً روشن است که کالپى در فعالیت‌هاى خود در همان مسیرى که مى‌سر رفت گام برداشت. گرچه او از پیروان وونت بود ولى در طول بیست سال راه درازى را پیموده بود. تماس او با مکتب وارزبرگ او را به‌طرف برنتانو و هوسرل کشاند. کالپى به روانشناسى اولیه خود موضوع عمل را اضافه نمود، همان‌طور که مى‌سر ”عمل“ را به ”محتوا“ افزود.

  نظرات ()
نقرس نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

انگشت پایتان درد می‌گیرد. تنها چیزی که به ذهنتان می‌رسد این است که به نقرس مبتلا شده‌اید. این بیماری که از گذشته به عنوان بیماری اغنیا شناخته شده بود، اغلب مفصل شست پا را درگیر می‌کند.نقرس نوعی التهاب مفصلی و یکی از دردناک‌ترین بیماری‌هاست.این بیماری بر اثر رسوب اسید اوریک در مفاصل ایجاد شده و سبب بروز علائم و نشانه‌های بیماری می‌شود.دکتر مسعود مهدوی، فوق تخصص روماتولوژی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: به‌طور معمول بیماری نقرس در سنین پایین بروز نکرده و بعد از 40 سالگی خود را نشان می‌دهد.وی می‌افزاید: «این بیماری میان آقایان شایع‌تر است؛ اما اگر خانمی به این بیماری مبتلا شود، به طور معمول پس از سن یائسگی خواهد بود.البته تمام این موارد مربوط به شرایطی است که نقرس به صورت ارثی بروز نکند. چون گاهی ممکن است افراد در سنین پایین‌تر هم به دلایل ژنتیک دچار بیماری شده و نقرس تشخیص داده شود.»وی با اشاره به مراحل بیماری می‌‌گوید: «با شروع بیماری، یکی از مفاصل که شایع‌ترین آن هم مفصل شست پاست، دچار علائم می‌شود (البته سایر مفاصل هم ممکن است گرفتار شوند). در این شرایط به طور معمول بیمار پس از یک پیاده‌روی طولانی و بعد از استراحت شبانه، هنگام صبح با درد شدید از خواب بیدار می‌شود.»

علائم بیماری

دکتر مهدوی به علائمی که ممکن است به دلیل این بیماری ایجاد شود، اشاره کرده و می‌گوید: «درد، قرمزی، تورم و گرم شدن نشانه‌های درگیری مفصلی حاد هستند که باید آنها را جدی گرفت.»وی توضیح می‌دهد: «پس از گذشت چند ساعت، علائم به اوج خود می‌رسد. این وضعیت می‌تواند بیمار را در ساعت‌های اول ناراحت و حتی ناتوان کند؛ به این معنی که حرکت دادن و لمس مفصل پا غیرممکن می‌شود. گاهی بیماران ذکر می‌کنند حتی ملحفه‌ای سبک روی مفصل نیز موجب درد می‌شود.البته با گذشت چند ساعت ـ حداکثر 48 ساعت ـ علائم بتدریج کاهش یافته و در نهایت پس از یک هفته دیگر نشانه‌ای باقی نمی‌ماند.»وی با تاکید بر تشدید حملات می‌افزاید: «در سال‌های بعدی ممکن است حملات افزایش یافته و مفاصل بیشتری را درگیر کند.ابتدا ممکن است تنها سالی یک یا دو بار چنین حالاتی ایجاد شود، اما با افزایش سن و گذشت زمان حملات نزدیک‌تر شده و مفاصل بزرگ‌تر و دورتر از شست پا ـ مفاصلی چون زانو و مچ پا ـ را نیز درگیر می‌کند.»

بیماری افراد متمول؟!

دکتر مهدوی با اشاره به این موضوع که مردم تصور می‌کنند، نقرس تنها میان افراد متمول بروز می‌کند، می‌گوید: « افراد ثروتمند مواد گوشتی بیشتری مصرف کرده و در نتیجه سطح اسید اوریک خونشان بالاتر می‌رود.در نتیجه نقرس میان آنها بیشتر مشاهده شده است. اما امروز به غیر از رژیم غذایی، زمینه‌ای از اختلال هم وجود دارد که باعث بروز مشکل در دفع اسید اوریک شده و همین مساله سبب رسوب داخل مفصل و بروز التهاب می‌شود.»

تخریب مفاصل

دکتر مهدوی با ذکر اهمیت درمان و پیشگیری بیماری می‌گوید: «اگر برای این بیماران درمان و پیشگیری مناسب و به موقع انجام نشود، آسیبی که به مفصل وارد می‌شود، می‌تواند منجر به تخریب مفصل شده و عارضه‌ای دائمی ایجاد کند.»وی می‌افزاید: «در صورتی که پیشگیری و درمان بموقع انجام نشود، درگیری کلیه از دیگر عوارض دیررس نقرس خواهد بود.»

مراجعه به پزشک

این پزشک متخصص در مورد اهمیت مراجعه بموقع به پزشک یادآور می‌شود: «حتی کسانی که نشانه‌ای از بیماری نقرس ندارند، اما در آزمایشات معمولی اسیداوریک‌شان از حد مشخصی بالاتر است و سایر عوامل خطر مانند چاقی و فشارخون را نیز دارند باید تحت درمان قرار گیرند. شروع بیماری نقرس باید حتماً تحت نظر بوده و درمان مرحله حاد انجام شود. اما پس از آن هم به مدت چند ماه یا چند سال ممکن است به درمان‌ و پیشگیری نیاز باشد.»

علل بروز بیماری

دکتر مهدوی در مورد علل بروز نقرس توضیح می‌دهد: «اختلال متابولیسم اسید اوریک سبب بروز بیماری است که این اختلال هم می‌تواند به صورت ژنتیک و مادرزادی باشد و هم در بزرگسالی به وجود آید. رژیم غذایی که باعث افزایش اسیداوریک خون شود نیز می‌تواند بیماری را تشدید کند. البته ضربات و فشارهای مکانیکی وارد بر مفاصل هم گاهی زمینه‌ساز بروز این بیماری خواهند بود.»

رژیم غذایی در کنار درمان

با این‌که با رژیم غذایی مناسب ممکن است احتمال بروز و پیشرفت بیماری کاهش یابد، اما درمان دارویی را نیز نباید نادیده گرفت.وی دراین‌باره می‌گوید: «با رژیم غذایی مناسب می‌شود، کنترل بهتری انجام داد، اما رژیم غذایی به تنهایی برای درمان یا پیشگیری کافی نیست و حتماً باید درمان دارویی را نیز در نظر داشت. رژیم غذایی نیز برای افراد با شرایط مختلف متغیر است. اما بهتر است مصرف مواد غذایی گوشتی، دل، قلوه، جگر و... را محدود کرده و درمان دارویی را هم طبق نظر پزشک ادامه داد.»در بیماری نقرس 3 اصل درمانی را نباید فراموش کرد؛ پیشگیری از افزایش اسید اوریک، درمان حملات مفصلی حاد و در نهایت پیشگیری از عوارض مفصلی و کلیوی.بنابراین در صورت بروز مشکل، مراجعه به پزشک متخصص و درمان و پیگیری را فراموش نکنید.

 

  نظرات ()
روانشناسی نوجوانی(13) - پایان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

 

عوامل موثر در اجتماعی شدن نوجوانان
والدین: مهمترین عامل هستند. از آن جا که نوجوانان نیاز دارند از نظر عاطفی و مالی مستقل باشند و به یک هویت مستقل دست یابند، تعارض با والدین شروع می شود. در بیشتر موارد وجود پیوندهای عاطفی صمیمانه، تعارض ها را تحت کنترل در آورده و موجب برقراری احساسات مثبت می شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بهبود عملکرد مغز با مصرف پرتقال در وعده صبحانه نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات می‌تواند موجب خواب‌آلودگی دانشجویان در هنگام آزمون شود. دکتر رضا امانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر فرد باید یک الگوی غذایی متعادل و متناسب داشته باشد. تناسب در مصرف مواد غذایی به این معنی است که هر فرد با توجه به سن، جنسیت و میزان فعالیت روزانه، انرژی مورد نیاز خود را با مصرف مواد غذایی دریافت کند. وی افزود: همچنین برای داشتن رژیم غذایی متعادل لازم است از همه گروه‌های غذایی شامل لبنیات، گوشت، میوه و سبزی و انواع روغن‌ها و غلات استفاده شود. این متخصص تغذیه تصریح کرد: با توجه به این ‌که بیشتر دانشجویان دارای سن 20 تا 25 سال هستند، می‌توان گفت میزان مواد غذایی مورد نیاز پسران در این سن، 2500 تا ‌2700 کیلو کالری و برای دختران 2000 تا 2200 کیلو کالری در روز است که البته این میزان متناسب با میزان فعالیت روزانه فرد متغیر است. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: بیشتر امتحانات صبح‌ها برگزار می‌شوند درنتیجه مصرف صبحانه برای دانشجویان و دانش‌آموزان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. مصرف یک صبحانه خوب و کامل می‌تواند 20 تا 25 درصد انرژی مورد نیاز بدن در روز را تامین کند. وی ظهار کرد: بیشتر افراد صبحانه غنی از کربوهیدرات شامل قند و شکر را ترجیح می‌دهند؛ اگرچه مصرف این موادغذایی در تامین قند خون مفید هستند، ولی مصرف این مواد پیش از امتحان موجب خواب‌آلودگی و کاهش کارایی مغز می‌شود. امانی گفت: به دانشجویان و دانش‌آموزان توصیه می‌شود پیش از امتحان، علاوه بر مصرف کربوهیدرات، مواد غذایی حاوی پروتئین را نیز در وعده صبحانه بگنجانند. تخم ‌مرغ آب‌پز و پنیر کم‌ چرب از جمله مواد غذایی حاوی پروتئین هستند که می‌توان در وعده صبحانه از آن‌ها استفاده کرد. این متخصص تغذیه افزود: مصرف یک عدد پرتقال و یا یک لیوان آب پرتقال تازه در وعده صبحانه برای بهبود عملکرد مغز و افزایش نشاط و شادابی فرد موثر است. وی تصریح کرد: همچنین نوشیدن یک فنجان چای و یا قهوه به همراه مقدار اندکی شیرینی در افزیش تمرکز موثر است. امانی خاطرنشان کرد: به دانشجویان و دانش‌آموزانی که در ساعات بعدازظهر امتحان می‌دهند نیز ضمن تاکید بر مصرف صبحانه کامل، توصیه می‌شود در وعده ناهار از خوردن غذاهای سرشار از کربوهیدات مانند برنج خودداری کنند، زیرا می‌تواند موجب خواب‌آلودگی سر جلسه امتحان شود. وعده ناهار نباید حجیم، چرب و سرخ کرده باشد. این متخصص تغذیه اظهار کرد: همچنین مصرف ماست و دوغ پیش از امتحان توصیه نمی‌شود. وی افزود: صبحانه و یا ناهار دو ساعت پس از مصرف تاثیر خود را بر بدن نشان می‌دهند و به همین دلیل توصیه می‌شود وعده‌های غذایی دو ساعت پیش از امتحان مصرف شوند. در فاصله مصرف صبحانه و یا ناهار تا زمان آغاز امتحان نیز می‌توان از انواع میوه‌ها و یا اندکی بیسکوییت یا کاکائوی تلخ استفاده کرد.

 

  نظرات ()
تخم‌ مرغ مفید برای سلامت قلب نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

کارشناسان تغذیه تایید کردند که برخلاف باور غلط مردم، مصرف تخم مرغ برای سلامت قلب مفید است. ‌

دکتر دون مک نامارا کارشناس تغذیه در آمریکا تاکید کرد حتی موسسه قلب آمریکا هم محدودیت مصرف 6 عدد تخم مرغ در هفته را لغو کرده است. مک نامارا، متخصص بیوشیمی تغذیه در گفت وگویی با روزنامه هرالدسان خاطرنشان کرد: افراد میانسال از خوردن تخم مرغ وحشت دارند چون 40 سال است که به آنها درباره خطرات کلسترول موجود در رژیم غذایی هشدار داده می‌شود. اما سالها آزمایش و تحقیق آشکارا نشان داده است که کلسترول موجود در تخم مرغ تاثیر خطرناکی روی قلب ندارد. وی افزود: مقدار چربی اشباع شده در تخم مرغ بسیار پایین است و در عین حال این خوردنی مطلوب حاوی چندین ترکیبات حیاتی مثل کولین است که ترکیبی عالی برای متابولیسم و رشد مغز جنین در دوران بارداری است. هم چنین تخم مرغ حاوی ماده‌ای به نام لیوتئین است که خطر ابتلا به آب مروارید و تحلیل منطقه ماکولار چشمی ناشی از پیری را کاهش می‌دهد.

 

  نظرات ()
پیشگیری از اعتیاد در محیط کار(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

 

مصرف‌ مواد مخدر در محیط کار و روش های پیشگیری از آن

باید بگوییم که، بیماری های‌ روانی‌، اقدام‌ به‌ خودکشی‌، رفتارهای‌ ضداجتماعی‌ و غیراجتماعی‌، فرار از منزل‌، روابط‌ جنسی‌ پرخطر و مصرف‌ مواد مخدر از مهمترین‌ شاخص‌های‌ بهداشت‌ روانی‌ افراد یک‌ اجتماع‌ محسوب‌ می‌شوند. متأسفانه‌ هم‌اکنون‌ با در نظر گرفتن‌ این‌ شاخص‌ها، در وضعیت‌ مناسبی‌ قرار نداریم . اندک‌ آمار و اطلاعات‌ پژوهشی‌ موجود در زمینه‌ بهداشت‌ روانی‌ افراد یا اجتماع محسوب می شود .شناخت‌ جامع‌ استرس‌ها، آسیب‌ها و بیماری های ‌روانی‌ در دوره‌ جوانی و افزایش‌ دانش‌ دربارة‌ آنها از اهمیت‌ بسیار برخوردار است‌ چراکه‌ هر نوع‌ مداخله‌، طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ و اقدام‌ پیشگیرانه‌ در وهلة‌ اول‌ نیازمند شناخت‌ کامل‌ مسئله‌ای‌ است‌ که‌ قصد مقابله‌ با آن‌ را داریم‌.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عفونت‌های مزمن بدون صدا، بدون درد اما خطرناک نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

 فوق تخصص بیماری‌های گوش در خصوص نحوه‌ی پیشگری از بروز عفونتهای گوش گفت: افراد به محض بروز علائمی از جمله درد، کاهش شنوایی و سرگیجه، شنیدن صدای وزوز در گوش و ترشح از گوش حتما باید به پزشک مراجعه کنند. علاوه بر این از ورود اشیای خارجی به کانال گوش نیز اجتناب کنند. وی استفاده از گوش پاکن‌ها را در داخل گوش خطرساز دانست و تصریح کرد: متاسفانه گوش پاکن در کشور ما وسیله‌ای جهت تمیزی داخل گوش استفاده می‌شود.که این کار بسیار خطرناک است و در بسیاری از موارد باعث ایجاد عفونت در گوش می‌شود.بنابراین افراد به هیچ وجه نباید از تمیز کردن گوش خود از این وسیله که هیچ استاندارد بهداشتی نیز ندارد، استفاده کنند. ا

ین فوق تخصص بیماری‌های گوش در ادامه با اشاره به خسارات ناشی از آلودگی‌های صوتی گفت: تروماها و هم چنین آلودگی‌های صوتی از عمده‌ترین مشکلات کشورهای صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از افراد در معرض آنها قرار دارند و از صدمات ناشی از آن بی‌خبرند. وی در پایان پیرامون راهکارهای کاهش آلودگی صوتی در تهران خاطرنشان کرد: افراد نباید در معرض صداهای بالاتر از 80 دسی بل قرار گیرند.علاوه بر این مسئولان باید به فکر تصویب قوانینی برای کاهش این صداها در کارخانه‌ها و هم چنین در سطح شهر باشند. تا از صدمات ناشی از این صداها به گوش و ایجاد عوارضی که درپی آن است، جلوگیری کنند.

 

  نظرات ()
ویگوتسکی-٧ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

ویگوتسکی معتقد بود علت این نقص آن است که آزمون های مرسوم فقط می توانند آنچه را که کودک به تنهایی می تواند انجام دهد، ارزیابی کنند. اما کودک قبل از اینکه بتواند تکلیفی را به تنهایی انجام دهد، می تواند آن کار را با همکاری دیگران و دریافت راهنمایی و حمایت از آنها به انجام برساند. بنابراین، برای تعیین توانایی بالقوه کودک برای یادگیری جدید، نیاز داریم تا ببینیم که کودک چگونه می تواند از کمک هایی که به او پیشنهاد شده است، در آن کار استفاده کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وجود یک میلیارد سیگاری در جهان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

نماینده سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ایران گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در جهان سیگار مصرف می کنند که بیش از 80 درصد این افراد در کشورهایی با درآمد اقتصادی اندک ساکن هستند.

دکتر ریچارد فراندز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری شهربدون دخانیات با اشاره به این نکته که افراد سیگاری خیلی سریعتراز سایرافراد به بیماری های صعب العلاج سرطان ریه و قلب مبتلا می شوند ، اظهارداشت: گذشته از تمام این لطماتی که افرادعلاقمند به استعمال سیگار، قلیان و تریاک به خود وارد می کند ، افراد خانواده و اطرافیان فرد سیگاری به خصوص کودکان هم در معرض ابتلا به بیماری آسم قراردارند و این امکان هم هست که آنها به سادگی حیات خویش را از دست بدهند.

به گفته وی، شرکتهای بزرگ دخانیات در جهان سالانه بیش از 10 میلیارد دلار را صرف هزینه های بازاریابی خود می کنند و بیشتر محصولاتشان را درکشورهایی با درآمد اقتصادی اندک به فروش می رسانند.

در ادامه ، دکتر محمدمهدی گلمکانی ، مدیرکل سلامت شهرداری تهران از افزایش خیره کننده آمار میزان مرگ و میر در بین افراد سیگاری تا سال 2020 خبر داد و گفت: در حال حاضر در دنیا مصرف سیگارسالانه بیش از 5 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند که این آمار تا سال 2020 به دو برابرافزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به گرایش اغلب نوجوانان و جوانان بین 13 تا 15 سال و همچنین زنان به مصرف سیگار در جهان، اظهارداشت: عدم آگاهی بخشی و افزایش سطح بینش علمی افراد سیگاری در دنیا موجب شده که هرروزجمعیت آنها درحال افزایش بوده و دراین بین نوجوانان، جوانان و حتی زنان هم علاقمند شوند تا برای یکبار هم که شده استعمال دخانیات را تجربه کنند.

 

  نظرات ()
تفاوت‌های روانی زنان و مردان در دیدگاه‌های جدید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤
  • نزدیک 60 درصد خصوصیات و رفتارهای مردان و زنان شبیه یکدیگر است. اما 40 درصد باقیمانده شامل تفاوت‌های فیزیولوژیکی، جسمی، هیجانی و احساسی است.
  • دیدگاه‌های سنتی تا قبل از قرن بیستم بر برتری مردان بر زنان تأکید داشتند.
  • از اواسط قرن بیستم، هدف روانشناسی به حداقل رساندن تفاوت‌های زنان و مردان بوده است.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیا شما قربانی یک عشق هستید نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

تست روان شناسی که در زیر مطرح شده است به شما کمک میکند تا به جواب این سئوال برسید و در یابید تا چه حد در قربانی عشق شدن جدی هستید

این آزمون حاوی 10 نشانه خطر است که به شما در شناسایی قربانیان عشق کمک می کند :

ازمون را می‌توانید بر اساس رابطه ای که هم اکنون دارید و یا روابط گذشته ی خود و یا روابط تان با مردها به طور عموم پاسخ دهید .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهارت ارتباط مؤثر(2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

عوامل مؤثر در ارتباط موفق :

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه ، ذهنیتی است که نسبت به طرف مقابل داریم و به جای ایجاد ارتباط ، از طریق تصور و درک صحبتهایی که از یکدیگر داریم ،  سخن می گوییم ، این نوع رابطه ها بیهوده و بی نتیجه خواهد بود .  در این شرایط باید لحظه ای تأمل نمود و از خود پرسید :  که من تحت تأثیر کدام باور ذهنی قرار گرفته ام ؟  و پس از بررسی علت و رفع مشکل ، خود را با شرایط سازگار و ارتباط مؤثری برقرار کنیم .  به سه واژه  هم کلامی ، همدلی ، همدردی و تفاوتهای آنها نیز توجه نمائیم . هم کلامی تنها چیزی گفتنی و گاه پایان ارتباط است ،


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
معیارهای زنانه و مردانه جذابیت نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

در این مطلب درباره نتایج آخرین تحقیقاتی که درباره جذابیت افراد انجام شده، صحبت خواهیم کرد.

دانشمندان دانشگاه اندرو به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی راجع به جذابیت چهره‌ها اظهارنظر می‌شود، با توجه به مرد یا زن بودن، معیارهای قضاوت به طور کامل متفاوت هستند. در این مطلب درباره نتایج آخرین تحقیقاتی که درباره جذابیت افراد انجام شده، صحبت خواهیم کرد.


«دخترانی که از هم گسیخته بزرگ می‌شوند، قیافه‌های چندان جذابی پیدا نمی‌کنند»! مطالعه‌ای که در دانشگاه اندرو انجام شد، نشان داد که خانم‌هایی که والدین آنها از هم جدا شده‌اند و یا رابطه خوبی با هم نداشته‌اند، چهره خشن و مردانه‌تری پیدا می‌کنند. نتایج این تحقیق جالب توجه بود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زندگی احساسی مردان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زندگی احساسی مردان هم به اندازه زنان پیچیده و غنی است اما در اغلب موارد این امر از مردان- و همچنین از زنان – پوشیده باقی می‌ماند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رشد کودکان در مقطع ابتدایی-4 نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

    مفهوم عدد : کودک در 7 سالگی ده تا ده تا ، تا 100 می شمارد و عمل جمع را در حدود عدد 20 و عمل تفریق را در حدود عدد 10 انجام می دهد. در 8 سالگی دو به دو تا 20 ، سه به سه تا 30 و چهار به چهار تا 50 می شمارد در حدود عدد 25 عمل جمع و تفریق انجام می دهد. کسرها و ضرب و تقسیم ساده را   می تواند انجام دهد. در 9 سالگی مفاهیم عدد به هزار و بیش از آن  می رسد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهد کودک‌های با استاندارد پایین، مستعدترین مکان برای رشد ویروس‌ها نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

دکتر زرندی پیرامون احتمال ابتلا به عفونت‌های حاد اظهار داشت: عفونت حاد گوش بیشتر در پسر بچه‌ها دیده می‌شود.این در حالی است که افرادی که زمینه عفونت‌های مختلف از جمله آلرژیک را دارا هستند و هم چنین در خانواده‌های سیگاری یا در مهد کودک‌هایی با استانداردهای پایین حضور دارند بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های گوش هستند. این متخصص بیماری‌های گوش و حلق و بینی تشخیص به موقع عفونت را از مهم ترین عوامل درمان موفق دانست و افزود: بسیاری از کودکان بعد از گذراندن یک دوره طولانی مانند سرماخوردگی از گرفتگی صدا، بینی و درد در ناحیه گوش، افزایش تب و گاهی اوقات از کاهش شنوایی شکایت می‌کنند.که در صورت عدم درمان و تشدید علائم منجر به ایجاد چرک، بروز مایع خون آلود و ترشح گوش می‌شوند. وی تصریح کرد: اگر عفونت گوش تشخیص داده نشود، عفونت‌ها بیشتر شده و منجر به بروز عوارض حاد از جمله ناشنوایی، از کار افتادن عصب صورت بیمار و مبتلا شدن به مننژیت، برآمدگی پشت گوش و آبسه می‌شود.حتی اگر این عوارض هم رخ ندهند، این عفونت ادامه دار شده و به عفونت مزمن تبدیل می‌شود. دکتر متصدی، کشورهای جهان سوم را مستعد ابتلا به عفونت‌های مزمن دانست و اظهار کرد: اگر3 ماه از زمان ابتلای فرد به عفونت حاد بگذرد و پرده گوش بهبود پیدا نکند و ترشح ادامه داشته باشد.فرد مبتلا به عفونت‌های مزمن شده است که بیشتر این عفونت‌ها در کشورهای جهان سوم که تشخیص به موقع در آنها جایگاهی ندارد بروز می‌کند. وی عفونت های مزمن را در هر مرحله قابل درمان دانست و افزود: بسیاری از عفونت‌های مزمن گوش در هر مرحله قابل درمان هستند.به ویژه در مراحل پایین‌تر که هنوز عفونت تمام گوش را درگیر نگرده است.این درمان با هزینه‌ی کمترو با درصد موفقیت بیشتری انجام می‌شود. با این حال این نکته جای تاسف دارد که بسیاری از عفونت‌های مزمن گوش تشخیص داده نمی‌شود. متصدی ادامه داد: اگر پرده‌ی گوش پاره و یا دارای سوراخهایی باشد و بر اثر استحمام و یا شنا کردن، آب وارد گوش شود این نفوذ می‌تواند باعث ایجاد عفونت تازه و یا تشدید عفونت‌های قبلی شود.

 

  نظرات ()
مداخلات روانی ، اجتماعی در حوادث و بلایا(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤


تیم حمایت­های روانی ، اجتماعی
تیمی است متشکل از یک روانپزشک ، یک روانشناس ، یک روانپرستار ، یک مددکار اجتماعی که عمده وظیفه مداخله در بحران و ارائه مداخلات روانی ، اجتماعی را بعهده می گیرد .این تیم تحت نظارت اداره سلامت روان وزارت بهداشت بود و بصورت سیاری به محل اسکان افراد آسیب دیده مراجعه نموده و پس از غربالگری آنان از نظر وجود علائم روانی ناشی از حادثه ، در قالب گروه­های مشاوره ای ،


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روانشناسی کودک (2 تا 7 سالگی)(3) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

 ابعاد مختلف رشد و تحول
الف) رشد جسمانی
افزایش سریع اندازه بدن که در نوباوگی صورت گرفت، دراوایل کودکی به تدریج کاهش می یابد. کودکان هر سال به طور متوسط 2 کیلو و 300 گرم وزن کسب   می کنند و قد آنها 5 تا 8 سانتی متر افزایش می یابد. (پسرها اندکی از دخترها بزرگتر هستند) در دو سالگی یک کودک پسرطبیعی قامتش حدود 86/99 و وزنش 12/57، در سه سالگی قامتش حدود 98/52 سانتیمتر و وزنش در حدود 14/60 کیلوگرم است. یک طفل دختر طبیعی نیز در همین حدود (اندکی کمتر) می باشد....


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
با قرص هم می‌توان عاشق شد!؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

یک پژوهشگر آمریکایی ادعا کرده در تلاش برای تولید قرصی است که با خوردن آن انسان، عاشق می‌شود.

لاری یانگ ــ پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی اولیه یرکز در دانشگاه ایموری در آتلانتا ــ طی مطالعات خود روی اساس شیمیایی تمام احساسهای مهم انسان از جمله عشق آزمایش و بررسی می‌کند.

دکتر یانگ تاکید دارد که هدف نهایی وی از انجام این مطالعات در واقع عاشق کردن مردم نیست، بلکه وی قصد دارد به حقایقی درباره بیماریهای سخت روانی مانند اوتیسم که روی توان ایجاد ارتباطات اجتماعی تاثیرگذار است، دست یابد.

وی در حال مطالعه روی ترکیبات شیمیایی مغزی است که در ارتباطات احساسی نقش دارند.

یانگ درباره تحقیقات خود می‌گوید: بیولوژیست‌ها به زودی می‌توانند وضعیت‌های روانی خاصی را که با عشق در ارتباط هستند که زنجیره‌ای از اتفاقات زیست شیمی هستند، کاهش دهند.

نتایج این تحقیق در مجله نیچر منتشر شده است.

 

  نظرات ()
مصرف روزانه یک لیوان شیر برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان در زنان ضروریست نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان توصیه کرد: زنان باید روزانه یک لیوان شیر مصرف کنند.ولی برخی از آنان نه تنها شیر بلکه سایر مواد لبنی را نیز استفاده نمی‌کنند و به جای لبنیات، نوشابه‌ها و غذاهای فوری را در برنامه غذایی خود قرار می‌دهند که اثرات سوء زیادی برای بدن دارد. خسرونیا در پایان گفت: زنان به علت اختلالات هورمونی پس از یائسگی بیشتر دچار پوکی استخوان می‌شوند که ناشی از مصرف نکردن مواد غذایی به اندازه کافی است.

 

  نظرات ()
آیا از مجرد بودن خسته شده‌اید؟ نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

آیا اغلب دوستان شما نامزد داشته و یا متاهل هستند و شما هنوز مجردید؟

آیا فکر می‌کنید سنتون بالا رفته و هنوز ازدواج نکرده‌اید؟

آیا آخرین فرد خانواده هستید که هنوز ازدواج نکرده است؟

آیا به تازگی طلاق گرفته‌اید؟

اگر به هر کدام از سوالات فوق جواب مثبت دادید، احتمالا تحت فشار‌هایی برای صورت دادن یک ازدواج نا درست هستید. این فشار تاثیری است که دوستان، خانواده، اجتماع و یا برنامه‌ریزی احساسی خودتان بر شما می‌گذارند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان نابینا نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر نابینا طراحی شده است. به همین منظور، 38 دانش‌آموز پسر نابینای دوره‌ راهنمایی به صورت نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل فهرست بررسی ارزیابی مهارت‌های اجتماعی کودکان متسون و همکاران (1983) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت (1967) بود. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی در طول هشت جلسه 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای دو جلسه به مدت یک ماه بر روی گروه آزمایشی اجرا گردید. در حالی که در طی این مدت، گروه گواه برنامه عادی روزانه خود را دنبال می‌کرد. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجدداً هر دو آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرگ خاموش را جدی بگیرید! نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی گفت: پوکی استخوان مرگ خاموش است وبیش از60 درصد زنان ایرانی بالای50 سال به آن مبتلا می‌شوند. دکتر ایرج خسرونیا در گفت وگو با ایسنا، افزود: هنگامی که فرد به پوکی استخون مبتلا می‌شود، استخوانهای بدن او بر اثر ضربه‌های کوچکی دچار شکستگی می‌شود و به علت ناتوانی بدن در ترمیم شکستگی دچار عفونت شده و به دنبال آن بیمار فوت می‌کند. وی با بیان اینکه کمبود اکسیدانها در بدن باعث قرار گرفتن آن در معرض ابتلا به سرطانهایی مانند گوارش، ریه و غدد می‌شود، گفت: مقدار زیادی از ویتامین‌های مورد نیاز بدن محلول در چربی هستند.که در صورت مصرف نکردن آنها فرد دچار بیماریهای مزمن می‌شود و کمبود ویتامین در بدن به ضعف عمومی و بی‌حالی می‌انجامد این در حالیست که لبنیات دارای کلسیم، منیزیم و فسفر است. خسرونیا درباره مکملهای حاوی آنتی اکسیدان گفت: با توجه به اهمیت آنتی اکسیدان برای بدن، مکمل‌هایی از خارج از کشور وارد می‌شود که هزینه بر است این در حالیست که افراد با مصرف روزانه یک لیوان شیر می‌توانند نیازهای بدن خود را به این ماده تامین کنند. وی درباره مصرف شیر کم چرب و پرچرب در گروه‌های سنی مختلف اظهار کرد: بهتر است افراد چاق شیر کم چرب و جوانان حدود 25 سال و فعال شیر پرچرب بنوشند.

 

  نظرات ()
پیری زودرس و سرطان بواسطه اکسیدان‌ها نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

رئیس انجمن متخصصان داخلی گفت: رادیکال‌های آزاد (اکسیدان) موجب تخریب سلول یا تقسیم غیر عادی آنها و بروز پیری زودرس و سرطان می‌شوند.ایرج خسرو نیا افزود: رادیکال‌های آزاد (اکسیدان) با بعضی از قسمت‌های سلول مثل DNA و غشای سلولی آنها واکنش برقرار می‌کند. وی گفت: در حالت عادی سیستم دفاعی بدن رادیکال‌های آزاد (اکسیدان) را خنثی می‌کند اما عوامل محیطی مانند آلودگی‌های محیط موجب می‌شود که بدن نتواند با رادیکال‌های آزاد (اکسیدان‌ها) مبارزه کند به این ترتیب ساختمان سلول‌ها توسط رادیکال‌های آزاد تخریب می‌شود و موجب بروز پیری زودرس یا برخی از بیماری‌ها مانند سرطان می‌شود.

 

رئیس انجمن متخصصان داخلی افزود: رادیکال‌های آزاد برای سلامتی مضر هستند. مصرف آنتی اکسیدان‌ها نیز موجب از بین رفتن رادیکال‌های آزاد از بدن می‌شود. البته میوه‌های به رنگ قرمز آنتی‌اکسیدان‌های مهمی هستند که موجب از بین بردن رادیکال‌های آزاد می‌شود. خسرونیا اضافه کرد: ویتامین‌های مانند E، C و بتاکاروتن از آنتی‌اکسیدان‌های مهم هستند. استفاده از سبزی‌ها و میوه‌ها نیز موجب از بین رفتن اکسیدان‌های بدن می‌شود. وی افزود: برخی از مکمل‌ها دارای آنتی‌اکسیدان هستند ولی نمی‌توان گفت همه مکمل‌ها سرشار از آنتی اکسیدان هستند و مصرف آنها موجب از بین بردن آنتی‌اکسیدان‌ها می‌شود. رئیس انجمن متخصصان داخلی گفت: مصرف مکمل‌هایی که سرشار از آنتی‌اکسیدان است می‌تواند بروز برخی بیماری‌ها مانند سرطان را کاهش دهد ولی مشخص نیست که مصرف این مواد تا چه حد می‌تواند ‌اکسیدان‌ها را از بین ببرد و فعالیت‌های آنها را کاهش دهد. وی گفت: اکسیدان‌ها در بدن همه افراد اعم از کوچک و بزرگ ساخته می‌شود و بهترین راه کاهش آنها مصرف میوه‌ها و سبزی‌هاست.

 

  نظرات ()
رشد زبان(1) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

تفاوت بین انسان و حیوان در زمینه های مختلفی قابل مشاهده است . برتری خارق العاده انسان در فعالیت های فکری گرفته تا استفاده از علائم نوشتاری برای برقراری ارتباط، تغییرات چشمگیر در شیوه زندگی و ابداع و خلاقیت در ساخت وسایل مختلف زندگی همگی نشانگر این است که انسان توانمندی های بسیار بالایی در مقابل حیوان دارد.
انسان از راه های مختلف با همنوعان خود ارتباط برقرار می کند . یکی از مهمترین و در عین حال   پیشرفته ترین روش ها استفاده از زبان و گفتار در بیان عقاید و نظرات خود است.انسان بخاطر توانایی استفاده از زبان و نیروی فکری توانست ضمن سازگاری با محیط بر طبیعت تسلط پیدا نمایدوحیوانات و سایر پدیده های طبیعی را به نفع خود مورد بهره برداری قرار دهد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تأثیر عشق‌ورزی والدین به یکدیگر بر سلامت فرزندان نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

بعضی از والدین به دلیل ترس از بدآموزی برای فرزندانشان، از ارتباط‌های ساده و صمیمانه- حتی ابراز محبت‌های معمولی در حضور بچه‌ها هم پرهیز می‌کنند...

آیا شما هم این‌طور رفتار می‌کنید؟ پس به این نکته توجه کنید که این رفتار قطعا رفتار درستی نیست چرا که برقراری رابطه صمیمانه و محبت‌آمیز و ابراز محبت‌های لازم و حتی نوازش و بوسیدن با رعایت نکات اخلاقی، نه تنها بدآموزی ندارد بلکه زمینه‌های ایجاد روابط سالم بین والدین و فرزندان را به وجود می‌آورد که خود می‌تواند...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گرفتگی عضلات با کمبود پتاسیم نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف زیاد لبنیات و مواد غذایی حاوی کلسیم یا سدیم و مصرف کم مواد غذایی حاوی پتاسیم موجب گرفتگی عضلات می‌شود.علی کشاورز افزود: در برخی مواقع ممکن است که عضلات پا هنگام پیاده‌روی بگیرد. وی گفت: گرفتگی عضلات می‌تواند ناشی از اختلال تعادل سدیم، کلسیم و پتاسیم در داخل سلول‌ها باشد. به هم خوردن تعادل کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم در خون نسبت به سایر مواد دیگر موجب گرفتگی (اسپاسم) عضلات می‌شود. مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مصرف زیاد لبنیات و مواد غذایی حاوی کلسیم یا سدیم هستند و مصرف کم مواد غذایی حاوی پتاسیم می‌تواند عدم تعادل بین این مواد غذایی را به وجود آورد.

کشاورز گفت: تعادل غذایی موجب پیشگیری از گرفتگی عضلات شود، مصرف متعادل میوه و سبزی و لبنیات می‌تواند از بروز چنین حالتی در بدن پیشگیری کند. وی اضافه کرد: برخی از مواد معدنی در داخل و برخی در خارج عضله وجود دارد که به انقباض عضله منجر می‌شود. سدیم و کلسیم معمولاً در داخل از سلول و پتاسیم در خارج سلول وجود دارد و وقتی پیام عصبی از مغز به عضله می‌رسد، کلسیم به داخل سلول‌های عضلانی و پتاسیم به خارج از سلول انتقال پیدا می‌کند که این عمل الکتریکی موجب انقباض عضله می‌شود. مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: افزایش بیش از حد کلسیم، سدیم و پتاسیم در خون موجب بروز گرفتگی عضله می‌شود.


  نظرات ()
اختلال اوتیسم (2) نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

تکلم و زبان

برخی از کودکان اوتیستیک کاملا فاقد رشد زبان محاوره ای هستند و یا ممکن است رشد آن با تأخیر انجام شود.حدود 50 درصد از کودکان اوتیستیک در تکلم کارکردی ناموفق اند .

هر چند بعضی از این کودکان از نظر فیزیولوژیکی دارای اجزای سالم برای تکلم هستند ، اما فقط اصواتی را از خود خارج می سازند .کودکانیکه قادر به تکلم نیستند ممکن است برای برقراری ارتباط به اطوارهایی به سبکی بسیار محدود متوسل شوند


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گیاه دارویی «انیسون» مقوی معده است نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

یک متخصص تغذیه گفت: گیاه دارویی انیسون ضد اسپاسم، بادشکن، خلط آور و مقوی معده است.مرتضی صفوی در گفت‌وگو با فارس، افزود: انیسون تخم رازیانه رومی است و دارای طبیعت گرم و خشک است. وی گفت: انیسون ضد اسپاسم، بادشکن، خلط آور و مقوی معده است و مصرف آن موجب باز شدن عروق می‌شود.در طب سنتی انیسون زیاد کننده شیر مادر وسرشار از استروژنین معرفی شده است. این متخصص تغذیه افزود: انیسون ادرار آور، مسکن دردها، برطرف کننده ناراحتی‌های میکروبی است، که مصرف آن عوارض سمی ندارد.

 

  نظرات ()
اختلالات کلیوی در کودکان با درمان نشدن یبوست نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٤

 

استادیار دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی گفت: ایجاد توده مدفوعی در روده کودک از عوارض طولانی‌مدت بیماری یبوست است؛ در این شرایط با ماندن مدفوع در روده و جذب آب آن، اختلالات کلیوی برای کودک به وجود می‌آید.الهام طلاچیان در گفت‌وگو با فارس ، در خصوص عوارض بیماری "یبوست " در کودکان اظهار داشت: یبوست بیماری است که در مراحل اولیه با مداخله رژیم غذایی مناسب برطرف می‌شود و اگر به این بیماری توجه نشود برای کودک آزاردهنده خواهد بود. وی بی‌اشتهایی، دردهای شکمی، بی‌قراری و بدخلقی را از مهمترین عوارض بیماری یبوست در کودکان دانست و افزود: در موارد شدید‌تر این بیماری منجر به نشت مدفوع به لباس زیر و بی‌اختیاری مدفوع در کودک می‌شود؛ این مسئله بدترین عارضه یبوست است. این فوق‌تخصص بیماری‌های دستگاه گوارش ادامه داد: بسیاری از والدین‌ بی‌اختیاری مدفوع که ناشی از بیماری یبوست است را به حساب شیطنت کودک می‌گذارند در صورتی که باید بدانند این مسئله آگاهانه نیست. طلاچیان ایجاد توده مدفوعی در روده کودک را از عوارض طولانی‌مدت این بیماری دانست و افزود: در این شرایط با ماندن مدفوع در روده و جذب آب آن اختلالات کلیوی به وجود می‌آید و کودک هنگام مدفوع پاهای خود را سیخ کرده و از دفع جلوگیری می‌کند. وی گفت: این مشکل منجر به سفت‌تر‌ و دردناک‌تر شدن مدفوع بعدی می‌شود که در نهایت درد شکم، بی‌اشتهایی، بی‌قراری می‌شود و اگر مدفوع به لباس زیر نشت پیدا کند مسائل روحی را برای کودک به وجود می‌آورد. وی خوراندن آب سیب، گلابی، هلو، استفاده از مواد غذایی فیبردار و مصرف مایعات فراوان به کودک را موجب بهبود بیماری یبوست دانست و اظهار کرد: اطرافیان باید به کودک کمک کنند به مدت 10تا 15 دقیقه سر توالت بنشیند و با این کار عادت دفع در کودک را به وجود می‌آورد. استاد‌یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اگر کودک مبتلا به یبوست با اقدامات غذایی درمان نشد باید درمان‌‌های دارویی انجام شود، متأسفانه بعضی از داروها نظیر "شربت سنا "برای درمان یبوست متداول شده است؛ این داروها اثرات تحریک‌پذیری در روده دارد اما داروی هیدروکسید منیزیم، لاکتوز وپودر پیتر‌ولاکس بی‌ضرر است. طلاچیان ادامه داد: قطع دارو در کودکان مبتلا به یبوست باید به تدریج صورت گیرد و الگوی دفع باید به حالت طبیعی برگردد در غیر این صورت ممکن است یبوست عود کند و سال‌ها بماند. این فوق تخصص گوارش کودکان به بیماری یبوست در دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: یبوست در دانش‌آموزان ممکن است از سال‌ها قبل باشد؛ شرایط مدرسه و سرویس بهداشتی نامناسب موجب می‌شود دانش‌آموزان از رفتن به آنجا خودداری کنند و مدفوع خود را نگه دارند، این کار سیکل معیوب در آنها به وجود می‌آورد. وی عدم اجازه معلم به دانش‌آموز برای خارج شدن از کلاس را از دیگر عوامل تشدید یبوست در دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: دانش آموزی که بیماری یبوست دارد باید والدین وی به اولیاء مدرسه اطلاع دهند، تا با دانش‌آموز همکاری‌‌های لازم را داشته باشند.

 

  نظرات ()
انگیزه ی درد نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢


بسیاری از ما شاید در موقعیتهای مختلفی تجاربی از درد داشته‌ایم. تجاربی که بسیار ناخوشایند هستند و واکنشهای مختلفی را در ما ایجاد می‌کنند. برخی افراد بین انواع مختلف درد تفاوت قائل می‌شوند و برخی انواع درد را شدیدتر و آزار دهنده‌تر می‌دانند. مثل دندان‌درد برای برخی افراد و یا سردرد برای عده‌ای دیگر. در هر حال شدت آن کم باشد یا زیاد به عنوان یک عامل مزاحمی شناخته می‌شود که برای فرد قابل تحمل نبوده و از اینرو به دنبال راهکارهایی بر می‌آید تا به رفع آن نائل شود.

علاوه بر اینکه درد خود غیر قابل تحمل بوده و در اغلب موارد جنبه‌های مختلفی از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آن جهت که به عنوان یک علامت برای بیماری به شمار می‌رود قابل توجه است. از آن جهت است که فرد به دنبال رفع آن بر می‌آید و مساله را با احتیاط و دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در تعریف انگیزه گفته می‌شود که عاملی است که فرد را به انجام یک عمل یا فعالیت وا می‌دارد و در واقع نیرویی است که به اعمال فرد جهت می‌دهد.

از آنرو که درد به عنوان یک منبع نیرو دهنده یک رفتار در انسان است، رفتاری که او را به رفع علت درد یا کنترل درد می‌دارد یک انگیزه به شمار می‌رود. علاوه بر محرکات خوشایند مثل آرزوها و امیال یا مثلا یک شیرینی خوشمزه ، یک عامل انگیزشی به حساب می‌آیند که فرد برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند. با بروز درد فرد به تلاش و تکاپو دست می‌زند تا از محرک آزارنده درد یا علت آن رها شود.
سیر تاریخی درد
عقاید مربوط به درد و تاثیرات آن در فرهنگهای غربی در طول قرون مختلف تحولات چشم گیری داشته است. در قرون وسطی افراد ارتشی آن را به عنوان یک سرپیچی و توهین می‌دانستند و آنرا صفتی زنانه قلمداد می‌کردند. ولی الهیون درد را نشانه‌ای از مجازات و تادیب آسمانی (مربوط به خدا) می‌دانستند. تا قرن 13 میلادی رنج حضرت عیسی برای تمام کسانی که به کلیسا می‌رفتند موضوع محوری شده بود. در این زمان این ایده شکل گرفت که ، درد چیزی است که باید درمان شود یا تسکین یابد. درد به عنوان بخش مهمی از مسائل و مشکلات زندگی مورد توجه قرار گرفت و در ردیف بیماریهای مهمی مثل آنفلوآنزا و سینه پهلو قرار گرفت که همان اندازه قابل توجه به نظر می‌رسید.
عوامل موثر بر انگیزه درد
درد به عنوان یک تجربه حسی و عاطفی در نظر گرفته می‌شود، که ممکن است با یک ناراحتی واقعی جسمی همراه باشد و یا ممکن است چنین همراهی وجود نداشته باشد. این تعریفی است که برای درد ارائه می‌شود و آنرا یک تجربه ذهنی معرفی می‌کند که می‌تواند تحت تاثیر عوامل جسمانی یا حتی عوامل روان شناختی بوجود آمده باشد. یا تحت تاثیر عوامل دیگری شدت و ضعف آن متفاوت باشد.
عوامل جسمانی درد
ناراحتیها و مشکلات جسمانی اغلب با نشانه‌های مختلفی بروز می‌کنند. درد یکی از آن دسته از علائمی است که وجود یک مشکل جسمی را نشان می‌دهد. مثل دندان دردی که می‌تواند نشانی از وجود عفونت در ریشه دندان باشد. سردرد ، درد معده ، دردهای ناحیه چشم و ... علاماتی برای وجود مشکل در آن ناحیه می‌باشند، که ویژگی آگاهی دهنده و خبر دهنده برای فرد هستند که در آن ناحیه مشکلی وجود دارد که مستلزم توجه و رفع مشکل است.
عوامل روان شناختی
گاه دردهایی مشاهده می‌شود که هیچ علت جسمانی مسبب آنها نیستند. هر چند از لحاظ روانشناختی این نوع از دردها نیز حاوی پیامی هستند، اما پیام آنها مربوط به وجود یک مشکل جسمانی نیست. بلکه اغلب یک پیام روانشناختی مثل جلب توجه ، جلب حمایت ، اعتراض به شرایط موجود و ... در کار است. مثل دردهای شکمی که اغلب در کودکان سالهای اولیه دبستان دیده می‌شود و به منظور اجتناب از رفتن به مدرسه بکار برده می‌شوند. هر چند در این دسته از دردها درد واقعی وجود ندارد، اما دسته‌ای از دردهای روانشناختی نیز وجود دارند که فرد واقعا احساس درد و ناراحتی می‌کند، در حالیکه آزمایشات و معاینات مختلف هیچ نوع مشکلی را در آن ناحیه تایید نمی‌کنند.

سردردهای میگرنی را نیز معمولا جزو این نوع دردها طبقه‌بندی کرده‌اند و هر چند عده‌ای معتقدند که تغییرات در رگهای خونی موجب این سردردها می‌شود، اما تحقیقات نشان می‌دهد که معمولا عامل روانشناختی در کار است و این تغییرات رگهای خونی سردرد است نه علت آن درد عضو خیالی (مثل کسی که پایش قطع شده ، ولی احساس درد در ناحیه انگشتان پا که وجود ندارند می‌کند) و درد خارج از محل ضایعه یا آسیب نیز گاه در این طبقه قرار می‌گیرد.
عوامل فرهنگی ، اجتماعی و محیطی
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد، مفهوم و تجربه درد و عامل انگیزشی آن در جوامع مختلف می‌تواند متفاوت باشد. حتی نوع درد و شیوع برخی دردها با شرایط محیطی و اجتماعی مرتبط هستند. واکنشهای افراد در قبال دردها نیز در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. بر این اساس نوع درد و شدت آن و رفتارهایی که فرد در قبال آن از خود نشان می‌دهد، متفاوت خواهد بود. در مناطق خاصی درد بخصوصی رواج بیشتری می‌یابد.

یک درد مشترک در دو جامعه مختلف واکنشهای مختلفی را در افراد بر می‌انگیزد. همچون انگیزه‌های مهم دیگری مثل گرسنگی، تصور کنید که در جوامع مختلف و فرهنگهای مختلف در مقابل انگیزه گرسنگی افراد واکنشهای مختلفی از خود نشان می‌دهند و به راههای مختلف در جهت کاهش آن انگیزش بر می‌آیند. این تفاوت را در بین افراد مختلف در یک جامعه نیز می‌توان دید.

برخی افراد به نظر می‌رسد که یاد گرفته‌اند تکانشهای شدیدی از ناراحتی در مقابل درد از خود نشان دهند، گویا که تحمل پایینتری در مقابل درد دارند. برخی افراد برعکس ، دردهای شدیدتری را نیز به راحتی تحمل می‌کنند و کمتر به دنبال ناله و جلب حمایت بر می‌آیند. یک فرد در موقعیتهای مختلف ممکن است رفتارهای متفاوتی که حاصل از درد هستند نشان دهد. رفتار او در منزل و در میان خانواده‌ای که حمایت کننده هستند متفاوت از رفتار او در یک محاسبه رسمی خواهد بود.

  نظرات ()
روان شناسی فیزیولوژیک نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢

روانشناسی فیزیولوژیک (Physiological Psyhology) به بررسی مباحثی می‌پردازد که در ارتباط با کارکردهای روانی و رفتاری و پیوسته‌های فیزیولوژیکی آنهاست. به عبارتی در این شاخه از روان شناسی ارتباطی که ممکن است بین رفتارها ، صفات و کارکردهای روانی افراد با عوامل فیزیولوژیک بدنی وجود داشته باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


دید کلی
اینکه چه ارتباطی بین هیجانات ما تغییرات بدنی ما وجود دارد؟
وقتی می‌ترسیم، چه نوع تغییرات هورمونی در بدن اتفاق می‌افتد؟
وقتی فکر می‌کنیم چه قسمتهایی از مغز فعال هستند؟
آیا جای مشخصی در مغز برای حافظه وجود دارد که مطالب بخاطر سپرده شده در آنجا ذخیره شوند؟
وقتی فردی دروغ می‌گوید، چه تغییراتی در او بوجود می‌آید؟
آیا از این تغییرات برای کشف دروغ افراد می‌توان استفاده کرد؟
آیا افراد مبتلا به بیماریهای روانی از لحاظ کارکردهای فیزیولوژیک تفاوتی با افراد عادی وجود دارد؟
چگونه می‌توان به طرق فیزیولوژیک در افراد آرامش ایجاد کرد؟
کارکردهای رفتاری و روانی قسمتهای مختلف مغز چیست؟


روشن است مسائلی در این شاخه از روان شناسی مورد توجه هستند که مسائلی روانی را با کارکردهای بدنی و فیزیولوژیک پیوند می‌دهند.
تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک
پژوهشهای فیزیولوژیکی که روانشناسی نوین را تحرک بخشید و به آن جهت داد، دست آورد اواخر قرن نوزدهم است. کوشش در این زمینه نیز مانند همه زمینه‌های دیگر پیشینه خودش را داشت، یعنی کارهای اولیه‌ای که زیر بنای فیزیولوژی قرار گرفتند. فیزیولوژی در خلال سالهای دهه 1830 به صورت یک رشته علمی مبتنی بر آزمایش در آمد و این کار در وهله نخست تحت نفوذ یوهانی مولد فیزیولوژیست آلمانی که از بکار بستن روشهای آزمایشی در فیزیولوژی جانب داری می‌کرد، صورت پذیرفت.
سیر تحولی و رشد
نظریه مولد درباره انرژیهای خاص اعصاب، هم در فیزیولوژی و هم برای روان شناسی در خور اهمیت است. چندین نفر از فیزیولوژیستهای اولیه خدمتهای قابل توجهی به مطالعه درباره کارکردهای مغز کرده بودند. کار آنان به سبب کشف مناطق خاص مغز و توسعه روشهای تحقیق که بعدها بطور گسترده‌ای در روان شناسی فیزیولوژیکی بکار بسته شد. برای روان شناسی اهمیت دارد. مارشال هال یکی از پیشروان پژهش درباره رفتار بازتابی از آزمایشات خود نتیجه گرفت که سطوح مختلف رفتار به قسمتهای مختلف مغز و نظام عصبی وابسته است.

در نیمه قرن نوزدهم رویکردهای جدید آزمایشی مطرح شدند، تحت عناوین روش بالینی و تحریک برقی ، روش بالینی توسط بروکا روی مردی که سالها نتوانسته بود بطور قابل فهمی صحبت کند، انجام گرفت و به این طریق بروکا توانست منطقه‌ای از مغز را که در تکلم نقش عمده دارد شناسایی کند. با کاربرد روش تحریک مغزی نیز مناطقی از مغز شناسایی شدند که در احساس لذت ، تنفر ، گرسنگی و تشنگی و ... ، دخالت دارند. در ادامه این آزمایشات پژهشهایی درباره نظام عصبی ، چگونگی در طول نظام عصبی و ... ، انجام شد.

بطور کلی می‌توان گفت بعد از تاثیر پژهشهای اولیه در شاخه فیزیولوژی چهار داشمند بطور مستقیم مسئول کاربردهای اولیه روش آزمایشی درباره ذهن و ارتباط جسم و ذهن یعنی موضوع روان شناسی فیزیولوژیک بودند. هلمهولتز ، وبر ، فخنر و ونت پژهشهای هلمهوتنر درباره سرعت تکانه عصبی و پژوهشهایی درباره بینایی ، شنوایی از نظر روان شناسی در خور توجه است. هر چند هلمهولتنر به بعد روان شناختی آنها توجهی نداشت. بعدها اهمیت روان شناختی آزمایشات وی توسط کسان دیگری که آزمایشات او را در روان شناسی ادامه دادند شناخته شد.

یکی از دو خدمت عده وبر به روان شناسی فیزیولوژیک عبارت بود از تعیین آزمایش دقت تمییز دو نقطه پوست و دومین خدمت او تدوین نخستین قانون کمی روان شناسی فیزیولوژیک بود، که تحت عنوان کمترین تفاوت محسوس (jnd) شناخته می‌شود. فخنر رابطه کمی بین ذهن و بدن را مطرح ساخت و بر اساس فرمولی که تعیین کرد، شدت واکنشهای ذهنی را در مقابل واکنشهای بدنی اندازه‌گیری کرد. با تاسیس آزمایشگاه روان شناسی توسط ویلهم و ونت به پایه‌گذاری روان شناسی اقدام کرد.

او در پیشگفتار جلد اول اصول روان شناسی فیزیولوژیکی خود چنین نوشت: کاری که در اینجا به همگان ارائه می‌دهم کوششی برای بوجود آوردن قلمرو نوینی از علم است. بر این اساس مشاهده می‌شود که تاریخ روان شناسی فیزیولوژیک با تاریخ روان شناسی آغاز می‌شود.
رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک
یکی از رویکردهای مهم در روان شناسی ، رویکرد « عصبی _ زیستی » (Neuro-Biological) یا « زیست‌شناختی » است. در این رویکرد بسیاری از جنبه‌های عادی و غیرعادی رفتار انسان در فرایندهای زیستی جاری در جسم وی ریشه‌یابی می‌شود. مطالعات به روشنی نشان داده‌اند که رابطه نزدیکی بین تجربه‌ها و رفتار فرد با فعالیتهای عصبی (Neuro System) و غدد درون ریز (Endocrine Sestem) وجود دارد. ارتباط پدیده‌های بهنجاری نظیر « بازتابهای شرطی و غیرشرطی ، عادات ، عواطف ، انگیزش و هیجان ، یادگیری و حافظه ، خواب و رویا و ... » و پدیده‌های نابهنجار (Abnormal) نظیر« اسکیزوفرنی (Schizophrenia)، اختلالات رشد و ... » با فعالیت دستگاه عصبی و غدد درون ریز انکار ناپذیر است.

این چنین ارتباط و تاثیرگذاری تنگاتنگی بین « جسم و روان » یا « جسم و رفتار » خود شاهدی است بر اهمیت مطالعه و تحقیق در حوزه « مبانی فیزیولوژیک رفتار » این حوزه از روان شناسی به مطالعات این علم غنا و عمق می‌بخشد و به شناخت انسان از خودش وسعت می‌دهد.
رابطه جسم و روان (جسم و رفتار)
رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) آن چنان نزدیک است که روان را « مجموعه تجربه انسانی که تابع یک نظام عصبی است. » تعریف کرده‌اند. می‌توان گفت هیچ موضوع روانی وجود ندارد که نتوان آنرا از دیدگاه فیزیولوژیک بررسی کرد. از طرف دیگر ، مرز مشخصی بین فیزیولوژی (جسم) و روان شناسی (روان) وجود ندارد. برای مثال ، وقتی بینایی را مطالعه می‌کنیم، در قلمرو « فیزیولوژی » هستیم، حال آنکه مطالعه « ادراک بینایی » جز روان شناسی است، ولی به درستی نمی‌دانیم مطالعه « حس بینایی » در کجا خاتمه پیدا می‌کند و مطالعه ادراک بینایی از کجا آغاز می‌شود.

در یک دید کلی می‌توانیم بگوییم که تجزیه و تحلیل روانی رفتارهای مختلف در واقع دنباله تجزیه و تحلیل‌های فیزیولوژیکی رفتار اعضا مختلف است، با یک حرکت مضاعف از روان شناسی به فیزیولوژی و از فیزیولوژی به روان شناسی.
نظریه‌های مربوط به رابطه جسم و روان
نظریه ارسطو
ارسطو اعتقاد داشت که جسم و روان دو جنبه متفاوت از یک جوهر هستند. جسم ماده این جوهر و روح صورت این جوهر است. او به استقلال جسم و روح از یکدیگر اعتقاد داشت.
نظریه دکارت
دکارت به وجود دو جوهر مستقل اعتقاد داشت. یکی جوهر جسم و دیگری جوهر روح. از نظر او جسم و روح دو امر جداگانه هستند که هیچ یک بر دیگری تاثیر ندارد. نه علت‌های روانی می‌توانند معلولهای جسمی بوجود آورند و نه علت‌های جسمی قادر به ایجاد معلولهای روانی هستند.
نظریه لایپ نیتس
لایپ نیتس (Liebnitz) اعتقا داشت، روح و جسم مستقل از یکدیگر هستند، اما در مسیرهای موازی حرکت می‌کنند. در واقع هر رویه روانی به یک رویه جسمی مربوط می‌شود، ولی هیچ یک از آنها عامل تغییر دیگری نیست. این دیدگاه به نظریه توازی (Parllelisme Theory) معروف است.
نظریه واتسون
واتسون بنیانگذار رفتارگرایی معتقد بود که آنچه را روح می‌نامیم، چیزی جز رفتار نیست و هنگامی که بدین واقعیت توجه کنیم، می‌بینیم که روح و جسم در واقع یک ماهیت دارند، زیرا رفتار شکل بخصوصی از فعالیت فیزیولوژیک (جسم) است. این دیدگاه به نظریه هم ماهیتی (‌Identity Theary) معروف است.
رشته‌های مرتبط با روان شناسی فیزیولوژیک
با توجه به هدف اساسی روان شناسی فیزیولوژیک که رابطه بین جسم و روان و تعملاتی بین آن دو برقرار است می‌باشد. ارتباط این رشته با شاخه‌های مختلف روانشناشی و علوم زیستی روشن می‌شود. در حوزه‌های مختلف روان شناسی می‌توان گفت با تمامی آنها ارتباط دارد، هر چند برخی روابط صورتی روشن و واضح دارند و روابطی مستقیم و تنگاتنگ هستند.

در هر حال روان شناختی فیزیولوژیکی به دنبال پایه‌های فیزیولوژیک برای مباحث مختلفی می‌گردد که در حوزه‌های مختلف روان شناسی مطرح هستند. مثل پایه‌های فیزیولوژیک برای یادگیری و حافظه در روان شناسی یادگیری ، پایه‌های فیزیولوژیک برای بحث بلوغ در روان شناسی رشد ، خشونت و پرخاشگری در روان شناسی اجتماعی ، هیجانها در روان شناسی عمومی ، بیماریهای روانی در روان شناسی بالینی و ... .

از سوی دیگر این شاخه پیشرفت خود را مدیون یافته‌هایی است که علوم زیستی مطرح هستند. بین فیزیولوژی ، علم پزشکی و درمانی ، فارماکولوژی روابط روشنی دیده می‌شود. به عنوان مثال در شاخه علوم پزشکی و روانپزشکی آنچه به عنوان دارو درمانی برای درمان بیماریهای روانی مورد استفاده قرار می گیرد، تا حدودی مدیون یافته‌های روان شناسی فیزیولوژیک است.
انواع حوزه‌های مطالعاتی در روان شناسی فیزیولوژیک
انواع حوزه‌های مطالعاتی (صرف نظر از روشهای تحقیق در آنها) در روان شناسی فیزیولوژیک را می‌توان در چهار حوزه تحقیق درباره عملکرد دستگاه حسی (دریافتی) ، تحقیق درباره دستگاه حرکتی (پاسخ) ، تحقیق درباره فیزیولوژی کارکردهای روانی (نظریه فیزیولوژی یادگیری و حافظه ، هوش ، ...) و تحقیق درباره پدیده‌های انگیزش و هیجان تقسیم‌بندی کرد.

  نظرات ()
کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar